Společnost Maxim Group spoléhá na řešení pro optickou kontrolu skla
Případová studie

Společnost Maxim Group spoléhá na řešení pro optickou kontrolu skla

Případová studie

Jak předejít vstupu poškozených a vadných kelímků do výrobního procesu

Coby součást plánovaného rozšíření svých severoamerických aktivit společnost Maxim Group, výrobce kosmetických produktů, posouzení svých bezpečnostních postupů a postupů zabezpečování jakosti, zejména postupů, které se týkají skleněných nádobek na kosmetické prostředky. Po dokončení tohoto posouzení se společnost Maxim Group rozhodla spojit své síly s odborníky METTLER TOLEDO a zavést optický systém, který vykonává doplňující úkony kontroly kvality.

Náklady na expanzi
Obnovená koncentrace na kvalitu skleněných nádobek měla původ v předpisech USA, kterými se stanovují požadavky na bezpečnost spotřebitelů. Společnost Maxim Group v té době již plnila normy a zásady správné výrobní praxe IFS, avšak učinila zásadní rozhodnutí učinit další krok k zabezpečení svých výrobních linek pomocí optického kontrolního systému.

Skleněné střepiny a praskliny
Společnost Maxim Group používá skleněné nádobky, které nakupuje u externích dodavatelů. Tito dodavatelé sice používají své vlastní postupy pro zabezpečování jakosti, nicméně společnost Maxim Group chtěla před naplněním nádobek provést ještě jednu kontrolu. Náš optický kontrolní systém vykonává dvoufázovou kontrolu všech skleněných nádobek. Jedna z kamer hledá skleněné střepiny, další soustava kamer uštípnutá hrdla nádobek a případné vady na závitech. Vadné nádobky jsou odstraněny z výrobní linky a vyhovující nádobky odeslány do dalších fází výrobního procesu. 

Řešení pro optickou kontrolu skla ve společnosti Maxim Group

Více než pouhé řízení rizik
Kromě prevence stahování výrobků z trhu tento systém snižuje i četnost problémů s plněním, předchází zastavení linky v důsledku rozbitého skla a zvyšuje celkový výkon výrobního procesu. Propojení systému s výrobní sítí společnosti Maxim Group jí umožňuje sledovat vzdáleně výrobní proces a dle potřeby provést i vzdálenou údržbu.

Důležité řešení pro řízení rizik
Kontrolou skla navíc optický kontrolní systém METTLER TOLEDO poskytuje důležitý bod pro kontrolu jakosti výrobků. Systém předchází potížím při výrobě v důsledku poškození nádobek a pomocí podrobných statistických provozních dat umožňuje zákazníkovi dále zkvalitňovat výrobní postupy. Systém tak ve společnosti Maxim Group plní úlohu kritického kontrolního bodu v procesu řízení jakosti.

Případové studie

Společnost Crofters Foods volí METTLER TOLEDO
Společnost Crofters Foods spoléhá na vestavěný hardware a software METTLER TOLEDO CI-Vision pro vývoj inovativních řešení
Tři technologie pro dokonalou pizzu
Chytré spojení tří technologií: optické kontroly, detekce kovů a kontrolního vážení.
Herta Relies on Mettler-Toledo
Herta GmbH is a German company known for its innovative and high quality sausage and meat products.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.