Digitale analytische balansen | Afleesbaarheid tot 0,005 mg

Analytische balansen

Hoogwaardige weegapparatuur voor laboratoria

Analytische balansen zijn zeer nauwkeurige weeginstrumenten. Vanwege de gevoeligheid van de hoogwaardige weegcel zijn analytische balansen uitgerust met een windscherm om een stabiele weegomgeving te garanderen. Met een weegcapaciteit variërend van 52 tot 520 g en een afleesbaarheid van 0,002 tot 1 mg, zijn gebruikelijke toepassingen voor analytische balansen de voorbereiding van monsters en standaarden, receptuur, differentiële weging, dichtheidsbepaling en routinematige pipettests.

Bel ons voor een offerte
View Results ()
Filter ()

Voeg 1 of 2 andere producten toe om te vergelijken

De voordelen van de analytische balansen van METTLER TOLEDO

+32 2 334 02 11
Bel Service

FAQs

 1. Wat is een analytische balans of een analytische weegschaal?
 2. Hoe werkt een gewone analytische balans of analytische weegschaal?
 3. Hoe gebruik ik een analytische balans?
 4. Wat is het verschil tussen nul en tarra?
 5. Waar worden analytische balansen en analytische weegschalen voor gebruikt? Wat zijn de typische toepassingsgebieden voor analytische balansen?
 6. Hoe selecteer ik de juiste analytische balans voor mijn weegtoepassing?
 7. Hoe kan ik mijn weegresultaten overdragen naar een pc of een andere computer?
 8. Wat is het verschil tussen een analytische balans en een bovenweger?
 9. Wat is het verschil tussen een analytische balans en een microbalans?
 10. Moet ik mijn analytische balans kalibreren?
 11. Hoe moet ik mijn analytische balans kalibreren?
 12. Wat is de meetonzekerheid van een weegschaal?
 13. Wat is de onzekerheid van een analytische balans of een analytische weegschaal?
 14. Wat is het minimumgewicht van de analytische balans?
 15. Wat is de precisie van een analytische balans en wat is de nauwkeurigheid van een analytische balans? Wat is het verschil en hoe worden deze factoren getest?
 16. Wat is het effect van statische elektriciteit op een analytische balans?
 17. Hoe kan ik statische ladingen elimineren?
 18. Wat is een laboratorium-vloeistofdispenser en hoe wordt die voor wegingen gebruikt?
 19. Wat is het bereik van een analytische balans?
 20. Analytische balans 200 g: hoe kan ik snel de capaciteit van een analytische balans identificeren?
 21. Wat betekent de C in de modelnaam XPR226CDR van een analytische balans?
 22. Wat is een weegschaal met 5 decimalen en waar wordt die gewoonlijk voor gebruikt?
 23. Wat is het maximale en minimale gewicht dat met een analytische balans of een analytische weegschaal kan worden gewogen?
 24. Wat is de luchtbel van een analytische balans en waar dient die voor?
 25. Waar bevindt zich de luchtbel voor het waterpas stellen van mijn analytische balans?
 26. Wat voor soorten analytische balans en analytische weegschaal zijn er verkrijgbaar?
 27. Wat voor soorten balansen zijn er verkrijgbaar?
 28. Wat is een digitale analytische balans?
 29. Wat is de schaalverdeling (d) en de verificatie-schaalverdeling (e)?

Wat is een analytische balans of een analytische weegschaal?

Een analytische balans wordt ook wel een analytische weegschaal of een semi-analytische balans genoemd en is een laboratoriuminstrument dat de massa met een hoge mate van nauwkeurigheid meet, gewoonlijk met een afleesbaarheid van 0,1 mg (vier decimalen) of kleiner. Een analytische balans of analytische weegschaal heeft een zeer gevoelige weegcel en is daarom uitgerust met een windscherm om het monster en de houder te beschermen tegen luchtstromen die instabiliteit en onnauwkeurige resultaten veroorzaken. De analytische balansen van METTLER TOLEDO hebben een weegcapaciteit van 52 tot 520 g en een afleesbaarheid van 0,1 tot 0,002 mg.

Tegenwoordig zijn de elektronische analytische balansen en analytische weegschalen vaak uitgerust met diverse functies voor het handhaven van de nauwkeurigheid en het verbeteren van de weeg-ergonomie, zoals interne tests en afstellingen, een intuïtieve touchscreen-bediening, kwaliteitsborging en aangedreven deuren. De analytische balansen van METTLER TOLEDO kunnen ook worden aangesloten op specifieke datamanagementsoftware, zoals EasyDirect en LabX. Onze XPR analytische balansen zijn ook uitgerust met StaticDetect™, waarmee de weegfout als gevolg van een statische lading op het monster of de monsterhouder automatisch wordt gemeten en een waarschuwing wordt gegeven als deze fout bepaalde vooraf ingestelde limieten overschrijdt. XPR analytische balansen kunnen ook eenvoudig een upgrade krijgen voor de automatische dosering van poeders en vloeistoffen. Analytische balansen en analytische weegschalen hebben connectiviteitsopties, zoals USB, RS232 en LAN, zodat de resultaten digitaal kunnen worden overgedragen. Ook is het mogelijk om de balans op diverse randapparaten, accessoires en datasystemen aan te sluiten.

