Laboratoria testowe i instytuty zdrowia - METTLER TOLEDO

Laboratoria testowe
i instytuty zdrowia

Urządzenia laboratoryjne METTLER TOLEDO stanowią podstawę działalności laboratoriów na całym świecie, przyczyniając się do podniesienia wydajności i zapewnienia jakości wyników.
Proszę o dodatkowe informacje

Laboratoria testowe

W naszej podstawowej ofercie dla laboratoriów testowych znajdują się wagi do wielorakich zastosowań, urządzenia do wyznaczania charakterystyki materiałów oraz badań reakcji, jak również różne urządzenia analityczne.
Proszę o dodatkowe informacje

Organizacje świadczące usługi badawcze

Organizacje świadczące usługi badawcze wymagają precyzyjnego, dokładnego i trwałego sprzętu laboratoryjnego. Dostarczamy niezawodne urządzenia do podstawowych czynności, takich jak pipetowanie, ważenie i pomiar pH, jak również rozwiązania zautomatyzowane i wysokowydajne do bardziej skomplikowanych zadań.
Proszę o dodatkowe informacje

Metrologia prawna

W metrologii podstawowym zagadnieniem jest dokładność. Nasze rozwiązania specjalistyczne w zakresie metrologii umożliwiają pomiar masy i odniesienie dowolnego wyniku pomiaru do międzynarodowego wzorca kilograma (IPK) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Paryżu.
Proszę o dodatkowe informacje

Krajowy Instytut Zdrowia

Podstawowe zadania, takie jak pipetowanie, ważenie lub regulacja pH, stają się prostsze dzięki naszym rozwiązaniom dla laboratoriów. Nowoczesne urządzenia z ekranami dotykowymi są łatwe w obsłudze i zmniejszają stres i ryzyko błędów operatora.
Proszę o dodatkowe informacje

Laboratoria kryminalistyczne

Analiza kryminalistyczna to wyjątkowe zastosowanie w obszarze nauk ścisłych. Stosowane praktyki i sposoby prezentacji danych muszą być zgodne z wymogami zarówno naukowymi, jak i prawnymi. METTLER TOLEDO oferuje zaawansowane urządzenia umożliwiające walidację i zapewniające zgodność z przepisami.
Proszę o dodatkowe informacje

Szpitale i
laboratoria kliniczne

Zgodność z przepisami i wiarygodność danych pomiarowych to kluczowe zagadnienia w szpitalach i laboratoriach klinicznych, gdzie wyniki badań diagnostycznych mają ogromny wpływ na życie pacjentów. Nasze urządzenia idealnie wpisują się w potrzeby tych placówek.
Proszę o dodatkowe informacje

Środowisko

Zdajemy sobie sprawę, że wiarygodność i niezawodność pomiarów oraz możliwości automatyzacji są ważną cechą urządzeń stosowanych w branży ochrony środowiska. Rozwiązania METTLER TOLEDO zostały opracowane pod kątem generowania wiarygodnych i dokładnych danych pomiarowych i możliwości integracji w ramach rozwiązań kompleksowych.
Proszę o dodatkowe informacje
Laboratoria
testowe
Organizacje świadczące usługi badawcze
Metrologia
prawna
Krajowy
Instytut
Zdrowia
Laboratoria
kryminalistyczne
Szpitale
i laboratoria
kliniczne
Środowisko

Sukces naszych rozwiązań dla laboratoriów jest wynikiem intensywnych prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej wydajności, funkcjonalności, oszczędności czasu oraz trwałości urządzenia.

