Laboratoriumbalansen en -weegschalen, wegen in het laboratorium door METTLER TOLEDO
Laboratoriumbalansen en -weegschalen – kies de beste laboratoriumweegschaal

Wegen in het laboratorium

Balansen en weegschalen voor het laboratorium

 

Wegen in een laboratorium – laboratoriumbalansen en -weegschalen

Wat is het verschil tussen massa en gewicht?

De woorden 'massa' en 'gewicht' worden vaak door elkaar gebruikt en worden allebei bepaald door weg...

Wat is het verschil tussen massa en gewicht?

De woorden 'massa' en 'gewicht' worden vaak door elkaar gebruikt en worden allebei bepaald door weging, maar voor laboratoriumbalansen en -weegschalen is het verschil tussen deze twee van essentieel belang. Massa meet de hoeveelheid materiaal in een voorwerp, is onafhankelijk van locatie en blijft hetzelfde, ongeacht de omgeving.

Massa wordt gemeten door vergelijking met behulp van een laboratoriumweegschaal of -balans. De kilogram is de SI-eenheid van massa, en is gelijk aan het 'International Prototype Kilogram' (IPK), het oorspronkelijke object waarop de meting is gebaseerd.

Het gewicht van een voorwerp wordt bepaald door hoe sterk de zwaartekracht aan de massa trekt, als kracht. De SI-eenheid voor gewicht is de newton (= 1 kg x m/s2). Een object met een massa van 1,0 kg weegt ongeveer 9,81 newton op het aardoppervlak (massa vermenigvuldigd met de zwaartekracht van de aarde). Het gewicht van een object op een berg zal minder zijn dan op zeeniveau, als gevolg van variaties in de zwaartekracht – een hogenauwkeurigheidsbalans of laboratoriumweegschaal zal dergelijke verschillen onderscheiden.

De herdefiniëring van de kilogram is gepland voor 2018. Ondersteuning voor de herdefiniëring van de kilogram biedt verdere informatie over de verandering.

Hoewel massa en gewicht verschillende entiteiten zijn, wordt het proces van het bepalen van zowel gewicht als massa weging genoemd.

 

Hoe werken elektronische balansen? Wat is het principe van elektromagnetische krachtcompensatie?

Bij mechanische balansen wordt een monster op het ene uiteinde van de balk geplaatst en de referentiegewichten op het andere uiteinde, totdat de totale waarde van de gewichten die de massa van het monster vertegenwoordigen perfect in evenwicht is.

Elektronische precisiebalansen, analytische balansen en microbalansen van hoge nauwkeurigheidsklassen werken met een sensor die gebaseerd is op elektromagnetische krachtcompensatie. Een spoel op een vrij-beweegbare ligger wordt in een permanent magnetisch veld geplaatst. Een optische elektronische sensorstroom handhaaft zijn positie, met een nauwkeurigheid van meer dan een duizendste millimeter. De sensor registreert verticale veranderingen in positie wanneer de pan wordt belast, en verandert de stroom in de spoel om deze terug te brengen naar de oorspronkelijke positie. Hoe meer gewicht er aan de pan wordt toegevoegd, hoe meer stroom er nodig is om dit te compenseren. Dit wordt gedigitaliseerd op het display.

 

Laboratoriumbalansen en leesbaarheid

Gangbare typen van laboratoriumbalansen en -weegschalen zijn ultra-micro-, micro-, semi-micro-, analytische en precisiebalansen.

De afleesnauwkeurigheid van een balans is het kleinste verschil tussen twee gemeten waarden die kunnen worden afgelezen op het display. Bij een digitaal display is dit de kleinste numerieke verhoging, ook wel het schaalinterval genoemd. De leesbaarheid van een weegschaal staat niet gelijk aan de weegnauwkeurigheid.

Verscheidene eigenschappen kunnen de prestaties beperken. De belangrijkste zijn herhaalbaarheid (RP), excentriciteit (EC), niet-lineariteit (NL) en gevoeligheid (SE).

In onze videocursus Basics and Weighing Influences over laboratoriumbalansen en -weegschalen worden basisbegrippen voor goede weegpraktijken uitgelegd.

 

Hoe selecteer ik de juiste laboratoriumbalans of -weegschaal?

Overweeg voor een nauwkeurig meetresultaat de volgende factoren:

 • Vereiste weegnauwkeurigheid -> bepaalt de bovenlimiet van de toegestane meetonzekerheid van de balans om procestoleranties te waarborgen van bv.1%
 • Veiligheidsfactor -> zorgt ervoor dat ook bij veranderingen in de loop van de tijd de vereiste weegnauwkeurigheid behouden blijft
 • Het kleinste nettogewicht dat gewogen moet worden -> geeft het minimumgewicht aan dat de laboratoriumweegschaal moet bereiken (volgens meetonzekerheid en/of procestoleranties van de klant)
 • Het grootste gewicht dat gewogen moet worden (inclusief tarra) -> specificeert de capaciteit van de laboratoriumweegschaal
 • Omgevingsfactoren en weegtoepassing -> specificeren bijkomende eigenschappen van de laboratoriumbalansen en -weegschalen

Zorg ervoor dat u een laboratoriumbalans of -weegschaal kiest die voldoet aan de eisen van UW proces en de respectievelijke toleranties.

Good Weighing Practice™ (GWP®) is een universele aanpak voor het selecteren en testen van weeginstrumenten. Het is een globale standaard en kan in elk industrie- en werkgebied worden gebruikt voor nieuwe of bestaande weegsystemen. GWP® biedt schriftelijk bewijs van reproduceerbare weegresultaten die voldoen aan alle geldende kwaliteitsnormen.

GWP® is een benchmark voor laboratoriumbalansen en -weegschalen en biedt betrouwbare productkwaliteit en compliance aan de regelgeving. Het maakt gebruik van twee belangrijke functies om de kwaliteit te bepalen:

 • Het weegvermogen moet groter zijn dan de grootste brutobelasting die de gebruiker verwacht te wegen.
 • Voor de vereiste nauwkeurigheid, inclusief de veiligheidsfactor, moet het minimumgewicht van het weeginstrument kleiner zijn dan het kleinste monster dat de gebruiker verwacht te wegen.

 

Wat is de resolutie van een laboratoriumweeginstrument?

De resolutie is de mate waarin verandering gedetecteerd kan worden, meestal uitgedrukt in een aantal van punten. Het is de capaciteit (in g) gedeeld door de leesbaarheid (in g).

Een analytische balans of weegschaal met een capaciteit van 200 g en een leesbaarheid van 0,00001 g heeft een resolutie van 20 miljoen punten. De hoogste resolutiecomparator van METTLER TOLEDO is de M1 massacomparator, met 1 miljard punten.

 

Welke toleranties zijn van toepassing bij weegprocessen?

Toleranties bepalen of een laboratoriumbalans of -weegschaal 'goed genoeg' is om aan de proceseisen te voldoen en aan de hoeveelheid afwijking die is toegestaan. Toleranties bepalen de criteria voor een pass/fail-melding. Toleranties zijn van verschillende bronnen afkomstig, waaronder officiële instanties, de verwerkende industrie en het proces zelf.

 • Wettelijke toleranties:
  De wettelijke toleranties die zijn bepaald door OIML R76 of NIST Handbook 44 (alleen voor de VS) beoordelen de ijkwaardigheidsvereisten. Deze tolerantiewaarden zijn vrij ruim en kunnen eenvoudig worden nageleefd met laboratoriumbalansen of wanneer u in het onderste deel van het meetbereik weegt.
 • Toleranties van producenten:
  De toleranties van de producent zorgen ervoor dat de apparatuur aan de specificaties van de producent voldoet. Bij de toleranties van de producent wordt niet gekeken naar gebruikersspecifieke procesvereisten en ze zijn niet geschikt zijn voor het verbeteren van het weegproces.
 • Procestoleranties:
  Specifieke, door de gebruiker gedefinieerde procestoleranties ondersteunen procesverbeteringen en besparen daardoor op materiaal, afval en dubbel werk. Bij ijkwaardige laboratoriumweegschalen moet u daarom naast de wettelijke toleranties ook procestoleranties toepassen. Voor meer informatie over GWP Verification® van METTLER TOLEDO, ga naar: Good Weighing Practice.

  Wettelijke toleranties beschermen de consument, maar houden geen rekening met de specifieke vereisten van de producent. Het optimaliseren van procestoleranties kan een grote impact hebben op de winstgevendheid van processen.

 
Analytische balansen

De analytische balansen van METTLER TOLEDO zijn de beste ter wereld. De perfecte combinatie van een uitstekende prestatie, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Mettler-Toledo Precision Balances

De precisiebalansen van METTLER TOLEDO zijn de beste ter wereld en leveren betrouwbare en uitstekende weegresultaten, zowel in het lab als in extreme industriële werkomgevingen.

Microbalansen

Grenzeloos wegen: Excellence microbalansen en ultramicrobalansen bieden een ongeëvenaarde nauwkeurigheid, zelfs bij de kleinste monsters.

Geautomatiseerde poeder- en vloeistofdosering

Automatisch doseren van 1 mg tot 5 gram vrijstromende poeders met een optie voor vloeistofdosering om het doseren eenvoudiger en veiliger te maken.

Good Weighing Practice™ (GWP®)

GWP® is een wereldwijde norm voor conformiteit van weegapparatuur die toegepast kan worden op nieuwe of bestaande weegapparatuur van elke producent, in elke industrie en elke werkomgeving.