Hoe werkt een gewone analytische balans of analytische weegschaal?

Het weegprincipe van de analytische balansen van METTLER TOLEDO is gebaseerd op elektromagnetische krachtcompensatie. De weegcel in de behuizing creëert een tegenovergestelde elektromagnetische kracht dan die van het voorwerp dat op het weegplateau is geplaatst. De analytische balans interpreteert de grootte van dit compenserende elektromagnetische krachtsignaal als het gewicht van het voorwerp. Het resultaat wordt op de balans weergegeven in de juiste eenheid (gram, milligram, microgram, enz.). 

Weegcel van een analytische balans
Weegcel van een analytische balans

Het weegplateau van een analytische laboratoriumbalans (0,1 mg afleesbaarheid of kleiner) wordt in een windscherm geplaatst die het monster en de monsterhouder beschermt tegen externe omgevingsinvloeden, zoals luchtstromingen. Hierdoor worden de algehele weegprestaties verbeterd. Dit is bijzonder belangrijk voor analytisch wegen, aangezien de nauwkeurigheid van de resultaten van essentieel belang is.

Analytische balansen worden niet alleen gebruikt voor eenvoudige weegtoepassingen, maar ook voor de voorbereiding van standaarden en monsters, voor receptuur, dichtheidsmetingen, filterwegingen, enz. 

Filterweging door een analytische balans
Filterweging door een analytische balans

Hoe gebruik ik een analytische balans?

Voordat u met wegen begint, moet u controleren of de balans waterpas staat. Als uw standaard bedrijfsprocedure (SOP) dat vereist, moet u de balans afstellen.

 • Om de weegprocedure te starten, drukt u eerst op de nulstellingsknop. Dit resulteert in het nulpunt van het weegproces.
 • Open de deur van het windscherm en plaats de houder op het weegplateau. Soms wordt deze monsterhouder ook wel de tarraverpakking genoemd. Vergeet niet om handschoenen te dragen of een pincet te gebruiken als dat nodig is.
 • Sluit de deur van het windscherm en wacht totdat de gewichtswaarde van de houder is gestabiliseerd. Het gewicht van de tarraverpakking wordt nu op het display weergegeven.
 • Druk nu op de tarra-knop. De balans registreert het gewicht van de tarraverpakking en het display gaat weer op nul staan (dit is niet hetzelfde als het nulpunt).
 • U voegt het monster toe, totdat het gewenste gewicht is bereikt.
 • Sluit de deur van het windscherm. Zodra de balans is gestabiliseerd, wordt de gewichtswaarde weergegeven.
 • De balans heeft nu het gewicht van de tarraverpakking en het gewicht van uw monster geregistreerd. Als u deze resultaten print, worden de gewichtswaarden weergegeven met een T voor tarra, een N voor netto of een B voor bruto.
 • Zodra u klaar bent met wegen, moet u de balans schoonmaken, inclusief het oppervlak waarop de balans staat, op basis van de SOP's van uw bedrijf. Als de stekker van het instrument uit het stopcontact is gehaald voor de reiniging, moet u de stekker weer insteken en het instrument laten opwarmen voordat u het opnieuw gaat gebruiken.

Als u een voorwerp weegt in plaats van een monster in een houder te doseren, zet u de balans gewoon op nul en plaatst u het voorwerp in het midden van het weegplateau. Daarna sluit u de deur van het windscherm en wacht u totdat de balans het weegresultaat weergeeft. Lees meer in onze gratis informatiegids: Op de juiste manier wegen

Wat is het verschil tussen nul en tarra?

De nulstellingsfunctie bepaalt het nulpunt van het weegproces. Als u een zwaarder weegplateau gebruikt (met een ErgoClip bijvoorbeeld) of als er een beschermend matje op het weegplateau ligt, dan zal de nulstellingsfunctie deze items op effectieve wijze negeren, aangezien de gewichtswaarden die door de weegcel worden herkend, niet meegenomen worden in het weegproces. Elk gewicht dat zich op de balans bevindt, telt echter wel mee voor de maximale belasting die u op het plateau kunt plaatsen (ofwel de balanscapaciteit).

Wanneer u de tarrafunctie gebruikt, registreert de balans intern het gewicht dat al op het weegplateau staat en wordt het display weer op nul gesteld, klaar voor het item dat aan het plateau wordt toegevoegd. Wanneer de resultaten digitaal worden geregistreerd, worden ze weergegeven met een T voor tarragewicht, N voor nettogewicht en B voor brutogewicht.

Waar worden analytische balansen en analytische weegschalen voor gebruikt? Wat zijn de typische toepassingsgebieden voor analytische balansen?

