Nádoby na termickú analýzu - Prehľad - METTLER TOLEDO
Nádoby na termickú analýzu

Nádoby na termickú analýzu

Pestrý sortiment nádob na uskladnenie vzoriek pre termoanalytické merania

 

Nádoby sa používajú na uskladnenie vzoriek počas termoanalytických meraní. Zabezpečujú ochranu snímača pred kontamináciou počas merania. Typ nád...

Nádoby sa používajú na uskladnenie vzoriek počas termoanalytických meraní. Zabezpečujú ochranu snímača pred kontamináciou počas merania. Typ nádoby použitej na meranie DSC alebo TGA môže mať výrazný vplyv na kvalitu získaných výsledkov a môže tiež ovplyvniť dôležité charakteristiky meracieho člena (napr. rozlíšenie a citlivosť). Zváženie relevantných faktorov ešte pred meraním môže často pomôcť ušetriť čas v neskorších štádiách pri interpretovaní získanej krivky.

Vďaka bohatému sortimentu nádob a príslušenstva máte istotu, že si môžete vždy vybrať tú správnu nádobu pre konkrétnu aplikáciu.

  •  hliníkové nádoby s objemom od 20 µl do 160 µl
  •  platinové nádoby s objemom od 20 µl do 160 µl
  •  nádoby z oxidu hlinitého s objemom od 30 µl do 900 µl
  •  zlaté a pozlátené nádoby s objemom 40 µl
  •  nádoby odolné voči stredne vysokému a vysokému tlaku s objemom od 25 µl do 500 µl
  •  Nádoby z PCA a skla
  •  medené nádoby
  • špeciálne veká, tesnenia a iné užitočné príslušenstvo


Využite viac ako 50-ročné skúsenosti spoločnosti METTLER TOLEDO v oblasti termickej analýzy.


 
Hliníkové nádoby pre termickú analýzu
Nádoby z oxidu hlinitého na termickú analýzu
Nádoby z PCA pre termickú analýzu
Platinové nádoby pre termickú analýzu

Hliníkové nádoby pre termickú analýzu

Nádoby z oxidu hlinitého na termickú analýzu

Nádoby z PCA pre termickú analýzu

Platinové nádoby pre termickú analýzu

Precízne opracované hliníkové nádoby so silnými a plochými dnami zaručujú vynikajúci tepelný kontakt medzi nádobou a snímačom a zabezpečujú nízke teplotné gradienty.
Na meranie TGA pri teplote až do 1600 °C sú k dispozícii opakovane použiteľné nádoby z oxidu hlinitého s rôznymi objemami.
PCA (alebo polykryštalický oxid hlinitý) je materiál s vlastnosťami podobnými zafíru. Vďaka svojej štruktúre je materiál PCA veľmi tesný, chemicky odolný a inertný.
Platinové nádoby sa používajú hlavne na merania TGA pri teplote do 1600 °C. Je to preferovaná nádoba na určovanie Cp pri vysokých teplotách.
Zlaté nádoby pre termickú analýzu
Sklenené nádoby pre termickú analýzu
Nádoby na termickú analýzu odolné voči vysokému tlaku
Medené nádoby pre termickú analýzu

Zlaté nádoby pre termickú analýzu

Sklenené nádoby pre termickú analýzu

Nádoby na termickú analýzu odolné voči vysokému tlaku

Medené nádoby pre termickú analýzu

V porovnaní so štandardnými hliníkovými nádobami na analýzu DSC majú utesnené zlaté alebo pozlátené nádoby omnoho vyššiu úroveň chemickej inertnosti.
Sklo je inertný materiál a možno ho hermeticky uzavrieť.
Nádoby pre analýzu DSC odolné voči vysokému tlaku dokážu odolať tlaku až 15 MPa. Oceľové a pozlátené nádoby sa často využívajú pri skúmaní v oblasti bezpečnosti.
Medené misky sa takmer výhradne používajú na určovanie indukčného času oxidácie (OIT). Meď produkuje katalytický efekt.
Hliníkové nádoby pre termickú analýzu

Precízne opracované hliníkové nádoby so silnými a plochými dnami zaručujú vynikajúci tepelný kontakt medzi nádobou a snímačom a zabezpečujú nízke teplotné gradienty.

Nádoby z oxidu hlinitého na termickú analýzu

Na meranie TGA pri teplote až do 1600 °C sú k dispozícii opakovane použiteľné nádoby z oxidu hlinitého s rôznymi objemami.

Nádoby z PCA pre termickú analýzu

PCA (alebo polykryštalický oxid hlinitý) je materiál s vlastnosťami podobnými zafíru. Vďaka svojej štruktúre je materiál PCA veľmi tesný, chemicky odolný a inertný.

Platinové nádoby pre termickú analýzu

Platinové nádoby sa používajú hlavne na merania TGA pri teplote do 1600 °C. Je to preferovaná nádoba na určovanie Cp pri vysokých teplotách.

Zlaté nádoby pre termickú analýzu

V porovnaní so štandardnými hliníkovými nádobami na analýzu DSC majú utesnené zlaté alebo pozlátené nádoby omnoho vyššiu úroveň chemickej inertnosti.

Sklenené nádoby pre termickú analýzu

Sklo je inertný materiál a možno ho hermeticky uzavrieť.

Nádoby na termickú analýzu odolné voči vysokému tlaku

Nádoby pre analýzu DSC odolné voči vysokému tlaku dokážu odolať tlaku až 15 MPa. Oceľové a pozlátené nádoby sa často využívajú pri skúmaní v oblasti bezpečnosti.

Medené nádoby pre termickú analýzu

Medené misky sa takmer výhradne používajú na určovanie indukčného času oxidácie (OIT). Meď produkuje katalytický efekt.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Publikácie na stiahnutie

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.