On-line analyzátory chemického zloženia vody

Rezervujte si online stretnutie so špecialistom ešte dne

Zarezervovať stretnutie

On-line analyzátory chemického zloženia vody

Spoľahlivé on-line monitorovanie čistej a ultračistej vody

Tieto analyzátory chemického zloženia vody sú určené na rýchle a spoľahlivé on-line merania v čistej a ultračistej vode. Tieto analyzátory ako analyzátory vody pre elektrárne podporujú monitorovanie korózie a predchádzanie tvorbe vodného kameňa na turbínach a kotloch. Vo vode pri výrobe polovodičov zas tieto analyzátory pomáhajú maximalizovať výnos doštičiek a produktivitu.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Ako analyzátory chemického zloženia vody prispievajú k prevencii korózie a tvorby vodného kameňa?

Analyzátory chemického zloženia vody automaticky odoberajú on-line vzorky vody v kritických bodoch, kde môžu kontaminanty poškodiť kritickú produkciu zariadenia a zvýšiť prestoje. Tieto analyzátory priebežne potvrdzujú kvalitu vody v špecifikovaných rozsahoch alebo upozorňujú obsluhu na to, aby prijala príslušné opatrenia, keď sú špecifikácie mimo normy, aby sa predišlo vzniku poškodenia. 

Kam mám umiestniť analyzátor chemického zloženia vody pre čo najlepšiu prevenciu korózie?

Analyzátory chemického zloženia vody by sa mali inštalovať na miesta monitorovania, kde je dodávka čistej vody bez kontaminantov kritická. Tieto analyzátory chemického zloženia vody sú obzvlášť dôležité na miestach, ktoré zahŕňajú monitorovanie DI živice v prídavnej vode a kroku čistenia vodného okruhu. V elektrárňach sa používajú ako analyzátory vody pre elektrárne alebo analyzátory chemických procesov v elektrárňach, ktoré monitorujú vodný/parný okruh v bodoch, kde voda alebo para vstupuje do kotla a turbíny.

Čo si treba pri analyzátore chemického zloženia vody všímať najviac?

Hlavné, čo si treba pri analyzátore chemického zloženia vody všímať, je jeho schopnosť poskytovať spoľahlivé, on-line monitorovanie na úrovni stopových prvkov, ako aj automatizovanú funkčnosť, napríklad kalibráciu, čo povedie k minimálnym zásahom zo strany obsluhy. 

V závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek sú tu aj ďalšie dôležité faktory, od schopnosti zmestiť sa do malých priestorov až po schopnosť vykonať viacero meraní s rovnakým analyzátorom. Analyzátory chemického zloženia vody by mali byť flexibilné, aby spĺňali potreby vašich aplikácií.