Een analytische balans of analytische weegschaal, vaak ook wel een 'labbalans' genoemd, maakt het mogelijk om allerlei verschillende monsters te analyseren. Voorbeelden van klantspecifieke toepassingen waarvoor een elektronische analytische balans wordt gebruikt, zijn:

 • Voorbereiden van monsters of standaarden
 • Recepteren
 • Differentieel wegen
 • Dichtheid bepalen
 • Interval wegen
 • Routinematig pipetten testen
 • Elementen analyseren
 • HPLC (high performance liquid chromatography)
 • GCMS (gas chromatography mass spectrometry)

Analytische balansen worden gebruikt in algemene, R&D- en kwaliteitsborgingslaboratoria in industrieën zoals pharma en biotechnologie, chemie, voedingsmiddelen, onderwijs, metalen en kunststoffen, enz.

Toepassingen voor analytische balansen
Toepassingen voor analytische balansen

Hoe selecteer ik de juiste analytische balans voor mijn weegtoepassing?

Het is belangrijk om de juiste analytische balans te kiezen. Nauwkeurig wegen omvat meer dan alleen de cijfers op het display. Alleen als u uw procesrisico's, toleranties, de vereiste kwaliteit en de geldende wet- en regelgeving kent, kunt u een balans met de juiste nauwkeurigheid kiezen. De prestaties van de balans moeten voldoen aan uw interne nauwkeurigheidsvereisten en aan eventuele externe wetten en regels. Uw analytische balans moet geschikt zijn voor het beoogde doel, anders worden alle weegresultaten en alle daaropvolgende processen op basis van deze weegresultaten, als ongeldig beschouwd.

De gratis GWP® Recommendation service van METTLER TOLEDO is speciaal ontworpen om u te helpen bij de selectie van het instrument dat geschikt is voor uw specifieke proces- en nauwkeurigheidsvereisten. De volgende belangrijke factoren worden daarbij in overweging genomen:

 • Maximumgewicht: de maximale last die u moet wegen (inclusief de tarraverpakking)
 • Kleinste nettogewicht: de kleinste last die u moet wegen (exclusief de tarraverpakking)
 • Weegtolerantie: de toegestane weegfout, uitgedrukt als ± percentage
 • Veiligheidsfactor: de factor die wordt toegepast op het minimumgewicht van de balans om externe invloeden te compenseren, zoals trillingen, luchtstromingen, verschillende gebruikers, enz.

GWP® Recommendation kan ook worden gebruikt om te bepalen of uw geïnstalleerde balans geschikt is voor het beoogde doel.

Hoe kan ik mijn weegresultaten overdragen naar een pc of een andere computer?

De analytische balansen en analytische weegschalen van METTLER TOLEDO kunnen u ondersteunen met een eenvoudige data-overdracht zonder dat daar extra software voor nodig is. Allereerst sluit u de analytische balans met een USB-kabel aan op uw pc.

 • Bij een Excellence Level analytische balans activeert u de HID-functie. Vervolgens drukt u op 'Add result' (resultaat toevoegen) op het display van de balans, waarna het weegresultaat direct naar een Excel-werkblad of Word-document wordt doorgestuurd.
 • Bij Advanced Level en Standard Level analytische balansen activeert u de PC Direct-software en drukt u op 'Print' om het weegresultaat naar een Excel-werkblad of Word-document te sturen.

Door gebruik van gespecialiseerde software kunt u van meer datamanagementfuncties profiteren:

 • Voor de Advanced Level en Standard Level analytische balansen levert onze EasyDirect-software uitgebreide functies voor resultaatmanagement, inclusief export naar een csv-bestand, statistische berekeningen en een review van de resultaten.
 • Bij onze Excellence Level analytische balansen levert de LabX laboratoriumsoftware geavanceerde datamanagement- en resultaatanalysefuncties. LabX is een krachtige oplossing voor het gecentraliseerde management van data, taken, instrumenten en gebruikers. LabX helpt ook bij de compliance met 21 CFR Part 11 en de ALCOA+ data-integriteitsvereisten.

Wat is het verschil tussen een analytische balans en een bovenweger?

Bij een bovenweger staat het weegplateau direct boven op de weegcel. Bij een bovenweger wordt de weegcel dus vanaf de bovenkant belast. Veel analytische balansen en analytische weegschalen en alle precisiebalansen van METTLER TOLEDO zijn bovenwegers. De Excellence Level analytische balansen en analytische weegschalen van METTLER TOLEDO met het gepatenteerde SmartGrid hangende weegplateau zijn echter geen bovenwegers. Bij analytische balansen met SmartGrid bevinden de weegcel en de bijbehorende elektronica zich aan de achterkant van de balans, achter de weegkamer. Deze analytische balansen worden soms ook wel 'front-loaders' genoemd, omdat de weegcel aan de voorkant wordt belast. Deze constructie stelt actieve temperatuurregelingstechnologie in staat om op efficiënte wijze warmte van de elektronica aan de achterkant van de balans te verwijderen, waardoor de temperatuur in de weegkamer uitermate stabiel blijft. De afbeeldingen tonen een Advanced Level analytische bovenlader en een Excellence Level analytische balans met een hangend weegplateau.

