analizator przewodności

Czujnik przewodności, analizator przewodności, miernik EC

Monitoruj przewodność in-line w procesach przemysłowych dzięki analizatorom i czujnikom przewodności

Analizatory przewodności są używane do pomiaru przewodności elektrolitycznej (EC), czyli powszechnie stosowanego parametru analitycznego w analizie czystości wody, kontroli procesów chemicznych oraz w ściekach przemysłowych. Te mierniki EC in-line zapewniają wiarygodne pomiary w celu zapewnienia kontroli procesu. Mierniki przewodności METTLER TOLEDO z technologią ISM pomagają usprawnić procesy kalibracji, zapewnić niezawodność sygnału i szeroki zakres pomiaru.

Zadzwoń
Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna
Przetworniki przewodności
Obudowa czujnika przewodności
Czujniki i panele do pomiaru przewodności wody czystej
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Czym jest analizator przewodności?

Analizator przewodności to system stosowany do pomiarów przewodności in-line, zwykle w procesach przemysłowych lub w instalacjach wody czystej. Analizator przewodności zwykle składa się z trzech elementów: czujnika przewodności, przetwornika i przyłączy procesowych lub obudowy. Te trzy części razem tworzą analizator przewodności procesowej używany do kontroli przewodności w środowisku przemysłowym. METTLER TOLEDO oferuje szeroką gamę różnych czujników przewodności spełniających potrzeby klientów w zakresie pomiarów przewodności in-line.

Co to jest przewodność?

Przewodność elektryczna oznacza zdolność danego materiału do przewodzenia prądu elektrycznego. Zazwyczaj mierzy się ją za pomocą elektrycznego miernika przewodności (miernik EC) lub analizatora przewodności.

Czym jest opór właściwy?

Opór właściwy stanowi odwrotność przewodności. Rezystywność jest właściwością wewnętrzną określającą, jak bardzo dany materiał przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego.

Jak mierzyć przewodność?

Przewodność elektryczna już od wielu lat mierzona jest za pomocą mierników EC i do dziś pozostaje ważnym i powszechnie wykorzystywanym parametrem analitycznym. Zintegrowane z linią produkcyjną mierniki EC, zwane również analizatorami przewodności, oferują łatwy i ekonomiczny sposób wskazania przewodności mierzonego medium. Wysoka niezawodność, czułość, czas reakcji i względnie niskie koszty analizatora przewodności uczyniły z przewodności cenne i łatwe do wykorzystania narzędzie kontroli jakości. W przypadku niektórych zastosowań czystość określa się poprzez pomiar oporu właściwego (czyli odwrotności przewodności).