pipette verification device

SmartCheck

SmartCheck tar mindre enn 60 sekunder

En pipetteverifiseringsenhet sparer tid og penger ved å verifisere ytelsen til en pipette før den brukes til å arbeide med verdifulle prøver eller reagenser. SmartCheck™ er den eneste stasjonære enheten for verifisering av pipettevolum som kan fastslå om en pipette dispenserer nøyaktig på mindre enn 60 sekunder. SmartCheck er kompakt utformet, og reduserer risikoen for eksperimentfeil.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen
22 30 44 90
Kontakt service

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Vanlige spørsmål

Hva er pipetteverifisering?

Pipetteverifisering gjør det mulig for brukeren å fastslå om pipetten dispenserer nøyaktig før et eksperiment startes. Regelmessig pipettekalibrering og forebyggende vedlikehold kan gi betydelig reduserte kostnader, risiko og ansvar forbundet med feilkalibrerte pipetter. Det kan imidlertid oppstå feil mellom kalibreringsintervallene og problemer med avvik fra toleranseområdet. Flere faktorer kan kompromittere integriteten til pipettene dine – og føre til at de leverer feil volum og ikke-reproduserbare resultater.

Hva er SmartCheck?

SmartCheck er en ny verifiseringsteknologi fra Rainin, som gjør det mulig for forskere innen biovitenskap å verifisere pipettenes ytelse direkte på arbeidsbenken. Det tar bare 60 sekunder å kontrollere om en pipette er nøyaktig eller ikke. Verifiser nøyaktigheten i pipetteringen raskt og enkelt før kritiske eksperimenter.

Hva gjør SmartCheck?

Mellom kalibreringer er SmartCheck en rask og praktisk måte å kontrollere at en pipette dispenserer presist på. Den kan brukes til å verifisere enkeltkanals pipetter eller individuelle kanaler i en flerkanalspipette. 

Hvor ofte bør du verifisere pipetten med SmartCheck?

  • Hver dag før et viktig eksperiment starter
  • Ved regelmessig pipettering av verdifulle prøver eller reagenser
  • Når eksperimentell arbeidsflyt er kompleks og tidkrevende
  • Når du har uerfarne brukere og/eller det er uklart om pipetten eller brukeren forårsaker inkonsekvente resultater
  • Etter at pipettene er brukt av en annen forsker
  • Når du vil bruke en pipette som ikke har vært brukt eller kalibrert på en stund

Er SmartCheck en erstatning for pipettekalibrering eller vedlikehold?

SmartCheck erstatter ikke regelmessig kalibrering og vedlikehold av pipetter. Rainin anbefaler å verifisere hver pipette minst én gang i måneden. Regelmessig verifisering bidrar til å sikre konsekvent, nøyaktig pipettering mellom planlagte pipettekalibreringer eller vedlikehold.

Hva er forskjellen mellom å verifisere pipetten med SmartCheck og å bruke en analysevekt?

Begge enhetene bruker det gravimetriske prinsippet og har en veiecelle, men der slutter likheten. SmartCheck bruker en avansert lastcelleteknologi som er utviklet for å være rask, enkel og svært robust. SmartCheck utfører automatisk ISO 8655-baserte beregninger og gir et tydelig Godkjent / Ikke godkjent resultat. Balansevekter leverer bare absolutte verdier som må konverteres og beregnes, og som krever et høyt nivå av ferdigheter og teknikk.

Hvilke pipettemerker kan verifiseres med SmartCheck?

SmartCheck verifiserer pipetter av alle merker.