Váhové indikátory, ovládače váh a váhové terminály | Analógové váhy
Váhové indikátory, váhové terminály a systémy ovládačov váh

Váhové indikátory a systémy ovládačov váh

Rýchle, presné a spoľahlivé ovládače váh a systémy váhových terminálov

Popredný dodávateľ váhových indikátorov a ovládačov váh do celého sveta

Výber váhového indikátora môže byť náročný. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široké spektrum indikátorov váh a hmotnosti a systémov ovládačov váh p...

Výber váhového indikátora môže byť náročný. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široké spektrum indikátorov váh a hmotnosti a systémov ovládačov váh podľa potrieb priemyslu a podľa požiadaviek zákonov a predpisov. Každá váha s váhovým terminálom, ktorú predávame, má celosvetové metrologické schválenie na použitie v regulovanej obchodnej sfére.

1. Na čo slúžia váhové indikátory?
Naša ponuka indikátorov na digitálne váhy zahŕňa indikátory na nádrže, silá, násypky a koše, automobilové váhy, stolové váhy, prenosné a podlahové váhy, váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, programovateľné váhy a pre výrobcov originálnych zariadení a systémových integrátorov.

2. Na čo sa mám zamerať pri výbere váhového terminálu?
V náročnom priemyselnom prostredí odolajú tvrdým podmienkam a pritom si zachovajú vysokú presnosť a spoľahlivosť len najodolnejšie a dobre navrhnuté a spoľahlivé váhy a váhové indikátory. Dôležitá je aj flexibilita z hľadiska požiadaviek vašich špecifických pracovných procesov a zabezpečenia správnych potrebných údajov. Váhový indikátor by mal umožňovať presnú, spoľahlivú a flexibilnú integráciu do výrobného procesu. Kombinácie váhových terminálov a snímačov zaťaženia možno prispôsobiť vašim špecifickým potrebám. V ponuke produktov máme takisto aj analógové váhy.

3. Ako možno integrovať váhové indikátory a ovládače do pracovného procesu?
Automatizované aplikácie si často vyžadujú váhový terminál, ktorý umožňuje integráciu cez sieť Fieldbus, priemyselný Ethernet a integráciu s riadiacimi zariadeniami. To všetko máme v ponuke.  Naše váhové indikátory sú prepojené, presné a spolupracujú so softvérom na plnenie, dávkovanieprípravu receptúr. Váhové indikátory stolových, prenosných a podlahových váh sa príjemne obsluhujú, sú spoľahlivé a možno ich flexibilne prispôsobiť výrobnému prostrediu. Dodávajú sa s pokročilým obslužným rozhraním a viacjazyčným nastavením, aby bolo pre obsluhu čo najzrozumiteľnejšie. Umožňujú jednoduchú integráciu s periférnymi zariadeniami a systémami MES/MRP. Ponúkame dokonca aj spoľahlivé riešenia váhových terminálov pre pokročilé stolové a podlahové aplikácie, ktoré si vyžadujú veľké grafické používateľské rozhranie, pokročilú správu dát a výkonný softvér.

4. Máte v ponuke váhové terminály do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu?
Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka kompletný sortiment terminálov vhodných do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré poskytujú bezpečnosť, presnosť a pripojiteľnosť pre rôzne aplikácie váženia vo výbušných prostrediach.

5. Potrebujem merací prístroj na digitálny signál zo snímača zaťaženia. Čo mi viete ponúknuť?
Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široký sortiment váhových terminálov a prenosových zariadení, ktoré prevádzajú digitálne signály zo snímačov zaťaženia na formát čitateľný pre človeka. Zároveň poskytujú rozhranie na ovládanie jednotiek, ako sú PLC, DCS atď. Ak potrebujete viac podrobností, kontaktujte nás.

6. Máte v ponuke pripojenie cez sieť Ethernet?
Mnohé z našich váhových terminálov a prenosových zariadení ponúkajú pripojenie cez sieť Ethernet. Podrobnosti si vyžiadajte od našich miestnych odborníkov na váženie.

7. Ako môžem integrovať funkciu váženia do nášho systému PLC/DCS?
Spoločnosť METTLER TOLEDO má v ponuke široký sortiment váhových terminálov a prenosových zariadení s rozhraniami pre PLC a DCS. Ak potrebujete viac podrobností, kontaktujte nás.


