Testlodd for vekter
Testlodd for vekter

Testlodd

Perfekt designet for å støtte testing og kalibrering av vekter

Testlodd for vekter og balansevekter

METTLER TOLEDOs verdensledende ekspertise innen metrologi omfatter testlodd, loddsett og loddkalibreringstjenester. Loddporteføljen dekker lodd i h...

METTLER TOLEDOs verdensledende ekspertise innen metrologi omfatter testlodd, loddsett og loddkalibreringstjenester. Loddporteføljen dekker lodd i henhold til OIML eller ASTM, fra femti mikrogram til fem tonn og i alle nøyaktighetsklasser. Våre testlodd brukes over hele verden. De brukes ikke bare til testing av vekter, men også som primærstandarder i masselaboratorier. Vår propretiære elektropoleringsprosess for kule- og strenglodd i det øvre klasseområdet eliminerer mikroskopiske ujevnheter i vektens overflate, og gir en glattere overflate enn den man oppnår med mekanisk polering. Takket være forbedrede egenskaper i den passive oksidfilmen, økes testloddets langsiktige stabilitet.

Velg fra et omfattende utvalg av testlodd og relaterte kalibreringstjenester. Vi tilbyr lodd og tjenester av høyeste kvalitet – selv for brukere med et begrenset budsjett. Basert på mange års erfaring og tilbakemeldinger fra våre kunder, har våre loddesker og tilbehør ganske enkelt et uovertruffent omdømme. Vårt globale nettverk av akkriderte masselaboratorier gir deg fordelene med korte kalibreringstider og pålitelige  tjenester. Vektene dine testes sikkert og i henhold til USP <41> ved bruk av kun to lodd for å teste ved 5 % og 100 % av kapasiteten til hver vekt. Denne unike fremgangsmåten er ikke bare mye raskere, men i tillegg får du en kraftig reduksjon i kostnadene i forbindelse med innkjøp og rekalibrering. CarePacs® inkluderer pinsetter, hansker og annet tilbehør som profesjonelle trenger for å håndtere lodd.  

Det unike identifiseringssystemet for lodd "WeightLink™" fungerer med fastvaren i vekten for å kryssjekke loddet mot dets tilhørende kalibreringssertifikat. Dette gjør det umulig å bruke feil lodd. Med loddparametere som overføres elektronisk til vekten, garanterer systemet full sporbarhet og således også dataintegritet.


Vanlige spørsmål om testlodd

Hva er kalibreringslodd for vekter?

Lodd er nødvendig for å justere og teste vekter. I metrologisk terminologi skilles det mellom massestandarder og sertifiserte lodd. Nasjonale reguleringer og internasjonale anbefalinger definerer feilgrensene på sertifiserte lodd. Loddene klassifiseres i toleransegrenser som defineres av enten OIML eller ASTM. Den konvensjonelle vektverdien, og ikke massen, brukes som loddets nominelle verdi. For å ha et høyt nøyaktighetsnivå er sertifiserte lodd kalibrerte og kan spores tilbake til IPK (International Prototype Kilogram).

Hva er loddklassene for OIML- og ASTM-kalibrering?

Loddklassene inndeles i henhold til feilgrensene som er klassifisert i henhold til enten OIML- eller ASTM-deklarasjonen.

OIML-lodd

 • Lodd i klasse E1 er beregnet på å sikre sporbarhet mellom nasjonale massestandarder (med verdier avledet fra IPK) og lodd i klasse E2 og lavere (dvs. F1, F2 ...). Lodd eller loddsett i klasse E1 skal ledsages av et kalibreringssertifikat.
 • Lodd i klasse E2 er beregnet på bruk ved første verifisering av lodd i klasse F1 til bruk med veieinstrumenter i nøyaktighetsklasse I. Lodd eller loddsett i klasse E2 skal alltid ledsages av et kalibreringssertifikat. De kan brukes som lodd i klasse E1 hvis de samsvarer med kravene til overflategrovhet, magnetisk mottakelighet og magnetisering for lodd i klasse E1 samt at loddenes kalibreringssertifikat må inneholde de nødvendige dataene.
 • Lodd i klasse F1 er beregnet på bruk ved første verifisering av lodd i klasse F2 og sammen med veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse I og II.
 • Lodd i klasse F2 er beregnet på bruk ved første verifisering av lodd i klasse M1 og muligens klasse M2. De er også beregnet for bruk i viktige kommersielle transaksjoner (f.eks. edle metaller og steiner) på veieinstrumenter i nøyaktighetsklasse II.
 • Lodd i klasse M1 skal brukes ved første verifisering av lodd i klasse M2 og i veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse III.
 • Lodd i klasse M2 skal brukes ved første verifisering av lodd i klasse M3 og i generelle kommersielle transaksjoner og med veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse III.
 • Lodd i klasse M3 er beregnet for bruk i veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse IIII.
 • Lodd på 50 til 5000 kg i klasse M3 og M2-3 med lavere nøyaktighet er beregnet for bruk i veieinstrumenter av nøyaktighetsklasse III.*

Et lodd som brukes til verifisering av et veieinstrument skal ikke ha større feil enn én tredjedel av et instruments maksimalt tillatte feil. Disse feilene står oppført i avsnitt 3.7.1 i OIML International Recommendation 76 Non-automatic Weighing Instruments (1992).

