Drogestofmeter | Drogestofbepaling
Drogestofmeter

Drogestofmeter

Wanneer het drogestofgehalte belangrijk is.

Als vochtgehalte belangrijk is

Vocht is van invloed op de verwerkbaarheid, houdbaarheid, bruikbaarheid en kwaliteit van veel producten, zoals farmaceutische stoffen, kunststoffen...

Vocht is van invloed op de verwerkbaarheid, houdbaarheid, bruikbaarheid en kwaliteit van veel producten, zoals farmaceutische stoffen, kunststoffen en voedingsmiddelen. Informatie over het vochtgehalte en het bepalen daarvan is daarom heel belangrijk. METTLER TOLEDO is de deskundige op het gebied van vochtanalyse en biedt een breed scala aan betrouwbare instrumenten die voldoen aan de eisen van kwaliteitscontrole en procescontrole.

Als toonaangevende fabrikant van hoogwaardige vochtbalansen en tools voor het controleren van instrumentprestaties zoals SmartCal, met veel kennis over applicaties, en aangezien wij een organisatie zijn met service van wereldklasse, kunnen wij een volledig oplossing bieden om een optimale vochtbepaling te garanderen.

Wat is een vochtbalans en hoe werkt die?

Een vochtbalans wordt ook wel droogbalans of vochtanalyser genoemd. Het apparaat bestaat uit een weegunit en een verwarmingselement (halogeentechnologie) en wordt gebruikt om het vochtgehalte van een monster te bepalen op basis van het droogverliesprincipe. Tegenwoordig gebruiken veel klanten een vochtbalans omdat ze het vochtgehalte met behulp van een veel snellere methode willen bepalen. Vochtbalansen worden gebruikt in veel industrieën, zoals de voedingsmiddelen-, chemische, farmaceutische en de kunststofindustrie. Bepaling van het vochtgehalte in voedingsmiddelen is vooral van belang omdat het vochtgehalte van invloed is op de kwaliteit en houdbaarheid van het product.

Ga voor meer informatie over vochtbalansen naar onze pagina 'Veelgestelde vragen'.

 


Professional Moisture Analyzer
Geavanceerd niveau
Entry Moisture Analyzer
SmartCal

High-Performance Moisture Analyzers

Geavanceerd niveau

Instapmodel

SmartCal

Fulfils highest measurement performance and compliance needs. Accurate and repeatable results for any sample type.
Routinematige vochtgehaltebepaling nu eenvoudiger dan ooit. Gebruiksgemak, handige begeleiding en een robuuste constructie voor in het lab en op de fabrieksvloer.
METTLER TOLEDO-kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. De gebruiksvriendelijke en betrouwbare prestaties garanderen een eenvoudige en efficiënte routinematige vochtgehaltebepaling.
De SmartCal™ testkorrels garanderen betrouwbare vochtresultaten door de prestaties van uw vochtbalans te controleren.
High Measurement Performance
Fast halogen heating and superior weighing performance with 0.001% MC readability. Suitable for low moisture contents.
Fit for Regulatory Demands
User management, method assignment and control limits. Performance testing at point of use.
Versatile Data Transfer and Data Management
Printing and/or transfer of PDF and CSV reports to network servers through various interfaces.
Gebruiksvriendelijk, met een handige begeleiding
Intuïtieve bediening – elke dag opnieuw
Groot kleurentouchscreen
Helder en eenvoudig afleesbaar display
Gebruiksvriendelijk
Programmeerbare methodes die via One Click™ worden gestart
Handige functies
Gebruikersbegeleiding, droogcurve en setup-wizard
Robuuste constructie
Voor in het lab of op de fabrieksvloer
Eenvoudig schoon te maken
Platte, roestvrijstalen oppervlakken
Simpelweg betrouwbaar
Nauwkeurige en reproduceerbare vochtmetingen.
Halogeenverwarming
Voor een snelle verwarming en snelle resultaten.
Eenvoudige bediening
Voer een eenvoudige tarrameting uit, voeg uw monster toe en druk op start.
Essentiële functionaliteit
Precies wat u voor uw dagelijkse taken nodig hebt.
Unieke teststof
Controleert de prestaties van de vochtbalans.
Snelle en eenvoudige prestatieverificatie
Eenvoudige, reguliere meting die ongeveer 10 minuten duurt
Gedocumenteerde prestaties
Gegevensopslag in het instrument of op een Excel®-rapport
Gecertificeerde versie
cSmartCal voldoet aan de behoeften van de gereguleerde industrieën.
Professional Moisture Analyzer

Fulfils highest measurement performance and compliance needs. Accurate and repeatable results for any sample type.

