Microbalansen

Voor uw meest waardevolle monsters

Microbalansen zijn uitzonderlijk nauwkeurige instrumenten die worden gebruikt voor het wegen van heel kleine monsters. De microbalansen van METTLER TOLEDO hebben een capaciteit tot 52 g en een afleesbaarheid van slechts 0,1 µg voor wegingen van monsters van slechts 30 µg. Microwegingen worden gewoonlijk tijdens de analyse van chemicaliën en elementen gebruikt, voor het testen van emissies en voor toepassingen met kleine hoeveelheden zeldzame, waardevolle, toxische of krachtige stoffen.

Bel ons voor een offerte
Lab Balance Finder
Op zoek naar de juiste laboratoriumbalans?
Op zoek naar de juiste laboratoriumbalans?

Open onze Balance Finder om het model te vinden dat aan uw toepassingsvereisten voldoet.

Balance Finder starten
View Results ()
Filter ()

Voeg 1 of 2 andere producten toe om te vergelijken
+32 2 334 02 11
Bel Service
Wilt u uw balansen door de marktleider laten onderhouden?

Veelgestelde vragen

Wat is een microbalans en wat is een ultra-microbalans?

Een microbalans is een uiterst nauwkeurig weeginstrument dat wordt gebruikt voor de gewichtsbepaling van zeer kleine monsters in het microgram-gewichtsbereik. Microbalansen tonen resultaten met zes decimalen (1 µg) en ultra-microbalansen met zeven decimalen (0,1 µg). De weegcel van een microbalans of een ultra-microbalans is zeer gevoelig en maakt het mogelijk om monsters van slechts 30 µg met grote nauwkeurigheid te wegen. Microbalansen worden gewoonlijk gebruikt voor het testen van emissies, het wegen van filters en het analyseren van chemicaliën en elementen.

Bekijk onze video over het prepareren van monsters om de XPR microbalansen in actie te zien:

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Een microbalans of een analytische balans? Wat is het verschil?

Een analytische balans wordt gedefinieerd door een afleesbaarheid met minstens 4 decimalen (0,1 mg). Sommige van deze analytische balansen hebben een afleesbaarheid met 5 of zelfs 6 decimalen.  Een micro-weegbalans heeft een afleesbaarheid met 6 (1 µg) of 7 (0,1 µg) decimalen; de naam microbalans wijst op de afleesbaarheid van microgrammen. Over het algemeen leveren microbalansen betere weegprestaties en lagere minimumgewichten, waardoor ze ideaal zijn voor het wegen van zeer kleine monsters met een gewicht in het microgrambereik tot enkele milligrammen. Het balansportfolio van METTLER TOLEDO omvat drie verschillende micro-weegbalansen: micro-analytische balansen, microbalansen en ultra-microbalansen, in volgorde van betere weegprestaties. De micro-analytische balans heeft dezelfde vorm als een analytische balans, maar heeft een tweede, binnenste windscherm en een kleinere hangende weegpan. De microbalansen en ultra-microbalansen van METTLER TOLEDO hebben een beschermd ontwerp, een behuizing met verschillende vormen en een cilindrisch windscherm. In onderstaande tabel staan de drie micro-weegbalansen van METTLER TOLEDO beschreven:

Type

Afleesbaarheid

Schaalverdeling, d

Afleesbaarheid

Decimalen* (cijfers)

Minimumgewicht

(5% belasting, k = 2, U = 1%)

Windschermtype 
Micro-analytische balans

1 µg

(0,001 mg)

6

Tot slechts 120 µg

(0,12 mg)

Rechthoekig buitenscherm + rechthoekig binnenscherm
Microbalans1 µg
(0,001 mg)
6

Tot slechts 82 µg

(0,082 mg)

Rond
Ultra-microbalans

0,5 tot 0,1 µg

(0,0005 mg) (0,0001 mg)

7

Tot slechts 30 µg

(0,03 mg)

Rond

*Het aantal decimalen refereert aan metingen in grammen

Waar wordt een microbalans voor gebruikt?

Microbalansen worden voor allerlei toepassingen gebruikt als zeer kleine monsters met een hoge mate van nauwkeurigheid moeten worden gewogen. Microbalansen zijn ideaal voor het wegen van waardevolle, zeldzame en krachtige stoffen, aangezien slechts heel weinig materiaal nodig is; dit is veiliger, kost minder en garandeert optimale resultaten. Microbalansen worden vaak in producttest- en kwaliteitsborgingslaboratoria gebruikt. In chemielaboratoria en voor mijnbouwtoepassingen zijn microbalansen ideaal voor het wegen van een kleine hoeveelheid poeder of mineralen. Vaak voorkomende toepassingen voor wegingen met microbalansen zijn het wegen van deeltjesmateriaal (filters wegen, emissies testen), de analyse van pesticiden, pipetkalibratie en het wegen van stents.

