In-line analyzátory a senzory plynu na in situ inštalácie

Analyzátory plynu pre priemyselné procesy

Analyzátory plynu pre in situ aj extraktívne inštalácie

Tieto vysokospoľahlivé analyzátory plynu sú určené na poskytovanie rýchlych reakčných časov na rôzne plyny v priemyselných a chemických procesoch. Analyzátory s nastaviteľným diódovým laserom (TDL) aj ampérometrické senzory kyslíka nevyžadujú žiadne odoberanie ani úpravu vzoriek, vďaka čomu znižujú prestoje a zvyšujú bezpečnosť procesov pri nižších nákladoch za vlastníctvo. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka rad analyzátorov plynného kyslíka, ako aj TDL analyzátorov plynu na meranie O₂, CO₂, CO, HCl, H₂S, vlhkosti, amoniaku (NH₃) a metánu (CH₄).

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Prevodník GPro 500 | TDL prevodník
Prevodníky pre sondy kyslíka v plynnej fáze
Adaptácie procesu TDL pre GPro 500
Parametre TDL spektrometra
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je analyzátor kyslíka?

Analyzátor kyslíka je systém na merania kyslíka v prúde plynu. Tvorí ho senzor, prevodník a adaptácia pre proces alebo kryt. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka na in situ meranie kyslíka ako ampérometrické analyzátory kyslíka, tak aj analyzátory kyslíka s nastaviteľnými diódovým laserom.  

Analyzátory kyslíka od spoločnosti METTLER TOLEDO sú jedinečné v tom, že nepotrebujú systémy na odber a úpravu vzoriek (SCS), takže dokážu poskytovať rýchle a presné merania s minimálnou potrebou údržby.

Akú technológiu analyzátora plynu ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka dve technológie analyzátorov plynu. Tieto dve technológie sú spektroskopia s nastaviteľným diódovým laserom a ampérometrická (alebo polarografická) technológia.  

Ampérometrické senzory kyslíka využívajú technológiu elektrochemického merania uloženú v kompaktnom kryte. Ide o vyčerpávajúcu technológiu, a preto vyžaduje určitý stupeň údržby a spotrebného materiálu. Môže tu dochádzať k chemickej interferencii a na vyhodnotenie sú potrebné znalosti o zložení plynu. 

Technológia analyzátorov kyslíka s nastaviteľným diódovým laserom od spoločnosti METTLER TOLEDO je voči väčšine interferencií imúnna a na výrobu senzora sa používajú veľmi odolné materiály. Nevyžaduje sa žiadna pravidelná údržba a senzor je určený na dlhodobú nepretržitú prevádzku. Technológia TDL je vhodná pre väčšinu náročných a kritických aplikácií. Fyzický kryt je väčší ako u ampérometrických senzorov plynu, takže má odlišné požiadavky na inštaláciu.

Do akých typov systémov sa môžu inštalovať analyzátory plynu?

Portfólio analyzátorov plynu od spoločnosti METTLER TOLEDO sa prispôsobí rozsiahlemu radu aplikácií a systémov. Ampérometrické senzory sú štandardné 12 mm senzory a môžu sa inštalovať do väčšiny štandardných procesných nádob, vďaka čomu sú optimálne pre aplikácie, ako je monitorovanie vrchného voľného priestoru. 

Analyzátor plynu s nastaviteľným diódovým laserom ponúka oveľa rozsiahlejší rad adaptácií pre proces na meranie na miestach, kde je to nevyhnutné. Tento analyzátor je vďaka adaptáciám pre malé alebo široké potrubia, prúdy znečistených plynov, rýchle alebo pomalé prúdy plynov alebo prúdy horúcich plynov veľmi všestranný a dokáže splniť vaše požiadavky na inštaláciu.  Vďaka svojej konštrukcii s lomeným lúčom nevyžaduje ani ručné nastavenie.