Katalog rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych 2022-23
Katalogi

Katalog rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych 2022-23

Katalogi

Czujniki i analizatory do monitorowania produkcji i wody

Katalog do analizy procesów
Katalog do analizy procesów

Nowy katalog rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych METTLER TOLEDO 2022-23 zawiera kompletny przegląd instrumentów do pomiarów analitycznych w zastosowaniach wymagających użycia płynów technologicznych, do monitorowania wody czystej i pomiaru w fazie gazowej. Już teraz pobierz swój egzemplarz.

Ten katalog zawiera aktualne informacje na temat urządzeń do pomiaru najważniejszych parametrów analitycznych w monitorowaniu procesów i wody, a także zupełne nowości, takie jak analizator krzemionki i fosforanów 2850Si.

W tegorocznym katalogu znajdziesz:

Katalog rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych zawiera informacje na temat trzech głównych grup rozwiązań firmy METTLER TOLEDO:

Jednostka biznesowa Ingold zajmuje się głównie produkcją rozwiązań pomiarowych do analizy procesów przemysłowych in-line w biotechnologii, farmaceutyce, chemii oraz produkcji produktów spożywczych i napojów. W katalogu rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych Ingold znajdują się analizatory do pomiaru pH, redoks, rozpuszczonego dwutlenku węgla (CO2), tlenu rozpuszczonego (O2), zmętnienia i gęstości optycznej oraz przewodności.

Jednostka biznesowa Thornton jest światowym liderem w analizie wody czystej. Instrumenty Thornton cieszą się zaufaniem branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, energetycznej i mikroelektronicznej na całym świecie. W katalogu rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych znajdują się instrumenty Thornton do analizy wody czystej i ultraczystej, a także do wody regulowanej przepisami USP, które służą do pomiaru takich parametrów jak przewodność / opór właściwy, pH, tlen rozpuszczony (O2), rozpuszczony ozon (O3), całkowita zawartość węgla organicznego (TOC), sód, krzemionka, chlorki i siarczany oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

METTLER TOLEDO dostarcza również rozwiązania do analizy gazów, w tym czujniki amperometryczne i analizatory TDL (z technologią przestrajalnego lasera diodowego). Wyjątkowe analizatory TDL typu czujnikowego przedstawione w katalogu mierzą takie parametry jak tlen (O2), dwutlenek węgla (CO2), wilgoć (H2O), siarkowodór (H2S), chlorowodór (HCl), metan (CH4) i amoniak (NH3).

W katalogu rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych znajdują się także informacje o technologii zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM®), czyli o platformie cyfrowych czujników, która pozwala zapewnić niezawodność pomiarów i ich wysoką dostępność eksploatacyjną dzięki zastosowaniu wyjątkowych narzędzi do diagnostyki zapobiegawczej.

Pobierz katalog rozwiązań do kontroli procesów przemysłowych, aby poznać zakres pomiarów analitycznych z oferty METTLER TOLEDO.