Katalóg procesnej analytiky 2020
Katalóg

Katalóg procesnej analytiky 2020

Katalóg

Riešenia meraní pri priemyselných aplikáciách – Katalóg procesnej analytiky 2020

Katalóg procesnej analytiky
Katalóg procesnej analytiky

Katalóg procesnej analytiky 2020 spoločnosti METTLER TOLEDO poskytuje komplexný prehľad o riešeniach analytických meraní v aplikáciách kvapalného procesu, monitorovania čistej vody a merania plynnej fázy.

Katalóg procesnej analytiky poskytuje aktuálne informácie o zariadeniach na meranie niektorých najdôležitejších analytických parametrov vrátane:

  • pH a ORP
  • rozpusteného kyslíka
  • a vodivosti.

Spoločnosť METTLER TOLEDO pokračuje v inováciách v oblasti analytických postupov, kde môžete nájsť aj informácie o jedinečných riešeniach, ako napríklad:

Prevezmite si už dnes zdarma svoj katalóg procesnej analytiky.

Katalóg procesnej analytiky obsahuje podrobnosti o troch hlavných skupinách riešení spoločnosti METTLER TOLEDO:

Organizácia Ingold sa zameriava na analytické meracie riešenia in-line pre priemyselné procesy v biotechnologickej, farmaceutickej, chemickej, potravinárskej a nápojovej výrobe. Analytické parametre organizácie Ingold, ktoré sú obsiahnuté v katalógu procesnej analytiky, zahŕňajú pH, redox a ORP, rozpustený oxid uhličitý (CO2), rozpustený kyslík (O2), zákal, optickú hustotu a vodivosť.

Organizácia Thornton je popredným svetovým lídrom v oblasti analytiky čistej vody. Prístrojové vybavenie od organizácie Thornton je globálne dôveryhodné vo farmaceutickom, biotechnologickom, energetickom a mikroelektronickom sektore. Katalóg výrobkov procesných analyzátorov, spolu s riešeniami čistej a vysoko čistej vody vrátane vody upravenej podľa kritérií USP, poskytuje podrobné informácie o riešeniach organizácie Thornton na meranie vodivosti/merného odporu, pH, rozpusteného kyslíka (O2), rozpusteného ozónu (O3), celkového organického uhlíka (TOC), sodíka, kremíka, chloridov, síranov a mikrobiálnej kontaminácie.

Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje aj riešenia pre analytiku plynu vrátane elektród na meranie prúdových hodnôt a laditeľnej diódovej laserovej absorpčnej spektroskopie (TDL). Analyzátory TDL vo forme sondy, jedinečné na mieste, ktoré sú zahrnuté v katalógu procesnej analytiky, merajú parametre vrátane kyslíka (O2), oxidu uhličitého (CO2), vlhkosti (H2O), sírovodíka (H2S), kyseliny chlorovodíkovej (HCl), metánu (CH4) a čpavku (NH3).

V katalógu procesnej analytiky sa nachádzajú tiež informácie o inteligentnej technológii riadenia elektródy (ISM®), o digitálnej vážiacej miske snímača, ktorá pomáha zaistiť spoľahlivé merania a dlhý čas bezporuchovej prevádzky pomocou jedinečných predikčných diagnostických nástrojov.

Prevezmite si svoj katalóg procesnej analytiky a pozrite si široký sortiment analytických parametrov, ktorý ponúkla spoločnosť METTLER TOLEDO.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.