Pipettehåndtering

Pipettehåndtering

Kontroller pipettene dine med SmartStand og EasyDirect-programvare.

Ring for tilbud
Rainin SmartStand er et intelligent, brukervennlig administrasjonssystem for pipetteressurser i travle laboratorier og for laboratorieledere.
Spar tid
La dine XLS og XLS+ pipetter oppdatere filene dine automatisk. Sett dem i stativet, så ordner SmartStand resten.
Reduser kostnadene
Vær sikker på at pipettene alltid er klare for bruk. Redusert kostbar reproduksjon av resultater på grunn av pipetter som ikke følger spesifikasjonene.
Samsvarshåndtering
Proaktiv administrasjon av pipetteservice, kalibrering og periodiske funksjonskontroller.
Lad pipetter
SmartStand lader opptil fire E4 XLS og XLS+ pipetter samtidig.
pipette-ladestasjon
SmartCheck™ tar liten plass og er en rask og enkel metode for å sjekke om pipettene dine fungerer som de skal.
Pipetteverifisering på sekunder
SmartCheck kjører en rekke beregninger, og indikerer deretter tydelig Godkjent eller Ikke godkjent.
Verifiser pipetter av alle merker
Bruk SmartCheck™ til å kontrollere ytelsen til pipetter av alle merker som dispenserer volumer mellom 10–1000 μl. Verifiser også enkeltkanaler i multikanals pipette.
Reduser risikoen, unngå ekstraarbeid
På mindre enn 60 sekunder kan du kontrollere om pipetten aspirerer og dispenserer på riktig måte.
Gir et raskt Godkjent / Ikke godkjent resultat
SmartCheck bruker gravimetrisk metode og beregne tilfeldige og systematiske feil basert på fire målinger, og er markedets eneste automatiske ISO 8655-baserte verktøy for pipetteverifisering.
Pipetteverifisering
Rainin PipetteX™-ressurshåndteringsprogramvare for pipetter er utviklet for å forenkle ressurshåndtering og overvåke pipettebruk.
Enklere service
I tillegg til å vise hvilke pipetter som trenger service eller kalibrering, kan PipetteX utarbeide og skrive ut serviceskjemaer.
Administrer flere laboratorier
Bruk PipetteX med serveroppsett, slik at flere SmartStand i ulike laboratorier kan kobles til en sentral database.
Implementer hurtigkontroller
Bruk regelmessige funksjonskontroller til å identifisere defekte pipetter mellom serviceintervallene.
Optimaliser serviceprogrammet
Service og kalibrering kan tilpasses, slik at det ikke påvirker laboratoriets arbeidsmengde og tidsfrister.
pipetteprogramvare
pipette-ladestasjon

Rainin SmartStand er et intelligent, brukervennlig administrasjonssystem for pipetteressurser i travle laboratorier og for laboratorieledere.

Pipetteverifisering

SmartCheck™ tar liten plass og er en rask og enkel metode for å sjekke om pipettene dine fungerer som de skal.

pipetteprogramvare

Rainin PipetteX™-ressurshåndteringsprogramvare for pipetter er utviklet for å forenkle ressurshåndtering og overvåke pipettebruk.

UPDATED - Rainin Tip Finder Banner
UPDATED - Rainin GPP Banner
UPDATED - Rainin Trade Up Banner