Pipettering - I två manuella 96-brunnspipetter

Pipettering med hög genomströmning

BenchSmart™ 96 påskyndar ditt arbetsflöde

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service