Geavanceerd niveau

Routinematige vochtgehaltebepaling nu eenvoudiger dan ooit. Gebruiksgemak, handige begeleiding en een robuuste constructie voor in het lab en op de fabrieksvloer.

Entry Moisture Analyzer

METTLER TOLEDO-kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. De gebruiksvriendelijke en betrouwbare prestaties garanderen een eenvoudige en efficiënte routinematige vochtgehaltebepaling.

SmartCal

De SmartCal™ testkorrels garanderen betrouwbare vochtresultaten door de prestaties van uw vochtbalans te controleren.

Service

+32 2 334 02 11
Bel Service

Ontdek onze services – geheel afgestemd op uw apparatuur

Wij ondersteunen en onderhouden uw meetapparatuur gedurende het gehele productleven, van installatie tot preventief onderhoud en van kalibratie tot reparatie.

Uptime
Ondersteuning & Reparatie
Performance
Onderhoud & Optimalisatie
Compliance
Kalibratie & Kwaliteit
Expertise
Training & Consulting

Publicaties

Moisture FAQ


 

1. Wat is een vochtanalyser?

 

Een vochtanalyser bepaalt het vochtgehalte van een monster op basis van de droogverliesmethode en bestaat uit een weegunit en een verwarmingselement (halogeen). Een andere veelgebruikte benaming is vochtbalans of vochtmeter.

Drogestofmeter
Drogestofmeter


 

2. Hoe werkt een vochtanalyser?

De halogeenvochtanalyser werkt volgens het thermogravimetrische principe, ook wel aangeduid als het LOD (loss on drying – droogverlies)-principe. De vochtanalyser bestaat uit twee componenten: een balansunit en een verwarmingselement. Om het vochtgehalte te meten, wordt eerst het aanvangsgewicht van het monster gemeten. Vervolgens wordt het monster door een halogeenradiator verwarmd en gedroogd, terwijl de geïntegreerde balans voortdurend het monstergewicht registreert. Als het monster niet meer in gewicht afneemt, schakelt het instrument uit en wordt het vochtgehalte berekend. Het totale gewichtsverlies wordt gebruikt om het vochtgehalte te berekenen.


 

3. Wat is het droogverliesprincipe (LOD – loss on drying)?

LOD staat voor 'loss of drying', oftewel droogverlies De meeste standaardmethodes zijn LOD-methodes. LOD is een methode die het vochtgehalte van een monster bepaalt door het gewichtsverlies van het monster bij verwarmen te analyseren. Het gewichtsverlies wordt geïnterpreteerd als vochtverlies van het monster. Wanneer al het vocht uit het monster verdwenen is, verandert het gewicht van het monster niet meer. Het vochtgehalte van een monster wordt vervolgens berekend door het aanvangsgewicht van het monster te vergelijken met het gedroogde of uiteindelijke gewicht.


 
Drogestofmeter
Drogestofmeter

4. Hoe wordt het monster verwarmd?

 

Het monster absorbeert de infraroodstraling van de halogeenvochtanalyser en warmt daardoor zeer snel op. Bovendien hangt de temperatuur van het monster af van de specifieke absorptiekenmerken en deze temperatuur kan dus verschillen van de weergegeven temperatuur. Dat is anders dan bij een droogstoof, waarin het monster door convectie wordt verwarmd en het droogproces lang duurt.


 

5. Wat is het verschil tussen halogeentechnologie en infraroodtechnologie?

 

Halogeenverwarming is ook een vorm van infraroodtechnologie. Drogen met een halogeenradiator is een doorontwikkeling van de droogmethode op basis van infraroodstraling. Het verwarmingselement bestaat uit een glazen buis die gevuld is met halogeengas. Omdat de massa van de halogeenradiator zeer laag is ten opzichte van die van een conventionele infraroodradiator, kan het maximale verwarmingsvermogen snel worden bereikt en wordt een uitstekende beheersbaarheid en een gelijkmatige warmteverdeling verkregen.

Drogestofmeter
Drogestofmeter


 

6. Wie gebruikt vochtanalysers?

De officiële methode voor bepaling van het vochtgehalte is de droogstoof. Tegenwoordig gebruiken veel klanten een vochtanalyser omdat ze het vochtgehalte met behulp van een veel snellere methode willen bepalen. Vochtanalysers worden gebruikt in veel industrieën, zoals de voedingsmiddelen-, chemische, farmaceutische en de kunststofindustrie. Bepaling van het watergehalte in voedingsmiddelen is vooral van belang omdat het vochtgehalte van invloed is op de kwaliteit en houdbaarheid van het product.