Analytische balans of bovenweger?
Analytische balans of bovenweger?

Wat is het verschil tussen een analytische balans en een microbalans?

Eén van de grote verschillen tussen een analytische balans en een microbalans is het aantal decimalen van de afleesbaarheid. Analytische balansen en analytische weegschalen zijn laboratoriumbalansen met een afleesbaarheid van minstens vier decimalen. De analytische balansen van METTLER TOLEDO hebben een afleesbaarheid van 0,1 tot 0,002 mg. Typische toepassingen zijn het voorbereiden van monsters en standaarden, differentieel wegen, dichtheid bepalen, enz.

Analytische balans
Analytische balans

De microbalansen en ultra-microbalansen van METTLER TOLEDO leveren de hoogste mate van nauwkeurigheid van alle laboratoriumbalansen, met een afleesbaarheid van 1 µg (zes decimalen) en 0,1 µg (zeven decimalen). Typische toepassingen zijn het wegen van deeltjesmateriaal (filter), het kalibreren van pipetten, het testen van pesticideresidu en het wegen van stents. 

Microbalansen
Microbalansen

Twee verdere verschillen zijn de hogere reproduceerbaarheid en de constructie. Microbalansen hebben een kleine, cilindrische weegkamer en een extra display voor een betere ergonomie bij het wegen van zeer kleine monsters.

Moet ik mijn analytische balans kalibreren?

Kalibratie is een beoordeling van de prestaties van de balans. De noodzaak om uw analytische balans te kalibreren hangt af van de locatie waar de balans wordt gebruikt en of er specifieke regels gelden. Het is ook belangrijk om het risico en de kostenimplicaties van onjuiste gewichtsresultaten in overweging te nemen vergeleken met de kalibratiekosten.

In gereguleerde werkomgevingen is kalibratie een vereiste, omdat dit de zekerheid biedt dat de balans conform de verwachtingen functioneert. De kalibratie van analytische balansen garandeert dat de weegapparatuur aan de standaarden voldoet, zoals ISO, GLP/GMP, IFS en BRC.

Als het van essentieel belang is om uiterst nauwkeurige weegresultaten te verkrijgen, is het zeer riskant om de analytische balans niet te kalibreren. In dergelijke werkomgevingen kunnen niet-gekalibreerde apparaten productieproblemen veroorzaken, zoals:

 • Ongeplande downtime
 • Inferieure productkwaliteit
 • Problemen met processen en audits
 • Product recalls en dubbel werk

De kalibratie van analytische balansen mag niet worden verward met routinematige tests. Kalibraties worden door bevoegde onderhoudstechnici uitgevoerd en de routinematige tests door de gebruiker van het instrument. Als routinematige tests vaak genoeg worden uitgevoerd, kunnen mogelijke afwijkende resultaten vroeg worden ontdekt.

Lees meer over balanskalibratie door hier te klikken.

Hoe moet ik mijn analytische balans kalibreren?

De kalibratie van een analytische balans wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudstechnicus aan de hand van een standaardprocedure. De onderhoudstechnicus gebruikt meestal specifieke software voor dit proces en voor het aanmaken van een kalibratiecertificaat. Een gedocumenteerde kalibratie van uw analytische balans is van essentieel belang in gereguleerde werkomgevingen, zoals in de farmaceutische of biotechnologische sector.

Kalibratie omvat de beoordeling van de prestaties van de analytische balans vergeleken met meetstandaarden. Dit omvat diverse tests, zoals het vergelijken van de indicatie op de balans met de bekende waarde van een gekalibreerd gewicht dat op het weegplateau is geplaatst. De technicus kan met duidelijke goed/fout-verklaringen bevestigen of de balans aan de vereisten voldoet.

De balanskalibratie moet worden uitgevoerd conform het procesrisico (de ernst van de negatieve impact van een onjuist weegresultaat). In de intervallen tussen twee kalibraties moeten de analytische balansen regelmatig door de gebruiker worden getest om nauwkeurige resultaten te garanderen en in een vroeg stadium eventuele problemen te identificeren.

Good Weighing Practice™, ofwel GWP® van METTLER TOLEDO, is een wereldwijde wetenschappelijke standaard die is ontwikkeld voor de veilige selectie, bediening en kalibratie van weegapparatuur.

Wat is de meetonzekerheid van een weegschaal?

Elke meting gaat gepaard met een bepaalde onzekerheid. De meetonzekerheid wordt veroorzaakt door willekeurige fouten, bijvoorbeeld door de gebruiker of de werkomgeving, en door systematische fouten, zoals door de inherente minieme variaties van de prestaties van het instrument, telkens wanneer het wordt gebruikt.

