Mikrowagi i ultramikrowagi firmy METTLER TOLEDO

  Mikrowagi i ultramikrowagi

  Minimalne wielkości próbek to maksymalne oszczędności

  Mikrowagi analityczne XPE
  XPR Micro Balance

  Mikrowagi analityczne XPE

  Mikrowagi i ultramikrowagi XPR

  Większy zakres ważenia pozwala na dozowanie bezpośrednio do naczynia docelowego.
  Rewelacyjna wydajność przy najmniejszych ilościach próbek
  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 52 g przy dokładności odczytu rzędu 1 μg
  Wydajne i bezpieczne ważenie
  ErgoClips, SmartGrid: łatwe ważenie i szybkie uzyskiwanie wyników
  Maksymalna pewność
  Narzędzie Test Manager, automatyczna adiustacja wewnętrzna, przewodnik odważania
  Zapewnienie jakości
  MinWeigh, kontrola wypoziomowania, profile użytkowników, hasła
  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 10,1 g; dokładność odczytu do 0,1 μg
  Gwarancja prawidłowych wyników
  System aktywnej kontroli temperatury (ATC™)
  Wbudowana funkcja aktywnego zapewnienia jakości
  Profile użytkownika zgodne z zasadami GWP zapewniające wysoką jakość wyników
  Bezpieczna obsługa
  Osłona przeciwwiatrowa zaprojektowana pod kątem łatwego czyszczenia
  Oszczędność miejsca
  Najmniejsze gabaryty systemu z dwoma terminalami
  Wydajne procesy
  Nowoczesny interfejs użytkownika z notatnikiem wyników
  Mikrowagi analityczne XPE

  Większy zakres ważenia pozwala na dozowanie bezpośrednio do naczynia docelowego.

  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 52 g przy dokładności odczytu rzędu 1 μg
  Wydajne i bezpieczne ważenie
  ErgoClips, SmartGrid: łatwe ważenie i szybkie uzyskiwanie wyników
  Maksymalna pewność
  Narzędzie Test Manager, automatyczna adiustacja wewnętrzna, przewodnik odważania
  Zapewnienie jakości
  MinWeigh, kontrola wypoziomowania, profile użytkowników, hasła
  XPR Micro Balance

  Rewelacyjna wydajność przy najmniejszych ilościach próbek

  Parametry techniczne
  Zakres ważenia do 10,1 g; dokładność odczytu do 0,1 μg
  Gwarancja prawidłowych wyników
  System aktywnej kontroli temperatury (ATC™)
  Wbudowana funkcja aktywnego zapewnienia jakości
  Profile użytkownika zgodne z zasadami GWP zapewniające wysoką jakość wyników
  Bezpieczna obsługa
  Osłona przeciwwiatrowa zaprojektowana pod kątem łatwego czyszczenia
  Oszczędność miejsca
  Najmniejsze gabaryty systemu z dwoma terminalami
  Wydajne procesy
  Nowoczesny interfejs użytkownika z notatnikiem wyników

  1. Czym są mikrowagi?

  Mikrowagi i ultramikrowagi zapewniają najwyższą dokładność ważenia ze wszystkich wag laboratoryjnych. Wysoka czułość wynikająca ze specyficznej konstrukcji mikrowagi pozwala na ważenie próbek o masie zaledwie 30 μg.  

  Mikrowagi oferują zakres ważenia do 10,1 g i odczyt na poziomie do 1 µg (0,000001 g).
  Ultramikrowagi oferują pełny zakres 61 milionów działek, zakres ważenia do 6,1 g oraz odczyt na poziomie 0,1 µg (0,0000001 g).

