LabX laboratoriumsoftware

Creëer een netwerk in uw lab voor efficiënte en naadloze processen en compliance

Bel ons voor een offerte
Laboratoriuminstrumenten centraal aangesloten op LabX software
Compliance met de LabX laboratoriumsoftware
Verhoogde efficiëntie met LabX laboratoriumsoftware
LabX titratie-software
LabX software voor balansen
LabX UV/VIS-software

LabX titratie-software

LabX software voor balansen

LabX UV/VIS-software

De laboratoriuminstrumenten worden op de LabX™ titratie-software aangesloten. Dit versnelt de titratie-analyses d.m.v. een elektronische dataflow. Bovendien garandeert de software de flexibiliteit en...
LabX™ balans-software garandeert het centrale beheer van instrumenten, taken, gebruikers, SOP-richtlijnen op de balansterminal en eliminatie van handmatige transcripties.
LabX™ UV/VIS-spectrofotometer software slaat al uw gegevens automatisch op in een beveiligde database ter ondersteuning van uw datamanagement. Voldoe aan de vereiste geautomatiseerde prestatieverifica...
LabX pH-software
LabX software voor dichtheid en refractometrie
LabX smeltpunt-software

LabX pH-software

LabX software voor dichtheid en refractometrie

LabX smeltpunt-software

De LabX™ pH-software die is aangesloten op de SevenExcellence™ pH-meter biedt volledige data-integriteit. In combinatie met de InMotion™ Autosampler maakt de software de automatische metingen van ruim...
De LabX™ software voor dichtheid en refractometrie levert elektronisch datamanagement, ondersteunt compliance en sluit uw instrumenten op elkaar aan voor gelijktijdige analyses.
LabX™ smeltpunt-software garandeert een veilige en flexibele dataverwerking, volledige compliance met 21 CFR Part 11 en een naadloze integratie in LIMS-, ELN- en ERP-systemen.
LabX titratie-software

De laboratoriuminstrumenten worden op de LabX™ titratie-software aangesloten. Dit versnelt de titratie-analyses d.m.v. een elektronische dataflow. Bovendien garandeert de software de flexibiliteit en...

LabX software voor balansen

LabX™ balans-software garandeert het centrale beheer van instrumenten, taken, gebruikers, SOP-richtlijnen op de balansterminal en eliminatie van handmatige transcripties.

LabX UV/VIS-software

LabX™ UV/VIS-spectrofotometer software slaat al uw gegevens automatisch op in een beveiligde database ter ondersteuning van uw datamanagement. Voldoe aan de vereiste geautomatiseerde prestatieverifica...

LabX pH-software

De LabX™ pH-software die is aangesloten op de SevenExcellence™ pH-meter biedt volledige data-integriteit. In combinatie met de InMotion™ Autosampler maakt de software de automatische metingen van ruim...

LabX software voor dichtheid en refractometrie

De LabX™ software voor dichtheid en refractometrie levert elektronisch datamanagement, ondersteunt compliance en sluit uw instrumenten op elkaar aan voor gelijktijdige analyses.

LabX smeltpunt-software

LabX™ smeltpunt-software garandeert een veilige en flexibele dataverwerking, volledige compliance met 21 CFR Part 11 en een naadloze integratie in LIMS-, ELN- en ERP-systemen.

Licenties

+32 2 334 02 11
Bel Service

Pas de LabX laboratoriumsoftware aan uw behoeften aan

 

Stap 1: Selecteer een startpakket

Express startpakket
LabX™ Express Edition draait op  een lokale computer en wordt op maximaal drie instrumenten aangesloten. Het startpakket omvat één instrumentlicentie.

Server startpakket
LabX Server Edition sluit maximaal 60 instrumenten op meerdere computers aan. Het startpakket omvat één instrumentlicentie en de optionele licentie voor gebruikersbeheer en automatische import/export. 
 

