Testlodd for vekter

  Testlodd

  Perfekt designet for å støtte testing og kalibrering av vekter

   

  Testlodd for vekter og balansevekter

  METTLER TOLEDOs verdensledende ekspertise innen metrologi omfatter testlodd, loddsett og loddkalibreringstjenester. Loddporteføljen dekker lodd ...

  METTLER TOLEDOs verdensledende ekspertise innen metrologi omfatter testlodd, loddsett og loddkalibreringstjenester. Loddporteføljen dekker lodd i henhold til OIML eller ASTM, fra femti mikrogram til fem tonn og i alle nøyaktighetsklasser. Våre testlodd brukes over hele verden. De brukes ikke bare til testing av vekter, men også som primærstandarder i masselaboratorier. Vår propretiære elektropoleringsprosess for kule- og strenglodd i det øvre klasseområdet eliminerer mikroskopiske ujevnheter i vektens overflate, og gir en glattere overflate enn den man oppnår med mekanisk polering. Takket være forbedrede egenskaper i den passive oksidfilmen, økes testloddets langsiktige stabilitet.

  Velg fra et omfattende utvalg av testlodd og relaterte kalibreringstjenester. Vi tilbyr lodd og tjenester av høyeste kvalitet – selv for brukere med et begrenset budsjett. Basert på mange års erfaring og tilbakemeldinger fra våre kunder, har våre loddesker og tilbehør ganske enkelt et uovertruffent omdømme. Vårt globale nettverk av akkriderte masselaboratorier gir deg fordelene med korte kalibreringstider og pålitelige  tjenester. Vektene dine testes sikkert og i henhold til USP <41> ved bruk av kun to lodd for å teste ved 5 % og 100 % av kapasiteten til hver vekt. Denne unike fremgangsmåten er ikke bare mye raskere, men i tillegg får du en kraftig reduksjon i kostnadene i forbindelse med innkjøp og rekalibrering. CarePacs® inkluderer pinsetter, hansker og annet tilbehør som profesjonelle trenger for å håndtere lodd.  

  Det unike identifiseringssystemet for lodd "WeightLink™" fungerer med fastvaren i vekten for å kryssjekke loddet mot dets tilhørende kalibreringssertifikat. Dette gjør det umulig å bruke feil lodd. Med loddparametere som overføres elektronisk til vekten, garanterer systemet full sporbarhet og således også dataintegritet.


   

  Vanlige spørsmål om testlodd

  Hva er kalibreringslodd for vekter?

  Lodd er nødvendig for å justere og teste vekter. I metrologisk terminologi skilles det mellom massestandarder og sertifiserte lodd. Nasjonale reguleringer og internasjonale anbefalinger definerer feilgrensene på sertifiserte lodd. Loddene klassifiseres i toleransegrenser som defineres av enten OIML eller ASTM. Den konvensjonelle vektverdien, og ikke massen, brukes som loddets nominelle verdi. For å ha et høyt nøyaktighetsnivå er sertifiserte lodd kalibrerte og kan spores tilbake til IPK (International Prototype Kilogram).

  Hva er loddklassene for OIML- og ASTM-kalibrering?

  Loddklassene inndeles i henhold til feilgrensene som er klassifisert i henhold til enten OIML- eller ASTM-deklarasjonen.

  OIML-lodd

  • Lodd i klasse E1 er beregnet på å sikre sporbarhet mellom nasjonale massestandarder (med verdier avledet fra IPK) og lodd i klasse E2 og lavere (dvs. F1, F2 ...). Lodd eller loddsett i klasse E1 skal ledsages av et kalibreringssertifikat.
  • Lodd i klasse E2 er beregnet på bruk ved første verifisering av lodd i klasse F1 til bruk med veieinstrumenter i nøyaktighetsklasse I. Lodd eller loddsett i klasse E2 skal alltid ledsages av et kalibreringssertifikat. De kan brukes som lodd i klasse E1 hvis de samsvarer med kravene til overflategrovhet, magnetisk mottakelighet og magnetisering for lodd i klasse E1 samt at loddenes kalibreringssertifikat må inneholde de nødvendige dataene.
  • Lodd i klasse F1 er beregnet på bruk ved første verifisering av lodd i klasse F2 og sammen med veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse I og II.
  • Lodd i klasse F2 er beregnet på bruk ved første verifisering av lodd i klasse M1 og muligens klasse M2. De er også beregnet for bruk i viktige kommersielle transaksjoner (f.eks. edle metaller og steiner) på veieinstrumenter i nøyaktighetsklasse II.
  • Lodd i klasse M1 skal brukes ved første verifisering av lodd i klasse M2 og i veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse III.
  • Lodd i klasse M2 skal brukes ved første verifisering av lodd i klasse M3 og i generelle kommersielle transaksjoner og med veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse III.
  • Lodd i klasse M3 er beregnet for bruk i veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse IIII.
  • Lodd på 50 til 5000 kg i klasse M3 og M2-3 med lavere nøyaktighet er beregnet for bruk i veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse III.*

