Twój rzetelny plan zapewnienia jakości ważenia ✅ Sprawdź!

Dowiedz się więcej

Wyniki ważenia, na których można polegać

Wyniki ważenia, na których można polegać

Tylko prawidłowe wzorcowanie wag pozwala ocenić, jak wiarygodne są wyniki ważenia. Zobacz, jak wzorcowanie może pomóc w zapewnieniu dokładności ważenia i jakości produktu. Więcej

Testowe wzorce masy dostosowane do Twoich potrzeb

Testowe wzorce masy dostosowane do Twoich potrzeb

Oferujemy testowe wzorce masy OIML lub ASTM w zakresie od 1 mg do 5 ton we wszystkich klasach dokładności oraz z certyfikatem lub bez, aby spełnić Twoje wymagania w zakresie testów i zapewnić niezakłóconą efektywność wagi. Więcej

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Zapobieganie awariom, wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń, zwiększenie bieżącej produktywności i obniżenie kosztów operacyjnych dzięki konserwacji zapobiegawczej. Więcej

1. Jak często należy wzorcować wagę?

Wzorcowanie to badanie, które musi być regularnie powtarzane, aby zapewnić niezmienną dokładność urządzenia w całym okresie jego eksploatacji.

Częstotliwość wzorcowania zależy od intensywności użytkowania urządzenia, warunków otoczenia i stopnia ważności wyników ważenia.

Jej określenie ułatwia usługa GWP® Verification z oferty METTLER TOLEDO, obejmująca sporządzenie indywidualnego, opartego na ryzyku harmonogramu wzorcowania i serwisowania oraz planu rutynowych testów, które pozwalają zapewnić dokładność wag w całym okresie eksploatacji oraz satysfakcję klientów.

2. Jak często należy wykonywać rutynowe testy wag?

Częstotliwość rutynowych testów zależy od ryzyka związanego z procesem ważenia oraz od tego, jak to ryzyko może wpłynąć na wyniki.

Jeśli ryzyko związane z dokładnością, prowadzonym procesem lub jakością produktu jest wysokie, testy należy wykonywać częściej.

Aby dowiedzieć się, jaka częstotliwość rutynowych testów jest właściwa dla danego procesu, METTLER TOLEDO oferuje usługę GWP® Verification. W ramach tej usługi określany jest idealny plan rutynowych testów, obejmujący ich częstotliwość, metody, masy i tolerancje.

3. Jak długo ważna jest weryfikacja GWP® Verification?

Usługa GWP® Verification wymaga aktualizacji po każdym wzorcowaniu, zmianie wymagań procesów lub zmianie środowiska operacyjnego. Wraz z drugą i każdą kolejną usługą GWP® Verification otrzymasz raport ponownej weryfikacji GWP® Verification. Obejmuje on wykres trendów dotyczących Twojej wagi, który umożliwia śledzenie zmian jej parametrów w czasie. Taki raport zaspokaja wszelkie wymogi w zakresie dokumentacji i może obejmować wiele urządzeń (jako raport zbiorczy ponownego przeprowadzenia weryfikacji GWP® Verification)

4. Na jakiej podstawie wykonuje się usługę GWP® Verification?

Usługę GWP® Verification wykonuje się na podstawie aktualnych wyników wzorcowania, które stanowią potwierdzenie niepewności pomiaru wagi w jej rzeczywistym środowisku eksploatacyjnym.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie dotyczącej wzorcowania

5. Co to jest bezpieczny zakres ważenia?

Co to jest bezpieczny zakres ważenia?
Co to jest bezpieczny zakres ważenia?

Bezpieczny zakres ważenia to zakres, w którym waga zapewnia najdokładniejsze wyniki. Mieści się on między dolnym limitem obliczonym w sposób naukowy z pomocą wzorcowania (który odpowiada minimalnej masie) powiększonym o margines bezpieczeństwa (wyznaczony na podstawie przyjętego współczynnika bezpieczeństwa) a górnym limitem (górnym zakresem ważenia) wagi. Wymagania dotyczące jakości procesu będą spełnione, jeżeli najmniejsza waga netto będzie się mieścić w bezpiecznym zakresie ważenia.

Większość producentów nie podaje dolnych limitów swoich urządzeń, dlatego ważne jest wyznaczenie zakresu bezpiecznego ważenia posiadanej wagi. 

Dowiedz się więcej o bezpiecznym zakresie ważenia

Obejrzyj film informacyjny na temat bezpiecznego zakresu ważenia

6. Co to jest minimalna masa?

Co to jest minimalna masa?
Co to jest minimalna masa?

Minimalna masa to najmniejsze obciążenie, jakie można zważyć na danej wadze, które jednocześnie mieści się jeszcze w zakresie wymaganej dokładności (określonej procentowo na podstawie tolerancji ważenia). Definiuje się ją na podstawie względnej niepewności pomiaru wagi (wyrażonej procentowo) oraz ustalonej tolerancji ważenia (także wyrażonej procentowo).

7. Co to jest najmniejsza waga netto?

Najmniejsza waga netto to najmniejsza próbka, jaką użytkownik zamierza ważyć w ramach codziennej eksploatacji wagi. Nie jest ona właściwością urządzenia, tylko elementem wymagań użytkownika. Jeżeli najmniejsza waga netto jest taka sama lub większa niż minimalna masa, którą ustalono w odniesieniu do wymaganej tolerancji i współczynnika bezpieczeństwa, wyniki ważenia są zgodne z wymogami użytkownika i uważa się je za dokładne.