Przetwornik przewodności | Przetwornik rezystywności

Przetworniki przewodności

Niezawodne pomiary przewodności w procesach i w wodzie

Przetworniki przewodności to urządzenia analityczne przeznaczone do monitorowania przewodności w obrębie określonego rozwiązania do monitorowania procesów przemysłowych, produkcji farmaceutycznej oraz jakości wody. Przetworniki rezystywności monitorują natomiast, jak silnie dany roztwór przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Przetworniki przewodności oferują niezawodny interfejs do pomiarów procesowych i wodnych, w tym przyjazny dla użytkownika interfejs z ekranem dotykowym.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Easy-to-Operate Touchscreen Display

Łatwy w obsłudze wyświetlacz dotykowy

Przetworniki przewodności i rezystywności wyposażone są w łatwy w obsłudze ekran dotykowy i oferują intuicyjną nawigację opartą na listach menu, co zapewnia prostą obsługę w różnych środowiskach.

Conductivity Transmitters for Harsh Environments

Przetworniki przewodności do trudnych środowisk

Solidna konstrukcja wybranych przetworników przewodności firmy METTLER TOLEDO umożliwia niezawodną obsługę za pomocą ekranu dotykowego i trwałych klawiszy programowych wszędzie tam, gdzie ze względu na trudne warunki przemysłowe obowiązuje noszenie rękawic.

Multi-Channel Conductivity Transmitters

Wielokanałowe przetworniki przewodności

Gdy wymaganych jest wiele pomiarów, jeden wielokanałowy przetwornik przewodności i rezystywności umożliwia monitorowanie wielu czujników w celu zapewnienia nadmiarowości pomiarów.

Plug and Measure Calibration Features

Kalibracja w trybie Podłącz i Mierz

Oprogramowanie iSense pozwala z wyprzedzeniem skalibrować czujniki, aby zminimalizować zagrożenia dla instalacji. Po podłączeniu do przetwornika przewodności wstępnie skalibrowany czujnik jest gotowy do natychmiastowego pomiaru.

Enhanced Process Reliability of Conductivity Transmitters

Większa niezawodność procesowa przetworników przewodności

Przetworniki przewodności firmy METTLER TOLEDO wykorzystują technologię ISM do uzyskiwania dokładnych informacji o bieżącym stanie przetwornika i większej niezawodności procesu, co skraca czas konserwacji i upraszcza obsługę.

Transmitters That Offer More: Multi-Parameter Functionality

Przetworniki, które oferują więcej: działanie wieloparametrowe

Wieloparametrowe przetworniki przewodności firmy METTLER TOLEDO zapewniają niższy koszt jednego punktu pomiarowego dzięki możliwości monitorowania wielu parametrów jednocześnie.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest przetwornik przewodności?

Przetworniki przewodności odgrywają ważną rolę w analitycznej pętli pomiarowej dzięki ciągłemu monitorowaniu i raportowaniu pomiarów przewodności i danych diagnostycznych czujnika z powrotem do użytkownika za pośrednictwem ekranu dotykowego. Przetwornik przewodności pełni rolę interfejsu dla użytkownika czujnika przewodności lub rezystywności działającego on-line, a wszystkie przetworniki przewodności i rezystywności firmy METTLER TOLEDO umożliwiają integrację pomiarów przewodności z systemami sterowania przy użyciu sygnału analogowego lub przemysłowego protokołu komunikacyjnego.

Skąd mam wiedzieć, że wybieram odpowiedni przetwornik przewodności?

Istnieje wiele kryteriów doboru przetwornika przewodności lub rezystywności dostosowanego do konkretnych potrzeb i funkcji. Wybierając odpowiedni przetwornik DO, należy wziąć pod uwagę środowisko, liczbę mierzonych parametrów, wymagania dotyczące liczby kanałów oraz konieczność komunikacji z systemami sterowania i technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM). Firma METTLER TOLEDO zaleca rozmowę z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu oszacowania potrzeb i zaproponowania przetwornika przewodności/rezystywności odpowiedniego do konkretnego zastosowania.

Czy przetwornik przewodności/rezystywności może mierzyć wiele parametrów jednocześnie?

Tak, przetworniki przewodności i rezystywności mierzące wiele parametrów jednocześnie są nazywane przetwornikami wieloparametrowymi. Przetworniki przewodności METTLER TOLEDO z możliwością obsługi wielu parametrów pomagają obniżyć koszty w przeliczeniu na punkt pomiarowy, zapewniając jednocześnie większą elastyczność, mniejszą złożoność oraz mniejszą ilość szkoleń i zapasów.

W jakiej jednostce jest mierzona przewodność?

Przewodność jest mierzona w simensach na cm (S/cm). Przewodność o wartości 1 S/cm jest już dość wysoka, więc większość pomiarów przewodności jest wykonywana w roztworach, których przewodność podaje się w mS/cm (tysięczne części S/cm) lub w μS/cm (milionowe części S/cm). Natomiast rezystancja jest odwrotnością przewodności i jest mierzona w omach. Odczyty rezystywności są zazwyczaj prezentowane w MΩ∙cm. Przetwornik przewodności zapewnia zwykle elastyczność w sposobie prezentacji pomiarów.

Jakie typy czujników można zintegrować z przetwornikiem przewodności?

Są trzy rodzaje czujników przewodności używanych do pomiaru przewodności procesowej lub przewodności wody w przetworniku:

  • 2-elektrodowy czujnik przewodności
  • 4-elektrodowy czujnik przewodności
  • Indukcyjny czujnik przewodności
     

Ponadto do przetwornika wieloparametrowego można podłączyć czujniki do pomiaru innych parametrów analitycznych, co skraca czas szkolenia i ogranicza ilość niezbędnych zapasów.