Analyzátor vodivosti | Merač vodivosti priamo v linke | Merač EC priamo v linke

Rezervujte si online stretnutie so špecialistom ešte dne

Zarezervovať stretnutie

Analyzátory vodivosti

Spoľahlivé monitorovanie vodivosti priamo v linke v rámci procesov a vody

Tieto analyzátory vodivosti sa používajú na meranie elektrolytickej vodivosti (ES), analytického parametra na analýzu čistoty vody, kontrolu chemických procesov v rámci priemyselných odpadových vôd. Tieto merače EC integrované priamo do linky poskytujú merania na zabezpečenie kontroly procesov. Portfólio digitálnych meračov vodivosti Intelligent Sensor Management (ISM) od spoločnosti METTLER TOLEDO pomáha zlepšovať kalibračné procesy, zabezpečovať spoľahlivosť signálu a široký rozsah meraní.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Senzor vodivosti | Sonda pre meranie vodivosti
Prevodníky vodivosti
Kryt senzora vodivosti
Senzory a sondy odporu
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo predstavuje analyzátor vodivosti?

Analyzátor vodivosti je systém používaný na meranie vodivosti priamo v linke, a to zvyčajne v priemyselných procesoch alebo v systémoch s čistou vodou. Analyzátor vodivosti sa vo všeobecnosti skladá z troch komponentov: senzora vodivosti, prevodníka a jednotky na prispôsobenie procesov alebo jednotky krytu. Tieto tri časti tvoria procesný analyzátor vodivosti používaný na kontrolu vodivosti v priemyselnom prostredí. Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje široký sortiment rôznych snímačov vodivosti na potreby merania vodivosti priamo v linke.

Čo je vodivosť?

Elektrická vodivosť je schopnosť materiálu prenášať elektrický prúd. Zvyčajne sa meria meračom elektrickej vodivosti (EC meračom) alebo analyzátorom vodivosti.

Čo je odpor?

Elektrický odpor je prevrátená hodnota vodivosti. Odpor je základná vlastnosť, ktorá vyčísľuje, ako veľmi konkrétny materiál bráni toku elektrického prúdu.

Ako sa meria vodivosť?

Elektrická vodivosť sa už dlhé roky meria pomocou EC meračov a aj dnes predstavuje dôležitý a často používaný parameter. Merače EC v linke, nazývané aj analyzátory vodivosti, ponúkajú jednoduchý a hospodárny spôsob, ako určiť vodivosť meraného média. Vodivosť je vďaka výnimočnej spoľahlivosti, citlivosti, reaktívnosti a relatívne nízkym nákladom na analyzátor vodivosti cenným a jednoduchým nástrojom na kontrolu kvality. Meranie čistoty je v niektorých aplikáciách vyjadrované ako odpor (prevrátená hodnota vodivosti).