Pipettehåndtering
Pipettehåndtering

Pipettehåndtering

Kontroller pipettene dine med SmartStand og EasyDirect-programvare.

Ring for tilbud
Rainin SmartStand er et intelligent, brukervennlig administrasjonssystem for pipetteressurser i travle laboratorier og for laboratorieledere.
Spar tid
La dine XLS og XLS+ pipetter oppdatere filene dine automatisk. Sett dem i stativet, så ordner SmartStand resten.
Reduser kostnadene
Vær sikker på at pipettene alltid er klare for bruk. Redusert kostbar reproduksjon av resultater på grunn av pipetter som ikke følger spesifikasjonene.
Samsvarshåndtering
Proaktiv administrasjon av pipetteservice, kalibrering og periodiske funksjonskontroller.
Lad pipetter
SmartStand lader opptil fire E4 XLS og XLS+ pipetter samtidig.
SmartStand
Compact by design, SmartCheck is a pipette verification device that offers a quick and easy way to know if your pipettes are working correctly.
Pipette Verification in Seconds
SmartCheck runs a number of calculations, and then clearly indicates Pass or Fail.
Verify Any Brand of Pipette
Use SmartCheck™ to verify the performance of any brand of pipette that dispenses volumes between 10–1000 μL. Verify individual channels of multichannel pipettes too.
Reduce Risk, Avoid Rework
In less than 60 seconds, you can know that your pipette is aspirating and dispensing correctly.
Yields a quick pass / fail result
Using the gravimetric method and calculating the random and systematic error based on four measurements, SmartCheck is the only automatic ISO 8655-based pipette verification tool available.
Pipette Verification
Rainin PipetteX-ressurshåndteringsprogramvare for pipetter er utviklet for å forenkle ressurshåndtering og overvåke pipettebruk.
Enklere service
I tillegg til å vise hvilke pipetter som trenger service eller kalibrering, kan PipetteX utarbeide og skrive ut serviceskjemaer.
Administrer flere laboratorier
Bruk PipetteX med serveroppsett, slik at flere SmartStand i ulike laboratorier kan kobles til en sentral database.
Implementer hurtigkontroller
Bruk regelmessige funksjonskontroller til å identifisere defekte pipetter mellom serviceintervallene.
Optimaliser serviceprogrammet
Service og kalibrering kan tilpasses, slik at det ikke påvirker laboratoriets arbeidsmengde og tidsfrister.
Ressurshåndtering for pipetter
SmartStand

Rainin SmartStand er et intelligent, brukervennlig administrasjonssystem for pipetteressurser i travle laboratorier og for laboratorieledere.

Pipette Verification

Compact by design, SmartCheck is a pipette verification device that offers a quick and easy way to know if your pipettes are working correctly.

Ressurshåndtering for pipetter

Rainin PipetteX-ressurshåndteringsprogramvare for pipetter er utviklet for å forenkle ressurshåndtering og overvåke pipettebruk.