ASTM-lodd

 • ASTM-klasse 0: Brukes som primærreferansestandarder for kalibrering av andre referansestandarder og lodd.
 • ASTM-klasse 1: Kan brukes som referansestandard ved kalibrering av andre lodd og passer til kalibrering av analytiske vekter med høy presisjon og en lesbarhet så lav som 0,1 til 0,01 mg.
 • ASTM-klasse 2: Passer til kalibrering av toppmatede vekter med høy nøyaktighet og en lesbarhet så lav som 0,01 til 0,001 g.
 • ASTM-klasse 3: Passer til kalibrering av vekter med moderat nøyaktighet og en lesbarhet så lav som 0,1 til 0,01 g.
 • ASTM-klasse 4: For kalibrering av halvanalytiske vekter og til bruk i undervisning.
 • NIST-klasse F: Brukes hovedsakelig til testing av kommersielt veieutstyr av statlige og lokale justerkamre, utstyrsinstallatører og serviceteknikere.

Hvorfor bør du bruke sertifiserte kalibreringslodd?

ASTM-klasse 0, Ultra-klasse og OIML-klasse E1 skal brukes for høyeste nøyaktighetsnivå, dvs. massestandarder (kalibrering av andre lodd), testing og kalibrering av mikrovekter og kritiske veieprosesser. ASTM-klasse 1, 2 og OIML-klasse E2, F1 skal brukes for nøyaktige prosesser, dvs. testing og kalibrering av analytiske vekter. ASTM-klasse 3, 4 og OIML-klasse F1, F2 passer best til kalibrering og testing av toppmatede vekter og prosesser som krever moderat nøyaktighet (ikke-kritisk laboratoriebruk).  

Merk: Hvis en vekt er kalibrert, må klassen og loddsettet som ble brukt dokumenteres.

Hvordan bruke et kalibreringsloddsett for rutinetesting av vekt?

Det anbefales å bruke en spesialutviklet CarePacs for rutinemessig testing, og den nominelle verdien bør være tilstrekkelig for de fleste prosesskrav. Testene som skal utføres avhenger av hvor kritisk veieprosessen er, dvs. at dette er enrisikovurdering. Standard driftsprosedyrer er tilgjengelige for testing.

Hva er fordelene med å bruke lodd av rustfritt stål?

Rustfritt stål har langsiktig stabilitet. Alle lodd fra Mettler Toledo er laget av rustfritt stål av topp kvalitet, for å gjøre dem korrosjonsresistente. Monoblokklodd er spesielt utviklet for langsiktig stabilitet, og lodd med justeringsåpning gir best valuta for pengene. Elektropolering sikrer blanke overflater som hindrer at smuss fester seg på dem.

Det er to fordeler ved å bruke messing:

 1. bedre holdbarhet, lenger levetid, lenger kalibreringsintervaller og lavere kostnad
 2. lavere kalibreringsusikkerhet på grunn av mindre korrigering av luftoppdrift under kalibrering

Hva er under-milligram-lodd? (bør bruke begge versjoner i forklaringsteksten:sub milligram og sub-milligram)

Mikrogramlodd ble introdusert av Mettler Toledo som en respons på økende kundepågang for verdier under ett milligram. Loddene pakkes med spesialutformede tilbehørssett og håndteringsverktøy for å gi en komplett løsning for operatører som tar på seg oppdrag utenfor de tradisjonelle grensene.

Disse loddene er også sporbare, og har derfor de sertifiserte verdier som kreves for kritiske prosesser som f.eks. innen nanoteknologi. Last ned white paper på Mikrolodd for å lære mer.

Hvordan garantere sporbarhet ved testing av vekter? (WeightLink osv.)

Sporbarhet for lodd som brukes til testing må henvise til loddsettnummeret, og sertifikatet som medfølger loddet inneholder sporbare kalibreringsdata. Pass på at settene ikke blandes, siden tradisjonelle lodd ikke er merket.

Som et tilsvar på disse utfordringene har Mettler Toledo sørget for laserskriving av punktmatrisekoder på loddene samt spesielle lesere for å identifisere loddene. Den digitale “WeightLink”-løsningen tillater at alle kalibreringsdata kan integreres i punktmatrisekoden.

Hva er oppdriftsartefakter?

