Industrielle metalldeteksjonssystemer | Safeline metalldetektor | MT

Metalldeteksjon – Safeline

Påvisning og utkasting av produkter med metallkontaminanter
i næringsmiddel- og legemiddelproduksjon

Industrielle metalldetektorer og metalldeteksjonssystemer kan trygt detektere og kaste ut metallkontaminasjoner fra produksjonslinjer for å hjelpe produsenter med å oppnå samsvar, minimere risiko for produkttilbakekallinger og redusere nedetid på produksjonen. Metalldeteksjonssystemer er tilgjengelige for et utvalg av prosesser innen næringsmiddel- og legemiddelproduksjon samt annen produksjon. Vår portefølje inkluderer tunnel- og Throat-metalldetektorer samt deteksjonsystemer for fritt fall og rørledninger, og metalldetektorer for farmasi og båndsystemer med metalldetektor.

Ring for tilbud
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er en industriell metalldetektor?

En industriell metalldetektor eller et metalldeteksjonssystem kontrollerer rå eller prosesserte matvarer eller andre produkter og legemiddelprodukter for metallkontaminanter og kaster ut kontaminerte produkter fra produksjonslinjen på sikker måte. Bedrifter som prosesserer matvarer benytter industrielle metalldetektorer for å overholde standarder for matvaresikkerhet, forhandlerprosedyrer og lovgivning.

En HACCP-revisjon (fareanalyse av kritisk kontrollpunkt) kan etablere de mest relevante kritiske kontrollpunktene og angi den beste installasjonsplasseringen for metalldetektoren.

Hvordan virker en industriell metalldetektor?

Hoveddelen av industrielle metalldetektorer er balanserte spolesystemer. Tre spoler plasseres på en ikke-metallisk ramme, og hver spole er nøyaktig parallell med de to andre. Vi forklarer nøyaktig hvordan metalldetektorer virker i vår metalldeteksjonsguide. Du kan lese mer om dette på side 8 og utover i guiden.

Relatert innhold

 

Hvor sensitiv er en metalldetektor?

Sensitiviteten til en industriell metalldetektor kan variere avhengig av bruksområde, produsenten av metalldetektoren og metalldetektoren selv. Sensitivitetsytelsen bestemmes av diameteren på en kule laget av en bestemt type metall. Kulen må alltid oppdages når den plasseres i midten av åpningen til en tunnelbasert metalldetektor. En tunnelbasert metalldetektor mister sensitivitet ved større åpningsstørrelser.

Tørre produkter som søtsaker og kornprodukter er relativt lette å kontrollere. Detektorer som opererer ved høye og ultrahøye innstilte frekvenser (vanligvis rundt 800 kHz og over) gir høye nivåer av generell sensitivitet, og er spesielt godt egnet til å oppdage kontamineringer av typen rustfritt stål.

Ved kontroll av våte eller ledende produkter som ferskt kjøtt, fjærfe, ost, fisk og produkter med metallholdig folieemballasje, er situasjonen en annen. Det våte produktet lager selv et «produkteffektsignal» hos detektoren, og dette signalet må nøytraliseres før kontrollen kan begynne. Innovativ flersamtidig frekvens (MSF)-teknologi i kombinasjon med en algoritme for produktsignalundertrykking kan benyttes for å overvinne produkteffekten og dermed oppdage metallkontamineringer av betydelig mindre størrelse.

Relatert innhold