Czujnik przewodności / Czujnik oporu właściwego - Przegląd - METTLER TOLEDO

  Czujnik przewodności / Czujnik oporu właściwego

  Dokładne i niezawodne czujniki przewodności/rezystywności do aplikacji związanych z kontrolą procesów i wodą czystą

   

  Przewodność — często zadawane pytania

  Co mierzy czujnik przewodności?

  Czujniki przewodności mierzą zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Roztwór może z...

  Co mierzy czujnik przewodności?

  Czujniki przewodności mierzą zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Roztwór może zawdzięcza taką właściwość obecności jonów: im większe ich stężenie w roztworze, tym wyższa jego przewodność.

   

  Na czym polega wzorcowanie czujnika przewodności?

  Czujnik przewodności można kalibrować względem roztworu o znanej przewodności (co przypomina wzorcowanie czujnika pH względem roztworu o znanej wartości pH). Można w tym celu użyć również urządzenia zawierającego szereg precyzyjnych rezystorów, które zweryfikują wcześniejsze pomiary przewodności.

   

  Ile jest rodzajów czujników przewodności?

  Są dwa rodzaje czujników przewodności: kontaktowy i indukcyjny. W przypadku czujnika kontaktowego elektrody odpowiedzialne za pomiar przewodności mają bezpośredni kontakt z roztworem. Do elektrod doprowadza się napięcie przemienne, które powoduje przepływ jonów w obydwie strony pomiędzy elektrodami, czyli prąd będący najpierw przedmiotem pomiaru, a następnie konwersji na odczyt przewodności. Tego rodzaju czujnik doskonale się nadaje do pomiaru niskich wartości przewodności w roztworach zawierających niewielką liczbę cząstek stałych, które mogą się gromadzić wokół elektrod i utrudniać pomiar, np. w wodzie czystej. Do pomiaru wysokich wartości przewodności, a także w przypadku, gdy roztwór mógłby spowodować korozję elektrod lub zawiera dużą liczbę cząstek stałych, potrzebne są czujniki indukcyjne. Czujniki te wykorzystują dwie cewki z drutu zamknięte w plastikowej obudowie. Prąd przepływający przez jedną cewkę indukuje przepływ prądu w drugiej. Natężenie indukowanego prądu zależy od przewodności roztworu.

   

  W jakiej jednostce jest mierzona przewodność?

  Przewodność jest mierzona w simensach na cm (S/cm). Przewodność o wartości 1 S/cm jest już dość wysoka, więc większość pomiarów przewodności jest wykonywana w roztworach, których przewodność podaje się w mS/cm (tysięczne części S/cm) lub w μS/cm (milionowe części S/cm). Przewodność wody pitnej mieści się zwykle w zakresie od 50 do 1500 μS/cm.


   
  Czujniki 2- i 4- elektrodowe
  Czujniki indukcyjne
  Conductivity / Resistivity Sensors

  Czujniki 2- i 4- elektrodowe

  Czujniki indukcyjne

  Czujniki przewodności/rezystywności do aplikacji związanych z wodą czystą

  Czujniki dwuelektrodowe do pomiarów niskiej przewodności oraz czteroelektrodowe do średniej i wysokiej przewodności.
  Łatwe w obsłudze (instalacja/kalibracja)czujniki do pomiarów w najtrudniejszych warunkach.
  Firma Thornton oferuje szeroką gamę czujników przewodności/rezystywności do aplikacji związanych z wodą czystą.
  Wiele różnych aplikacji
  od procesów biofarmaceutycznych do chemicznych
  Najwyższa dokładność
  w zakresie od bardzo niskiej do średniej przewodności
  Zgodność z normami dzięki pakietowi certyfikacyjnemu
  Nieskie wymagania w zakresie konserwacji
  dzięki solidnej konstrukcji
  Długi czas eksploatacji dzięki
  doskonałej odporności chemicznej
  Niezawodność dzięki
  indywidualnemu badaniu stałej celi, co pozwala zapewnić maksymalną możliwą do osiągnięcia dokładność pomiaru
  Najwyższa możliwa dokładność
  przy wykonywaniu pomiarów wody czystej
  Diagnostyka czujników i funkcja „podłącz i zmierz” dla modeli
  z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)
  Szeroki wybór elementów połączeniowych i certyfikowanych materiałów
  pozwala spełnić wymagania procesu
  Czujniki 2- i 4- elektrodowe

  Czujniki dwuelektrodowe do pomiarów niskiej przewodności oraz czteroelektrodowe do średniej i wysokiej przewodności.

  Wiele różnych aplikacji
  od procesów biofarmaceutycznych do chemicznych
  Najwyższa dokładność
  w zakresie od bardzo niskiej do średniej przewodności
  Zgodność z normami dzięki pakietowi certyfikacyjnemu
  Czujniki indukcyjne

  Łatwe w obsłudze (instalacja/kalibracja)czujniki do pomiarów w najtrudniejszych warunkach.

  Nieskie wymagania w zakresie konserwacji
  dzięki solidnej konstrukcji
  Długi czas eksploatacji dzięki
  doskonałej odporności chemicznej
  Niezawodność dzięki
  indywidualnemu badaniu stałej celi, co pozwala zapewnić maksymalną możliwą do osiągnięcia dokładność pomiaru
  Conductivity / Resistivity Sensors

  Firma Thornton oferuje szeroką gamę czujników przewodności/rezystywności do aplikacji związanych z wodą czystą.

  Najwyższa możliwa dokładność
  przy wykonywaniu pomiarów wody czystej
  Diagnostyka czujników i funkcja „podłącz i zmierz” dla modeli
  z technologią Intelligent Sensor Management (ISM)
  Szeroki wybór elementów połączeniowych i certyfikowanych materiałów
  pozwala spełnić wymagania procesu

  Biblioteka

  Usługi serwisowe

  +48 22 440 67 66
  Zadzwoń do serwisu
  Niezawodność
  Wsparcie i naprawy
  Zgodność z przepisami
  Wzorcowanie i certyfikacja
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.