Telkens wanneer u iets met uw analytische balans weegt, heeft het resultaat een bepaalde onzekerheid. Deze onzekerheid moet samen met het resultaat worden opgegeven. Als de onzekerheid te groot is, is het resultaat waarschijnlijk niet betrouwbaar. De relatieve meetonzekerheid is veel groter aan het lagere einde van het weegbereik. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het wegen van kleine hoeveelheden.

Deze informatiegids legt uit wat het veilige weegbereik van uw balans is.

Wat is de onzekerheid van een analytische balans of een analytische weegschaal?

De meetonzekerheid van een analytische balans of analytische weegschaal wordt bepaald door een beoordeling van de gevoeligheid, non-lineariteit, excentriciteit en reproduceerbaarheid van de balans. Het is verstandig om de meetonzekerheid vast te stellen op de tijd en de plaats van installatie. Dit proces wordt opnieuw uitgevoerd tijdens elke onderhoudsbeurt en kalibratie van de balans. De metingen van een analytische balans of analytische weegschaal kunnen niet als nauwkeurig worden beschouwd zonder informatie over de meetonzekerheid.

Wat is het minimumgewicht van de analytische balans?

Het minimumgewicht van elke analytische balans is verschillend, afhankelijk van de prestaties van de load cell, de locatie, de omgevingsomstandigheden en de vereiste weegnauwkeurigheid. Het minimumgewicht is de nauwkeurigheidslimiet van het instrument. Onder dit minimumgewicht is de relatieve meetonzekerheid groter dan de vereiste weegnauwkeurigheid, waardoor het weegresultaat onbetrouwbaar is. De relatieve meetonzekerheid wordt bepaald door de absolute weegonzekerheid te delen door de belasting. Deze waarde wordt meestal als een percentage uitgedrukt.

Relatieve meetonzekerheid
Relatieve meetonzekerheid

Om het minimumgewicht voor een balans te bepalen, moet de meetonzekerheid in de werkomgeving worden vastgesteld. Het is ook mogelijk om de reproduceerbaarheid vast te stellen om het minimumgewicht te bepalen. Dit is de grootste oorzaak van fouten in het lagere balansbereik. Hiervoor wordt een klein gewicht gebruikt, minder dan 5% van de balanscapaciteit.

Minimumgewicht
Minimumgewicht

De MinWeigh-functie van de analytische balansen van METTLER TOLEDO, geïnstalleerd door een bevoegd technicus, bewaakt het gewicht van het monster dat op de balans wordt geplaatst. Als het gewicht van een monster lager is dan de vastgestelde, toegelaten minimum gewichtswaarde, wordt het display van de balans rood van kleur en wordt de gewichtswaarde niet weergegeven.

MinWeigh
MinWeigh

Wat is de precisie van een analytische balans en wat is de nauwkeurigheid van een analytische balans? Wat is het verschil en hoe worden deze factoren getest?

Precisie beschrijft de mate van overeenkomst tussen twee of meer meetwaarden die onder dezelfde meetomstandigheden worden verkregen. De reproduceerbaarheidstest van de balans, die de standaardafwijking van een serie metingen bepaalt, kan worden gebruikt om de precisie vast te stellen.

De juistheid beschrijft de mate van overeenkomst tussen een gemeten waarde en de geaccepteerde juiste waarde. Bij een analytische balans wordt de gewichtswaarde op het display van de balans vergeleken met de geaccepteerde juiste waarde van een gekalibreerd testgewicht (gevoeligheidstest van de balans).

Een analytische balans wordt alleen nauwkeurig genoemd als de weegresultaten sterk overeenkomen met de juiste waarde van het toegepaste gewicht en als herhaalde wegingen van hetzelfde voorwerp weinig van elkaar afwijken. Nauwkeurigheid vereist juistheid en precisie.

Nauwkeurigheid en precisie
Nauwkeurigheid en precisie

Wat is het effect van statische elektriciteit op een analytische balans?

Statische ladingen kunnen instabiele en niet-reproduceerbare weegresultaten veroorzaken. Statische elektriciteit zorgt ervoor dat er een kracht op het weegplateau wordt uitgeoefend die een directe invloed heeft op de meetresultaten van de analytische balans. Statische ladingen zijn één van de grootste verborgen bronnen van weegfouten. Het is daarom belangrijk om te weten of uw weegproces te lijden heeft van statische ladingen. Statische ladingen die van invloed zijn op de weegcel resulteren in instabiele balanswaarden en resultaten die in één richting afwijken. In beide gevallen kan de balans zich niet stabiliseren of moet u langer dan normaal op een weergegeven meetresultaat wachten. Mogelijk hebt u ook opgemerkt dat u steeds meer poeder aan een houder moet toevoegen om het doelgewicht te bereiken. Als het materiaal echter niet snel uit het monster of de houder kan ontsnappen, dan kunnen de resultaten fout zijn, zonder dat u zich daarvan bewust bent. De fouten kunnen variëren van enkele milligrammen tot 100 mg.