  Et lodd som brukes til verifisering av et veieinstrument skal ikke ha større feil enn én tredjedel av et instruments maksimalt tillatte feil. Disse feilene står oppført i avsnitt 3.7.1 i OIML International Recommendation 76 Non-automatic Weighing Instruments (1992).

  ASTM-lodd

  • ASTM-klasse 0: Brukes som primærreferansestandarder for kalibrering av andre referansestandarder og lodd.
  • ASTM-klasse 1: Kan brukes som referansestandard ved kalibrering av andre lodd og passer til kalibrering av analytiske vekter med høy presisjon og en lesbarhet så lav som 0,1 til 0,01 mg.
  • ASTM-klasse 2: Passer til kalibrering av toppmatede vekter med høy nøyaktighet og en lesbarhet så lav som 0,01 til 0,001 g.
  • ASTM-klasse 3: Passer til kalibrering av vekter med moderat nøyaktighet og en lesbarhet så lav som 0,1 til 0,01 g.
  • ASTM-klasse 4: For kalibrering av halvanalytiske vekter og til bruk i undervisning.
  • NIST-klasse F: Brukes hovedsakelig til testing av kommersielt veieutstyr av statlige og lokale justerkamre, utstyrsinstallatører og serviceteknikere.

  Hvorfor bør du bruke sertifiserte kalibreringslodd?

  ASTM-klasse 0, Ultra-klasse og OIML-klasse E1 skal brukes for høyeste nøyaktighetsnivå, dvs. massestandarder (kalibrering av andre lodd), testing og kalibrering av mikrovekter og kritiske veieprosesser. ASTM-klasse 1, 2 og OIML-klasse E2, F1 skal brukes for nøyaktige prosesser, dvs. testing og kalibrering av analytiske vekter. ASTM-klasse 3, 4 og OIML-klasse F1, F2 passer best til kalibrering og testing av toppmatede vekter og prosesser som krever moderat nøyaktighet (ikke-kritisk laboratoriebruk).  

  Merk: Hvis en vekt er kalibrert, må klassen og loddsettet som ble brukt dokumenteres.

  Hvordan bruke et kalibreringsloddsett for rutinetesting av vekt?

  Det anbefales å bruke en spesialutviklet CarePacs for rutinemessig testing, og den nominelle verdien bør være tilstrekkelig for de fleste prosesskrav. Testene som skal utføres avhenger av hvor kritisk veieprosessen er, dvs. at dette er enrisikovurdering. Standard driftsprosedyrer er tilgjengelige for testing.

  Hva er fordelene med å bruke lodd av rustfritt stål?

  Rustfritt stål har langsiktig stabilitet. Alle lodd fra Mettler Toledo er laget av rustfritt stål av topp kvalitet, for å gjøre dem korrosjonsresistente. Monoblokklodd er spesielt utviklet for langsiktig stabilitet, og lodd med justeringsåpning gir best valuta for pengene. Elektropolering sikrer blanke overflater som hindrer at smuss fester seg på dem.

  Det er to fordeler ved å bruke messing:

  1. bedre holdbarhet, lenger levetid, lenger kalibreringsintervaller og lavere kostnad
  2. lavere kalibreringsusikkerhet på grunn av mindre korrigering av luftoppdrift under kalibrering

  Hva er under-milligram-lodd? (bør bruke begge versjoner i forklaringsteksten:sub milligram og sub-milligram)

  Mikrogramlodd ble introdusert av Mettler Toledo som en respons på økende kundepågang for verdier under ett milligram. Loddene pakkes med spesialutformede tilbehørssett og håndteringsverktøy for å gi en komplett løsning for operatører som tar på seg oppdrag utenfor de tradisjonelle grensene.