 

7. Wat is vocht?

Vocht is alles wat verdampt door verwarming ('droogverlies'). Behalve water bevat het geanalyseerde vochtgehalte ook vetten, alcohol en oplosmiddelen.


 

8. Is vocht hetzelfde als water?

Nee, en de termen worden vaak met elkaar verward. Vocht is alles wat verdampt door verwarming. Water is specifiek het watermolecuul (H2O). Om het watergehalte te bepalen, kan het beste een Karl Fischer-titrator worden gebruikt.


 
Drogestofmeter
Drogestofmeter

9. Wat is de officiële methode om het vochtgehalte te bepalen?

 

De officiële methode om het vochtgehalte van een monster te bepalen, is met een droogstoof. De droogstoofmethode is een zeer tijdrovende methode waarbij het tot 6 uur kan duren voordat het vochtgehalte van een monster is bepaald. Anders dan bij de vochtanalyser wordt het monster in een droogstoof door convectie verwarmd, waardoor het veel tijd kost om het monster te drogen. Het gebruik van een vochtanalyser om het vochtgehalte van een monster te bepalen, is toegestaan als u kunt aantonen dat u dezelfde resultaten met dezelfde nauwkeurigheid kunt behalen als bij gebruik van een droogstoof.


 

10. Wij moeten de standaardmethode volgen. Kunnen we dan toch een vochtanalyser gebruiken?

Veel industriële voorschriften vereisen dat u een standaardmethode volgt. Het gebruik van een vochtanalyser is echter toegestaan als u kunt aantonen dat de resultaten van de droogstoof en die van de vochtanalyser overeenkomen. Veel klanten die in een dergelijke situatie verkeren, voeren op regelmatige basis een parallelle bepaling van het vochtgehalte van een monster uit door het resultaat te verifiëren met zowel de standaardmethode als de vochtanalyser.


 

11. Hoe verhouden de resultaten van de vochtanalyser zich met de standaardmethode?

U moet een vochtanalysemethode ontwikkelen die hetzelfde vochtgehalteresultaat oplevert als de officiële methode. METTLER TOLEDO heeft voor zijn vochtanalysers methodes ontwikkeld voor zeer uiteenlopende monsters voor verschillende industrieën. Deze methodes zijn vergelijkbaar met de officiële droogstoofmethode en geven vergelijkbare resultaten.


 

12. Wat is een methode voor een vochtanalyser?

Een vochtanalysemethode beschrijft hoe het vochtgehalte van een specifieke stof wordt geanalyseerd met behulp van een vochtanalyser. Dat omvat methodeparameters (droogprogramma, droogtemperatuur, afslagcriterium, monstergewicht, startmodus, weergavemodus) en ook de monsterbereiding (bv. vermalen) en toepassing van het monster (bv. het gebruik van een glasvezelfilter).


 

13. Waarom moet ik aan methodeontwikkeling doen?

Elke stof vereist een eigen methode om het vochtgehalte nauwkeurig en betrouwbaar te kunnen bepalen. Uw doel is om met de vochtanalyser dezelfde resultaten te verkrijgen als met de referentiemethode (gewoonlijk de droogstoof) of, als u geen referentiemethode hebt, om reproduceerbare resultaten te verkrijgen.


 

14. Hoe kan ik voor mijn stof een methode op mijn vochtanalyser ontwikkelen?

Er zijn twee mogelijkheden voor methodeontwikkeling. Als u beschikt over een referentiemethode en een referentiewaarde, dan wilt u met de vochtanalyser hetzelfde vochtgehalteresultaat te verkrijgen. Als u geen referentiemethode hebt, moet u een methode vinden die reproduceerbare resultaten oplevert en die het monster niet verbrandt. Voor beide mogelijkheden geldt dat u de methodeparameters moet aanpassen om het gewenste resultaat te verkrijgen. De belangrijkste parameter die gewoonlijk moet worden aangepast, is de droogtemperatuur.


 

15. Wat houdt monstervoorbereiding in en waarom is dat belangrijk?

 

Een juiste monsterbereiding is essentieel om bij het bepalen van het vochtgehalte van een monster reproduceerbare en betrouwbare resultaten te verkrijgen. Neem een representatief monster en prepareer het monster voor de meting. De monsterbereiding is nodig om te zorgen voor een gelijkmatige granulatie (homogeniteit), om het monsteroppervlak te vergroten en een gelijkmatige spreiding van het monster (een dunne en gelijkmatige laag) op de monsterschaal mogelijk te maken. Dit zorgt voor snelle en reproduceerbare resultaten.