De XPR analytische balansen van METTLER TOLEDO maken gebruik van de unieke StaticDetect™-functie die automatisch de fout van de weegresultaten als gevolg van statische ladingen op het monster of de houder vaststelt. StaticDetect™ stuurt een waarschuwing als de fout een vooraf gedefinieerde limiet overschrijdt.

Lees onze gratis white paper: Statische elektriciteit tijdens weegprocessen

Detectie van statische elektriciteit
Detectie van statische elektriciteit

Hoe kan ik statische ladingen elimineren?

Zo mogelijk dienen preventieve maatregelen te worden getroffen om de opwekking van statische ladingen op monsters of weeghouders te reduceren of te elimineren om fouten, instabiliteit of frustrerend trage weegresultaten te voorkomen. Enkele van de maatregelen die u kunt treffen om statische ladingen te minimaliseren zijn:

 • Zorg voor voldoende luchtvochtigheid (≥ 45%)
 • Gebruik zo mogelijk antistatische weegcontainers (bij voorkeur van metaal)
 • Wrijf niet over de monsterhouders
 • Gebruik een metalen pan met hoge randen om het monster tegen elektrische velden te beschermen
 • Ontlaad het monster en de houder met een ionisator voorafgaand aan de weging

De XPR analytische balansen van METTLER TOLEDO maken gebruik van de gepatenteerde StaticDetect™-sensor die automatisch detecteert of een monster en/of houder statisch geladen is. De balans meet de weegfout en stuurt een waarschuwing als de door de gebruiker gedefinieerde limiet wordt overschreden. Het gesynchroniseerde gebruik van een ionisator en StaticDetect zal alle statische ladingen automatisch van het te wegen voorwerp verwijderen.

Klik hier om meer te lezen over statische ladingen en de externe factoren die daarmee samenhangen.

Wat is een laboratorium-vloeistofdispenser en hoe wordt die voor wegingen gebruikt?

De XPR analytische balansen en analytische weegschalen van METTLER TOLEDO kunnen worden uitgerust met een optionele vloeistofdispenser. Deze laboratorium-vloeistofdispenser doseert vloeistof direct in een houder op het weegplateau van de XPR analytische balans. Met gebruik van de dichtheid van de vloeistof en de omgevingstemperatuur wordt het gewicht van de vloeistof geïnterpreteerd als een volume. Het voordeel van de XPR automatische laboratorium-vloeistofdispenser is dat wanneer een oplossing met een gewenste concentratie wordt aangemaakt, de precieze hoeveelheid vloeistof kan worden toegevoegd volgens de werkelijk gedoseerde hoeveelheid stof om uitermate nauwkeurige oplossingen verkrijgen.

Wat is het bereik van een analytische balans?

Het bereik van een analytische balans of analytische weegschaal is de maximale hoeveelheid die op de balans kan worden gewogen, ofwel het gewichtsbereik of de balanscapaciteit. Bij het selecteren van een analytische balans moet zorgvuldig worden nagedacht over het maximale gewicht dat gewogen moet worden, inclusief het gewicht van de tarraverpakking. Een analytische balans van 200 g is populair, aangezien kleine monsters in betrekkelijk grote houders kunnen worden gewogen. Voor meer informatie leest u onderstaande vraag.

Analytische balans 200 g: hoe kan ik snel de capaciteit van een analytische balans identificeren?

De meest populaire capaciteit van een analytische balans of analytische weegschaal is 200 g, ook al zijn er veel modellen verkrijgbaar met een capaciteit van 100 en 300 g. De analytische balansen van METTLER TOLEDO hebben een capaciteit van 52 tot 520 g. De extra grammen worden gebruikt voor het gewicht van de tarraverpakking. Een analytische balans wordt echter gedefinieerd op basis van de afleesbaarheid met minstens 4 decimalen (0,1 mg). Bij analytische balansen van METTLER TOLEDO geven de cijfers in de modelnaam aan wat de capaciteit is: het laatste cijfer specificeert de specifieke afleesbaarheid met het aantal decimalen. De XPR2005 is bijvoorbeeld een analytische balans van 200 g (in de praktijk is dat 220 g) met vijf decimalen (0,01 mg) en de MS104TS is een analytische balans van 100 g (in de praktijk is dat 120 g) met een afleesbaarheid met vier decimalen (0,1 mg).

Wat betekent de C in de modelnaam XPR226CDR van een analytische balans?

De C van de modelnaam XPR226CDR betekent dat het om een comparator analytische balans gaat. De XPR226CDR is een analytische balans met groot prestatievermogen die speciaal wordt geselecteerd vanwege de uitermate hoge nauwkeurigheid. Dit is het voorkeursinstrument voor zeer precieze massametingen in laboratoria en voor dienstverleners van gewichtskalibratie. Bij deze toepassingen wordt het gewicht vergeleken met het referentiegewicht. Daarom wordt het instrument een comparator balans genoemd. De balans kan echter ook worden gebruikt voor analytische balanstoepassingen die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen.