  Nazwa handlowa

  Klasa dokładności

  Odczyt  

  Liczba miejsc po przecinku (g)

  Ultramikrowaga

   I

  0,1 μg

  0,0000001 g

  7 cyfr po przecinku

  Mikrowaga

   I

  1 μg

  0,000001 g

  6 cyfr po przecinku

  Półmikrowaga

   I

  0,01 mg

  0,00001 g

  5 cyfr po przecinku

  Oferta METTLER TOLEDO obejmuje wagi mikroanalityczne. Odczyt 1 µg jest taki sam jak w mikrowagach, natomiast konstrukcja wykorzystująca wewnętrzną i zewnętrzną komorę ważenia jest taka sama jak w przypadku wag analitycznych. Wagi mikroanalityczne XPE zapewniają największy zakres ważenia przy jednocześnie najniższej możliwej do odczytania masie minimalnej próbek. Pozwala to na podawanie niewielkich ilości próbek bezpośrednio do naczynek wagowych.

  2. Co wyróżnia konstrukcję mikrowag?

  Mikrowaga składa się z dwóch komponentów – pierwszy z nich zawiera układy elektroniczne, a drugi wyposażony jest w precyzyjną, mechaniczną celę pomiarową. Taki podział podzespołów eliminuje wpływ temperatury na prawidłowe działanie mikrowagi.

  Mikro i ultramikrowagi XPR METTLER TOLEDO są wyposażone w system aktywnej kontroli temperatury ATC™ (Active Temperature Control). Zwiększa to stabilność procesu ważenia i zapewnia wyjątkową sprawność i dokładność.

  3. Do czego służą mikrowagi?

  Mikrowagi i ultramikrowagi są często stosowane do badania produktów oraz w laboratoriach kontroli jakości, a także w laboratoriach chemicznych i w przemyśle wydobywczym, w których wykorzystuje się pomiar masy niewielkich ilości proszków i minerałów. Mikrowagi stosuje się również w badaniach wyrobów medycznych do sprawdzenia jednorodności kluczowych składników.

  Zastosowanie mikrowag obejmuje: ważenie pyłu zawieszonego w powietrzu (filtry), wzorcowanie pipet, analizy pestycydów i ważenie stentów. Zastosowanie ultramikrowag obejmuje: ważenie pyłu zawiedzonego w powietrzu (filtry), spopielenie przy spalaniu, suszenie, pomiary powłok malarskich i analizę ilościową wycieków.

  4. Którą mikrowagę METTLER TOLEDO wybrać?

  Aby znaleźć mikrowagę METTLER TOLEDO o odpowiedniej dokładności ważenia, należy zdefiniować najpierw ważoną najmniejszą masę netto oraz precyzję ważenia (tj. dopuszczalną tolerancję).

  Każdy pomiar masy z użyciem wagi charakteryzuje się pewnym przedziałem niepewności – uświadomienie sobie tego jest kluczem do osiągnięcia precyzyjnych wyników i uniknięcia błędów pomiaru. Przy ważeniu na mikrowadze niewielkich próbek niepewność niemal w całości zależy od powtarzalności (tj. dolnej granicy zakresu ważenia danej wagi). O dokładności wagi nie decyduje odczyt, lecz powtarzalność lub zależna od niej minimalna naważka.

  Zachęcamy do kontaktu z konsultantem METTLER TOLEDO w sprawie wytycznych GWP®, które pomogą wybrać wagę odpowiednią do indywidualnych potrzeb.

   

  5. Co może utrudniać uzyskanie stabilnych pomiarów na mikrowadze i jak sobie z tymi problemami poradzić?

  Mikrowaga jest niezwykle czułym urządzeniem – nawet najmniejsze zakłócenia spowodowane czynnikami środowiskowymi lub działaniami użytkownika mogą znacząco wpłynąć na stabilność pomiaru. Podczas korzystania z mikrowagi należy wyeliminować wszelkie potencjalne źródła wibracji. Mikrowagi są bardzo wrażliwe na ruchy powietrza, kurz i wahania temperatury i powinny być używane wyłącznie w stabilnych warunkach temperatury otoczenia i wilgotności powietrza, z dala od wywietrzników, okien i drzwi.

  Wagę należy ustawić na solidnym stole roboczym, najlepiej takim, który jest specjalnie przeznaczony do ustawiania na nim mikrowagi, z dala od przeciągów i dużego natężenia ruchu.

