Senzory rozpusteného kyslíka - Prehľad - METTLER TOLEDO
Senzory rozpusteného kyslíka

Senzory rozpusteného kyslíka pre procesnú a čistú vodu

Vysokovýkonné v linke integrované optické a polarografické sondy

 

FAQ: najčastejšie otázky

Otázka: Čo je zhášanie fluorescencie, alebo na akom princípe funguje optické meranie kyslíka?

Odpoveď: Zhášanie fluorescencie je o...

Otázka: Čo je zhášanie fluorescencie, alebo na akom princípe funguje optické meranie kyslíka?

Odpoveď: Zhášanie fluorescencie je optický princíp merania kyslíka v kvapalinách. Chromofor (farbivo) je vystavený svetlu. Chromofor najprv absorbuje svetlo a potom ho uvoľňuje (fluorescencia). Dĺžka fluorescencie závisí od koncentrácie kyslíka v kvapaline.
 

Otázka: Čo je automatická kontrola stability (ASC)?

Odpoveď: ASC je algoritmus, ktorý meria napätie, ktorému bol senzor v procese vystavený, s cieľom vylepšenia jeho stability merania. Dôsledkom toho možno dosiahnuť spoľahlivejšie výsledky. Senzor zaznamená faktory zaťaženia ako teplota a kalibrácia a v ďalších procesoch vylepší svoju činnosť.
 

Otázka: Čo je diagnostika pred spustením výroby dávky?

Odpoveď: Senzory ISM sledujú svoj vlastný „stav“. Keď je senzor pripojený k aplikácii iSense, v systéme iMonitor sa zobrazujú všetky dôležité informácie o výkone. Diagnostické informácie ako dynamický indikátor životnosti (DLI) a aktívny časovač kalibrácie (ACT) indikujú, kedy bude potrebná ďalšia údržba alebo kalibrácia. To tiež umožňuje overenie, či v ďalšej dávke bude senzor spoľahlivo fungovať.
 

Ak chcete vedieť viac, prevezmite si príručku Správne postupy pre prevádzku optických senzorov rozpusteného kyslíka


 
Senzory na meranie stopových hodnôt rozpusteného kyslíka a na meranie v čistej vode
Polarografické senzory rozpusteného kyslíka

Optické senzory rozpusteného kyslíka

Polarografické senzory rozpusteného kyslíka

Vysokovýkonné senzory rozpusteného kyslíka pre farmaceutický a potravinársky priemysel, mikroelektroniku a aplikácie s čistou vodou.
Vysokovýkonné polarografické senzory rozpusteného O₂ pre farmaceutický a potravinársky priemysel, chemický a elektrárenský priemysel, mikroelektroniku a aplikácie s čistými a odpadovými vodami.
Veľmi nízka miera kolísania a krátky čas odozvy
Rýchla údržba vďaka dizajnu bez elektrolytu
Tolerancia voči opakovanej autokláve/sterilizácii a čisteniu na mieste (CIP)
Hygienická konštrukcia
Funkcia prediktívnej diagnostiky s technológiou ISM
Najnižšie úrovne DO od 0,1 ppb k saturácii
Jednoduchá údržba vďaka membráne s dlhou životnosťou
Tolerancia voči opakovanej autokláve/sterilizácii a čisteniu na mieste (CIP)
Hygienická konštrukcia
Funkcia prediktívnej diagnostiky s technológiou ISM
Senzory na meranie stopových hodnôt rozpusteného kyslíka a na meranie v čistej vode

Vysokovýkonné senzory rozpusteného kyslíka pre farmaceutický a potravinársky priemysel, mikroelektroniku a aplikácie s čistou vodou.

Polarografické senzory rozpusteného kyslíka

Vysokovýkonné polarografické senzory rozpusteného O₂ pre farmaceutický a potravinársky priemysel, chemický a elektrárenský priemysel, mikroelektroniku a aplikácie s čistými a odpadovými vodami.

Dokumentácia

Jednoduchá manipulácia a výnimočná výkonnosť

Brožúry

Katalóg procesnej analytiky
Katalóg procesnej analytiky 2020 poskytuje komplexný prehľad o riešeniach analytických meraní v aplikáciách kvapalného procesu, monitorovania čistej v...
Katalóg procesnej analytiky
Katalóg procesnej analytiky 2020 poskytuje komplexný prehľad o riešeniach analytických meraní v aplikáciách kvapalného procesu, monitorovania čistej v...

Riešenia pre aplikáciu

InPro 6860i Modbus Programmers Guide
On the web, there are plenty of Modbus testing tools or modbus libraries available for C++, Phyton or other programming languages. For manually access...

Služby

Výnimočná výkonnosť

Objednať
+421 2 4444 1220 - 2
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.