Voor meer informatie over het wegen met een microbalans gaat u naar onze toepassingsbibliotheek.

Bekijk onze microbalansen in actie:

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Wat maakt het ontwerp van microbalansen zo uniek?

De XPR microbalansen van METTLER TOLEDO hebben enkele unieke ontwerpkenmerken zodat u profiteert van de beste weegprestaties en een ergonomische bediening.

De elektronica van de microbalans en de weegcel zijn gescheiden

De XPR microbalansen van METTLER TOLEDO hebben een slim ontwerp, zodat de elektronica gescheiden is van de nauwkeurige, mechanische weegcel. Deze scheiding voorkomt dat de hitte van de elektronica de gevoelige weegcel beïnvloedt, aangezien dat instabiele en onjuiste weegresultaten kan veroorzaken. Bovendien maken de XPR microbalansen van METTLER TOLEDO gebruik van het Active Temperature Control-systeem (ATC™). ATC garandeert dat de temperatuur binnen in de weegkamer equivalent is aan de temperatuur buiten, wat een uitermate stabiele weegomgeving garandeert. De voordelen van dit systeem zijn snellere stabilisatietijden, lagere drifts en een uitstekende nauwkeurigheid.

 

Eerste en tweede display

De hoofdterminal van de XPR microbalansen van METTLER TOLEDO kan op flexibele wijze uit de buurt van de microbalans op een handige plek worden neergezet. De microbalans kan zich bijvoorbeeld binnen in een zuurkast bevinden en de terminal daarbuiten. De tweede, SmartView terminal, bevindt zich vlak boven de weegkamer, wat erg handig is wanneer er monsters worden gewogen. De SmartView terminal levert ook elementaire balansfuncties voor een nog groter gemak en een ergonomische bediening.

 

Transparant, rond windscherm

XPR microbalansen en ultra-microbalansen hebben een cilindrische, glazen weegkamer die ook vanaf de bovenkant transparant is, zodat u het beste zicht hebt bij de verwerking van kleine, delicate en soms gevaarlijke monsters. Bovendien kunnen de deurtjes van het windscherm automatisch worden geopend door gewoon uw hand voor één van de sensors te bewegen. Alle onderdelen worden snel verwijderd, gereinigd en weer teruggezet, zonder dat daar gereedschap voor nodig is.

 

Compacte afmetingen

De XPR microbalansen van METTLER TOLEDO hebben de kleinste afmetingen van alle microbalansen die momenteel verkrijgbaar zijn. Mede dankzij de flexibiliteit dat de hoofdterminal op de handigste en meest toegankelijke plek neergezet kan worden, wordt uw waardevolle werkruimte optimaal ingezet, met name als u een stromingskast met zeer beperkte ruimte gebruikt.

Welke microbalans is juist voor mijn toepassing?

Als u de juiste microbalans van METTLER TOLEDO voor uw toepassing wilt vinden, moet u ten eerste weten wat het kleinste gewicht is dat u moet wegen en ten tweede hoe nauwkeurig u moet wegen (ofwel de toegestane tolerantie). Overige belangrijke overwegingen zijn de maximale hoeveelheid die u wilt wegen en uw procesrisico (ofwel de negatieve gevolgen van een onjuist weegresultaat).

U moet zich bewust zijn van het feit dat elke meting met een balans of microbalans een bepaalde onzekerheid heeft. Het is erg belangrijk om deze onzekerheid goed te begrijpen voor gegarandeerd nauwkeurige resultaten en het voorkomen van fouten. Wanneer kleine monsters op microbalansen worden gewogen, is de onzekerheid nagenoeg volledig te wijten aan de reproduceerbaarheid (ofwel aan het lagere einde van het weegbereik van de microbalans) Het is niet de afleesbaarheid die de nauwkeurigheid van een weeginstrument bepaalt, maar de reproduceerbaarheid. De afleesbaarheid definieert het kleinste gewichtsverschil dat op uw microbalans weergegeven kan worden. De kleinste hoeveelheid die op uw microbalans kan worden gewogen heet ook wel het minimumgewicht van de balans. In combinatie met uw procestoleranties is het minimumgewicht ook de nauwkeurigheidslimiet van uw metingen. Onder deze waarde is de onzekerheid te groot en is het resultaat onbetrouwbaar.