Vochtbalans

Het assortiment vochtbalansen van METTLER TOLEDO zorgt voor een snelle, nauwkeurige en betrouwbare bepaling van het vochtgehalte.

Mass Comparators - Balances from 0.1 µg to 6000 kg

Massacomparators bepalen de standaard voor massametrologie en garanderen traceerbaarheid naar het internationale prototype.

Testgewichten

Kies de gewichten voor het testen van uw balans uit een breed bereik van 50 µg tot 5000 kg en optimaliseer uw kalibratieprocessen met intelligente accessoires.

Special & Segment oplossingen voor wegingen

Goud- en karaatbalansen, stent- en filterweegoplossingen, kalibratieoplossingen voor micro-, enkelkanaals- en multikanaalspipetten. Wij bieden een breed portfolio van Special en Segment oplossingen.

Toepassingen

Applicaties voor wegen in het laboratorium

Publicaties

Service

+32 2 334 02 11
Bel Service

Software en accessoires

Software

LabX Direct Software
Applicatie software
MC Link Mass Calibration Software

LabX Direct Software

Applicatie software

MC Link gewichtskalibratiesoftware

Transfer de resultaten van uw balans of vochtanalyser direct naar een Excel-bestand.
Oplossingen zijn beschikbaar voor een range weegapplicaties zoals bijvoorbeeld batching, SQC etc.
METTLER TOLEDO heeft allerlei software-oplossingen voor comparators. Ongeacht of beveiliging, volume of distributie de uitdaging vormt, wij hebben er een geschikte oplossing voor.
LabX Direct Software

Transfer de resultaten van uw balans of vochtanalyser direct naar een Excel-bestand.

Applicatie software

Oplossingen zijn beschikbaar voor een range weegapplicaties zoals bijvoorbeeld batching, SQC etc.

MC Link Mass Calibration Software

METTLER TOLEDO heeft allerlei software-oplossingen voor comparators. Ongeacht of beveiliging, volume of distributie de uitdaging vormt, wij hebben er een geschikte oplossing voor.

Accessoires

ErgoClips
MinWeigh deuren
Antistatische kits
Weegtafels

ErgoClips

MinWeigh deuren

Antistatische kits

Weegtafels

ErgoClip containerhouders staan nauwkeurige en zekere positionering toe van tarracontainers op de balans. Doseer rechtstreeks in de container in één enkele stap.
Het doseren door deze nauwe, verstelbare opening in het windscherm minimaliseert luchtturbulentie binnen het windscherm voor snelle en stabiele resultaten.
Verwijder antistatische lading op een veilige manier van uw monster en tarreer de container voor wegen. Geautomatiseerde opties beschikbaar.
In hoogte verstelbare weegtafels geven een stabiel weegoppervlak en een ergonomische werkplek voor elk type balans.
Optionele interfaces
Verbindingskabels
Optical sensors and switches
Auxiliary Displays and Stands

Optionele interfaces

Verbindingskabels

Optical sensors and switches

Auxiliary Displays and Stands

Ethernet, Bluetooth, PS/2, RS232 and LocalCAN interface options ensure easy connection to other instruments, peripherals, PCs and networks.
Koppeling aan andere instrumenten, randapparatuur, PC's en netwerken is gemakkelijk met de juiste interface / verbindingskabel.
Sensors, foot switches and adapters allow convenient hands-free operation.
Extra displays as well as stands for terminals and printers allow you to create a truly ergonomic workspace.
Anti-Theft Devices
Barcodescanners
Windschermen

Anti-Theft Devices

Barcodescanners

Dichtheidsbepaling

Windschermen

Lock your balance with an anti-theft device.
Bespaar tijd en voorkom schrijffouten door automatisch de monster-, container- en gebruikerscodes te scannen.
Ingebouwde dichtheidsbepalingssoftware loodst u stap voor stap door dichtheidsbepaling van vaste, vloeibare of pasta-achtige stoffen.
Een serie windschermen zijn beschikbaar voor het beschermen van uw monsters van omgevingsinvloeden.
Externe voedingen
Below Balance Weighing Devices
 Verbruiksartikelen / accessoires voor vochtbepalingsapparatuur
Beschermhoezen & transportkoffers

Externe voedingen

Below Balance Weighing Devices

Verbruiksartikelen / accessoires voor vochtbepalingsapparatuur

Beschermhoezen & transportkoffers

Voedingen en netsnoeren voor 220V en 115V.
Below balance weighing devices for SB/SR/SG models.
Nuttige accessoires voor nauwkeurige vochtgehaltebepaling, bijvoorbeeld absorberende glasfiberfilters, aluminium monsterbakjes.
Bescherm uw balans tegen stof en per ongeluk knoeien met een beschermhoes. Transportkoffers beschermen uw balans tegen schade tijdens transport.
Accessories for Weighing Modules
(Speciale) weegplateaus
Filterweegaccessoires
Gewichtenaccessoires

