Deteksjon av fysisk forurensning | METTLER TOLEDO
Kontaminantdeteksjon

Deteksjon av fysisk forurensning

Sikre høyest mulig produktkvalitet, merkesikkerhet og sluttbrukerbeskyttelse

Årsaker til fysisk kontaminasjon
Typer detekterbare kontaminanter
Påvise kontaminanter i pakkede produkter
Deteksjon av kontaminanter i bulkstrømningsprodukter
Deteksjon av kontaminanter i pumpede produkter
Teknologier for kontaminantdeteksjon

Kontrollutstyr for næringsmidler brukes hovedsakelig for å beskytte forbrukeren og merket. Selv om man tar i bruk alle tiltak under produksjonsprosessen, kan man aldri helt utelukke faren for kontaminanter i form av fremmedlegemer i næringsmiddelprodukter. Kontaminanter som finner veien inn i produkter under produksjonsprosessen eller som introduseres i råmaterialet kan medføre alvorlige personskader på forbrukerne og skade annet produksjonsutstyr. Konsekvensene for produsenten kan være alvorlige, og kan omfatte krav om tilbakekallinger og kompensasjoner. I tillegg kan kontaminasjon føre til tap av kundenes tillit, noe som igjen har negativ innvirkning på merket.

Moderne utstyr for kontaminasjonsdeteksjon kan installeres på alle trinn i produksjonsprosessen.Fordelen med å kontrollere råmaterialet er at fremmedlegemer detekteres og utkastes før de potensielt brytes ned et større antall i mindre deler som kan være vanskeligere å detektere. I alle sikkerhetsstandarder er kontroll på kritiske kontrollpunkter (CCP-er) i løpet av produksjonsprosessen et krav, og dette skal være en viktig del av ethvert effektivt produktkontrollprogram.

Publikasjoner

Rapporter

Forstå utfordrende prosesser
Alle produkt som kontrolleres av en metalldetektor påvirker detektorens evne til å finne metallforurensninger. Ved å fjerne denne «produkteffekten» ka...
Endelige krav i FSMA
Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene i påvente av Food Safety Modernization Act.
Hvor trygt er røntgeninspeksjon av matvarer?
Dette white paperet er rettet mot næringsmiddelprodusenter som vurderer røntgeninspeksjon for å overholde forskrifter og lover som gjelder for matvare...
Hvordan finner røntgensystemer forurensninger – Last ned gratis PDF
Dette white paperet forklarer hva røntgenstråler er og de viktigste komponentene og prinsippene i et røntgenkontrollsystem. Det beskriver hvordan typi...
White paper som omhandler standarder og lovgivning for matvaresikkerhet
White paperet tar for seg de vanligste standardene for matvaresikkerhet og de nyeste kravene. Det forklarer også hvordan matvareprodusenter kan oppfyl...
 Unngå tilbakekalling av produkter
Dette white paperet gir informasjon til produsentene om årsakene til produkttilbakekallinger, og de potensielle kostnadene som dette kan medføre. Det...
Reduser faren for manglende overholdelse
Et white paper som beskriver sju måter servicestøtte fra en leverandør av produktinspeksjon kan hjelpe produsenter å oppnå sertifisering innen matvare...
Pakkede matvarer med konformitet
White paper som forklarer hvordan matvareprodusenter og eiere av merkevarer kan dra nytte av pakkede matvarer med konsekvent konformitet.
Prinsipper for aktsomhet
Dette white paperet forklarer konseptet aktsomhet, og hvilke prinsipper det innebærer. Det forklarer spesielt hvor viktig det er i forbindelse med å s...
Improve OEE With Inline Metal Detection
This white paper looks at how the latest generation of metal detectors can help you improve your overall equipment effectiveness (OEE), a key measure...

Saksstudier

øker BINA sin produktivitet og sikrer produktsikkerheten
Stort fokus på kvalitet på alle nivåer og bruk av de nyeste teknologiene, inkludert METTLER TOLEDOs produktkontrollsystemer, har gjort BINA til én av...
Smak og kvalitet på Giersch-produkter
Giersch GmbH & Co. KG i Westerkappeln produserer kjøttvarer og pølser av høy kvalitet. Når det gjelder kvalitet, setter Giersch sin lit til at METTLER...
Sikre optimal matvaresikkerhet og kvalitetskontroll
For å forbli konkurransedyktige optimaliserer Heinrichsthaler stadig effektiviteten ved sine produksjonsanlegg. Fem kombinerte sjekkveiere og metallde...
Korrekt fyllevekt er garantert ved bruk av den nyeste teknologien for sjekkveiing
For å være i overholdelse med tyske forskrifter for ferdigpakkede, dvs. forhåndspakkede, varer (FPVO) har Lugato GmbH & Co. KG valgt å bruke en offisi...

Røntgenkontroll

Røntgenkontroll kan påvise et stort utvalg av fremmedlegemer, og sikrer således næringsmiddelsikkerheten

Røntgendeteksjon av kontaminanter
Røntgensikkerhet og kvalitetskontroller
White paper: Hvordan finner røntgensystemer kontaminanter?
White Paper: Hvordan kan du hindre kontaminasjon med fremmedlegemer


 

Metalldeteksjon

Røntgendeteksjon av kontaminanter
Veiledning: Bygge et effektiv metalldeteksjonsprogram
White paper: Hvordan finner røntgensystemer kontaminanter?

Røntgensikkerhet og kvalitetskontroller
White paper: Forstå utfordrende bruksområder for bedre metalldeteksjon
Veiledning: Bygge et effektiv metalldeteksjonsprogram
Metal Detector Applications
Metal Detection Guide
Reduce Metal Detector Testing
Contamination Detection
X-ray Inspection Guides
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.