Wat is een weegschaal met 5 decimalen en waar wordt die gewoonlijk voor gebruikt?

Een weegschaal met 5 decimalen is een analytische balans of een analytische weegschaal met een afleesbaarheid met 5 decimalen. In het Engels wordt dit instrument ook wel een '5 place balance' genoemd. Vijf decimalen betekent 0,00001 g, wat gelijk is aan 0,01 mg, ofwel weegschaaldivisie d. Dit is het kleinste massaverschil dat kan worden vastgesteld. Dit mag echter niet worden verward met het kleinste gewicht dat nauwkeurig kan worden gewogen (lees daarvoor de vraag Wat is het minimumgewicht van de analytische balans?). Let er ook op dat elke gewichtsmeting gepaard gaat met een bepaalde mate van onzekerheid, die gewoonlijk groter is dan de weegschaaldivisie. Een weegschaal met 5 decimalen of een '5 place balance' kan worden gebruikt voor dezelfde toepassing als elke andere analytische balans, maar vooral als er heel kleine monsters moeten worden gewogen en een hoge mate van nauwkeurigheid wordt vereist.

Wat is het maximale en minimale gewicht dat met een analytische balans of een analytische weegschaal kan worden gewogen?

Het maximum gewicht dat op een analytische balans of analytische weegschaal kan worden gewogen, wordt beperkt door de balanscapaciteit. De analytische balansen van METTLER TOLEDO hebben een capaciteit van 52 tot 520 g. Al onze analytische balansen hebben een overbelastingsbeveiliging om de gevoelige weegcel tegen beschadiging te beschermen, mocht er ooit iets op de balans vallen of een te zwaar gewicht op het plateau worden geplaatst. Er wordt een waarschuwing gegeven wanneer de maximale belasting wordt overschreden. Het kleinste gewicht dat met een analytische balans kan worden gewogen hangt van diverse factoren af, waaronder de gewenste procestolerantie en -nauwkeurigheid. Lees het antwoord op de vraag Wat is het minimumgewicht van de analytische balans?

Wat is de luchtbel van een analytische balans en waar dient die voor?

Een analytische balans heeft meestal ergens een klein kijkglaasje met daarin vloeistof en een luchtbel. De luchtbel van de analytische balans wordt gebruikt om de balans waterpas te stellen. Het is belangrijk om de analytische balans waterpas te stellen om te garanderen dat de resultaten nauwkeurig zijn. De analytische balans is nauwkeurig ontworpen voor horizontaal gebruik, zodat de weegcel het gehele gewicht van een geplaatst voorwerp kan registreren. Als de analytische balans niet waterpas staat, kan de gewichtswaarde afwijken van de eigenlijke waarde, in verhouding tot het kwadraat van de kantelingshoek. Wanneer u naar de luchtbel in het kijkglaasje kijkt, moet de luchtbel gecentreerd zijn. Als de luchtbel niet in het midden staat, kan het niveau worden versteld door de balansvoeten te draaien, totdat de luchtbel weer is gecentreerd.

De Excellence Level en Advanced Level analytische balansen van METTLER TOLEDO bieden een grafische begeleiding voor het waterpasstellen. De gebruiker ziet hoe ver, welke voet in, welke richting moet worden gedraaid, zodat het heel eenvoudig is om de balans binnen enkele seconden perfect waterpas te stellen. Veel van onze analytische balansen zijn niet langer uitgerust met een fysieke luchtbel.

Waar bevindt zich de luchtbel voor het waterpas stellen van mijn analytische balans?

Bij de meeste analytische balansen van METTLER TOLEDO bevindt de luchtbel voor het waterpas stellen van de balans zich aan de voorkant, vlak bij het display. Bij oudere modellen bevindt de luchtbel zich aan de rechterkant, tegen de achterkant van de balans. Veel van onze nieuwere analytische balansen worden op elektronische wijze waterpas gesteld met een richtlijn op het scherm, zodat een fysieke luchtbel niet langer nodig is.

Analytische balans met luchtbel voor waterpasstelling
Analytische balans met luchtbel voor waterpasstelling

Wat voor soorten analytische balans en analytische weegschaal zijn er verkrijgbaar?

Analytische balansen en analytische weegschalen kunnen onderverdeeld worden in analytische balansen en micro-analytische balansen. Per definitie moet een analytische balans een afleesbaarheid met minstens 4 decimalen of meer hebben (0,1 mg of kleiner). Analytische balansen kunnen kleine hoeveelheden in betrekkelijk grote monsterhouders wegen. De micro-analytische balansen van METTLER TOLEDO hebben een afleesbaarheid met 6 decimalen (0,001 mg of 1 µg), en vanwege de hogere gevoeligheid van de weegcel hebben ze ook een tweede, binnenste windscherm en dus een kleiner hangend weegplateau. De balanscapaciteit is ook kleiner dan die van een analytische balans.

