Pipettspetsar | Rainin LTS-pipettspetsar | BioClean pipettspetsar
Pipette Tips

Pipettspetsar

Spetsar för dyrbara prover och krävande tillämpningar

Pipettspetsar är små, konformade strukturer som passar in i änden av en pipett. Forskare använder pipettspetsar för att överföra exakta vätskevolymer från ett kärl till ett annat. Pipettspetsar kasseras vanligen efter varje användningstillfälle för att korskontamination ska förhindras. Rainins pipettspetsar är tillverkade av 100 % ren polypropylen och genomgår rigorösa tester och inspektioner för att man ska säkerställa att de uppfyller branschens högsta renhetsstandarder.

Ring för offert
Förlängda pipettspetsar
10 ul pipettspetsar
020-25 58 80
Ring service

Expertservice – anpassad efter dina pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO ger support och servar dina pipetter under hela deras livslängd, vilket inkluderar bra pipetteringstekniker, förebyggande underhåll, kalibrering och reparation av utrustningen.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är pipettspetsar?

Pipettspetsar placeras i änden av pipetten och etablerar en lufttät försegling. Spetsarna är vanligen tillverkade av polypropylen, avsedda för engångsbruk och finns i många olika format och volymer för att passa olika tillämpningar och pipetter.

Eftersom pipettspetsarna har direktkontakt med provet kan de påverka experimentets resultat på ett signifikant sätt. Att kassera varje spets mellan olika steg i ett experiment bidrar till att förhindra korskontaminering.

Vad är BioClean Ultra?

BioClean avser den exceptionellt höga standard enligt vilken alla Rainins luftdeplacementspetsar testas och konstateras fria från identifierbara mängder av specifika biologiska föroreningar som till exempel DNA (mänsklig och bakteriell), RNase, DNase, endotoxin, protein, proteas, ATP och PCR-hämmare.

BioClean Ultra-pipettspetsar tillverkas i ett helt automatiserat renrum av klass 100 000. För att vi ska säkerställa absolut renhet används inga tillsatser eller färger, och tillverkningsprocedurerna följer ISO 9001 för att alla yttre kontamineringskällor ska elimineras. Valet av råmaterial, ren produktion och automatiserad förpackning gör att Rainins BioClean Ultra-pipettspetsar är rena och fullständigt säkra.

Vad är sterilitet för pipettspetsar?

Sterilitet för pipettspetsar avser frånvaron av bakterier och andra levande mikroorganismer eller sporer men som utan ytterligare verifiering (t.ex. BioClean) fortfarande kan innehålla kontaminanter som kan påverka resultatet av ett experiment. Reaktionsförhållanden och experimentresultat kan komprometteras av organiska och icke-organiska föroreningar som oavsiktligt tillförts vätskeformiga prov via ocertifierade pipettspetsar. Föroreningarna kan ha negativ och oförutsägbar inverkan på enzymernas aktivitet och livslängd, på molekylär interaktion, spektrofotometrisk och kromatografisk analys och mer än så.