Pipettehåndtering

Bestill et onlinemøte med en spesialist i dag

Book et møte
Pipettehåndtering

Pipettehåndtering

Kontroller pipettene dine med SmartStand og EasyDirect-programvare.

Ring for tilbud
Rainin SmartStand er et intelligent, brukervennlig administrasjonssystem for pipetteressurser i travle laboratorier og for laboratorieledere.
Spar tid
La dine XLS og XLS+ pipetter oppdatere filene dine automatisk. Sett dem i stativet, så ordner SmartStand resten.
Reduser kostnadene
Vær sikker på at pipettene alltid er klare for bruk. Redusert kostbar reproduksjon av resultater på grunn av pipetter som ikke følger spesifikasjonene.
Samsvarshåndtering
Proaktiv administrasjon av pipetteservice, kalibrering og periodiske funksjonskontroller.
Lad pipetter
SmartStand lader opptil fire E4 XLS og XLS+ pipetter samtidig.
pipette-ladestasjon
SmartCheck™ tar liten plass og er en rask og enkel metode for å sjekke om pipettene dine fungerer som de skal.
Pipetteverifisering på sekunder
SmartCheck kjører en rekke beregninger, og indikerer deretter tydelig Godkjent eller Ikke godkjent.
Verifiser pipetter av alle merker
Bruk SmartCheck™ til å kontrollere ytelsen til pipetter av alle merker som dispenserer volumer mellom 10–1000 μl. Verifiser også enkeltkanaler i multikanals pipette.
Reduser risikoen, unngå ekstraarbeid
På mindre enn 60 sekunder kan du kontrollere om pipetten aspirerer og dispenserer på riktig måte.
Gir et raskt Godkjent / Ikke godkjent resultat
SmartCheck bruker gravimetrisk metode og beregne tilfeldige og systematiske feil basert på fire målinger, og er markedets eneste automatiske ISO 8655-baserte verktøy for pipetteverifisering.
Pipetteverifisering
Rainin PipetteX™ pipette asset management software is designed to streamline asset management and monitor pipette usage.
Simplify Service
In addition to showing which pipettes are due for service or calibration, PipetteX prepares and prints service forms.
Manage multiple labs
Deploy PipetteX as a server setup to link SmartStands in different labs with a central database.
Implement quick checks
Use regular performance checks to identify malfunctioning pipettes between service intervals.
Optimize your service program
Align service or calibration such that it doesn’t interfere with your lab’s workload and deadlines.
pipette software
pipette-ladestasjon

Rainin SmartStand er et intelligent, brukervennlig administrasjonssystem for pipetteressurser i travle laboratorier og for laboratorieledere.

Pipetteverifisering

SmartCheck™ tar liten plass og er en rask og enkel metode for å sjekke om pipettene dine fungerer som de skal.

pipette software

Rainin PipetteX™ pipette asset management software is designed to streamline asset management and monitor pipette usage.

UPDATED - Rainin Tip Finder Banner
UPDATED - Rainin GPP Banner
UPDATED - Rainin Trade Up Banner