Instalacja i kwalifikacja wagi laboratoryjnej | METTLER TOLEDO

Dowiedz się więcej

1. Dlaczego instalacja wagi jest ważna?

Rzeczywiste warunki mogą się różnić w zależności od laboratorium, a profesjonalna instalacja zapewnia, że waga lub wagosuszarka są zoptymalizowane dla danego miejsca i od początku dostarczają dokładne wyniki. Jedynie prawidłowy i profesjonalny montaż pozwala stwierdzić, czy waga:

  • zapewnia wiarygodne i dokładne wyniki,
  • została umieszczona w optymalnej lokalizacji,
  • została skonfigurowana zgodnie z wymaganiami użytkownika,
  • pomyślne przejdzie audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Który pakiet instalacyjny i kwalifikacyjny jest właściwy do mojego zastosowania?

Ponieważ środowiska operacyjne, zastosowania i wymagania prawne są różne, oferujemy trzy poziomy pakietów instalacyjnych: EQPac odpowiada na potrzeby branż podlegających wysokim regulacjom prawnym (GMP/GLP, USP, Ph. Eur.), IPac obejmuje średni poziom szczegółowości i jest stosowany w branżach pracujących z różnymi standardami jakości (np. ISO, HCCP). StarterPac stanowi dowód, że instalacja została przeprowadzona profesjonalnie, jednak nie obejmuje kwalifikacji.

3. W jaki sposób można się upewnić, że po zainstalowaniu wagi będzie ona działać prawidłowo?

Wstępne szkolenia użytkowników są częścią wszystkich pakietów instalacyjnych i kwalifikacyjnych. Mają one na celu zaznajomienie użytkowników z urządzeniem, zapewnienie bezproblemowego rozpoczęcia eksploatacji i umożliwienie prawidłowych pomiarów od samego początku.

4. Czy po instalacji wymagane jest wzorcowanie?

Wzorcowanie wstępne to oddzielna usługa, która jest zwykle wykonywana po instalacji w celu sprawdzenia, czy dokładność urządzenia spełnia wymagania procesu przed rozpoczęciem rutynowej pracy. W branżach podlegających regulacjom prawnym wymagane jest wstępne wzorcowanie.

5. Dlaczego usługa GWP® Verification jest zalecana jako uzupełnienie kwalifikacji wagi?

GWP Verification to metodologia METTLER TOLEDO oparta na ryzyku, która służy do potwierdzenia, że urządzenie stale spełnia wymagania procesów w całym okresie eksploatacji. Pozwala określić harmonogram odpowiedniego wzorcowania, rutynowych testów i konserwacji, aby pomóc w utrzymaniu dokładności. Usługa Weryfikacji GWP zapewnia przejrzystą, opartą na analizie ryzyka strategię określania częstotliwości wzorcowania, a także definiowania poszczególnych rutynowych testów, testowych wzorców masy i klas wzorców, które operatorzy powinni stosować podczas wykonywania testów okresowych. Określa również odstępy czasu między kolejnymi operacjami wzorcowania w przypadku stosowanych testowych wzorców masy.