Soms worden microbalansen onder dezelfde noemer gerangschikt als analytische balansen. METTLER TOLEDO houdt ze echter gescheiden, vanwege de combinatie van een hogere afleesbaarheid van minstens 6 decimalen (1 µg), de capaciteit van slechts enkele grammen en de verschillen in de constructie van de balans. Deze balansen worden gewoonlijk voor uiterst nauwkeurige toepassingen met zeer kleine gewichten gebruikt, zoals het wegen van deeltjesmateriaal op een filter of onderzoeken naar edelmetalen.

Wat voor soorten balansen zijn er verkrijgbaar?

METTLER TOLEDO levert een breed scala aan balansen:

 1. Ultra-microbalans
  • Afleesbaarheid: 0,5 tot 0,1 µg (0,0005 tot 0,0001 mg, 0,0000005 tot 0,0000001 g)
  • Decimalen: 7
  • Minimumgewicht (5% load, k=2, U=1%): tot slechts 30 µg (0,03 mg)
  • Type windscherm: rond
  • Capaciteitsbereik: 2,1 tot 6,1 g
 2. Microbalans
  • Afleesbaarheid: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Decimalen: 6
  • Minimumgewicht (5% load, k=2, U=1%): tot slechts 82 µg (0,082 mg)
  • Type windscherm: rond
  • Capaciteitsbereik: 2,1 tot 10,1 g
 3. Micro-analytische balans
  • Afleesbaarheid: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Decimalen: 6
  • Minimumgewicht (5% load, k=2, U=1%): tot slechts 120 µg (0,12 mg)
  • Type windscherm: rechthoekig buitenscherm + rechthoekig binnenscherm
  • Capaciteitsbereik: 32 tot 52 g
 4. Analytische balans
  • Afleesbaarheid: 100 tot 2 µg (0,1 tot 0,002 mg, 0,0001 tot 0,000002 g)
  • Decimalen: 4-6
  • Minimumgewicht (5% load, k=2, U=1%): tot slechts 600 µg (0,6 mg)
  • Type windscherm: rechthoekig
  • Capaciteitsbereik: 52 tot 520 g
 5. Bovenweger
  • Afleesbaarheid: 1.000.000 tot 100 µg (1.000 tot 0,1 mg, 1 tot 0,0001 g)
  • Decimalen: 0-4
  • Minimumgewicht (5% load, k=2, U=1%): tot slechts 12,000 µg (12 mg)
  • Type windscherm: geen/rechthoekig voor een afleesbaarheid met 3 en 4 decimalen
  • Capaciteitsbereik 120 g tot 64 kg

METTLER TOLEDO wil garanderen dat u de juiste balans voor uw toepassing selecteert en heeft daarom de wereldwijde weegstandaard Good Weighing Practice™ (GWP®) ontwikkeld. Onze gratis GWP® Recommendation service helpt u bij de selectie van de juiste balans voor uw specifieke toepassing- en nauwkeurigheidsvereisten.

Wat is een digitale analytische balans?

Een digitale analytische balans is een modern elektronisch instrument dat het signaal van de gewichtsmeting op digitale/elektronische wijze verwerkt. Digitale analytische balansen hebben een digitaal display waarop het resultaat in cijfers wordt weergegeven. Bij een analoge balans daarentegen wordt het resultaat afgelezen van de aanwijzer op een schaalverdeling. Het resultaat van een digitaal display is onweerlegbaar, terwijl bij een analoge weegschaal subjectieve afleesfouten kunnen voorkomen. Bij een analoge weegschaal is het echter mogelijk om de meetwaarden vast te stellen in fracties van de weegschaalintervallen. De kleinst mogelijke stap van een digitale analytische balans of van een analoge weegschaal wordt ook wel de schaalverdeling genoemd, met de afkorting d.

Wat is de schaalverdeling (d) en de verificatie-schaalverdeling (e)?

De schaalverdeling d is de kleinst mogelijke stap van een schaal. Bij een analytische balans staat d gelijk aan de afleesbaarheid van de balans, ofwel het kleinste gewichtsverschil dat kan worden vastgesteld. Dit mag niet verward worden met het minimumgewicht van de balans. De verificatie-schaalverdeling e is relevant voor analytische balansen die voor handelstoepassingen worden gebruikt en heeft betrekking op het maximum aantal decimalen dat gebruikt mag worden voor de gewichtsresultaten voor directe verkooptransacties. Indien e = d, kan het gewicht voor een directe verkooptoepassing worden opgegeven aan de hand van de afleesbaarheid van de balans. Is d dus 0,001 g, dan kunnen alle weegresultaten worden weergegeven met drie decimalen. Echter, als e = 10d en d = 0,001 g, dan kunnen de gewichtsresultaten alleen worden weergegeven met twee decimalen, ofwel 0,001 g x 10. In dit geval ziet u op het display van uw analytische balans het derde cijfer achter de komma tussen haakjes staan, bijvoorbeeld 2,67(3) g.