Czujnik przewodności wody czystej | Cela przewodności wody | UniCond

Czujnik przewodności wody czystej

Cela przewodności wody in-line do zastosowań związanych z wodą czystą

Czujnik przewodności wody czystej jest instrumentem analitycznym przeznaczonym do ciągłego monitorowania przewodności wody czystej w wielu aplikacjach. Cyfrowe cele przewodności wody firmy METTLER TOLEDO posiadają wbudowane obwody pomiarowe oraz oferują analogowo-cyfrową konwersję sygnału w głowicy czujnika, co pozwala na uzyskanie osiągów znacznie lepszych od możliwości konwencjonalnych czujników. Pomaga to osiągnąć najwyższą dokładność w zastosowaniu do monitorowania przewodności czystej wody.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Czujnik przewodności wody czystej

Zaawansowany obwód pomiarowy zwiększający precyzję

Rodzina czujników przewodności wody in-line UniCond wykorzystuje zaawansowany, wbudowany obwód pomiarowy, zapewniając wyjątkową dokładność i ograniczając ryzyko zakłóceń.

Czujnik przewodności wody czystej

Zapewnij zgodność wody farmaceutycznej z przepisami

Czujniki przewodności wody czystej UniCond spełniają wymagania USP <645> oraz światowych farmakopei z zakresu dokładności pomiarów przewodności i temperatury, kompensacji oraz kalibracji.

Czujnik przewodności wody czystej

Maksymalizacja wydajności w produkcji półprzewodników

Cela przewodności wody czystej firmy METTLER TOLEDO cieszą się zaufaniem producentów z całego świata, którzy zajmują się konserwacją systemów wody ultraczystej i zapobiegają problemom, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wydajność produkcji.

Czujnik przewodności wody czystej

Zapobieganie korozji w elektrowniach i kotłowniach

Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wysokotemperaturowych czujniki przewodności wody czystej zapewniają ciągły pomiar i monitorowanie w celu zapobiegania powstawaniu korozji w turbinach i kotłach.

Czujnik przewodności wody czystej

Szeroki zakres pomiarowy

Czujniki przewodności wody czystej firmy METTLER TOLEDO oferowane są w wersjach 2- i 4-elektrodowych oraz obejmują wszystkie zakresy pomiarowe.

Czujnik przewodności wody czystej

Czujnik przewodności wody dla szerokiego zakresu procesów

Te cele przewodności wody umożliwiają pomiar przewodności w wodzie czystej i ultraczystej, farmaceutycznej, uzupełniającej, w cyklu parowo-wodnym elektrowni oraz w półprzewodnikowej wodzie ultraczystej.

Czujnik przewodności wody czystej

Łatwy rozruch i przekazanie do eksploatacji

Cyfrowa cela przewodności wody wykorzystująca technologię zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) przechowuje dane kalibracyjne oraz inne informacje o czujniku w celu zapewnienia możliwości jego szybkiego uruchamiania metodą „Podłącz i Mierz”.

Zamów
+48 22 440 67 00
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Czym jest czujnik przewodności wody czystej?

Czujnik przewodności wody czystej (lub cela przewodności wody) mierzy zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego w systemach wody czystej. Roztwór zawdzięcza taką właściwość obecności jonów: im większe ich stężenie w roztworze, tym wyższa jego przewodność. Te czujniki przewodności wody czystej in-line zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o precyzyjnym pomiarze w wodzie charakteryzującej się niską przewodnością. W przypadku produkcji mikroelektroniki i półprzewodników, pomiar czystości wody ultraczystej (UPW) dokonywany jest poprzez pomiar rezystywności (odwrotność przewodności). 

Jak wiele typów czujników przewodności wody możemy wyróżnić?

Sztandarowym czujnikiem przewodności wody czystej firmy METTLER TOLEDO jest UniCond. Jest to rodzina cyfrowych czujników przewodności zaprojektowanych specjalnie z myślą o monitorowaniu wody czystej. 

Rodzina urządzeń UniCond wykorzystuje dwa rodzaje technologii pomiarowej stosowanej w czujnikach przewodności wody czystej:

  • 2-elektrodowe czujniki przewodności wody czystej
  • 4-elektrodowe czujniki przewodności wody czystej

Jak skalibrować czujnik przewodności wody czystej?

Czujnik przewodności wody firmy METTLER TOLEDO można kalibrować względem roztworu o znanej przewodności (co przypomina wzorcowanie czujnika pH względem roztworu o znanej wartości pH). Można także wykorzystać czujnik przewodności wody in-line posiadający szereg niezwykle precyzyjnych rezystorów, powielających wcześniejsze, znane już wyniki pomiarów przewodności wody czystej. 

W przypadku zastosowań związanych z przemysłem farmaceutycznym, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie zgodności przy wzorcowaniu czujnika przewodności wody czystej. W zapewnieniu zgodności z farmakopeą pomóc może kalibrator UniCond oraz weryfikator wody farmaceutycznej.

Do jakich przetworników pasują czujniki przewodności wody czystej firmy METTLER TOLEDO?

Czujniki przewodności wody czystej można zintegrować z dowolnym odpowiednim przetwornikiem Water firmy METTLER TOLEDO przeznaczonym do pomiaru przewodności.  Do takich przetworników przewodności należą przetworniki M300 Water i M800 Water. W celu dobrania najodpowiedniejszego przetwornika dla Twojego zastosowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy METTLER TOLEDO.