  Disse loddene er også sporbare, og har derfor de sertifiserte verdier som kreves for kritiske prosesser som f.eks. innen nanoteknologi. Last ned white paper på Mikrolodd for å lære mer.

  Hvordan garantere sporbarhet ved testing av vekter? (WeightLink osv.)

  Sporbarhet for lodd som brukes til testing må henvise til loddsettnummeret, og sertifikatet som medfølger loddet inneholder sporbare kalibreringsdata. Pass på at settene ikke blandes, siden tradisjonelle lodd ikke er merket.

  Som et tilsvar på disse utfordringene har Mettler Toledo sørget for laserskriving av punktmatrisekoder på loddene samt spesielle lesere for å identifisere loddene. Den digitale “WeightLink”-løsningen tillater at alle kalibreringsdata kan integreres i punktmatrisekoden.

  Hva er oppdriftsartefakter?

  Lufttetthet beregnes vanligvis ut fra relevante luftparametre som lufttemperatur, trykk, luftfuktighet og CO2-konsentrasjon. En annen metode for å bestemme lufttettheten er å bruke to spesialutviklede oppdriftsartefakter. Begge artefaktene sammenlignes i vakuum og luft. Ved å sammenligne de to artefaktene med identisk nominell vekt gjenspeiles luftoppdriften av de store volumdifferansene og gir en svært nøyaktig bestemmelse av lufttetthet. Oppdriftsartefaktene brukes hovedsakelig for vakuummassekomparatoren M_one

  Hvorfor brukes det en silisiumkule til spesialisert volummåling?

  Hvorfor en kule? Kuler brukes som volumet som kan bestemmes i henhold til definisjonen av volum ved en lengdemåling.

  Hvorfor silikon? Silisiumkuler (Si) har samme homogene atomstruktur som en perfekt diamant, uten hulrom eller dislokasjoner, så tettheten er mer nøyaktig enn andre materialer.

  Dette er grunnen til at en silisiumkule med en homogen atomstruktur fungerer som en referanse for spesialisert volummåling.

  Hva brukes høykapasitetslodd til?

  Massekomparatorer har kapasitet opp til seks tonn. Industrivekter har kapasiteter opp til flere hundre tonn. Vekter med høy kapasitet, vanligvis med en kapasitet i området 200 kg, 500 kg, 1 tonn og 2 tonn, brukes til sensitivitet, eksentrisitet, linearitet og repeterbarhet i dette utstyret med høy kapasitet. Loddene veier mindre enn 2 tonn på grunn av den maksimale løftekapasiteten til maskiner, typisk for gaffeltrucker og kraner. Disse loddene kan imidlertid kombineres for å oppnå ønsket vekt. Profesjonelle lodd, som loddene fra MT, har løftekroker og områder der loddene kan løftes av en gaffeltruck. Tønner (runde lodd) er ulovlige fordi de kan rulle og skade en servicetekniker.

  Høykapasitetslodd må transporteres i store lastebiler, og det er viktig å sikre at vekten på lastebilene ikke overstiger lastekapasiteten på grunn av sikkerhetskrav og regulatoriske krav. Høykapasitetslodd er vanligvis konstruert av støpejern i stedet for rustfritt stål, på grunn av kostnaden.

  Kalibreringslodd
  Precision Weights
  WeightLink™

  Kalibreringslodd

  Precision Weights

  WeightLink™

  Våre akkrediterte masselaboratorier rengjør, kalibrerer og justerer loddene dine, og dokumenterer deretter resultatene i kalibreringssertifikater med informasjon om konvensjonell massekorrigering, unø...
  Stainless steel knob and sheet weights for routine testing to ensure reliable weighing processes. (OIML F1, F2, M1 and ASTM class 1, 2, 3, 4)
  WeightLink™ is an innovative weight identification system that guarantees full traceability of your balance tests
  Positive Tolerances Only
  A far longer life span thanks to guaranteed positive tolerances
  Lifetime Guarantee
  Replaced free of charge if found out of assigned OIML tolerance
  Vacuum Melted Steel – Highest Material Purity
  No dissolved gases and improved oxide cleanliness
  Electrolytic Polishing – Best Surface Smoothness
  Enhanced properties produce unmatched stability
  One-Piece Design
  For improved mass stability
  Made in Switzerland – Solid Name, Solid Products
  Traditional manufacturing meets new technologies
  Cost Savings with CarePacs®
  Buy only the recommended weights for routine testing
  Time Savings with CarePacs®
  Easy, rapid testing approach supported by SOPs
  Safe Shipment and Protected Storage
  Supplied in a FDA-compliant and easy to clean plastic box
  Made Exclusively from Stainless Steel for Longevity
  Excellent weight life span right down to the mg range
  Two-Piece Design
  For optimized adjustment processes
  Proven Traceability
  Use weights with unique ID marked as a matrix code on the weight
  Secure Balance Testing
  Balance firmware validates certificate and weight data before starting balance test
  Improved Productivity
  Automatic transfer of weight parameters into balance firmware
  Complete Reports
  Enriched test printout means less manual recording
  Easy Use
  Balance firmware guides through the testing process
  Tailored Weights
  Heavy-duty Weights