Accessories for Weighing Modules

(Speciale) weegplateaus

Filterweegaccessoires

Gewichtenaccessoires

The METTLER TOLEDO accessories for weighing modules make connection considerably easier and make it possible to construct a network of several weighing platforms.
Optionele weegplateaus voor een keur aan applicaties.
Een filterweegkit op een Excellence balans leveren een state-of-the-art oplossing voor het bepalen van fijn stof op filters tot 0,1 μg.
Het uitgebreide pakket accessoires voor professionele gewichthandling bevat onder meer pincetten, gewichtenvorken, gewichtengrepen en lederen handschoenen.
Magnetisch Protectieschild (MPS)
SmartPrep
Weegschaal met etiketprinter en weegschaalprinters voor het laboratorium

Magnetisch Protectieschild (MPS)

SmartPrep

Thermische en dotmatrix printers

Het MPS plateau beschermt tegen magnetische invloeden en laat het gebruik van magnetische roervlooien toe zonder beïnvloeding van de weegresultaten.
The disposable weighing funnel SmartPrep is an innovative single use consumable to simply and securely weigh-in powders prior to volumetric sample preparation.
Sluit uw balans of labinstrument aan op een printer om de resultaten af te drukken en compliant te zijn met GMP/GLP/ISO.
ErgoClips

ErgoClip containerhouders staan nauwkeurige en zekere positionering toe van tarracontainers op de balans. Doseer rechtstreeks in de container in één enkele stap.

MinWeigh deuren

Het doseren door deze nauwe, verstelbare opening in het windscherm minimaliseert luchtturbulentie binnen het windscherm voor snelle en stabiele resultaten.

Antistatische kits

Verwijder antistatische lading op een veilige manier van uw monster en tarreer de container voor wegen. Geautomatiseerde opties beschikbaar.

Weegtafels

In hoogte verstelbare weegtafels geven een stabiel weegoppervlak en een ergonomische werkplek voor elk type balans.

Optionele interfaces

Ethernet, Bluetooth, PS/2, RS232 and LocalCAN interface options ensure easy connection to other instruments, peripherals, PCs and networks.

Verbindingskabels

Koppeling aan andere instrumenten, randapparatuur, PC's en netwerken is gemakkelijk met de juiste interface / verbindingskabel.

Optical sensors and switches

Sensors, foot switches and adapters allow convenient hands-free operation.

Auxiliary Displays and Stands

Extra displays as well as stands for terminals and printers allow you to create a truly ergonomic workspace.

Anti-Theft Devices

Lock your balance with an anti-theft device.

Barcodescanners

Bespaar tijd en voorkom schrijffouten door automatisch de monster-, container- en gebruikerscodes te scannen.

Ingebouwde dichtheidsbepalingssoftware loodst u stap voor stap door dichtheidsbepaling van vaste, vloeibare of pasta-achtige stoffen.

Windschermen

Een serie windschermen zijn beschikbaar voor het beschermen van uw monsters van omgevingsinvloeden.

Externe voedingen

Voedingen en netsnoeren voor 220V en 115V.

Below Balance Weighing Devices

Below balance weighing devices for SB/SR/SG models.

 Verbruiksartikelen / accessoires voor vochtbepalingsapparatuur

Nuttige accessoires voor nauwkeurige vochtgehaltebepaling, bijvoorbeeld absorberende glasfiberfilters, aluminium monsterbakjes.

Beschermhoezen & transportkoffers

Bescherm uw balans tegen stof en per ongeluk knoeien met een beschermhoes. Transportkoffers beschermen uw balans tegen schade tijdens transport.

Accessories for Weighing Modules

The METTLER TOLEDO accessories for weighing modules make connection considerably easier and make it possible to construct a network of several weighing platforms.

(Speciale) weegplateaus

Optionele weegplateaus voor een keur aan applicaties.

Filterweegaccessoires

Een filterweegkit op een Excellence balans leveren een state-of-the-art oplossing voor het bepalen van fijn stof op filters tot 0,1 μg.

Gewichtenaccessoires

Het uitgebreide pakket accessoires voor professionele gewichthandling bevat onder meer pincetten, gewichtenvorken, gewichtengrepen en lederen handschoenen.

Magnetisch Protectieschild (MPS)

Het MPS plateau beschermt tegen magnetische invloeden en laat het gebruik van magnetische roervlooien toe zonder beïnvloeding van de weegresultaten.

SmartPrep

The disposable weighing funnel SmartPrep is an innovative single use consumable to simply and securely weigh-in powders prior to volumetric sample preparation.

Weegschaal met etiketprinter en weegschaalprinters voor het laboratorium

Sluit uw balans of labinstrument aan op een printer om de resultaten af te drukken en compliant te zijn met GMP/GLP/ISO.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.