Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene
White Paper

Endelige krav i FSMA – Last ned gratis PDF

White Paper

Forstå og imøtegå de endelige FSMA-kravene i påvente av Food Safety Modernization Act.

Endelige krav i FSMA
Endelige krav i FSMA

Dette paperet gir anbefalinger om hva matforedlere bør gjøre for å møte alle kravene i FSMA. Dette inkluderer en gjennomgang av effektiviteten til eksisterende plan for produktkontroll, og systemer på plass for å møte disse kravene. Det inneholder også råd om hvordan du kan sjekke din evne til å levere nødvendige rapportdata for å møte kravene fra FSMA.

Mange næringsmiddelprodusenter og matforedlere har vært forutseende og gjennomgått sine prosesser de siste månedene for å oppfylle disse kravene, i stedet for å vente til de trer i kraft med full styrke. Nå har beslutningen om å vedta loven blitt gjort, og det er tid for handling.

White paperet dekker fire hovedområder:

  • Grunnleggende bestemmelser i loven
  • Krav i FSMA
  • Krav til forsyningskjeden
  • Forskrifter for merking

Gjennomgangen av krav til produksjonsprosedyrer og sikkerhetsutstyr i FSMA tilbyr muligheten for økt effektivitet for produsenter. Nye systemer installert som følge av gjennomgangen har potensial til å øke prosessautomatisering og redusere arbeidskostnader.

Jo før produksjonsanlegg starter analysen og dokumentasjonsprosessen, jo mer sikker kan de være på at de imøtegår alle krav i FSMA og unngår risiko for kostbare produkttilbakekallinger og søksmål.

Food Safety Modernization Act fra 2011 (FSMA) plasserte alt ansvaret for mattrygghet på næringsmiddelprodusenter, med krav som kom i kraft som endelige og finansiert. Datoene der disse kravene trer i kraft har nå blitt endelig avgjort og nærmer seg raskt.

Denne loven blir betraktet som en positiv endring både av forkjempere for matsikkerhet, som har drevet lobbyvirksomhet for den i mer enn ti år, og av næringsmiddelindustrien selv. De anerkjenner ikke bare nytteverdien i å unngå matbårne sykdommer og redde liv, men også redusert sannsynlighet for produkttilbakekallinger og søksmål, noe som tidligere har ført til betydelige og uforutsette kostnader og tap av merkevareverdi.

Relaterte white papere

spektrofotometerkalibrering
Dette white paper forklarer UV Vis-spektrofotometerkalibrering i henhold til de nyeste amerikanske og europeiske farmakopéene og løsninger for å sikre...
Kvalitetssikring i sukkerbeteproduksjon
Enhetlig kvalitet på sluttproduktene i sukkerbeteproduksjon avhenger av streng kontroll av prosessparameterne. De ekstreme forholdene i sukkerraffiner...
Hvor trygt er røntgeninspeksjon av matvarer?
Dette white paperet er rettet mot næringsmiddelprodusenter som vurderer røntgeninspeksjon for å overholde forskrifter og lover som gjelder for matvare...
Reduser faren for manglende overholdelse
Et white paper som beskriver sju måter servicestøtte fra en leverandør av produktinspeksjon kan hjelpe produsenter å oppnå sertifisering innen matvare...

Løsninger for produktkontroll

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.