  Po podłączeniu mikrowagi do zasilania i uruchomieniu urządzenia zaleca się odczekanie co najmniej 6 godzin, aby waga dostosowała się do temperatury otoczenia.

  Podczas korzystania z mikrowagi zaleca się zminimalizowanie przepływów konwekcyjnych w komorze ważenia, ponieważ mogą one mieć niekorzystny wpływ na uzyskane wyniki. Do obsługi próbek powinno się używać szczypczyków i należy pamiętać o konieczności aklimatyzacji próbek do temperatury pokojowej. Podczas umieszczania próbki na mikrowadze drzwiczki powinny być otwarte w minimalnym zakresie i przez jak najkrótszy czas.

  Należy postępować zgodnie ze szczegółowym przewodnikiem ważenia METTLER TOLEDO „10 kroków do prawidłowego ważenia za pomocą mikrowagi”,w którym zamieszczono dalsze porady dotyczące ważenia za pomocą mikrowag, w tym związane z właściwym ustawieniem i wzorcowaniem.

  6. Jak ważyć przy pomocy mikrowagi?

  Podczas pracy przy mikrowadze należy zawsze mieć założone rękawiczki – odciski palców i tłuszcz osadzający się na różnych elementach wpływa na wyniki ważenia. Aby rozpocząć ważenie, należy otworzyć drzwiczki i umieścić naczynko na szalce za pomocą szczypiec. Zamknąć drzwiczki i pozwolić, aby wskazywana przez wagę wartość ustabilizowała się. Wytarować mikrowagę. W celu uniknięcia rozlania próbki wewnątrz wagi należy wyjąć naczynko lub łódeczkę wagową, podzielić próbkę poza komorą ważenia i umieścić próbkę na szalce. Zamknąć drzwiczki i pozwolić, aby wskazywana przez wagę wartość ustabilizowała się. Zapisać masę netto lub powtarzać procedurę do momentu otrzymania pożądanej masy. Mikrowaga jest bardzo wrażliwa na ruch – podczas stabilizowania się odczytu masy nie należy dotykać mebli, na których stoi waga. Po każdym użyciu wagi należy umyć urządzenie, przestrzeń roboczą oraz wszystkie użyte narzędzia.

  Osłona przeciwwiatrowa mikrowagi XPR METTLER TOLEDO umożliwia pełen dostęp do szalki oraz widoczność w polu 360°. Brak krawędzi i narożników sprawia, że nie osadzają się tam cząstki próbek, a wszystkie części można zdemontować, wyczyścić i zamontować z powrotem w kilku prostych krokach.

  7. Jak przeprowadzać wzorcowanie, adiustację i rutynowe testy mikrowagi?

  Dokładność urządzeń wagowych zależy od właściwego wzorcowania wykonanego przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. Świadectwo wzorcowania jest potwierdzeniem prawidłowego działania mikrowagi, z kolei rutynowe testowanie wagi przeprowadzane przez użytkownika wykrywa potencjalne problemy w czasie pomiędzy wzorcowaniami.

  Funkcje automatycznej adiustacji przy użyciu wewnętrznego wzorca masy, takie jak FACT lub proFACT, służą do zapewnienia dokładności ważenia nawet podczas wahań temperatury otoczenia.

  W firmie METTLER TOLEDO opracowano globalnie stosowaną normę naukową mającą na celu zapewnienie bezpiecznego wyboru, wzorcowania i eksploatacji urządzeń wagowych, znaną jako GWP® lub Good Weighing Practice™ (Dobra Praktyka Ważenia), oraz Adiustacja i wzorcowanie wag – wyjaśnienie terminów

  Usługi serwisowe

  Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

  Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania i kalibracji po naprawy.

  Niezawodność
  Wsparcie i naprawy
  Wydajność
  Konserwacja i optymalizacja
  Zgodność z przepisami
  Wzorcowanie i certyfikacja

  Biblioteka

  Oprogramowanie LabX

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.