Pipetter | Mikropipetter | Rainin-pipetter för laboratorier

Pipetter

Precisionspipetter för laboratorier inom biovetenskaplig forskning

En pipett är ett mätverktyg som är utformat för att aspirera och dispensera specifika vätskevolymer. Pipetter används i de främsta laboratorierna för akademisk, bioteknisk och farmaceutisk biovetenskaplig forskning världen över. Rainin erbjuder ett brett sortiment av ergonomiska mikropipetter samt enkanals‑, flerkanals‑ och specialpipetter.

Ring för offert

Expertservice – anpassad efter dina pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO ger support och servar dina pipetter under hela deras livslängd, vilket inkluderar bra pipetteringstekniker, förebyggande underhåll, kalibrering och reparation av utrustningen.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en pipett?

Pipetter är handhållna instrument som oftast används i laboratorier inom bland annat skolvärlden, bioteknik och läkemedelsbranschen för att förflytta exakta vätskemängder från en behållare till en annan.

Pipetter omfattar allt från mycket grundläggande rör med graderat glas till sofistikerade precisionsinstrument som, tillsammans med pipettspetsar, kan aspirera och dispensera vätskor med ökningar som är så små som en fraktion av en mikroliter.

Den vanligaste pipetten som används vid forskningslabb jorden runt är enkanalspipetten som bygger på luftförskjutningsprincipen. Rainin‑pipetter finns tillgängliga i både manuella och elektroniska modeller och som enkanals- och multikanalspipetter samt som multikanalspipetter med justerbart avstånd.

Pipetter
Vad är en pipett?

Hur fungerar en pipett?

Det finns två typer av pipetter: Pipetter med positiv förskjutning och pipetter med luftförskjutning. Pipetter med positiv förskjutning används ofta för prover med hög viskositet (t.ex. glycerol) eller högt ångtryck (t.ex. volatiler som alkohol), medan pipetter med luftförskjutning kan användas för en majoritet av laboratorietillämpningarna.

Moderna pipetter arbetar med en kolvslagsteknik, vätskan mäts med kolvcylindersystemet i pipettens skaft. När kolven trycks ned och sedan långsamt släpps upp bildar kolvens rörelse ett vakuum i pipettspetsen och drar på så vis upp vätskan i spetsen, vilket kallas aspiration.

Eftersom kolven i en pipett befinner sig en bra bit från vätskeprovet, kan luftkudden mellan kolven och vätskan ha ett antal effekter på denna process exakthet, beroende på vätsketyp. När man trycker ned kolven i vilken den vätskefyllda spetsen sitter, skjuts vätskan ut från spetsen. Detta kallas för dispensering.

Pipetter med positiv förskjutning fungerar på liknande sätt, men här innehåller spetsen en egen kolv vilket gör att luftkudden mellan kolv (som ingår i spetsen) och vätskeyta blir minimal.

Pipetter
Hur fungerar en pipett?

Vad är en mikropipett?

Mikropipetter är pipetter som kan mäta och dispensera vätskelösningar i volymområdet 1 μL till 1 000 μL. De används ofta inom biovetenskaplig forskning där exakt mätning och dispensering av lösningar krävs.

Vad innebär noggrannhet och precision vid pipettering?

Pipetteringsnoggrannhet är en pipetts kapacitet att leverera volymen specificerad på volyminställningarna. Med andra ord, beror en mätnings tillförlitlighet mot det verkliga värdet på samspelet mellan elementen i systemet.

Pipetteringsprecision är en pipetts förmåga att konsekvent leverera vätskevolymer i samma storlek över flera alikvoter. En pipett kan vara precis genom att dispensera samma volym gång efter annan, men ändå inte vara noggrann eftersom den inte klarar att dispensera rätt volym. En exakt och precis pipett dispenserar volymer med avsedd volym för varje dosering.

Pipetten, pipettspetsen och personen som använder pipetten utgör ett tremannalag. Pipettanvändaren, personen som använder pipetten för att utöva forskning, har stort inflytande på resultatens exakthet. Det är därför viktigt att operatörerna har fått utbildning i att använda en pipett. Det finns några effektiva men ändå enkla tekniker som kan förbättra pipetteringsnoggrannheten avsevärt. Affischen om god pipetteringsteknik från Rainin ger en god sammanfattning av dessa tekniker. Dessutom erbjuder Rainin online-seminarier om Good Pipetting Practice där korrekt pipettering lärs ut.

Var kan jag köpa en pipett?

Rainin erbjuder ett brett sortiment av manuella eller elektroniska enkanaliga, flerkanaliga och högeffektiva pipettinstrument samt kalibreringstjänster som säkerställer att dina resultat förblir exakta. Rainin-pipetter finns att köpa världen över. Är du intresserad av att köpa en pipett? Begär en offert högst upp på denna sida.

Pipetter
Var kan jag köpa en pipett?

Vad används en pipett för inom vetenskap?

En pipett används som ett precisionsverktyg för att flytta en uppmätt mängd lösning från en plats till en annan i ett intervall från mikroliter till milliliter. Pipetter används i laboratorier världen över, bland annat för forskningsexperiment inom biovetenskap, kemiska tester samt petroleum‑ och livsmedelstillverkning. De används i princip inom alla branscher där biologisk testning är ett krav.