Pipettspetsar | BioClean, UNV & LTS | Rainin-pipettspetsar
Pipettspetsar

Pipettspetsar

Rena spetsar, spetsar för specialtillämpningar och provhantering

Ring för offert

LiteTouch System och Universal Fit

Rainin-spetsar fungerar med olika typer av pipetter:

● LTS: Rainin LiteTouch System™-pipetter
● UNV: pipetter med universell passform, från Rainin och andra tillverkare.

Unikt för Rainin, kopplar LiteTouch System ett särskilt utformat munstycke till en perfekt matchande LTS-spets för att leverera branschens lägsta krafter för spetsmontering och avkastning. Detta resulterar i färre repetitiva förslitningsskador och större bekvämlighet under pipettering.

Lär dig mer om Rainin LiteTouch System
Rainin LTS Pipette Tips
 

Pipettspetsar enligt förpackningstyp

Rainin-pipettspetsar erbjuds i ett antal förpackningsformat för att passa ditt labbs behov.

Rainin TerraRack Pipette Tip Packaging
Ställ med avtagbara lock
SpaceSaver refill-enheter för pipettspetsar
Bagged Tips

Förpackning för TerraRack pipettspetsar

Ställ med avtagbara lock

SpaceSaver refill-enheter

Pipettspetsar i påse

Lägre vikt, mindre avfall och 100 % återvinningsbara. Rack för engångsbruk. Steril.
Påfyllningsbara ställ ger optimal spetsladdning för en- och flerkanaliga pipetter. Autoklaverbara.
Absolut bekvämlighet – lättanvända, sparar plats och minskar plastavfallet med 85 procent.
Det är mest ekonomiskt att köpa kvalitetsspetsarna BioClean i storpack.
Rainin StableRak
Rainin StableStak Pipette Tip Packaging
Green-Pak refills

StableRak

StableStak

GreenPak refills

Dubbla 96-spetsrack som minskar plastavfall med 35 %, jämfört med två individuella konventionella ställ.
Likvärdigt med 10 96-spetsställ som minskar plastavfall med 60 %.
Refills för enkelställ minskar plastavfallet med 75 procent jämfört med individuella ställ.
Rainin TerraRack Pipette Tip Packaging

Lägre vikt, mindre avfall och 100 % återvinningsbara. Rack för engångsbruk. Steril.

Ställ med avtagbara lock

Påfyllningsbara ställ ger optimal spetsladdning för en- och flerkanaliga pipetter. Autoklaverbara.

SpaceSaver refill-enheter för pipettspetsar

Absolut bekvämlighet – lättanvända, sparar plats och minskar plastavfallet med 85 procent.

Bagged Tips

Det är mest ekonomiskt att köpa kvalitetsspetsarna BioClean i storpack.

Rainin StableRak

Dubbla 96-spetsrack som minskar plastavfall med 35 %, jämfört med två individuella konventionella ställ.

Rainin StableStak Pipette Tip Packaging

Likvärdigt med 10 96-spetsställ som minskar plastavfall med 60 %.

Green-Pak refills

Refills för enkelställ minskar plastavfallet med 75 procent jämfört med individuella ställ.

Rainins spetsar för speciella applikationer förbättrar ditt arbetsflöde

För pipettering av viskösa eller flyktiga vätskor, upprepad dispensering, säker överföring av aggressiva vätskor eller serologisk pipettering passar våra specialiserade pipetter och spetsar bäst.

Rainin har ett brett utbud av pipettspetsar med ultrahög kvalitet för dina unika applikationer.

Low Retention Pipette Tips
Large Volume Tips
Extended length pipette tips
Wide Orifice Pipette Tips

Pipettspetsar med låg retention

Pipettspetsar med stor volym

Förlängda pipettspetsar

Pipettspetsar med bred mynning

Inget slår Rainins spetsar med låg retention för viskösa vätskor och vätskor med reducerad ytspänning.
Rainins spetsar med stor volym (10–20 mL) ger effektivitet för ditt laboratoriums makrovolymer.
Perfekta för att deponera och hämta prov från djupa, smala kärl.
Minimerar skjuvkraften på ömtåliga prov och flödesresistansen för viskösa prov.
ShaftGard Pipette Tips
Gel-Well Pipette Tips
filterspetsar

ShaftGard-pipettspetsar

Gel-Well-pipettspetsar

Filterspetsar

Skydda pipettskaft och spetsejektorer från korskontaminering.
Rainins Gel-Well-spetsar dispenserar prov exakt i brunnarna med tunn polyakrylamidgel.
Hydrofobiska filter förhindrar korskontaminering från aerosoler och vätskor.
Low Retention Pipette Tips

Inget slår Rainins spetsar med låg retention för viskösa vätskor och vätskor med reducerad ytspänning.

Large Volume Tips

Rainins spetsar med stor volym (10–20 mL) ger effektivitet för ditt laboratoriums makrovolymer.

Extended length pipette tips

Perfekta för att deponera och hämta prov från djupa, smala kärl.

Wide Orifice Pipette Tips

Minimerar skjuvkraften på ömtåliga prov och flödesresistansen för viskösa prov.

ShaftGard Pipette Tips

Skydda pipettskaft och spetsejektorer från korskontaminering.

Gel-Well Pipette Tips

Rainins Gel-Well-spetsar dispenserar prov exakt i brunnarna med tunn polyakrylamidgel.

filterspetsar

Hydrofobiska filter förhindrar korskontaminering från aerosoler och vätskor.

Rainins provberedningsspetsar

PureSpeed Protein-spetsar erbjuder snabbare, bekvämare och pålitligare rening för att få till mycket koncentrerade och rena funktionella proteiner. Resultatet är högre produktivitet, mindre spill och lägre risk.

PureSpeed Affinity Resins Tips
Tillbehör till PureSpeed

PureSpeed Affinity Resins Tips

Tillbehör till PureSpeed

PureSpeed Affinity Resin Tips gör det mycket enklare att rena nativa eller rekombinanta proteiner.
Maximera effektiviteten hos ditt PureSpeed-system med vårt omfattande urval av tillbehör.
Utmärkt renhet
Överlägset gentemot befintliga teknologier.
Hög koncentration
Inga ytterligare koncentrationssteg behövs.
Snabb
Renar prover på endast 15 minuter.
Hög genomströmning
Behandla upp till 12 prover samtidigt.
PureSpeed Affinity Resins Tips

PureSpeed Affinity Resin Tips gör det mycket enklare att rena nativa eller rekombinanta proteiner.

Tillbehör till PureSpeed

Maximera effektiviteten hos ditt PureSpeed-system med vårt omfattande urval av tillbehör.

Material med spetskunskap