Sonda konduktometryczna | Czujnik przewodności ✅ | MT.COM

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Czujniki przewodności przeznaczone do zastosowań procesowych i związanych z wodą czystą

Czujnik przewodności dokonuje pomiaru zdolności roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Roztwór może zawdzięcza taką właściwość obecności jonów: im większe ich stężenie w roztworze, tym wyższa jego przewodność. Sondy przewodności in line firmy METTLER TOLEDO przeznaczone są do monitorowania wody czystej, procesów chemicznych i produkcji farmaceutycznej. Czujniki przewodności oferują dokładny i niezawodny pomiar, zapewniając kontrolę nad procesem oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Czujniki przewodności in line o szerokim zakresie pomiarowym

W celu zwiększenia zakresu pomiarowego i zmniejszenia ryzyka zakłóceń, czujniki przewodności wody czystej firmy METTLER TOLEDO z serii UniCond wykorzystują zaawansowany, wbudowany obwód pomiarowy.

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Indukcyjne czujnik przewodności do wymagających zastosowań

Indukcyjne, bezelektrodowe czujniki przewodności zapewniają użytkownikom szybki i dokładny pomiar w przypadku kontroli procesów w agresywnych środowiskach chemicznych.

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Gwarancja zgodności z wymogami prawnymi

Tego typu czujniki przewodności zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwiały spełnianie odpowiednich wymogów, w tym także USP, <645> natomiast wybrane modele uwzględniają również nastawy USP i EP, celem zapewnienia użytkownikom jeszcze większej wygody.

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Prostsza instalacja i integracja w obrębie procesów

Czujniki przewodności in line firmy METTLER TOLEDO oferowane są wraz z różnymi tulejami i kołnierzami, co upraszcza montaż i eliminuje konieczność stosowania oddzielnej obudowy.

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Szybka kalibracja i uruchamianie

Czujniki przewodności wykorzystujące technologię zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) przechowują dane kalibracyjne, zapewniając w ten sposób możliwość szybkiej i dokładnej kalibracji poza procesem.

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Spełniamy wymogi z zakresu monitorowania wody ultraczystej

Czujniki przewodności firmy METTLER TOLEDO działają także jako czujniki oporu właściwego zapewniając możliwość monitorowania wody ultraczystej wykorzystywanej do produkcji półprzewodników i mikroelektroniki.

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Sondy konduktometryczne in-line przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań

Oferowane sondy konduktometryczne spełniają wymogi wielu procesów, w tym analizy czystości wody, monitorowania odwróconej osmozy, kontroli procesów chemicznych oraz monitorowania ścieków przemysłowych.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Czym jest czujnik przewodności?

Czujnik przewodności, zwany również sondą konduktometryczną lub elektrodą do przewodności in line, jest przyrządem analitycznym, mierzącym zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Roztwór może zawdzięcza taką właściwość obecności jonów: im większe ich stężenie w roztworze, tym wyższa jego przewodność. W przypadku niektórych zastosowań czystość określana jest poprzez dokonywanie pomiaru oporu właściwego (czyli odwrotności przewodności). 

Jak wiele typów czujników przewodności możemy wyróżnić?

Oferujemy trzy typy sond konduktometrycznych firmy METTLER TOLEDO stosowanych do pomiaru przewodności procesowej:

  • 2-elektrodowy czujnik przewodności
  • 4-elektrodowy czujnik przewodności
  • Indukcyjny czujnik przewodności

Na czym polega kalibracja czujnika przewodności?

Czujnik przewodności firmy METTLER TOLEDO można kalibrować względem roztworu o znanej przewodności (co przypomina wzorcowanie czujnika pH względem roztworu o znanej wartości pH). Można także wykorzystać sondę konduktometryczna in-line posiadającą szereg niezwykle precyzyjnych rezystorów, powielających wcześniejsze pomiary przewodności.

Kiedy należy dokonywać kalibracji lub kontroli czujnika przewodności?

Na ogół stała naczynka elektrody do przewodności in line nie ulega zmianie, jednakże jeśli elementy pomiarowe zostaną w jakikolwiek sposób zmienione (np. z powodu osadów stałych lub innego zanieczyszczenia elektrod lub izolatora czujnika, utraty materiału elektrody na skutek korozji), stała naczynka również ulegnie zmianie. Czujniki przewodności firmy METTLER TOLEDO są kalibrowane fabrycznie, co obejmuje również precyzyjne określenie stałej naczynka. Dlatego też w przypadku korzystania z czujnika przewodności in line, kalibracja zazwyczaj nie jest wymagana. Niemniej jednak zaleca się coroczne przeprowadzanie kontroli czujnika przewodności i w razie potrzeby jego kalibrację. Częstotliwość takich kontroli lub kalibracji w dużej mierze uzależniona jest od zastosowania lub standardowych wymogów procesowych zakładu.

Czy temperatura wpływa na pomiary przewodności?

Przewodność jest w dużym stopniu zależna od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury próbki, maleje jej lepkość, co prowadzi do zwiększonej ruchomości jonów. Dlatego badana przewodność próbki również wzrasta, mimo że stężenie jonów może pozostać na takim samym poziomie.

W odniesieniu zasad dobrej praktyki, każdy wynik czujnika przewodności musi zostać określony z wykorzystaniem temperatury lub kompensacji temperatury, zazwyczaj zgodnie ze standardem branżowym wynoszącym 25 stopni Celsjusza.