Czujnik przewodności / czujnik konduktometryczny | METTLER TOLEDO
 
Menu
Conductivity Sensor / Resistivity Sensor

Czujnik przewodności / Czujnik oporu właściwego

Dokładne i niezawodne czujniki przewodności do aplikacji związanych z kontrolą procesów i wodą czystą

Przewodność — często zadawane pytania

Co mierzy czujnik przewodności?Czujniki przewodności mierzą zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Roztwór może zawdzięcza taką wła...

Co mierzy czujnik przewodności?

Czujniki przewodności mierzą zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Roztwór może zawdzięcza taką właściwość obecności jonów: im większe ich stężenie w roztworze, tym wyższa jego przewodność.

 

Na czym polega wzorcowanie czujnika przewodności?

Czujnik przewodności można kalibrować względem roztworu o znanej przewodności (co przypomina wzorcowanie czujnika pH względem roztworu o znanej wartości pH). Można w tym celu użyć również urządzenia zawierającego szereg precyzyjnych rezystorów, które zweryfikują wcześniejsze pomiary przewodności.

 

Ile jest rodzajów czujników przewodności?

Są dwa rodzaje czujników przewodności: kontaktowy i indukcyjny. W przypadku czujnika kontaktowego elektrody odpowiedzialne za pomiar przewodności mają bezpośredni kontakt z roztworem. Do elektrod doprowadza się napięcie przemienne, które powoduje przepływ jonów w obydwie strony pomiędzy elektrodami, czyli prąd będący najpierw przedmiotem pomiaru, a następnie konwersji na odczyt przewodności. Tego rodzaju czujnik doskonale się nadaje do pomiaru niskich wartości przewodności w roztworach zawierających niewielką liczbę cząstek stałych, które mogą się gromadzić wokół elektrod i utrudniać pomiar, np. w wodzie czystej. Do pomiaru wysokich wartości przewodności, a także w przypadku, gdy roztwór mógłby spowodować korozję elektrod lub zawiera dużą liczbę cząstek stałych, potrzebne są czujniki indukcyjne. Czujniki te wykorzystują dwie cewki z drutu zamknięte w plastikowej obudowie. Prąd przepływający przez jedną cewkę indukuje przepływ prądu w drugiej. Natężenie indukowanego prądu zależy od przewodności roztworu.

 

W jakiej jednostce jest mierzona przewodność?

Przewodność jest mierzona w simensach na cm (S/cm). Przewodność o wartości 1 S/cm jest już dość wysoka, więc większość pomiarów przewodności jest wykonywana w roztworach, których przewodność podaje się w mS/cm (tysięczne części S/cm) lub w μS/cm (milionowe części S/cm). Przewodność wody pitnej mieści się zwykle w zakresie od 50 do 1500 μS/cm.


InPro 7100 4-elektrodowy czujnik przewodności
Czujniki przewodności indukcyjnej
Czujniki i panele do pomiaru przewodności czystej wody

Sondy konduktometryczne z 2/4 elektrodami

Czujniki przewodności indukcyjnej

Czujniki i panele do pomiaru przewodności czystej wody

Czujniki z 2 lub 4 elektrodami do pomiaru przewodności w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz oczyszczania ścieków.
Łatwe w użyciu indukcyjne czujniki przewodności zapewniają dokładny pomiar bez użycia elektrod stykających się z medium technologicznym.
Monitorowanie przewodności czystej wody za pomocą szeregu czujników przewodności/rezystywności i paneli przewodności kationowej po odgazowaniu.
Zbudowane tak, aby wytrzymać procesy CIP i SIP.
Modele 4-elektrodowe są odporne na zabrudzenia w produkcji
Zapewnij zgodność z normami dzięki pakietowi certyfikacyjnemu
Funkcja „podłącz i mierz” na czujnikach ISM
Odporność na zabrudzenia w zastosowaniach chemicznych
Długa żywotność dzięki dużej rezystywności chemicznej.
Indywidualnie testowane w celu zapewnienia dokładności
Dopuszczony do użycia w strefach Ex
Wysoka dokładność pomiaru wody czystej
Monitorowanie wody farmaceutycznej
Wykrywanie zanieczyszczeń korozyjnych w wodzie z elektrowni
Monitor śladowych poziomów zanieczyszczeń w wodzie ultraczystej
InPro 7100 4-elektrodowy czujnik przewodności

Czujniki z 2 lub 4 elektrodami do pomiaru przewodności w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz oczyszczania ścieków.

Czujniki przewodności indukcyjnej

Łatwe w użyciu indukcyjne czujniki przewodności zapewniają dokładny pomiar bez użycia elektrod stykających się z medium technologicznym.

Czujniki i panele do pomiaru przewodności czystej wody

Monitorowanie przewodności czystej wody za pomocą szeregu czujników przewodności/rezystywności i paneli przewodności kationowej po odgazowaniu.

Biblioteka

Katalog produktów — kontrola procesów przemysłowych
Indukcyjny pomiar przewodności w procesach przemysłowych — broszura

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.