Merače zákalu/Senzory na meranie zákalu
 
Menu
Merač a senzor zákalu

Merače zákalu/Senzory na meranie zákalu

Vysokovýkonné merače zákalu/senzory na meranie zákalu v linke na kontrolu procesov

Najčastejšie otázky o merači zákalu/senzore na meranie zákalu

Čo je zákal? Zákal je optická charakteristika, ktorá označuje stupeň čistoty kvapaliny. Zákal vo vode spôsobujú samostatné suspendované častice ale...

Čo je zákal?

Zákal je optická charakteristika, ktorá označuje stupeň čistoty kvapaliny. Zákal vo vode spôsobujú samostatné suspendované častice alebo koloidné častice, ktoré rozptyľujú alebo zastavujú prenos svetla: vyššia koncentrácia suspendovaných/koloidných častíc spôsobuje vyšší zákal. Takéto častice sú zvyčajne príliš malé, aby ich mohlo rozpoznať ľudské oko, a preto sa musí na meranie zákalu používať merač zákalu alebo analyzátor zákalu. Najlepší spôsob riadenia procesov, ktoré vyžadujú dôkladné monitorovanie zákalu, je použitie merača zákalu v linke. Merač zákalu v linke poskytuje nepretržité meranie zákalu, ktoré sa môže použiť na účely riadenia procesov. Medzi každodenné príklady zakalených kvapalín patria:

 • Mlieko – obsahuje emulzné bielkoviny/kvapôčky oleja vo vode
 • Odpadová voda – obsahuje suspendované častice
 • Pšeničné pivo – obsahuje kvasinkové bunky

Prečo je meranie zákalu dôležité?

Senzor na meranie zákalu sa v mnohých prípadoch používa na vyhodnotenie kvality vody alebo efektivity filtračného procesu. Meranie zákalu je dôležitý indikátor v mnohých odvetviach a využitiach, keďže nielen ovplyvňuje výsledky priemyselného procesu, ale tiež deteguje faktory, ktoré sú pre systém škodlivé.

Čo ovplyvňuje meranie zákalu?

Ako sme už spomínali, meranie zákalu určuje stupeň rozptylu svetla v dôsledku suspendovaných častíc v kvapalnom médiu. Rozptýlenie závisí od týchto faktorov:

 • Koncentrácia častíc: Vyššie koncentrácie častíc spôsobujú vyšší rozptyl svetla a teda aj vyššie výsledky zákalu.
 • Tvar a veľkosť častíc: Častice, ktoré sú menšie ako 1/10 vlnovej dĺžky viditeľného svetla, rozptyľujú svetlo symetricky. Väčšie častice (zvyčajne s priemerom väčším než vlnová dĺžka viditeľného svetla) rozptyľujú svetlo asymetricky. Pri meraní zákalu je teda potrebné zohľadniť aj uhol rozptylu.
 • Vlnová dĺžka svetla: Ako sme už spomínali vyššie, intenzita rozptylu svetla závisí od veľkosti častíc. Okrem toho môže meranie svetla na detektore znížiť aj farba v kvapaline. Výsledkom toho je, že sa musí pri meraní zákalu zohľadniť aj použitie vhodnej vlnovej dĺžky svetla.

V dôsledku troch vyššie uvedených bodov sa môže v prípade štandardizovaného spôsobu merania používať zákal len ako charakteristická vlastnosť vzorky. V mnohých pivovarníckych využitiach je napríklad meraná kvapalina žltkavej farby a obsahuje kvasinkové častice. Preniknutie cez filter sa z tohto dôvodu kontroluje meraním množstva predného a bočného rozptylu svetla pod uhlom 25° and 90° v porovnaní so zdrojom svetla na účely zabezpečenia kvality. V návodoch na monitorovanie zákalu a farby sa uvádzajú aj zdroje červeného (650 nm) a modrého (460 nm) svetla.

Aké sú bežné interferencie v meraní zákalu?

Meranie zákalu môže nepriaznivo ovplyvniť prítomnosť látok absorbujúcich sveto alebo fluorescenčných látok. Takáto interferencia sa dá minimalizovať použitím iných vlnových dĺžok ako tých vo viditeľnom svetle (napr. takmer infračervené 860 nm).

Meranie zákalu môžu skresľovať aj vzduchové bubliny, preto je veľmi dôležité vybrať taký bod inštalácie, kde sa vzduchové bubliny vyskytujú čo najmenej.

Pri meraní zákalu je významné aj znečistenie priezoru Špičkové technológie a pomerový princíp môžu vyvážiť zmeny farby vo vzorkách, starnutie lampy používanej ako zdroj svetla a znečistenie priezoru.

Čo je merač zákalu?

Merač zákalu je senzor, ktorý meria zákal. Senzory na meranie zákalu majú dve veci spoločné:

 • Zdroj svetla – napr. svetelná dióda (LED)
 • Jeden a viac detektorov svetla – zvyčajne fotodiódy

Aké metódy merania meračom zákalu sa bežne používajú?

Existuje viacero typov senzorov na meranie zákalu v linke/meračov zákalu na linke, ktoré sú optimalizované pre konkrétne rozsahy merania a rôzne využitia.

