White paper: 16 kritiska problem för produktinspektion
 
Meny
White Paper

Principerna för tillbörlig aktsamhet – Gratis hämtning av PDF

White Paper

För kvalitetskontroll och rättsskydd

Principerna för tillbörlig aktsamhet
Principerna för tillbörlig aktsamhet

Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet. Det identifierar först betydelsen när det gäller att tillhandahålla en rättslig grund för skydd mot potentiella rättstvister som kan vara ett resultat av klagomål om föroreningar som har upptäckts i livsmedelsprodukter. Därefter beskrivs tankeprocessen bakom att göra rätt val av ett produktkvalitet inspektionssystem för att uppfylla dessa behov.

Detta white paper kan användas som en checklista för att utvärdera olika metalldetektorer och röntgensystem på marknaden. Om ett föreslaget kvalitets inspektionssystem inte innehåller några eller alla identifierade funktioner är det troligt att en brist i dess förmåga att sätta upp ett komplett försvar med tillbörlig aktsamhet föreligger.

Dessutom, att välja ett produktkvalitet inspektionssystem som har designats med tillbörlig aktsamhet i åtanke, kommer att erbjuda högsta möjliga nivå när det gäller konsument- och varumärkesskydd. 

Detta nya white paper tittar närmare på:

  • Vad är tillbörlig aktsamhet och omsorgsplikt
  • Olika ramverk för livsmedelssäkerhet som HACCP och GFSI
  • Risk för fysisk kontaminering
  • De 16 kritiska problemen för produktinspektion och deras lösningar
  • Komponenterna i ett felsäkert inspektionsprogram som kommer att säkerställa tillbörlig aktsamhet

Hämta hem hela ditt white paper för att få veta mer om hur du skyddar din verksamhet

Myndigheter, återförsäljare och konsumenter blir alltmer medvetna om problemen med livsmedelssäkerhet och uppdaterade regler, som exempelvis BRC Global Standards Version 7 och den senaste FSMA, som konstant granskas och uppdateras. Du behöver förstå eventuella nya riktlinjer och vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att ditt inspektionssystem för produktkvalitet uppfyller samtliga krav. Detta är av fundamental betydelse för kundernas välbefinnande, skydd av ditt varumärke och dina möjligheter att expandera din verksamhet på en lukrativ marknad.

Relaterade white papers

De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
Att förstå reglerna för märkning av livsmedel
Detta white paper ger all information som en tillverkare behöver för att minimera risken för såväl produktåterkallelser som att utsätta slutkonsumente...
Göra koder läsbara
Att förstå de olika typerna av koder som återfinns på produkter och faktorerna som man bör förstå när man skapar dem
Läkemedelssäkerhet – en jämförelse mellan standarder i USA och EU
Detta white paper beskriver de rättsliga ramarna som antagits av EU och USA och kraven som dessa ställer på läkemedelsföretag. Det jämför likheter och...

Produktinspektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.