Analyzátor plynu – senzor plynu - Prehľad - METTLER TOLEDO
Analyzátor plynu – senzor plynu

Analyzátor plynu – senzor plynu

Analyzátory plynu priamo v procesoch s minimálnou údržbou

Náš špičkový rad odolných analyzátorov/senzorov kyslíka poskytuje presné priebežné meranie

Senzory kyslíka merajú tam, kde je to dôležité – priamo v procese. V našom sortimente ampérometrických senzorov kyslíka a najmodernejších senzorov založených na laditeľnom diódovom laseri (TDL) nájdete ideálne riešenie aj pre ochranu pred oxidáciou a výbuchom. Ampérometrické analyzátory kyslíka a analyzátory TDL prinášajú spoľahlivosť, jednoduchú údržbu a nízke celkové náklady v (petro-) chemickom, potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle.

Vlastnosti našich senzorov plynu v procesoch

  • Schválenia ATEX a FM
  • Schválenia EHEDG, FDA a USP
  • Digitálna technológia a prediktívna diagnostika

 

ampérometrický senzor plynného kyslíka
Analyzátory plynu s technológiou laditeľného diódového lasera (TDL)

Ampérometrické senzory kyslíka v plynnej fáze

Analyzátory plynu s technológiou laditeľného diódového lasera (TDL)

Ampérometrické senzory kyslíka na meranie v prúde plynu priamo v procese alebo v zásobníkoch poskytujú spoľahlivé meranie v reálnom čase bez potreby odoberania vzoriek plynu a ich úpravy.
Navrhnuté na použitie priamo v procese a v extraktívnych chemických procesoch, tieto analyzátory plynu s technológiou TDL je možné jednoducho nainštalovať a nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.
Jednoduchá inštalácia priamo do procesu alebo do nádob
Nie je potrebný žiadny systém na odber vzoriek s potrebou údržby
Jednoduchá údržba a kalibrácia v trvaní dve minúty
Pre koncept sondy s jednou prírubou sa nevyžaduje žiadne nastavenie
Meranie bez výkyvov nevyžaduje žiadnu kalibráciu
Rýchla reakcia s inštaláciou na mieste
Možnosti pre extrakčné inštalácie a inštalácie krížových potrubí
ampérometrický senzor plynného kyslíka

Ampérometrické senzory kyslíka na meranie v prúde plynu priamo v procese alebo v zásobníkoch poskytujú spoľahlivé meranie v reálnom čase bez potreby odoberania vzoriek plynu a ich úpravy.

Jednoduchá inštalácia priamo do procesu alebo do nádob
Nie je potrebný žiadny systém na odber vzoriek s potrebou údržby
Jednoduchá údržba a kalibrácia v trvaní dve minúty
Analyzátory plynu s technológiou laditeľného diódového lasera (TDL)

Navrhnuté na použitie priamo v procese a v extraktívnych chemických procesoch, tieto analyzátory plynu s technológiou TDL je možné jednoducho nainštalovať a nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.

Pre koncept sondy s jednou prírubou sa nevyžaduje žiadne nastavenie
Meranie bez výkyvov nevyžaduje žiadnu kalibráciu
Rýchla reakcia s inštaláciou na mieste
Možnosti pre extrakčné inštalácie a inštalácie krížových potrubí

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.