Senzor pH/ORP (Redox) - Prehľad - METTLER TOLEDO
 
Menu
Senzor pH/ORP (Redox)

Senzor pH/ORP (Redox)

Spoľahlivé sondy pH/ORP na meranie v procesoch a meranie vody

Časté otázky o pH sondách

1. Aká je životnosť pH sondy? Očakávaná životnosť správne používanej a udržiavanej pH sondy je jeden až tri roky. Niektoré faktory, ako naprík...

1. Aká je životnosť pH sondy?

Očakávaná životnosť správne používanej a udržiavanej pH sondy je jeden až tri roky. Niektoré faktory, ako napríklad vysoká teplota a meranie extrémnych hodnôt pH, prispievajú k skráteniu ich životnosti, a to aj pri sondách, ktoré sú správne udržiavané a skladované. Keď sa zníži funkčnosť meracieho zariadenia, pôvodná funkčnosť elektródy sa potenciálne môže dať obnoviť prostredníctvom regenerácie skla membrány citlivého na pH.

2. Ako vybrať správnu pH sondu?

 V záujme optimálneho merania hodnoty pH je kľúčové vybrať správnu pH sondu pre príslušné uplatnenie. Najdôležitejšie kritériá posudzovanej vzorky sú: chemické zloženie, homogénnosť, teplota, procesný tlak, rozsah pH a veľkosť nádoby (obmedzenie dĺžky a šírky). Výber správneho snímača nadobúda zásadnú dôležitosť pri nevodných vzorkách, vzorkách s nízkou vodivosťou, vysokým obsahom proteínov a viskozitou, pri ktorých univerzálne sklenené elektródy podliehajú rôznym podnetom, vedúcim k potenciálnemu vzniku nepresností. Čas odozvy a presnosť elektródy ovplyvňuje viacero faktorov. Meranie pri extrémnych hodnotách pH a teplotách či nízkej vodivosti môže trvať dlhšie, ako meranie vodných roztokov s neutrálnou hodnotou pH pri izbovej teplote.

3. Ako vykonávať údržbu/čistiť sondu?

Pravidelná údržba je mimoriadne dôležitá v záujme predĺženia živnosti akejkoľvek pH sondy. Do sond s kvapalným elektrolytom je nutné elektrolyt doplniť vtedy, keď hrozí, že jeho hladina klesne pod úroveň hladiny vzorky roztoku. Takáto údržba zamedzuje spätnému toku vzorky do sondy. Zároveň je nutné pravidelne meniť celý referenčný elektrolyt, a to približne raz za mesiac. Tým zaručíte, aby bol elektrolyt čerstvý a neprichádzalo ku kryštalizácii v dôsledku odparovania z otvoreného plniaceho otvoru počas merania. Je dôležité, aby sa dovnútra sondy nedostali žiadne bubliny, a to predovšetkým v blízkosti kontaktu. V takomto prípade príde k zníženiu stability meraní. Prípadné bubliny odstránite jemným potrasením sondy vo vertikálnom smere, podobne ako teplomerom pri meraní teploty tela.

Sondu po každom meraní opláchnite deionizovanou vodou, no neutierajte ju papierovými obrúskami. Povrch papierového obrúska by mohol poškriabať a poškodiť membránu zo skla citlivého na pH, z povrchu sondy by sa mohla zotrieť gélová vrstva a vzniknúť elektrostatický náboj. V dôsledku vzniknutého elektrostatického náboja sa môže výrazne znížiť stabilita meraného signálu. Po znečistení určitými vzorkami môže byť potrebné uplatniť osobitné spôsoby čistenia.


Senzor pH/ORP (Redox)
Senzor pH/ORP (Redox)

Náš široký sortiment riešení integrovaných do linky zabezpečí meranie pH a ORP v procesoch všetkých priemyselných odvetví.

Každé využitie prináša špecifické nároky, preto má spoločnosť METTLER TOLEDO rôzne riešenia merania, ktoré uspokoja akékoľvek požiadavky. Či už vo vašom procese využívate vysokú teplotu, sterilné prostredie alebo prebieha v nebezpečnom prostredí, máme pre vás analógový alebo digitálny senzor, ktorý zabezpečí presné a spoľahlivé meranie.

Náš sortiment senzorov a meračov pH integrovaných do linky zahŕňa nasledujúce produkty

  • Senzory s hygienickým dizajnom
  • Senzory schválené podľa ustanovení ATEX a FM
  • Senzory pre čistú a ultračistú vodu
  • Digitálne senzory s prediktívnou diagnostikou
  • Senzory bez skla
 
Plniteľné sondy pH a sondy Redox
Hygienická sonda pH pre sterilné aplikácie
Odolné sondy pH do náročných podmienok
Senzory pH pre čistú a ultračistú vodu

