Webinář Soulad s normami a předpisy v oblasti bezpečnosti potravin | METTLER TOLEDO
Webový seminář na objednávku

Sedm snadných způsobů, kterými pravidelný servis snižuje riziko neplnění

Webový seminář na objednávku

Nedávné změny v normách, legislativě a předpisech přesunuly odpovědnost za bezpečnost potravina na bedra maloobchodníků a výrobců potravin. Nové přísné požadavky v tomto odvětví znamenají, že bezpečnost výrobků a poctivost značky musí být vždy 100%. Tento webinář zdůrazňuje sedm způsobů pravidelného servisu, které výrobcům potravin usnadňují splnění nejnovějších norem a předpisů v oblasti bezpečnosti potravin.

Sedm snadných způsobů, jimiž služby snižují riziko neplnění
Sedm snadných způsobů, jimiž služby snižují riziko neplnění

Bezpečnost potravin je v dnešní době náročnější v důsledku urbanizace a cestování, globalizace, industrializace a klimatických změn. Výrobci musí splňovat nejen globální normy, ale mohou je ovlivňovat i místní předpisy. Nedodržení těchto předpisů může vést k vysokému riziku se značnými následky.

Tento webinář na vyžádání pojednává o tom, jak několik prvků (od odborné instalace až po pokračující servisní služby) může snížit riziko nesouladu s konkrétními průmyslovými normami, legislativou a předpisy. Uvedené příklady ilustrují spojení mezi klíčovými požadavky několika norem schválených GFSI a zákona USA o modernizaci bezpečnosti potravin a podporou služeb, která je k dispozici jako pomoc pro plnění těchto požadavků.

Robert Rogers
20 minut
English

Dozvíte se, jak podpora služeb může usnadnit zajištění souladu

Výrobci potravin jsou do značné míry ovlivněny globálními normami v oblasti bezpečnosti potravin, jako např. Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI) a související programy, včetně Britského maloobchodního konsorcia (BRC), Mezinárodních norem (IFS), Systému certifikace bezpečnosti potravin (FSSC 22000) a Bezpečných kvalitních potravin (SQF). Místní předpisy, jako např. zákon o modernizaci bezpečnosti potravin (FSMA) v USA,ANVISA v Brazílii a zákon o potravinářských normách v Evropě rovněž hrají klíčovou roli při zajištění toho, že produkce potravin bude pro zákazníky bezpečná.

Investice do podpory služeb v průběhu životnosti vašich kontrolních vah, systému detekce kovů, vizuální kontroly nebo systému rentgenové kontroly vám mohou pomoci dosáhnout souladu s požadavky a snížit riziko nesouladu.

Koupit si zařízení na kontrolu výrobků nestačí

Zařízení na kontrolu výrobků hraje klíčovou roli při realizaci programu bezpečnosti potravin. Instalace správného zařízení na kontrolu potravin na správném místě je podstatná pro splnění požadavků norem a legislativy na základě principů Místa kritické kontroly analýzy rizik (HACCP) nebo Preventivní kontroly na základě rizik (HARPC).

Avšak pouhé nainstalování správného zařízení na kontrolu výrobků nestačí. Zařízení musí:

  • Být používáno k původnímu záměru
  • Mít osvědčení, že funguje spolehlivě pro své určení.
  • Mít prováděnou příslušnou údržbu, aby pracovalo tak, jak se předpokládá.

Poprodejní servisní podpora je klíčem pro maximální soulad

Servisní podpora, kterou zajišťují zkušení servisní technikové, je klíčem k maximalizaci provozní efektivity vašeho zařízení na kontrolu výrobků a zajištění souladu s nejnovějšími normami, legislativou a předpisy v oblasti bezpečnosti potravin. Tento webinář srozumitelně popisuje, jak servisní podpora může zajistit soulad s konkrétními normami a předpisy v oblasti bezpečnosti potravin.

Související webináře

Špičková úroveň bezpečnosti potravin: Webinář na požádání
Webinář na požádání „Špičková úroveň bezpečnosti potravin“ o prevenci fyzické kontaminace v 6 krocích.
Zajištění bezpečnosti a neporušenosti vysokých pevných nádob pomocí rentgenové kontroly
V novém webináři Mettler Toledo o zajištění bezpečnosti a neporušenosti vysokých pevných nádob se tyto nádoby dělí do tří kategorií dle hustoty obalů...
Webinář: rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách
Obsahuje cenné informace, které výrobcům potravin balených v plechovkách pomohou zajistit optimální bezpečnost potravin.
Webový seminář: Bezpečnost potravin podle GFSi s aplikacemi kontrolního vážení
Navštivte náš webový seminář a získejte podrobné informace o dvou nejběžnějších normách, GFSi a BRC, a o způsobech, jakým je lze správně začlenit do p...

Řešení pro kontrolu výrobků  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.