Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia a bodu mäknutia | METTLER TOLEDO
Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia

Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia

Prístroje Excellence na automatické určovanie bodu skvapnutia a bodu mäknutia

Prístroje na automatické určovanie bodu skvapnutia a bodu mäknutia

Systémy METTLER TOLEDO Excellence na určovanie bodu skvapnutia sú navrhnuté so zreteľom na jednoduchosť a presnosť a uľahčujú meranie bodu skvapnut...

Systémy METTLER TOLEDO Excellence na určovanie bodu skvapnutia sú navrhnuté so zreteľom na jednoduchosť a presnosť a uľahčujú meranie bodu skvapnutia a bodu mäknutia smoly, asfaltu, živíc a mnohých iných látok. Manuálne určovanie je možné nahradiť automatickým a videá aj výsledky sa ukladajú do prístroja alebo ich možno exportovať do siete.

Navyše získať zabezpečenie plnej zhody s príslušnými medzinárodnými a vnútroštátnymi normami, ako sú ASTM D3461, IP 396 a iné.


Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia
Prístroj na meranie bodu skvapnutia
Prístroj na stanovenie bodu mäknutia
Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia
Prístroj na stanovenie bodu skvapnutia

Produkty

 
Produkty
Filter:
Nastaviť filter
Odstrániť všeko
 
Tepl. rozsah
Počet One Clicks™
Typ využitia
Export údajov
Číslo produktu: 30578107
Viac detailov
Tepl. rozsahRT – 400 °C
Počet One Clicks™12 na používateľa
Typ využitiaBod odkvapnutia; Bod mäknutia
Export údajovna kartu SD, kľúč USB alebo počítač
Číslo produktu: 30578109
Viac detailov
Tepl. rozsah-20 – 400 °C (vyžaduje sa externé chladenie)
Počet One Clicks™12 na používateľa
Typ využitiaBod odkvapnutia; Bod mäknutia
Export údajovna kartu SD, kľúč USB alebo počítač
Porovnanie

Dokumentácia

Brožúry

Brochure – Dropping Point Excellence
With the innovative METTLER TOLEDO dropping point systems, you can determine dropping and softening points of pitch, asphalt, polymers, resins, waxes...

Prospekty

Datasheet – DP70 Dropping Point System
Optimized for testing a variety of samples, the DP70 offers One Click™ dropping and softening points.
Datasheet – DP90 Dropping Point System
With DP90, dropping point and softening point determinations at sub-ambient temperatures are now possible.

Najčastejšie otázky

Čo je to digitálny prístroj na stanovenie bodu skvapnutia?

Digitálny prístroj na určovanie bodu skvapnutia pomocou piecky a videokamery automaticky určí moment, keď sa dosiahne bod skvapnutia a bod mäknutia.

Toto meranie sa vykonáva digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv obsluhy. Je možné merať súčasne dve vzorky s presnosťou teploty až do 0,2 °C a s krátkym časom ohrevu a chladenia.

Dispozícia piecky a analýza videa umožňuje súbežné meranie dvoch vzoriek.

Prístroje na stanovenie bodu skvapnutia METTLER TOLEDO Excellence DP70 a DP90 obidva fungujú ako automatizované prístroje na stanovenie bodu skvapnutia aj bodu mäknutia.

digitálny prístroj na stanovenie bodu skvapnutia
digitálny prístroj na stanovenie bodu skvapnutia

Ako funguje digitálny prístroj na stanovenie bodu skvapnutia?

Systém METTLER TOLEDO na určovanie bodu skvapnutia je znázornený na schematickom obrázku nižšie.  

Systém je kombináciou piecky a videokamery.

Bod skvapnutia a bod mäknutia sa určujú ohrievaním vzorky. Piecka slúži na reguláciu teploty počas analýzy. Reguláciu a záznam teploty zaručuje digitálny platinový teplotný snímač.

V prístrojoch Excellence na určovanie bodu skvapnutia od spoločnosti METTLER TOLEDO sa skúšobný komplet pozostávajúci z téglika a držiaka v piecke osvetľuje bielym vyváženým LED svetlom. Odrážaný obraz sa zaznamenáva videokamerou.

