Vertikale metalldetektorer
Vertikal metalldetektor

Vertikale metalldetektorer

For kontroll av vertikale emballeringsprosesser

Vertikale metalldetektorer
Vertikale metalldetektorer
Vertikale metalldetektorer
Vertikale metalldetektorer

Produkter og detaljer

Kontroll av produkter i fritt fall

 
Produkter og detaljer
Filter:
Sett filter
Clear All
Comparison

Dokumentasjon

Brosjyre med mer informasjon om metalldetektorer for vertikale prosesser

Veiledning om produktkontroll

Veiledning til produktinspeksjonsteknologi
Last ned de nye veiledningene om produktinspeksjon, som inneholder alt du behøver å vite om å skape et effektivt program for produktinspeksjon i produ...

Brosjyrer

ProdX-programvare for datahåndtering
Med ProdX kan du koble til og kontrollere hele produktkontrollprosessen fra ett enkelt punkt eller fra flere eksterne steder, noe som eliminerer behov...

Rapporter

Reduser faren for manglende overholdelse
Et white paper som beskriver sju måter servicestøtte fra en leverandør av produktinspeksjon kan hjelpe produsenter å oppnå sertifisering innen matvare...
Forstå utfordrende prosesser
Alle produkt som kontrolleres av en metalldetektor påvirker detektorens evne til å finne metallforurensninger. Ved å fjerne denne «produkteffekten» ka...
Endelige krav i FSMA
Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene i påvente av Food Safety Modernization Act.
White paper som omhandler standarder og lovgivning for matvaresikkerhet
White paperet tar for seg de vanligste standardene for matvaresikkerhet og de nyeste kravene. Det forklarer også hvordan matvareprodusenter kan oppfyl...

Saksstudier

Tre teknologier for den perfekte pizzaen
Tre teknologier, visuell inspeksjon, metalldeteksjon og kontrollveiing, er kombinert på en smart måte.
Smak og kvalitet på Giersch-produkter
Giersch GmbH & Co. KG i Westerkappeln produserer kjøttvarer og pølser av høy kvalitet. Når det gjelder kvalitet, setter Giersch sin lit til at METTLER...
Korrekt fyllevekt er garantert ved bruk av den nyeste teknologien for sjekkveiing
For å være i overholdelse med tyske forskrifter for ferdigpakkede, dvs. forhåndspakkede, varer (FPVO) har Lugato GmbH & Co. KG valgt å bruke en offisi...
Nettverkskoblet produktkontroll for maksimal linjeeffektivitet
For å forbli konkurransedyktige optimaliserer Heinrichsthaler stadig effektiviteten ved sine produksjonsanlegg. Fem kombinasjonssystemer bestående av...

Ofte stilte spørsmål

Hvor enkelt kan METTLER TOLEDOs Safeline-metalldetektorer integreres med andre vertikale emballeringsløsninger?

Optimering av prosesseffektivitet er avgjørende for å oppfylle kundenes behov og maksimere bedriftens profitt. De vertikale metalldetektorene Throat og Super Throat er fleksible løsninger som er enkle å montere, og tilbyr et stort utvalg fordeler for økning av produktiviteten og minimering av nedetiden. Vårt utvalg av vertikale metalldetektorer tilbyr full integrering og kompatibilitet med de beste kombinasjonene av vekt- og posemaskin. Dette gjør montering og igangværende produksjon sømløs.


Hvordan kan et vertikalt metalldetektorsystem øke produktiviteten?

METTLER TOLEDOs Safeline Profile-teknologi gir produsenter muligheten til å redusere frekvensen av rutinemessige overvåkingstester av ytelse gjennom redusert testmodus, og de reduserer tiden det tar å gjennomføre tester med automatisk testsystem (ATS), noe som øker produktiviteten på produksjonslinjen. RT-modus har evnen til å overvåke metalldetektorens ytelse på produksjonslinjen med et sikkerhetsnivå som gjør at frekvensen av rutinemessig ytelsesovervåking kan reduseres betydelig, underlagt karanteneperioder. ATS reduserer tiden det tar å utføre overvåkingstester av ytelse med > 80 % (fra 3-5 minutter per linje til under 40 sekunder per linje for å fullføre hele prosessen for en test med tre metaller). I noen tilfeller, avhengig av bedriftens testprosedyre, kan redusert testmodus og ATS føre til betydelige fordeler for oppetid, forbedret generell utstyrseffektivitet (OEE) og kostnadsbesparelser – alle svært ønskelige egenskaper i dagens krevende produksjonsmiljøer.

Relatert innhold:


Hvordan velger jeg riktig vertikal metalldetektor?

De vertikale metalldetektorene Throat og Super Throat er spesielt godt egnet i tilfeller der metallholdig folieemballasje benyttes ved emballering i VFFS-prosesser (Vertical Form, Fill and Seal). Produktkontrollen finner sted like før produktet fylles i posen, overvinner begrensninger som skapes av innpakningsmaterialet og sikrer dermed høyest mulig sensitivitetsnivå.

Vertikale metalldetektorer er tilgjengelig i en rekke utførelser for å tilpasses alle bruksområder:

  • Malt overflate kan velges for bruk i tørre, ikke-aggressive miljøer
  • Rustfritt stål er tilgjengelig for mer krevende bruksområder
  • En solid utgave i rustfritt stål er tilgjengelig for de mest krevende situasjonene, som prosesser med emballering av hurtigfryste IQF-produkter.

Safeline Super Throat-metalldetektorer leverer forbedret sensitivitet for vertikale kontrollprosesser, men de vertikale Throat-metalldetektorene kan installeres der plassen er spesielt begrenset og levere svært høy grad av sensitivitet overfor alle typer metallkontamineringer.


Hvordan kan en vertikal metalldetektor gi bedre HMS?

METTLER TOLEDOs vertikale metalldetektorer Safeline Profile Throat og Super Throat kan bidra til tryggere arbeidsrutiner i produksjonsmiljøer for næringsmidler. Reduksjon av metalldetektorens testfrekvens ved hjelp av ny redusert testmodus-teknologi fører til en tilsvarende reduksjon i bruk av stige for operatør ved gjennomføring av testen, enten for å slippe prøven gjennom åpningen eller for å benytte HMIen for å kjøre testprosedyrene. Emulering, en annen funksjon på våre Profile-metalldetektorer, tillater metalldetektorens HMI å styres fra en rekke nettverksenheter slik som en tavle eller mobiltelefon. Dette reduserer igjen behovet for å arbeide i høyden hvis HMIen er vanskelig tilgjengelig, noe som er tilfelle i mange kontrollprosesser for tørre produkter. ATS tilnærmet eliminerer behovet for å arbeide i høyden ved utførelse av de fleste rutinemessige ytelsestestene og fjerner behovet for at linjeoperatører må strekke seg over installert utstyr for å slippe testprøvene gjennom åpningen av metalldetektoren.


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.