Förstå pipetteringsergonomin för att reducera riskerna
White Paper

Pipetteringsergonomi

White Paper

Förstå pipetteringsergonomin för att reducera riskerna

Teknisk rapport om pipetteringsergonomi
Teknisk rapport om pipetteringsergonomi

Du kan undvika att labbets medarbetare drabbas av belastningsskador genom att lära dig förstå hur pipetteringen fungerar och vilka alternativ som finns.

Pipettering är en krävande och repetitiv arbetsuppgift och det finns ett starkt samband mellan pipettering och uppkomsten av förslitningsskador. Faktum är att det räcker att du ägnar dig åt pipettering i bara en dryg timme per dag under ett års tid för att du ska riskera att drabbas av en förslitningsskada, och risken blir större i takt med ökande arbetsbörda och ålder. Rainin kom med en banbrytande pipettdesign som minskar den fysiska kraft som krävs för varje etapp i pipetteringscykeln. Om du vet vilka faktorer som är farliga för dig har du betydligt större möjlighet att göra något åt dem.

Ladda ned den kostnadsfria tekniska rapporten om pipetteringsergonomi och upptäck hur du kan reducera riskerna med de repetitiva rörelser som är förbundna med pipettering.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.