Spisser for prøveklargjøring | Spisser for biomolekylrensing
Spisser for prøveklargjøring

Spisser for prøveklargjøring

PureSpeed er en praktisk og rimelig metode for rensing av biomolekyler.

PureSpeed forenkler arbeidsflyten din

Rainin PureSpeed™-proteinspisser gir vesentlig enklere rensing av antistoffer og rekombinante proteiner. Denne innovative tilnærmingen produserer d...

Rainin PureSpeed™-proteinspisser gir vesentlig enklere rensing av antistoffer og rekombinante proteiner. Denne innovative tilnærmingen produserer den høyeste konsentrasjonen av protein, noe som gir mange muligheter for videre funksjonelle analyser.

PureSpeed-proteinspisser tilbyr en renseprosess med en raskere og mer praktisk og pålitelig arbeidsflyt for å oppnå høyt konsentrerte og rene funksjonelle proteiner. Resultatet: høyere produktivitet, mindre svinn og redusert risiko.


PureSpeed Affinity-harpiksspisser
PureSpeed Ion Exchange-spisser
PureSpeed C18-avsaltingsspisser
PureSpeed tilbehør

PureSpeed Affinity-harpiksspisser

PureSpeed Ion Exchange-spisser

PureSpeed C18-avsaltingsspisser

PureSpeed tilbehør

PureSpeed Affinity-harpiksspisser forenkler rensing av naturlige og rekombinante proteiner.
PureSpeed Ion Exchange-spisser setter fart på rensing og forenkler produksjon prøver med svært konsentrert protein av høy kvalitet og biomolekyler.
Større avsaltingskapasitet og mindre ergonomisk belastning gjør PureSpeed C18-avsaltingsspisser overlegne sammenlignet med andre teknologier.
Maksimer virkningen og effektiviteten av PureSpeed-systemet med vårt komplette utvalg av tilbehør.
Enestående renhet
Overlegen sammenlignet med eksisterende teknologier
Høy konsentrasjon
Ingen ekstra konsentreringstrinn nødvendig
Rask
Rens prøver på så lite som 15 minutter.
Høy kapasitet
Behandle opptil 12 prøver parallelt.
Rask
PureSpeed renser prøvene på under 10 minutter.
Fleksibel
Biomolekylrensing utover tiltrekning.
Innovativ
PureSpeed kan rense 8 eller 12 prøver på én gang.
Høyeste kapasitet
PureSpeed C18, høyeste peptidekapasitet, >10 μg.
Bedre sekvensdekning
Minimalt tap, større sekvensdekning for massespektrometri.
Rimelig halvautomatisering
Enestående halvautomatisert løsning med E4XLS.
PureSpeed Affinity-harpiksspisser

PureSpeed Affinity-harpiksspisser forenkler rensing av naturlige og rekombinante proteiner.

PureSpeed Ion Exchange-spisser

PureSpeed Ion Exchange-spisser setter fart på rensing og forenkler produksjon prøver med svært konsentrert protein av høy kvalitet og biomolekyler.

PureSpeed C18-avsaltingsspisser

Større avsaltingskapasitet og mindre ergonomisk belastning gjør PureSpeed C18-avsaltingsspisser overlegne sammenlignet med andre teknologier.

PureSpeed tilbehør

Maksimer virkningen og effektiviteten av PureSpeed-systemet med vårt komplette utvalg av tilbehør.

Tilknyttet produkt

Publikasjoner

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.