Drogestofmeter
Drogestofmeter


 

16. Welke monsterhoeveelheid kan ik het beste gebruiken?

3 tot 5 g is gewoonlijk een goede monsterhoeveelheid, die het mogelijk maakt om de complete schaal met een dunne en gelijkmatige laag te bedekken en reproduceerbare en snelle resultaten te verkrijgen. Voor monsters met een zeer laag vochtgehalte (< 1%) adviseren we een hoger monstergewicht om de relatieve fout (bv. 30 g voor kunststof pellets) te beperken, hoewel dit wel een langere meettijd vereist. We raden het gebruik van een monstergewicht van minder dan 1 g af, omdat daarbij geen gelijkmatige spreiding mogelijk is en ook geen goede reproduceerbaarheid mogelijk is. Voor optimale reproduceerbaarheid adviseren we om altijd hetzelfde monstergewicht (± 0,1 g) te gebruiken.


 
Drogestofmeter
Drogestofmeter

17. Kan ik het vochtgehalte van kunststoffen bepalen?

 

Ja. Vanwege het zeer lage vochtgehalte in kunststoffen adviseert METTLER TOLEDO om hiervoor alleen de HX204 vochtanalyser te gebruiken. Dit instrument levert de beste meetprestaties met een afleesnauwkeurigheid van 0,1 mg en functies zoals voorverwarmen en vertraging van het afslagcriterium (SOC-vertraging), die nodig zijn voor dergelijke monsters.


 

 

18. Hoe kan ik het vochtgehalte in voedingsmiddelen meten?

 

Vochtanalyse speelt een belangrijke rol bij alle aspecten van de voedingsmiddelenindustrie. De vochtanalyser is een ideaal instrument voor snelle en betrouwbare bepaling van het vochtgehalte in voedingsmiddelen. METTLER TOLEDO heeft een uitgebreide bibliotheek met gevalideerde meetmethodes voor meer dan 100 voedingsmiddelen. Voor elk monster in de collectie worden de voorbereiding, procedure en de bijbehorende methodeparameters gegeven voor zowel de droogstoof als de vochtanalyser.

Drogestofmeter
Drogestofmeter


 
Drogestofmeter
Drogestofmeter

19. Hoe moet ik een vochtanalyser kalibreren en welke onderdelen moet ik kalibreren?

 

Een vochtanalyser bestaat uit een verwarmingselement en een weegunit. Beide componenten moeten zowel afzonderlijk als gecombineerd worden gekalibreerd met behulp van de volgende routinekalibratietools:

  • Verwarmingselement: temperatuurkalibratie met een temperatuurkit
  • Weegunit: balanskalibratie (gevoeligheid) met een gewicht
  • Gecombineerde kalibratie: simulatie van een echte vochtmeting met een specifieke kalibratiestof voor de vochtanalyser, genaamd SmartCal

 


 

20. Wat is het verschil tussen kalibreren en justeren? Wat is kalibratie?

Kalibratie is de bepaling van een afwijking tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde zonder enige wijzigingen aan te brengen. Justering is kalibratie plus het aanbrengen van wijzigingen (corrigerende actie), zodat het meetapparaat correcte waarden aangeeft. Kalibratie wordt vaak gebruikt om ofwel de kalibratie ofwel de justering te beschrijven, maar het is niet duidelijk over welke actie de gebruiker het eigenlijk heeft. Daarom maken wij onderscheid tussen kalibratie en justering, zodat duidelijk is om welke actie het gaat. Bij een vochtanalyser is het bijvoorbeeld belangrijk om het verwarmingselement regelmatig te kalibreren (controleren) en te justeren.


 

21. Hoe vaak moet ik mijn vochtanalyser kalibreren?

De vochtanalyser moet worden gekalibreerd bij installatie of bij verplaatsing en met regelmatige intervallen. De frequentie van deze reguliere kalibratie hangt af van de specifieke procesrisico's. Het risico wordt bepaald door factoren zoals hoe kritisch het proces is, de temperatuurgevoeligheid van het monster en de voorschriften waaraan de klant zich moet houden.

Applicaties voor vochtbepaling

X
X
X
X

De zoekfunctie gebruiken

Als u een applicatie wilt zoeken, gebruikt u de filters voor 'Sample’ (monster) of 'Industry’ (industrie) of gebruikt u de volledige zoekopdracht. Elke combinatie van filter en volledige zoekopdracht is mogelijk. N.B. De volledige zoekopdracht levert alleen resultaten op met de exacte woordvolgorde van uw opdracht.

 

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.