Vraag de productdeskundige van METTLER TOLEDO naar onze gratis GWP® Recommendation, waarmee u het juiste weeginstrument kunt selecteren op basis van uw specifieke toepassing en nauwkeurigheidsvereisten.

Waar moet ik de microbalans in mijn laboratorium plaatsen?

Bij het plaatsen van uw microbalans moet u rekening houden met de drie belangrijkste externe invloeden die de nauwkeurigheid van de microbalans kunnen beïnvloeden:

  1. Trillingen: Plaats de microbalans op een stabiele en stevige weegtafel. Houd uw microbalans zo ver mogelijk verwijderd van trillingsbronnen, zoals pompen. 
  2. Luchtstromen: De beste plaats voor de microbalans is uit de buurt van deuren, airconditioning en drukke gangpaden in uw lab.
  3. Temperatuurschommelingen: Plaats de microbalans niet in de buurt van ramen of warmtebronnen zoals radiatoren.

Voorbeelden van meetonzekerheden afhankelijk van de plaatsing van de microbalans in een laboratorium:

Where should I place the micro balance in my laboratory?
Where should I place the micro balance in my laboratory?

Hoe wordt met een microbalans gewogen?

Draag altijd handschoenen wanneer u met een microbalans werkt, omdat vingerafdrukken en olie van de handen de resultaten beïnvloeden. U begint een weging door de balans eerst op nul te stellen. Open het deurtje van het windscherm en plaats een houder of weegschuitje met een pincet op het weegplateau. Sluit het deurtje en wacht totdat de waarde zich heeft gestabiliseerd. Tarreer de microbalans. Zodra u het monster hebt gedoseerd, sluit u het deurtje en wacht u totdat de microbalans zich heeft gestabiliseerd. Een microbalans is uitermate gevoelig voor bewegingen. Daarom mag u de tafel niet aanraken terwijl u op de gestabiliseerde waarde wacht. Noteer het nettogewicht of herhaal de doseringsprocedure totdat het gewenste gewicht is bereikt. Reinig de microbalans, de hulpmiddelen en de werkruimte na elk gebruik.

Het algemene weegproces met een microbalans wordt in deze video uitgelegd:

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Hoe garandeer ik dat de waarden van mijn microbalans stabiel zijn?

Microbalansen zijn zeer gevoelige instrumenten. De kleinste verstoring uit de werkomgeving of elke tussenkomst van de gebruiker kan de stabiliteit van de meetwaarden sterk beïnvloeden. Daarom moeten alle mogelijke bronnen van trillingen worden voorkomen. Microbalansen zijn erg vatbaar voor luchtstromingen, stof en temperatuurschommelingen. Daarom worden ze bij voorkeur neergezet op een plek waar de omgevingstemperatuur en de vochtigheidsgraad van de lucht stabiel zijn. Ze moeten dus niet in de buurt van ventilatieopeningen, ramen of deuren worden neergezet.

Uw microbalans moet worden neergezet op een solide werktafel in een gebied met weinig menselijk verkeer, zonder luchtstromingen. Bij voorkeur wordt een aparte weegtafel gebruikt die is geoptimaliseerd voor het gebruik van een microbalans.

Wanneer een microbalans voor het eerst op de netstroom wordt aangesloten of na een periode van stilstand weer wordt ingeschakeld, wordt aangeraden om een opwarmtijd van minstens enkele uren in te plannen, zodat de temperatuur zich kan stabiliseren.

Wanneer u uw microbalans gebruikt, moet u convectiestromingen in de weegkamer minimaliseren. Deze stromingen worden veroorzaakt door temperatuurverschillen en hebben negatieve gevolgen voor de resultaten. U voorkomt dit door de monsters alleen te verplaatsen met een pincet en ervoor te zorgen dat de monsters, de monsterhouders en alle hulpmiddelen op kamertemperatuur zijn.

Voor meer tips en tricks voor de optimale inzet van uw microbalans kunt u onze gratis informatiegids downloaden: '10 stappen voor succesvolle microwegingen'.

Wat is de veiligste manier om toxische of explosiegevaarlijke stoffen op een microbalans te wegen?

