Deplacementpipettering - METTLER TOLEDO
White Paper

Deplacementpipettering

White Paper

Tre färska exempel

Deplacementpipetter är viktiga verktyg i laboratoriets verktygslåda för vätskehantering.

Flyktiga vätskor förångas och minskar i volym när de kommer i kontakt med luften. Viskösa vätskor kan på grund av sin densitet expandera eller komprimera luft när de sätts under tryck i en rörlig sluten kammare. På grund av detta kan de här två typerna av vätskor inte hanteras med vanliga pipetter som bygger på luftundanträngning. När flyktiga och/eller viskösa vätskor ska hanteras krävs därför ett specialverktyg för vätskeförflyttning: en deplacementpipett.

Pipettillverkare erbjuder deplacementpipetter för både engångsbruk (en enda aspirering/dispensering) och flergångsbruk. Denna tekniska rapport fokuserar på versionen för en enda aspirering/dispensering. Förutom att rapporten beskriver hur deplacementpipetter fungerar och är uppbyggda innehåller den också sammanfattningar av tre färska rapporter där deplacementpipetter spelar en viktig roll: en studie som jämför flyktiga smakprofiler hos ärtor; en studie av samspelet mellan mänskliga hjärtproteiner som krävde en mycket flyktig buffert samt en studie av tuppars spermaproduktion. Undersökningar av den här typen visar hur deplacementpipetternas unika egenskaper hjälper forskarna att spränga gränserna för sina studier.

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.