Lufttetthet beregnes vanligvis ut fra relevante luftparametre som lufttemperatur, trykk, luftfuktighet og CO2-konsentrasjon. En annen metode for å bestemme lufttettheten er å bruke to spesialutviklede oppdriftsartefakter. Begge artefaktene sammenlignes i vakuum og luft. Ved å sammenligne de to artefaktene med identisk nominell vekt gjenspeiles luftoppdriften av de store volumdifferansene og gir en svært nøyaktig bestemmelse av lufttetthet. Oppdriftsartefaktene brukes hovedsakelig for vakuummassekomparatoren M_one

Hvorfor brukes det en silisiumkule til spesialisert volummåling?

Hvorfor en kule? Kuler brukes som volumet som kan bestemmes i henhold til definisjonen av volum ved en lengdemåling.

Hvorfor silikon? Silisiumkuler (Si) har samme homogene atomstruktur som en perfekt diamant, uten hulrom eller dislokasjoner, så tettheten er mer nøyaktig enn andre materialer.

Dette er grunnen til at en silisiumkule med en homogen atomstruktur fungerer som en referanse for spesialisert volummåling.

Hva brukes høykapasitetslodd til?

Massekomparatorer har kapasitet opp til seks tonn. Industrivekter har kapasiteter opp til flere hundre tonn. Vekter med høy kapasitet, vanligvis med en kapasitet i området 200 kg, 500 kg, 1 tonn og 2 tonn, brukes til sensitivitet, eksentrisitet, linearitet og repeterbarhet i dette utstyret med høy kapasitet. Loddene veier mindre enn 2 tonn på grunn av den maksimale løftekapasiteten til maskiner, typisk for gaffeltrucker og kraner. Disse loddene kan imidlertid kombineres for å oppnå ønsket vekt. Profesjonelle lodd, som loddene fra MT, har løftekroker og områder der loddene kan løftes av en gaffeltruck. Tønner (runde lodd) er ulovlige fordi de kan rulle og skade en servicetekniker.

Høykapasitetslodd må transporteres i store lastebiler, og det er viktig å sikre at vekten på lastebilene ikke overstiger lastekapasiteten på grunn av sikkerhetskrav og regulatoriske krav. Høykapasitetslodd er vanligvis konstruert av støpejern i stedet for rustfritt stål, på grunn av kostnaden.

Single Test Weights
Weight Sets
Reference Weights and Microgram Weights
CarePac®

Single Test Weights

Weight Sets

Reference Weights and Microgram Weights

CarePac®

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.
Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.
Weights for highest metrological performance and specialized applications.
Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.
Long-Life Test Weights
The finest quality stainless steel offers the highest resistance to corrosion over a weight’s lifetime.
Calibration Certificate Needed?
Calibration certificates document that test weights are fit-for-purpose - requested e.g. by internal quality assurance, ISO 9001, FDA or GMP.
Protection and Durability
Robust and easy-to-clean plastic containers maintain test-weight integrity and accuracy.
Individual Weight Sets
Choose the weight set you need from 1 mg up to 5 kg. Add calibration certificates to provide reassurance that measurements can be validated at any time.
Protection and Longevity
Robust, easy-to-clean aluminum (OIML E1-F1) or plastic (ASTM 1-4 and OIML F1-M1) cases protect the integrity of the weights.
Marking Weights with Identical Values
If two weights in the set have the same nominal value, they are marked differently.
Mass Standard Calibration
We offer high-grade stainless steel knob and wire weights for weight calibrations and as reference weights in mass calibration services.
“E0” Reference Weights
Class "E0" weights (with a higher accuracy than OIML class E1 weights) enable calibration of mass standards at the highest metrological performance. Range: 0.05 mg up to 50 kg.
Microgram Weights for Specialized Applications
Microgram weights (50 µg to 500 µg) offer a test weight solution beyond traditional weighing boundaries.
Efficient Routine Testing
A CarePac contains everything you need for efficient balance routine testing in accordance with USP chapter 41 and GWP®.
Just Two Weights
According to GWP® two test weights are sufficient: at 5% capacity (repeatability) and at 100% capacity (sensitivity and eccentricity)
Comprehensive Solution
CarePac sets are supplied with a calibration certificate and professional weight-handling accessories so routine tests can be performed without worry.
Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights
Grip Handle Test Weights

Crane Test Weights / Heavy Capacity Test Weights

Grip Handle Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.
Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.
Heavy Capacity Test Weights
Unique design for safe lifting
Grip Handle Weights
Easy handling designed for routine testing
Single Test Weights

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.

Weight Sets

Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.

Reference Weights and Microgram Weights

Weights for highest metrological performance and specialized applications.

CarePac®

Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.

Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.

Grip Handle Test Weights

Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.

Kalibreringstjeneste

Publikasjoner

Brosjyre: OIML-lodd
Brosjyre: Loddkompetanse
Tips og triks: 12 praktiske tips for korrekt håndtering av lodd
White Paper: Sikker sporbarhet i testing av vekt
Denne siden er ikke optimalisert for nettleseren din. Vurder å bruke en annen nettleser eller oppgrader nettleseren til den nyeste versjonen for å sikre den beste opplevelsen