Tank, Silo, Hopper and Bin Terminals
Vehicle Scale Terminals
Terminals for Bench, Portable, and Floor Scales

Váhové terminály na nádrže, silá, násypníky a zásobníky

Automobilové váhové terminály

Terminály pre plošinové, prenosné a podlahové váhy

Široká ponuka riešení pre nádrže, silá, zásobníky, násypníky a dopravníky umožňuje presnú, spoľahlivú a flexibilnú integráciu do výrobného procesu.
Široká ponuka riešení pre váženie automobilov a koľajových vozidiel, ktoré poskytujú bezkonkurenčnú presnosť a spoľahlivosť a ktoré sa jednoducho používajú a udržiavajú.
Široká ponuka terminálov pre plošinové, kompaktné a podlahové váhy zabezpečuje jednoduchú obsluhu, spoľahlivosť, flexibilitu a adaptáciu do výrobného prostredia.
Odolnosť
Zhotovené do náročných priemyselných podmienok
Presnosť
Celosvetové metrologické schválenia
Pripojené
Integrácia s automatizačným rozhraním Fieldbus
Výkonnosť
Pokročilý softvér na plnenie a dávkovanie
Flexibilita
Riešenia pre digitálne a analógové váhy
Odolnosť
Zhotovené do náročných priemyselných podmienok
Produktivita
Kompatibilita s transakciami a databázami nákladných vozidiel
Výkonnosť
Jednoduchá integrácia s periférnymi zariadeniami
Flexibilita
Riešenia pre digitálne a analógové váhy
Odolné
Vhodné na priemyselné umývanie
Presnosť
Celosvetové metrologické schválenia
Výkonnosť
Softvér na kontrolné váženie, počítanie a plnenie
Produktivita
Pokročilé používateľské rozhranie a možnosť výberu z viacerých jazykov
Pripojenie
Integrácia s periférnymi zariadeniami a MES/MRP
IND560x Terminal
Prispôsobivé programovateľné váhové terminály
Terminals for OEMs and System Integrators

Terminály na aplikácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Programovateľné váhové indikátory

Terminály a prevodníky pre výrobcov originálnych zariadení (OEM) a integrátorov systémov

Kompletný sortiment terminálov vhodných do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré poskytujú bezpečnosť, presnosť a pripojiteľnosť pre rôzne činnosti váženia.
Programovateľný terminál pre aplikácie, ktoré vyžadujú prispôsobenie potrebám úkonov od pracovných postupov až po integráciu údajov so softvérom na podnikovej úrovni.
Široká ponuka terminálov od kompaktných prevodníkov až po pokročilé zariadenia na riadenie váženia zodpovedá mechanickým a elektronickým potrebám a potrebám integrácie údajov.
Bezpečnosť
Schválenia pre výbušné prostredia
Kompaktnosť
Kompaktné rozmery vhodné do menších priestorov
Univerzálnosť
Na činnosti spojené s kontrolným vážením, plnením a vážením vozidiel
Flexibilita
Riešenia pre váhy na nádrže, plošinové a podlahové váhy
Pripojenie
Integrácia s automatizačným rozhraním Fieldbus
Programovateľné
Používateľské rozhranie a prispôsobenie aplikácii
Flexibilita
Variabilné údaje umožňujú vlastné riešenia
Podporované
Podpora jazyka MS .NET
Široké rozpätie HMI
Farebný TFT displej s uhlopriečkou až do 19"
Komunikácia
Výmena databázy SQL
Kompaktnosť
Montážne lišty DIN, montáž na panel alebo stĺp
Pripojené
Integrácia s automatizačným rozhraním Fieldbus
Presnosť a rýchlosť
Filtrovanie potlačenia vibrácií
Podporované
Globálny servis a podpora v oblasti náhradných dielcov
Integrácia
Vzorový kód PLC, viacjazyčné rozhranie
Tank, Silo, Hopper and Bin Terminals

Široká ponuka riešení pre nádrže, silá, zásobníky, násypníky a dopravníky umožňuje presnú, spoľahlivú a flexibilnú integráciu do výrobného procesu.

Vehicle Scale Terminals

Široká ponuka riešení pre váženie automobilov a koľajových vozidiel, ktoré poskytujú bezkonkurenčnú presnosť a spoľahlivosť a ktoré sa jednoducho používajú a udržiavajú.

Terminals for Bench, Portable, and Floor Scales

Široká ponuka terminálov pre plošinové, kompaktné a podlahové váhy zabezpečuje jednoduchú obsluhu, spoľahlivosť, flexibilitu a adaptáciu do výrobného prostredia.

IND560x Terminal

Kompletný sortiment terminálov vhodných do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré poskytujú bezpečnosť, presnosť a pripojiteľnosť pre rôzne činnosti váženia.

Prispôsobivé programovateľné váhové terminály

Programovateľný terminál pre aplikácie, ktoré vyžadujú prispôsobenie potrebám úkonov od pracovných postupov až po integráciu údajov so softvérom na podnikovej úrovni.

Terminals for OEMs and System Integrators

Široká ponuka terminálov od kompaktných prevodníkov až po pokročilé zariadenia na riadenie váženia zodpovedá mechanickým a elektronickým potrebám a potrebám integrácie údajov.

Služby

Údržba, kalibrácia a opravy

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Biele knihy, webináre, príručky a iné

Kvalita ako súčasť dizajnu a váženie
Príručka na zaistenie presných výsledkov plnenia
Integrácia údajov váženia v priebehu procesu
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.