Aktywuj menu, aby dowiedzieć się więcej
Globalne usługi
Sprzedaż i serwis

Dzięki przedstawicielstwom handlowym działającym w większości uprzemysłowionych krajów oraz wybranym partnerom w pozostałych regionach jesteśmy w stanie obsługiwać klientów na całym świecie. Lokalne przedstawicielstwa handlowe i partnerzy odpowiadają za sprzedaż, obsługę i wsparcie w danym regionie. 6000 przeszkolonych specjalistów ds. serwisu i sprzedaży na całym świecie jest gotowych przyjść z pomocą w każdym miejscu i czasie.
Serwis METTLER TOLEDO

Laboratoria testowe muszą radzić sobie zarówno z ogromną liczbą rutynowych próbek, jak i wymagającymi testami jednostkowymi. W obu tych przypadkach wymagane są urządzenia o wysokiej wydajności. W naszej ofercie obejmującej m.in. wagi, urządzenia analityczne, pipety i sprzęt do badań w obszarze inżynierii reaktorów można znaleźć optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania. Ponadto oprogramowanie z zakresu dobrych praktyk pomiarowych podaje użytkownikom zalecenia pozwalające uzyskać lepsze wyniki pomiarów.
 

Produkty i rozwiązania

Aby móc oferować usługi badawczo-rozwojowe i testowania firmom z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i technologii medycznej, należy spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące wydajnych i bezpiecznych procesów roboczych według sprawdzonych procedur SOP, zgodności z przepisami i zarządzania jakością. Kluczowe rozwiązania METTLER TOLEDO umożliwiają klientom spełnienie tych wymogów, zapewniając wiarygodne wyniki oraz różne opcje obsługi danych.
 

Produkty i rozwiązania

Zapewnienie identyfikacji z odniesieniem do wzorców referencyjnych to główny cel laboratoriów wzorcujących i metrologicznych oraz producentów wzorców masy. Zapewniamy naszym partnerom wsparcie w postaci bardzo dokładnych komparatorów masy, wzorców masy i rozwiązań w zakresie oprogramowania, gwarantujących wysoką wydajność procesów roboczych i nieprzerwany proces porównania masy. Nasze manualne, automatyczne i robotyczne komparatory masy są w stanie wychwycić nawet najmniejszą różnicę masy, zapewniając spełnianie przepisów obowiązujących w laboratoriach.
 

Produkty i rozwiązania

 

Dokładność, niezawodność i zgodność z przepisami to kluczowe kwestie w instytucjach zajmujących się zwalczaniem chorób i ich zapobieganiem, kontrolą leków i monitorowaniem bezpieczeństwa żywności. Nasze rozwiązania to supernowoczesne, sprawdzone i niezawodne systemy do zastosowań podstawowych i zaawansowanych w ochronie zdrowia.
 

Produkty i rozwiązania

 

METTLER TOLEDO posiada bogatą ofertę wysokoczułych i dokładnych urządzeń i wag analitycznych. Są one stosowane do określenia zmian, jakie zaszły podczas danego zdarzenia. Pomaga to w rekonstrukcji zdarzeń. Udoskonalone oprogramowanie laboratoryjne i procedury ewaluacji oparte na wykorzystaniu kamery zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i wiarygodności niezbędny z punktu widzenia prawnego i naukowego.
 

Produkty i rozwiązania

Z uwagi na ich ogromny wpływ na życie pacjenta apteki szpitalne, kliniczne laboratoria testowe i działy sterylizacji muszą funkcjonować nienagannie. Dotyczy to przeprowadzania testów klinicznych, przygotowywania leków i monitorowania ponownego wykorzystania narzędzi chirurgicznych. Niezbędne są niezawodne wagi i urządzenia analityczne pozwalające na rozszerzoną walidację oraz spełniające wymogi przepisów.
 

Produkty i rozwiązania

Monitorowanie wód, gleb i powietrza dla celów ochrony środowiska wymaga stosowania stabilnych i niezawodnych urządzeń i wag analitycznych. Często urządzenia o wysokiej rozdzielczości muszą pozwalać na wykrycie nawet najmniejszych różnic stężenia pyłów, zawartości kwaśnych deszczy lub prostych wartości pH.
 

Produkty i rozwiązania