Czujnik rezystywności | Sonda opornościowa | Analizator oporu właściwego

Czujniki i sondy rezystywności

Czujniki rezystywności in-line do zastosowań związanych z wodą czystą

Czujnik rezystywności jest przyrządem analitycznym przeznaczonym do monitorowania oporu właściwego w wodzie ultraczystej (UPW) wykorzystywanej w produkcji mikroelektroniki i półprzewodników. Opór właściwy jest odwrotnością przewodności i jest miarą tego, jak bardzo dany materiał przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Analizatory oporu właściwego umożliwiają kluczowy pomiar, aby woda używana w produkcji elektroniki nie zawierała jonów, które mogłyby uszkodzić wyrób podczas produkcji.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Zaawansowany obwód pomiarowy zwiększający precyzję

Rodzina czujników rezystywności UniCond wykorzystuje zaawansowany, wbudowany obwód pomiarowy, zapewniając wyjątkową dokładność i ograniczając ryzyko zakłóceń.

Maksymalizacja wydajności w produkcji półprzewodników

Czujniki rezystywności firmy METTLER TOLEDO cieszą się zaufaniem światowych producentów zajmujących się konserwacją systemów wody ultraczystej i zapobiegają problemom, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wydajność produkcji.

Łatwy rozruch i przekazanie do eksploatacji

Czujniki rezystywności wykorzystujące technologię zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) przechowują dane kalibracyjne oraz inne informacje o czujniku w celu zapewnienia możliwości jego szybkiego uruchamiania metodą „Podłącz i Mierz”.

Szybkie identyfikowanie parametrów niezgodnych ze specyfikacją

Czujniki rezystywności ISM zapewniają diagnostykę czujników, która rozpoznaje niezgodne ze specyfikacją działanie czujnika w celu usprawnienia sterowania procesem.

Gwarancja dokładnych pomiarów oporu właściwego wody

Opór właściwy wody ultraczystej wynosi 18,18 megaomów-cm, a czujniki rezystywności firmy METTLER TOLEDO potrafią dokładnie wykrywać bardzo małe zmiany rezystywności na tle różnym od zera.

Spełnienie wymagań dotyczących wody w produkcji półprzewodników

Wraz ze zmniejszającymi się szerokościami linii czujniki rezystywności firmy METTLER TOLEDO spełniają wymagające standardy wody ultraczystej dzięki dokładnym i stabilnym pomiarom.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Czym jest opór właściwy?

Opór właściwy jest odwrotnością przewodności. Opór właściwy jest właściwością wewnętrzną określającą, jak bardzo dany materiał przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego.

Czym jest czujnik rezystywności?

Czujnik rezystywności to czujnik in-line, który zapewnia ciągły pomiar oporu właściwego w instalacji wodnej. Pomiar ten jest często stosowany w produkcji elektroniki do monitorowania i kontroli czystości wody ultraczystej (UPW). Czujniki i sondy oporu właściwego METTLER TOLEDO są przeznaczone do precyzyjnych pomiarów w wodzie o niskiej przewodności. 

Do jakich przetworników pasują czujniki rezystywności firmy METTLER TOLEDO?

Czujniki rezystywności można zintegrować z dowolnym przetwornikiem wody firmy METTLER TOLEDO przeznaczonym do pomiaru przewodności lub oporu właściwego.  Do takich przetworników oporu właściwego i przewodności należą przetworniki M200, M300 Water i M800 Water. W celu dobrania najodpowiedniejszego przetwornika dla Twojego zastosowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy METTLER TOLEDO.