 • Predný rozptyl svetla/absorbancia: Senzory na meranie zákalu s touto technológiou (napr. rad InPro 8300 RAMS a rady InPro 8600i/D1 a /D3 od spoločnosti METTLER TOLEDO) sú navrhnuté pre aplikácie s nízkou až strednou úrovňou zákalu. Modely InPro 8300 RAMS typ TCS a COMBINE/InPro8600i/D3 ponúkajú aj meranie farby (žltosti).
 • Spätný rozptyl svetla: Tieto senzory (napr. InPro 8050InPro 8100 a InPro 8200 od spoločnosti METTLER TOLEDO) sú navrhnuté pre vzorky s vysokou koncentráciou častíc až do 250 g/l suspendovaných pevných častíc. V závislosti od využitia sú senzory od spoločnosti METTLER TOLEDO k dispozícii s telom z nehrdzavejúcej ocele pre farmaceutický priemysel a polysulfonátu pre odpadové vody.

Ako sa merač zákalu kalibruje?

Kalibrácia merača zákalu sa môže vykonať troma rôznymi spôsobmi pomocou prevodníka. Prvý spôsob sa volá manuálna kalibrácia. Je to najrýchlejšia, no tiež najnižšia úroveň kalibrácie. Používateľ môže zmeniť posun a sklon, na základe čoho sa vypočíta a zobrazí meraná hodnota.

Druhý typ sa volá viacbodová kalibrácia. Tento typ kalibrácie dosahuje najlepšiu linearitu meraného procesu. Vykonať sa dá dvoj-, troj-, štvor- a päťbodová kalibrácia – zvyčajne mimo linky s odinštalovaným senzorom.

Tretí typ je procesná alebo in situ kalibrácia. Ide o online kalibráciu, pri ktorej obsluha vstúpi do ponuky procesnej kalibrácie na prevodníku a uloží aktuálne meranie zákalu. Obsluha potom odoberie vzorku procesnej kvapaliny na jej meranie v porovnaní s laboratórnym prístrojom a získanie referenčného merania zákalu. Viacbodová in situ kalibrácia je možná v závislosti od merača zákalu v linke a prevodníka (napr. prevodník M800 od spoločnosti METTLER TOLEDO a senzor na meranie zákalu s technológiou spätného rozptylu).

Analyzátor zákalu/senzory na meranie zákalu na linke od spoločnosti METTLER TOLEDO sa môžu používať v mnohých priemysloch, napríklad:

 • biotechnologický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • spracovanie chemikálií
 • petrochemický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • pivovary

Ako si vybrať správny senzor na meranie zákalu?

Senzor na meranie zákalu je potrebné vyberať podľa požadovaného rozsahu merania, ako aj podľa využitia. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka viacero všestranných senzorov na meranie zákalu, ktoré spĺňajú požiadavky mnohých rôznych aplikácií, napríklad:

 • fermentácia
 • rast biomasy (optická hustota)
 • kryštalizácia
 • separácia fáz
 • voda v oleji
 • prienik cez filter
 • aktivovaný kal
 • následná filtrácia piva a meranie žltosti
 • odpadová voda

Podrobnosti vám poskytne miestny zástupca spoločnosti METTLER TOLEDO.


Senzor na meranie zákalu InPro8200
InPro8300
Senzory na meranie zákalu a farby InPro 8600i

Senzor na meranie zákalu s optickým vláknom

Systém na monitorovanie produktov RAMS – optické meranie zákalu

Merač zákalu piva InPro 8600i

Senzor na meranie zákalu, ktorý zabezpečuje vysokopresné meranie zákalu v linke pomocou technológie spätného rozptylu svetla.
Odolný a ľahko použiteľný systém na optické monitorovanie piva navrhnutý pre separáciu fáz na základe zákalu alebo farby a pre procesy identifikácie produktov.
Senzory na meranie zákalu a meranie farby pre procesy proti smeru a v smere výrobnej linky v pivovarníctve a výrobe nápojov pomocou metódy merania rozptýleného svetla a absorbancie.
Vysoká presnosť a minimálne znečistenie a údržba
Sterilizovateľný na splnenie hygienických požiadaviek
Na monitorovanie kryštalizácie a rastu biomasy
Senzor so štandardným priemerom 12 mm šetrí cenný priestor
Spoľahlivé riešenie pre potravinársky priemysel
Všestranné monitorovanie až na štyroch vlnových dĺžkach
Priamy 4/20 mA výstup pre riadenie procesov
Presné riadenie mladiny a výsledného produktu
12-bodová kalibrácia na presné meranie
Monitorovanie prostredníctvom senzora pre spoľahlivosť merania
Jednoduchá inštalácia, zmestí sa do priezoru
Zníženie investície s jedinečným modelom pre procesy proti smeru výrobnej linky
Senzor zákalu | In-line meranie zákalu

Senzor zákalu | In-line meranie zákalu

Odolné, spoľahlivé a presné in-line senzory na meranie zákalu v priemyselnom prostredí
Senzor na meranie zákalu InPro8200

Senzor na meranie zákalu, ktorý zabezpečuje vysokopresné meranie zákalu v linke pomocou technológie spätného rozptylu svetla.

InPro8300

Odolný a ľahko použiteľný systém na optické monitorovanie piva navrhnutý pre separáciu fáz na základe zákalu alebo farby a pre procesy identifikácie produktov.

Senzory na meranie zákalu a farby InPro 8600i

Senzory na meranie zákalu a meranie farby pre procesy proti smeru a v smere výrobnej linky v pivovarníctve a výrobe nápojov pomocou metódy merania rozptýleného svetla a absorbancie.

Senzor zákalu | In-line meranie zákalu

Odolné, spoľahlivé a presné in-line senzory na meranie zákalu v priemyselnom prostredí

Publikácie na stiahnutie

Biela kniha o meraní zákalu a farby
Katalóg produktov pre procesnú analytiku

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.