Merač zákalu | In-line merač zákalu | Analyzátor zákalu

Merače zákalu/Senzory zákalu

In-line analyzátory zákalu pre monitorovanie hustoty častíc

Merače základu od spoločnosti METTLER TOLEDO sú určené na in-line meranie zákalu v priemyselných výrobných procesoch. Tieto analyzátory zákalu poskytujú priebežné meranie zákalu, vďaka ktorému prispievajú k riadeniu procesov kryštalizácie, separácie fáz, rastu biomasy (bunková hustota), filtrácie piva a ďalších kritických aplikácií. Vybrané merače zákalu sa môžu použiť aj na meranie farby.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je zákal?

Zákal je optická charakteristika, ktorá označuje stupeň čistoty kvapaliny. Úrovne zákalu sa dajú merať pomocou meračov zákalu. Zákal vo vode spôsobujú samostatné suspendované častice alebo koloidné častice, ktoré rozptyľujú alebo zastavujú prenos svetla: vyššia koncentrácia suspendovaných/koloidných častíc spôsobuje vyšší zákal. Takéto častice sú zvyčajne príliš malé, aby ich mohlo rozpoznať ľudské oko, a preto sa musí na meranie zákalu používať merač zákalu alebo analyzátor zákalu. Najlepší spôsob riadenia procesov, ktoré vyžadujú dôkladné monitorovanie zákalu, je použitie in-line merača zákalu. In-line merač zákalu poskytuje nepretržité meranie zákalu, ktoré sa môže použiť na účely riadenia procesov. Medzi každodenné príklady zakalených kvapalín patria:

  • Mlieko – obsahuje emulzné bielkoviny/kvapôčky oleja vo vode
  • Odpadová voda – obsahuje suspendované častice
  • Pšeničné pivo – obsahuje kvasinkové bunky

Čo je merač zákalu?

Merač zákalu, nazývaný aj ako analyzátor zákalu, je systém na meranie koncentrácie suspendovaných častíc v procese. Merač zákalu vo všeobecnosti tvoria 3 hlavné časti: senzor zákalu, prevodník zákalu a procesné pripojenie 

Čo ovplyvňuje meranie zákalu?

Meranie zákalu, ako ho zachytáva analyzátor zákalu, určuje stupeň rozptylu svetla v dôsledku suspendovaných častíc v kvapalnom médiu. Rozptyl svetla ovplyvňuje:

  • Koncentrácia častíc: Vyššie koncentrácie častíc spôsobujú vyšší rozptyl svetla a teda aj vyššie výsledky zákalu na merači zákalu.
  • Tvar a veľkosť častíc: Častice, ktoré sú menšie ako 1/10 vlnovej dĺžky viditeľného svetla, rozptyľujú svetlo symetricky. Väčšie častice (zvyčajne s priemerom väčším než vlnová dĺžka viditeľného svetla) rozptyľujú svetlo asymetricky. Pri meraní zákalu je teda potrebné zohľadniť aj uhol rozptylu.
  • Vlnová dĺžka svetla: Ako sme už spomínali, intenzita rozptylu svetla závisí od veľkosti častíc. Okrem toho môže meranie svetla na detektore znížiť aj farba v kvapaline. Výsledkom toho je, že sa musí pri meraní zákalu zohľadniť aj použitie vhodnej vlnovej dĺžky svetla.

V dôsledku troch vyššie uvedených bodov sa môže v prípade štandardizovaného spôsobu merania používať zákal len ako charakteristická vlastnosť vzorky. V mnohých pivovarníckych využitiach je napríklad meraná kvapalina žltkavej farby a obsahuje kvasinkové častice. Preniknutie cez filter sa z tohto dôvodu kontroluje meraním množstva predného a bočného rozptylu svetla pod uhlom 25° a 90° v porovnaní so zdrojom svetla na účely zabezpečenia kvality. V návodoch na monitorovanie zákalu a farby sa uvádzajú aj zdroje červeného (650 nm) a modrého (460 nm) svetla.