Na účely automatizovaného určovania bodu skvapnutia sa celá skúška bodu skvapnutia nahrá na video a pomocou analýzy obrazu sa zistí prechod prvej kvapky z téglika na vzorky cez virtuálny biely obdĺžnik umiestnený pod ústím téglika. Počas tejto detekcie sa teplota v piecke meria a zaznamenáva s rozlíšením 0,1 °C.

Na účely automatizovaného určovania bodu mäknutia sa nábehová hrana zmäknutej vzorky označí na videu nábehovou čiarou. Keď nábehová čiara prejde virtuálnou čiarou nachádzajúcou sa 19 mm pod ústím téglika, príslušná teplota v piecke sa odmeria a zaznamená s rozlíšením 0,1 °C.

Automatizované určovanie bodu skvapnutia:

 • Online analýza digitálneho videoobrazu z prístrojov DP70 a DP90
 • Sledovaná oblasť: obdĺžnik v hornej polovici obrázka
 • K detekcii dochádza, keď kvapka prejde cez obdĺžnik

Automatizované určovanie bodu mäknutia:

 • Online analýza digitálneho videoobrazu z prístrojov DP70 a DP90
 • Sledovaná oblasť: obdĺžniková oblasť zahŕňajúca nábehovú čiaru vo výške 19 mm
 • K detekcii dochádza, keď nábehová čiara dosiahne stanovenú vzdialenosť

To je všetko, čo je potrebné na plne automatické určovanie bodu skvapnutia a bodu mäknutia.

Aké vzorky sa bežne testujú systémom na stanovenie bodu skvapnutia?

Prístroje na skúšanie bodu skvapnutia sa používajú na určovanie bodu skvapnutia a bodu mäknutia mastí, syntetických a prírodných živíc, kolofónie, jedlých tukov, mazív, voskov, esterov mastných kyselín, smoly, asfaltu, dechtov, bitúmenu a mnohých iných látok.

Ako správne určiť bod skvapnutia, ktorý je nižší ako teplota prostredia?

Jedlé oleje, tuky a organické rozpúšťadlá je možné previesť do pevného skupenstva a merať pri nízkych teplotách. Mnohé látky je pred meraním bodu skvapnutia potrebné najprv na určitý čas ochladiť alebo zmraziť. Systém na stanovenie bodu skvapnutia METTLER TOLEDO Excellence DP90 umožňuje merať bod skvapnutia už od teploty –⁠20 °C. Vložte samostatnú meraciu bunku DP90, piecku a optický detekčný systém do chladničky alebo mrazničky až do dosiahnutia požadovanej teploty.

Pri meraní bodu skvapnutia pod teplotou prostredia sa odporúča nasledujúci pracovný postup. Chladiace zariadenie (CD) označuje chladničku alebo mrazničku.

Pomôže mi prístroj METTLER TOLEDO na stanovenie bodu skvapnutia zabezpečiť zhodu s normami ako ASTM, AOCS, IP alebo ISO?

Prístroje METTLER TOLEDO na stanovenie bodu skvapnutia plne vyhovujú nasledujúcim normám platným v oblasti určovania bodu skvapnutia a bodu mäknutia:

 • Norma ASTM D3104 – automatické určovanie bodu mäknutia smoly
 • Norma ASTM D3461 – automatické určovanie bodu mäknutia bitúmenu, smoly a asfaltu
 • Norma ASTM D3954 – automatické skúšanie bodu skvapnutia voskov
 • Norma ASTM D6090 – automatické určovanie bodu mäknutia živíc
 • AOCS Cc 18-80 – automatické určovanie bodu skvapnutia jedlých olejov a tukov
 • Európsky liekopis Ph.Eur. 2.2.17 – bod skvapnutia
 • IP 396 – automatické určovanie bodu skvapnutia mazív
 • ISO 4625 – určovanie bodu mäknutia farieb a lakov
 • DIN EN 51920 – určovanie bodu mäknutia uhlíkatých materiálov

Automatickému určovaniu bodu skvapnutia a bodu mäknutia pomocou prístrojov METTLER TOLEDO sa osobitne venujú medzinárodné normy ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 a AOCS Cc 18-80.

Free Application Notes for Melting Point
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.