Analyzátory rozpusteného kyslíka, oxidu uhličitého a ozónu integrované v linke

Analyzátor rozpusteného kyslíka, CO2 a ozónu

Analyzátory na monitorovanie vodného systému a kontrolu procesov

Tieto analyzátory integrované v linke poskytujú kontinuálne monitorovanie rozpusteného kyslíka, rozpusteného CO2 a ozónu pri úprave čistej vody, bioreaktoroch alebo iných priemyselných procesoch. Pomáhajú procesným inžinierom optimalizovať výťažnosť produktov, udržiavať kvalitu a znížiť náklady na údržbu. Tieto analytické sondy vhodné na širokú škálu hygienických aplikácií umožňujú stabilné meranie a poskytujú technológiu Inteligentnej správy senzorov (ISM) na zjednodušenie manipulácie a údržby.

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je analyzátor rozpusteného kyslíka?

Analyzátor rozpusteného kyslíka od spoločnosti METTLER TOLEDO priebežne v reálnom čase meria úroveň rozpusteného kyslíka vo vode, kvapalnom procesnom prúde alebo v nádobe. V závislosti od druhu využitia a priemyselného odvetvia sa koncentrácia rozpusteného kyslíka vyjadruje buď v relatívnych číslach, napríklad percento nasýtenia, objemové percento, percento rozpusteného kyslíka, ppm, alebo v absolútnych číslach, napr. mg/l alebo mmol/l. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka analyzátory rozpusteného kyslíka so špičkovou optickou technológiou, ktorá kombinuje presné meranie až po stopové hladiny a nízku potrebu údržby.  

Čo je analyzátor rozpusteného CO2?

Analyzátor rozpusteného oxidu uhličitého je systém, ktorý meria rozpustený oxid uhličitý v kvapalnom procese, a to najmä pri výrobe bioreaktorov alebo nápojov. Vo všeobecnosti sa skladajú z analytického senzora integrovaného v linke určeného na meranie rozpusteného CO2, prevodníka CO2 a prispôsobenia procesu alebo krytu. Analyzátory na meranie rozpusteného CO2 od spoločnosti METTLER TOLEDO poskytujú presné údaje v reálnom čase, ktoré zvyšujú pochopenie kritických fermentačných procesov, procesov bunkových kultúr a pivovarníckych procesov. 

Čo je analyzátor na meranie rozpusteného ozónu?

Analyzátor rozpusteného ozónu je merací systém, ktorý nepretržite monitoruje a meria rozpustený ozón privádzaný do vodného systému. Analyzátory ozónu od spoločnosti METTLER TOLEDO disponujú senzormi, ktoré poskytujú presné a spoľahlivé merania až po nulovú hodnotu ppb. Senzor v analyzátore rozpusteného ozónu od spoločnosti METTLER TOLEDO využíva kombináciu inovatívnej membrány, katódy a elektrolytu, ktorá poskytuje rýchle a spoľahlivé údaje o meraní so zvýšenou stabilitou pre rôzne aplikácie s využitím čistej vody. Analytický senzor s technológiou Plug and Measure ISM dokáže eliminovať potrebu programovania prevodníka, čím umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Ako môžem spravovať kalibráciu na analytickom senzore integrovanom v linke?

Každý analytický senzor v linke má iný postup kalibrácie a váš miestny špecialista zo spoločnosti METTLER TOLEDO vám môže poradiť s konkrétnym procesom pre každý typ senzora rozpusteného plynu integrovanom v linke. V závislosti od technológie analytickej sondy integrovanej v linke a prevodníka používaného vo vašom analyzátore rozpusteného kyslíka, analyzátore ozónu alebo analyzátore CO2 sa metóda postupnej kalibrácie líši.

Aká prediktívna diagnostika je k dispozícii na analytickom senzore integrovanom v linke?

Technológia Intelligent Sensor Management (ISM) sa ponúka s niektorými analytickými sondami integrovanými v linke, pričom vám poskytuje užitočné výhody, ktoré vám pomôžu byť napred pred potrebami vašich senzorov. Softvér iSense slúži na vedenie záznamov o kalibrácii a histórie údržby senzorov a umožňuje vám prístup ku všetkým diagnostickým údajom ISM uloženým vo vnútornej pamäti senzora. Parametre analytického senzora integrovaného v linke Dynamic Lifetime Indicator (DLI), Adaptive Calibration Timer (ACT) a ďalšiu prediktívnu diagnostiku ISM môžete skontrolovať mimo procesu, čo vám pomôže spravovať celý inventár senzorov a prijímať rozhodnutia ohľadom snímačov, ktoré optimalizujú vaše procesy.

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.