Stap 2: Configureer de licentie-opties op basis van de applicatiebehoeften

User Management: hiermee kunt u de gebruikers en rollen centraal instellen en handhaven.
Product Database: dit maakt het centrale beheer van productdata en parameters mogelijk. Gebruikers kunnen methodes op basis van producten toepassen.
Auto Import/Export: hiermee wordt de data automatisch geïmporteerd of geëxporteerd in een csv- of xml-bestand.
Statistics/Trending: dit maakt het mogelijk om de metingen te analyseren en processen te bewaken conform de geldende wet- en regelgeving.
Regulation: volledige ondersteuning van de wet- en regelgeving, inclusief 21 CFR Part 11 en EU Annex 11.
Report Designer: Dit maakt het mogelijk om geavanceerde rapporten te configureren met data weergegeven in diagrammen, grafieken en tabellen.  
System Integration: voor integratie met laboratorium-informatiesystemen (LIMS, ELN, ERP) met gebruik van API-webservices.  
STAReX™ Integration: coördineert de automatische overdracht van gewichtswaarden in de STARe thermische analyse software.
 

Stap 4: Selecteer uw software-service

SoftwareCare Standard: compleet met de nieuwste updates en externe ondersteuning. 

Software Care Comprehensive: profiteer altijd van de nieuwste softwareversies en van de ondersteuning ter plaatse en op afstand.

On-Demand LabX-services: kies de bijkomende services die u nodig hebt voor uw systeem.

Services

service LabX laboratoriumsoftware

Documentatie

Documenten

LabX productbrochure
Deze productbrochure biedt een overzicht van LabX™ laboratoriumsoftware die alle laboratoriuminstrumenten van METTLER TOLEDO aan elkaar verbindt.

FAQ


 

1. Wat is LabX?

LabX™ is een laboratoriumsoftwarepakket dat wordt aangesloten op de  balansen, titrators, pH-meters, UV/VIS-spectrofotometers, dichtheids- en refractometers, smeltpuntsystemen en automatiseringsoplossingen van METTLER TOLEDO. LabX verhoogt de productiviteit van het laboratorium met elektronisch datamanagement en schermbegeleiding voor de workflows. Hierdoor wordt aan de wet- en regelgeving en de data-integriteitsvereisten voldaan, wordt de systeemcomplexiteit gereduceerd en is minder onderhoud en training nodig. Het is een enkele softwareoplossing voor veel instrumenten.

LabX laboratoriumsoftware
LabX laboratoriumsoftware logo


 


 

 

3. Hoe ondersteunt LabX compliance met 21 CFR Deel 11?

De regelgevingsoptie van de LabX laboratoriumsoftware omvat alle benodigde functies, zoals elektronische handtekeningen en een audit trail, om aan de FDA-regulering 21 CFR Part 11 voor datamanagement en -opslag te voldoen.


 

 

4. Moet er een PC vlak naast het instrument worden geplaatst?

Nee, de pc kan zich ergens anders bevinden. De relevante informatie of functies van LabX zijn direct toegankelijk via het instrumentenpaneel, zodat de gebruiker alleen het instrument hoeft te bedienen.


 

5. Hoe ondersteunt LabX de data-integriteitsvereisten?

LabX verzamelt en bewaart alle onbewerkte data en contextuele metadata in een beveiligde SQL-database conform de ALCOA+-normen.

LabX laboratoriumsoftware
data integriteit informatiegids


 

 

6. Waarom hebben we LabX nodig als LIMS direct  op onze  instrumenten kan worden aangesloten?

Het integreren van instrumenten in een LIMS-systeem vereist geprogrammeerde interfaces voor elk instrument. Dit betekent aanzienlijk hogere uitgaven en meer inspanning (initiële programmering, onderhoud, validatie, updates en nog veel meer). Het aansluiten van de instrumenten van METTLER TOLEDO op een LabX-systeem vereist alleen de integratie, validatie en het onderhoud van één LIMS-interface.

 

 

 

7. Kan LabX worden geïntegreerd met ERP, LIMS, ELN, LES of andere laboratoriumsystemen?

Ja, de LabX laboratoriumsoftware werd speciaal ontwikkeld voor eenvoudige integratie in laboratoriumsystemen. Met LabX worden alle aangesloten instrumenten van METTLER TOLEDO via één interface beheerd. Dit betekent aanzienlijk minder inspanning voor de initiële programmering, het onderhoud en de validatie.