Plniteľné sondy pH a sondy Redox

Hygienická sonda pH pre sterilné aplikácie

Odolné sondy pH do náročných podmienok

Senzory pH pre čistú a ultračistú vodu

V aplikáciách, kde je dôležité presné meranie, prinášajú plniteľné senzory pH a ORP najvyššiu presnosť a dlhú životnosť.
Sterilizovateľné, hygienické senzory pH a redoxné (ORP) senzory poskytujú vysokú presnosť merania v aplikáciách vo farmaceutickom, biotechnologickom a potravinárskom priemysle.
Špecializované, vysoko odolné sondy pH a redoxné sondy (ORP) sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo fungovali aj v náročných podmienkach chemických aplikácií.
Jedinečné sondy pH určené na spoľahlivé meranie pH v nízko vodivej, ultračistej a čistej vode.
Plniteľný elektrolyt pre dlhšiu životnosť senzora
Možnosť vybrať konkrétny elektrolyt pre aplikáciu
Zachytávač iónov striebra zabraňuje znečisteniu sulfidmi
Diagnostika ISM signalizuje časové rámce vykonávania údržby
Dostupné v modeloch pH a ORP/Redox
Skonštruované pre pravidelné procesy SIP a CIP
Na použitie v bioreaktoroch s vysokým tlakom
Diagnostika pomáha zabrániť prerušeniam dávky
Jedinečné modely s obrátenou inštaláciou
Kvapalné, gélové a polymérové referenčné elektrolyty
Na použitie v náročných priemyselných prostrediach
Odoláva abrazívnym, lepivým alebo oxidujúcim médiám
Diagnostika pomáha riadiť čistenie senzorov
Titánové modely zabraňujú rozbíjaniu senzorov
Kvapalné, gélové a polymérové referenčné elektrolyty
Určené pre aplikácie na úpravu vody
Tekutý elektrolyt pre najvyššiu spoľahlivosť
Odstraňuje potrebu prietokovej misky s vysokou presnosťou
Technológia Plug and Measure pre rýchle nastavenie
Dostupné vo verzii modelu pH a ORP/Redox
Sonda pH ISFET, nesklenné senzory
Prenosný pH meter
Príslušenstvo Intelligent Sensor Management (ISM)
Single-use Sensors

Sonda pH ISFET, nesklenné senzory

Prenosný pH meter

Príslušenstvo Intelligent Sensor Management (ISM)

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

Sondy pH ISFET ponúkajú riešenie bez použitia skla pre priemyselné odvetvia, ako sú potravinárstvo alebo biotechnológie, kde je prvoradá bezpečná a hygienická konštrukcia.
Ľahko použiteľné, prenosné pH metre pre priemyselné aplikácie. Poskytujú vysokú presnosť merania spolu s robustnou a odolnou konštrukciou.
Príslušenstvo ISM, ako napríklad softvérové alebo prenosové riešenie, vám umožňujú plne využiť technológiu ISM.
Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.
Technológia nerozbitných pevných elektród ISFET
Materiály sú v súlade s normami Americkej liekovej a potravinovej agentúry a 3-A
Hygienická konštrukcia je testovaná podľa EHEDG
Ovládanie jednou rukou a intuitívne rozhranie
Odolné voči poveternostným vplyvom a robustné pre náročné prostredia
Odolné vďaka dôsledným pádovým skúškam a testom
Jednoduchá správa dát vďaka 2 000 uloženým dátovým bodom
Kalibrovať senzory mimo procesu
Monitorovať históriu, diagnostiku a inventár senzorov
Jednoduché overenie systému pomocou simulátorov senzorov
Pripojiť senzory k počítaču alebo k mobilnému zariadeniu
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
Plniteľné sondy pH a sondy Redox

V aplikáciách, kde je dôležité presné meranie, prinášajú plniteľné senzory pH a ORP najvyššiu presnosť a dlhú životnosť.

Hygienická sonda pH pre sterilné aplikácie

Sterilizovateľné, hygienické senzory pH a redoxné (ORP) senzory poskytujú vysokú presnosť merania v aplikáciách vo farmaceutickom, biotechnologickom a potravinárskom priemysle.

Odolné sondy pH do náročných podmienok

Špecializované, vysoko odolné sondy pH a redoxné sondy (ORP) sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo fungovali aj v náročných podmienkach chemických aplikácií.

Senzory pH pre čistú a ultračistú vodu

Jedinečné sondy pH určené na spoľahlivé meranie pH v nízko vodivej, ultračistej a čistej vode.

Sonda pH ISFET, nesklenné senzory

Sondy pH ISFET ponúkajú riešenie bez použitia skla pre priemyselné odvetvia, ako sú potravinárstvo alebo biotechnológie, kde je prvoradá bezpečná a hygienická konštrukcia.

Prenosný pH meter

Ľahko použiteľné, prenosné pH metre pre priemyselné aplikácie. Poskytujú vysokú presnosť merania spolu s robustnou a odolnou konštrukciou.

Príslušenstvo Intelligent Sensor Management (ISM)

Príslušenstvo ISM, ako napríklad softvérové alebo prenosové riešenie, vám umožňujú plne využiť technológiu ISM.

Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.