Pipettering med høy gjennomstrømming

Pipettering med høy gjennomstrømming

BenchSmart™ 96 setter fart på arbeidsflyten din

Ring for tilbud
96-kanals pipette
manuelt pipetteringssystem
LTS pipettespisser med høy kapasitet
Tilbehør for mengdepipettering
22 30 44 90
Kontakt service

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning