Analyzátor plynu – senzor plynu - Prehľad - METTLER TOLEDO
 
Menu
Analyzátor plynu – senzor plynu

Analyzátor plynu – senzor plynu

Analyzátory plynu priamo v procesoch s minimálnou údržbou

Náš špičkový rad odolných analyzátorov/senzorov kyslíka poskytuje presné priebežné meranie

Senzory kyslíka merajú tam, kde je to dôležité – priamo v procese. V našom sortimente ampérometrických senzorov kyslíka a najmodernejších senzorov založených na laditeľnom diódovom laseri (TDL) nájdete ideálne riešenie aj pre ochranu pred oxidáciou a výbuchom. Ampérometrické analyzátory kyslíka a analyzátory TDL prinášajú spoľahlivosť, jednoduchú údržbu a nízke celkové náklady v (petro-) chemickom, potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle.

Vlastnosti našich senzorov plynu v procesoch

  • Schválenia ATEX a FM
  • Schválenia EHEDG, FDA a USP
  • Digitálna technológia a prediktívna diagnostika

 

Ampérometrické senzory plynu na monitorovanie kyslíka
Analyzátory plynu s nastaviteľným diódovým laserom (TDL)

Ampérometrické senzory plynu | Senzor O₂

Analyzátory s nastaviteľným diódovým laserom

Ampérometrické senzory kyslíka na meranie v prúde plynu priamo v procese alebo v zásobníkoch poskytujú spoľahlivé meranie v reálnom čase bez potreby odoberania vzoriek plynu a ich úpravy.
Tieto analyzátory plynu s technológiou TDL sú určené na použitie priamo v procese a v extraktívnych chemických procesoch, je ich možné jednoducho nainštalovať a nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.
Jednoduchá inštalácia priamo do procesu alebo do nádob
Nie je potrebný žiadny systém na odber vzoriek s potrebou údržby
Jednoduchá údržba a kalibrácia v trvaní dve minúty
Pre koncept sondy s jednou prírubou sa nevyžaduje žiadne nastavenie
Meranie bez výkyvov nevyžaduje žiadnu kalibráciu
Rýchla reakcia s inštaláciou na mieste
Možnosti pre extrakčné inštalácie a inštalácie krížových potrubí
Ampérometrické senzory plynu na monitorovanie kyslíka

Ampérometrické senzory kyslíka na meranie v prúde plynu priamo v procese alebo v zásobníkoch poskytujú spoľahlivé meranie v reálnom čase bez potreby odoberania vzoriek plynu a ich úpravy.

Analyzátory plynu s nastaviteľným diódovým laserom (TDL)

Tieto analyzátory plynu s technológiou TDL sú určené na použitie priamo v procese a v extraktívnych chemických procesoch, je ich možné jednoducho nainštalovať a nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.