Plagát do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Know-how

Plagát: Označovanie zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Know-how

Plagát Označovanie zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu obsahuje jednoduchý a stručný popis označovania zariadení a spôsobov ochrany. Obsluhe pomáha zabezpečiť zhodu zariadenia s príslušnými normami a predpismi o priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Nenaplnenie prevádzkových noriem týkajúcich sa priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sa môže stať v spracovateľskom priemysle veľkou prekážkou. Jednoduchá a rýchla identifikácia označení a spôsobov ochrany môže operátorom pomôcť zaistiť zhodu vážiacich zariadení s platnými regulačnými normami, ktoré sa týkajú priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, a vyhnúť sa negatívnym bezpečnostným následkom.

Náš plagát prehľadne znázorňuje:

  • Príklady typických označení elektrických a neelektrických zariadení
  • Najnovšie normy elektrického označenia IECEx, ATEX a FM
  • Klasifikácie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu a typov ochranou proti vznieteniu zariadení
Majte vždy aktuálne informácie o najnovších normách a predpisoch
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.