Instalacja i kwalifikacja wagi laboratoryjnej | METTLER TOLEDO

Dowiedz się więcej

Spójne wyniki ważenia dzięki wzorcowaniu

Spójne wyniki ważenia dzięki wzorcowaniu

Tylko regularne wzorcowanie pozwala określić, jak dokładne są wyniki ważenia. Więcej

Indywidualny plan rutynowych testów

Indywidualny plan rutynowych testów

Uzyskaj plan rutynowych testów, który obejmuje częstotliwość, metody, masy i tolerancje testów. Więcej

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Maksymalizacja czasu sprawności i pełny spokój

Zapobiegaj awariom, wydłużaj okres eksploatacji urządzeń i redukuj koszty dzięki konserwacji zapobiegawczej. Więcej

1. Dlaczego instalacja wagi jest ważna?

Rzeczywiste warunki mogą się różnić w zależności od laboratorium, a profesjonalna instalacja zapewnia, że waga lub wagosuszarka są zoptymalizowane dla danego miejsca i od początku dostarczają dokładne wyniki. Jedynie prawidłowy i profesjonalny montaż pozwala stwierdzić, czy waga:

  • zapewnia wiarygodne i dokładne wyniki,
  • została umieszczona w optymalnej lokalizacji,
  • została skonfigurowana zgodnie z wymaganiami użytkownika,
  • pomyślne przejdzie audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Który pakiet instalacyjny i kwalifikacyjny jest właściwy do mojego zastosowania?

Ponieważ środowiska operacyjne, zastosowania i wymagania prawne są różne, oferujemy trzy poziomy pakietów instalacyjnych: EQPac odpowiada na potrzeby branż podlegających wysokim regulacjom prawnym (GMP/GLP, USP, Ph. Eur.), IPac obejmuje średni poziom szczegółowości i jest stosowany w branżach pracujących z różnymi standardami jakości (np. ISO, HCCP). StarterPac stanowi dowód, że instalacja została przeprowadzona profesjonalnie, jednak nie obejmuje kwalifikacji.

3. W jaki sposób można się upewnić, że po zainstalowaniu wagi będzie ona działać prawidłowo?

Wstępne szkolenia użytkowników są częścią wszystkich pakietów instalacyjnych i kwalifikacyjnych. Mają one na celu zaznajomienie użytkowników z urządzeniem, zapewnienie bezproblemowego rozpoczęcia eksploatacji i umożliwienie prawidłowych pomiarów od samego początku.

4. Czy po instalacji wymagane jest wzorcowanie?

Wzorcowanie wstępne to oddzielna usługa, która jest zwykle wykonywana po instalacji w celu sprawdzenia, czy dokładność urządzenia spełnia wymagania procesu przed rozpoczęciem rutynowej pracy. W branżach podlegających regulacjom prawnym wymagane jest wstępne wzorcowanie.

5. Dlaczego usługa GWP® Verification jest zalecana jako uzupełnienie kwalifikacji wagi?

GWP Verification to metodologia METTLER TOLEDO oparta na ryzyku, która służy do potwierdzenia, że urządzenie stale spełnia wymagania procesów w całym okresie eksploatacji. Pozwala określić harmonogram odpowiedniego wzorcowania, rutynowych testów i konserwacji, aby pomóc w utrzymaniu dokładności. Usługa Weryfikacji GWP zapewnia przejrzystą, opartą na analizie ryzyka strategię określania częstotliwości wzorcowania, a także definiowania poszczególnych rutynowych testów, testowych wzorców masy i klas wzorców, które operatorzy powinni stosować podczas wykonywania testów okresowych. Określa również odstępy czasu między kolejnymi operacjami wzorcowania w przypadku stosowanych testowych wzorców masy.