Analyzátory rozpusteného kyslíka, oxidu uhličitého a ozónu integrované v linke

Analyzátor rozpusteného kyslíka, CO2 a ozónu

Analyzátory na monitorovanie vodného systému a kontrolu procesov

Tieto analyzátory integrované v linke poskytujú kontinuálne monitorovanie rozpusteného kyslíka, rozpusteného CO2 a ozónu pri úprave čistej vody, bioreaktoroch alebo iných priemyselných procesoch. Pomáhajú procesným inžinierom optimalizovať výťažnosť produktov, udržiavať kvalitu a znížiť náklady na údržbu. Tieto analytické sondy vhodné na širokú škálu hygienických aplikácií umožňujú stabilné meranie a poskytujú technológiu Inteligentnej správy senzorov (ISM) na zjednodušenie manipulácie a údržby.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Senzor rozpusteného ozónu | pureO3
Prevodníky DO, CO₂ a ozónu
Príslušenstvo Intelligent Sensor Management (ISM)
Jednorazové senzory pH
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je analyzátor rozpusteného kyslíka?

Analyzátor rozpusteného kyslíka od spoločnosti METTLER TOLEDO priebežne v reálnom čase meria úroveň rozpusteného kyslíka vo vode, kvapalnom procesnom prúde alebo v nádobe. V závislosti od druhu využitia a priemyselného odvetvia sa koncentrácia rozpusteného kyslíka vyjadruje buď v relatívnych číslach, napríklad percento nasýtenia, objemové percento, percento rozpusteného kyslíka, ppm, alebo v absolútnych číslach, napr. mg/l alebo mmol/l. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka analyzátory rozpusteného kyslíka so špičkovou optickou technológiou, ktorá kombinuje presné meranie až po stopové hladiny a nízku potrebu údržby.  

Čo je analyzátor rozpusteného CO2?

Analyzátor rozpusteného oxidu uhličitého je systém, ktorý meria rozpustený oxid uhličitý v kvapalnom procese, a to najmä pri výrobe bioreaktorov alebo nápojov. Vo všeobecnosti sa skladajú z analytického senzora integrovaného v linke určeného na meranie rozpusteného CO2, prevodníka CO2 a prispôsobenia procesu alebo krytu. Analyzátory na meranie rozpusteného CO2 od spoločnosti METTLER TOLEDO poskytujú presné údaje v reálnom čase, ktoré zvyšujú pochopenie kritických fermentačných procesov, procesov bunkových kultúr a pivovarníckych procesov. 

Čo je analyzátor na meranie rozpusteného ozónu?

Analyzátor rozpusteného ozónu je merací systém, ktorý nepretržite monitoruje a meria rozpustený ozón privádzaný do vodného systému. Analyzátory ozónu od spoločnosti METTLER TOLEDO disponujú senzormi, ktoré poskytujú presné a spoľahlivé merania až po nulovú hodnotu ppb. Senzor v analyzátore rozpusteného ozónu od spoločnosti METTLER TOLEDO využíva kombináciu inovatívnej membrány, katódy a elektrolytu, ktorá poskytuje rýchle a spoľahlivé údaje o meraní so zvýšenou stabilitou pre rôzne aplikácie s využitím čistej vody. Analytický senzor s technológiou Plug and Measure ISM dokáže eliminovať potrebu programovania prevodníka, čím umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Ako môžem spravovať kalibráciu na analytickom senzore integrovanom v linke?

Každý analytický senzor v linke má iný postup kalibrácie a váš miestny špecialista zo spoločnosti METTLER TOLEDO vám môže poradiť s konkrétnym procesom pre každý typ senzora rozpusteného plynu integrovanom v linke. V závislosti od technológie analytickej sondy integrovanej v linke a prevodníka používaného vo vašom analyzátore rozpusteného kyslíka, analyzátore ozónu alebo analyzátore CO2 sa metóda postupnej kalibrácie líši.

Aká prediktívna diagnostika je k dispozícii na analytickom senzore integrovanom v linke?

Technológia Intelligent Sensor Management (ISM) sa ponúka s niektorými analytickými sondami integrovanými v linke, pričom vám poskytuje užitočné výhody, ktoré vám pomôžu byť napred pred potrebami vašich senzorov. Softvér iSense slúži na vedenie záznamov o kalibrácii a histórie údržby senzorov a umožňuje vám prístup ku všetkým diagnostickým údajom ISM uloženým vo vnútornej pamäti senzora. Parametre analytického senzora integrovaného v linke Dynamic Lifetime Indicator (DLI), Adaptive Calibration Timer (ACT) a ďalšiu prediktívnu diagnostiku ISM môžete skontrolovať mimo procesu, čo vám pomôže spravovať celý inventár senzorov a prijímať rozhodnutia ohľadom snímačov, ktoré optimalizujú vaše procesy.