  Tailored Weights

  Heavy-duty Weights

  Test weights and artifacts for specific needs such as nominal values in the microgram range, or weights shaped for specific applications.
  Stackable stainless steel or cast iron weights for testing of scales with capacities up to several tons. (OIML F1-M3)
  Microgram Weights
  For areas where milligram weights are no longer sufficient
  Buoyancy and Volume Artifacts
  For meeting specialized application needs
  Silcon Spheres
  As a reference for specialized volume measurement
  Service Technician Weights
  For sure and productive calibration processes
  Save Testing and Lifting
  Standardized design for safe stacking and to fit fork lifts
  Fast Testing
  Hoist-friendly design for efficient handling
  Suited to Harsh Environments
  Designed for heavy-duty operation under challenging conditions
  Finest Material
  Suited for industries requiring wash-down test equipment
  Kalibreringslodd

  Våre akkrediterte masselaboratorier rengjør, kalibrerer og justerer loddene dine, og dokumenterer deretter resultatene i kalibreringssertifikater med informasjon om konvensjonell massekorrigering, unø...

  Positive Tolerances Only
  A far longer life span thanks to guaranteed positive tolerances
  Lifetime Guarantee
  Replaced free of charge if found out of assigned OIML tolerance
  Vacuum Melted Steel – Highest Material Purity
  No dissolved gases and improved oxide cleanliness
  Electrolytic Polishing – Best Surface Smoothness
  Enhanced properties produce unmatched stability
  One-Piece Design
  For improved mass stability
  Made in Switzerland – Solid Name, Solid Products
  Traditional manufacturing meets new technologies
  Precision Weights

  Stainless steel knob and sheet weights for routine testing to ensure reliable weighing processes. (OIML F1, F2, M1 and ASTM class 1, 2, 3, 4)

  Cost Savings with CarePacs®
  Buy only the recommended weights for routine testing
  Time Savings with CarePacs®
  Easy, rapid testing approach supported by SOPs
  Safe Shipment and Protected Storage
  Supplied in a FDA-compliant and easy to clean plastic box
  Made Exclusively from Stainless Steel for Longevity
  Excellent weight life span right down to the mg range
  Two-Piece Design
  For optimized adjustment processes
  WeightLink™

  WeightLink™ is an innovative weight identification system that guarantees full traceability of your balance tests

  Proven Traceability
  Use weights with unique ID marked as a matrix code on the weight
  Secure Balance Testing
  Balance firmware validates certificate and weight data before starting balance test
  Improved Productivity
  Automatic transfer of weight parameters into balance firmware
  Complete Reports
  Enriched test printout means less manual recording
  Easy Use
  Balance firmware guides through the testing process
  Tailored Weights

  Test weights and artifacts for specific needs such as nominal values in the microgram range, or weights shaped for specific applications.

  Microgram Weights
  For areas where milligram weights are no longer sufficient
  Buoyancy and Volume Artifacts
  For meeting specialized application needs
  Silcon Spheres
  As a reference for specialized volume measurement
  Service Technician Weights
  For sure and productive calibration processes
  Heavy-duty Weights

  Stackable stainless steel or cast iron weights for testing of scales with capacities up to several tons. (OIML F1-M3)

  Save Testing and Lifting
  Standardized design for safe stacking and to fit fork lifts
  Fast Testing
  Hoist-friendly design for efficient handling
  Suited to Harsh Environments
  Designed for heavy-duty operation under challenging conditions
  Finest Material
  Suited for industries requiring wash-down test equipment

  Service

  22 30 44 90
  Kontakt service

  Publikasjoner

  Kalibreringstjeneste

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.