Analyzátor pH | Merač pH v linke | Procesný pH merač | Analyzátor ORP

Analyzátory pH a analyzátory ORP

Merače pH integrované v linke pre uplatnenie v rámci procesov a spracovania vody

Analyzátor pH pozostáva zo senzora, prevodníka a prispôsobenia procesu podľa potrieb vašej kontroly pH. Analyzátory pH priamo v linke od spoločnosti METTLER TOLEDO poskytujú presné merania pH v rôznych prostrediach od ultračistej vody, po hygienické meranie v bioreaktore až po špinavú chemickú výrobku. Analyzátory pH a analyzátory ORP, ktoré používajú digitálnu technológiu Intelligent Sensor Management (ISM), pomáhajú znižovať potrebu údržby prostredníctvom integrovanej prediktívnej diagnostiky.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je analyzátor pH?

Analyzátor pH je systém, ktorý sa používa na meranie pH v linke – zvyčajne v priemyselnom procese. Analyzátor pH vo všeobecnosti pozostáva z troch komponentov: senzora pH, prevodníka a jednotky na prispôsobenie procesu alebo jednotky krytu. Tieto tri časti tvoria procesný analyzátor pH, ktorý sa používa na kontrolu pH v priemyselnom prostredí. Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje široký sortiment rôznych snímačov pH na potreby merania pH priamo v linke. Mnoho senzorov pH okrem toho ponúka aj redoxné meranie, takže integrácia analyzátora pH vám umožňuje aj inštaláciu analyzátora ORP.

Čo je to pH?

pH (potenciál vodíka) je hodnota používaná na vyjadrenie kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku na základe logaritmickej stupnice. V tejto stupnici je hodnota 7 neutrálnou. Nižšie hodnoty sú viac kyslé a vyššie hodnoty sú viac zásadité. V procesoch sa pH zvyčajne meria analyzátorom pH v linke najbežnejšie integrovaným do sklenenej kombinovanej elektródy určenej na priemyselné meranie pH. Analyzátor pH integrovaný priamo v linke si na úplné zostavenie analyzátora pH vo všeobecnosti vyžaduje prispôsobenie procesu, kábel a vysielač.

Čo treba hľadať v analyzátore pH pre uplatnenie pri spracovaní čistej vody?

Meranie pH v čistej vode si vyžaduje analyzátor pH, ktorý zaisťuje konzistentné a stabilné meranie. Senzory, ako pH METTLER TOLEDO pHure disponujú špeciálnou sklenenou membránou pH s nízkym odporom, tienenou prietokovou komorou a nepretržitým vypúšťaním elektrolytu. Tieto, ale aj ďalšie funkcie, umožňujú stabilné a presné meranie pH a ORP, ktoré sa vyžaduje v aplikáciách čistej vody v elektrárňach a mikroelektronických závodoch.

Čo treba hľadať v analyzátore pH pre uplatnenie v priemyselných procesoch?

Meranie pH v priemyselných aplikáciách si vyžaduje analyzátor pH, ktorý spĺňa vaše špecifické potreby v oblasti inštalácie. Môže ísť o požiadavku na analyzátor pH, ktorý disponuje odolným snímačom a schopnosťou zvládať vysoké tlaky a teploty v náročných výrobných prostrediach. Môže ísť aj o analyzátor pH so snímačom pH, ktorý možno sterilizovať v pare, prípadne čistiť v autokláve, a je určený na farmaceutické využitie. 

Spoločnosť METTLER TOLEDO vyrába široký sortiment senzorov pH a analyzátorov pH priamo v linke vrátane plniteľného senzora pH InPro 2000, radu InPro 3250 a radu veľmi robustných titánových senzorov pH.

Čo je to analyzátor pH s technológiou Intelligent Sensor Management?

Analyzátor pH s technológiou Intelligent Sensor Management (ISM) je analyzátor kompatibilný so senzormi pH a ORP od spoločnosti METTLER TOLEDO. Táto technológia ponúka niekoľko výhod pre váš analyzátor pH: 

Silný digitálny signál zo senzora pH do prevodníka pH, ktorý bráni interferencii s meraním.

Prediktívna diagnostika zobrazená na obrazovke zariadenia na meranie pH alebo dostupná na vašom systéme kontroly vyššej úrovne, ak je analyzátor pH integrovaný prostredníctvom PLC. Táto diagnostika pomáha plánovať údržbu, kalibráciu a čistenie senzorov.

Technológia okamžitého merania, ktorá umožňuje kalibrovať senzor pH v bezpečnom prostredí mimo procesu a následne ho rýchlo nainštalovať do analyzátora pH bez potreby kalibrácie priamo na mieste.