Veel van de stoffen die in een laboratorium of in een productie-omgeving worden verwerkt, zijn toxisch of vormen een risico voor de veiligheid van de gebruiker. Denk met name aan microbiologische en farmaceutische toepassingen. Als u de zuiverheid wilt garanderen en gevaarlijke kruisbesmetting wilt voorkomen, zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gebruiker en de juiste hantering van de gewogen stoffen van essentieel belang.

In deze video laten we zien hoe explosiegevaarlijke materialen op veilige manier worden verwerkt en hoe de microbalansen van METTLER TOLEDO bijdragen aan veilige wegingen:

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Download onze white paper voor meer informatie over veiligheid tijdens het wegen van explosiegevaarlijke materialen.

Hoe maak je een microbalans schoon?

De microbalans moet tijdens het reinigen worden uitgeschakeld. Grove reiniging van niet-giftige monsters op de binnenste delen van het windscherm van de microbalans kan met een borstel en tissues. Voor een grondige reiniging van de microbalans kunnen de lekbak en de weegschaal gemakkelijk worden gedemonteerd en, indien nodig, gereinigd in een ultrasoon waterbad. Ook schoonmaakmiddelen en geschikte oplosmiddelen zoals 70% alcohol of isopropanol kunnen worden gebruikt. Aceton mag niet op de microbalans worden gebruikt, zelfs niet voor kleverige stoffen, omdat het plastic kan oplossen en de kleefoppervlakken van het windscherm kan aantasten. Houd aceton uit de buurt van de plastic handgrepen en het display van de microbalans. Reiniging wordt aanbevolen na elk gebruik van uw microbalans. 

Om uw microbalans correct te reinigen, dient u altijd de reinigingsinstructies in de handleiding te raadplegen.

How to clean a microbalance?
How to clean a microbalance?

Hoe kalibreer en justeer ik mijn microbalans? Moet een microbalans routinematig worden getest?

Lees meer over onze kalibratiediensten die precies aan uw vereisten zijn aangepast. Bij XPR microbalansen wordt de automatische justering met gebruik van de interne kalibratiegewichten van de microbalans uitgevoerd door middel van de ingebouwde proFACT-functie. ProFACT garandeert de continue nauwkeurigheid door de microbalans automatisch te justeren, telkens wanneer de omgevingstemperatuur verandert.

Kalibratie is een beoordeling van de prestaties van de microbalans. Een microbalans is een uitermate nauwkeurige micro-weegschaal en daarom mag de kalibratie alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde kalibratie-serviceprovider. Het kalibratieproces omvat gewoonlijk een beoordeling van het minimumgewicht van de microbalans en de benodigde justering. U krijgt een kalibratiecertificaat dat garandeert dat uw microbalans naar verwachting functioneert en dat vereist wordt als bewijs van de traceerbaarheid.

Routinematige tests door de gebruiker tussen de kalibraties in zijn ook van essentieel belang. De routinematige tests leveren een vroege indicatie van afwijkende prestaties en het risico van resultaten die niet aan de specificaties voldoen.

METTLER TOLEDO heeft een wereldwijd toepasbare wetenschappelijke standaard ontwikkeld voor de veilige selectie, kalibratie en bediening van weegapparatuur, genaamd Good Weighing Practice™ (GWP®).

Lees meer over onze kalibratieservice die precies aan uw vereisten is aangepast.

Hoe kan ik mijn resultaten en de data van mijn microbalans opslaan?

Bij de XPR microbalansen van METTLER TOLEDO wordt alle data en procesinformatie automatisch opgeslagen. Via een eenvoudige kabelaansluiting kunnen deze resultaten direct naar een pc worden gestuurd. Het is ook mogelijk om de data naar een USB-stick te kopiëren. Voor uitgebreid datamanagement gebruikt u de LabX™ laboratoriumsoftware die automatisch al uw resultaten, metadata en berekeningen opslaat. LabX garandeert een centrale regeling van de instrumenten, taken en gebruikers, geeft de SOP-richtlijnen direct op het display van uw microbalans weer, garandeert volledige data-integriteit en ondersteunt compliance met CFR 21 Part 11.

Emissies testen: de gravimetrische bepaling van deeltjesmateriaal

Hoe zet ik gegevens van de XPR microbalans over naar een computer?

Met uw XPR microbalans kunt u weeggegevens overbrengen naar een computerprogramma, bijvoorbeeld rechtstreeks naar een Excel-spreadsheet, met behulp van de HID-balansfunctionaliteit (drop-to-cursor). De volgende video laat zien hoe u de microbalans met een USB-kabel op de computer aansluit en hoe u uw microbalans instelt: