Presisjonsvekter

Presisjonsvekter

Nøyaktig og presist veieutstyr for laboratorier og produksjon

En presisjonsvekt er en nøyaktig, robust vekt med kapasitet fra 120 g til 64 kg, og lesbarhet fra 1 g til 0,1 mg. Modeller med lavere lesbarhet har en trekkskjerm for å sikre best ytelse, mens modeller med høy kapasitet har en stor veiepanne for å håndtere tunge laster. Presisjonsvekter brukes på en rekke bruksområder, på laboratorier og i produksjonsmiljøer, blant annet til prøve- og standardpreparering, formulering, statistisk kvalitetskontroll og telling.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Fordeler med METTLER TOLEDOs presisjonsvekter

FAQs

Hva er en presisjonsvekt eller presisjonslaboratorievekt?

En presisjonsvekt eller presisjonslaboratorievekt, noen ganger kalt en topplastvekt, er en type presisjonsvekt som brukes både på laboratorier og i produksjonsmiljøer. Presisjonsvekter og presisjonslaboratorievekter har en lang rekke bruksområder, inkludert enkel veiing, dynamisk veiing, prøveklargjøring, statistisk kvalitetskontroll, formulering og intervallveiing: De veier alt fra bare noen få gram til mange kilo. METTLER TOLEDO presisjonsvekter har lesbarhet fra 0-4 desimaler, dvs. fra 1 g ned til 0,1 mg (0,0001 g), og kapasitet opp til 64 kg. Våre høyytelses presisjonsvekter har lesbarhet med opptil 4 desimaler (0,0001 g eller 0,1 mg), og de er ideelle for bruksområder som involverer en tung tarabeholder og lav prøvevekt, eller når det er nødvendig å veie store og små mengder i samme beholder.

Presisjonsvekt
Presisjonsvekt

Trenger presisjonsvekter og presisjonslaboratorievekter trekkskjermer?

Presisjonsvekter og presisjonslaboratorievekter gir jevne avlesninger under flere ulike miljøforhold enn analysevekter. Dette skyldes at veiecellen i en presisjonsvekt er mindre følsom for temperatursvingninger og luftstrømmer.

Selv om en trekkskjerm vanligvis ikke er nødvendig når du bruker en presisjonsvekt med en lesbarhet på 1 eller 2 desimaler under standard presisjonsveieforhold, kan det hjelpe når du arbeider i en avtrekkshette fordi det beskytter presisjonsveiecellen mot den interne luftstrømmen. 1 mg og 0,1 mg presisjonsvekter har en svært følsom veiecelle og påvirkes derfor lettere av lufttrekk. En trekkskjerm bidrar til å opprettholde ytelsen. Faktisk er mange presisjonsvekter for lesbarhet på 1 mg og 0,1 mg utstyrt med trekkskjerm som standard.

METTLER TOLEDOS Excellence-nivå presisjonsvekter og presisjonsvekter er imidlertid utstyr med den innovative SmartPan-veiepannen. SmartPan-veiepannen er smart utformet for å minimere effekten av luftstrømmer på presisjonsveiecellen. Dette har forbedret repeterbarheten med opptil 86 % og gjør det også mulig å bruke 1 mg presisjonsvekter uten trekkskjerm med standard veieforhold. Når du arbeider i en avtrekkshette eller et sikkerhetsskap, gir 5 mg og 10 mg presisjonsvekter med SmartPan-veiepannen resultater opptil dobbelt så raskt som modeller uten SmartPan.

Les mer i vårt white paper: Enestående veieytelse – selv under krevende forhold.

Hvor brukes presisjonsvekter? Hva er bruksområdene for presisjonsvekter?

Presisjonsvekter og presisjonslaboratorievekter er mye brukt i laboratorier og i produksjonen for mange daglige oppgaver der presisjonsveiing er nødvendig, inkludert:

 • Veieelementer og prøver
 • Prøveklargjøring
 • Stykktelling
 • Statistisk kvalitetskontroll
 • Formulering
 • Siktanalyse
 • Differensiell veiing
 • Dynamisk veiing
 • Intervallveiing


Presisjonsvekter brukes på vanlige laboratorier, i forskning og utvikling, og kvalitetskontroll i en lang rekke bransjer, inkludert kjemi-, legemiddel-, matvare-, tekstil-, metall- og plastbransjen og i akademiske miljøer. Presisjonsvekter med høy kapasitet og presisjonsvekter med kapasitet på 10 kg eller mer er tilgjengelige med en stor veieplattform for å håndtere større laster. Disse topplastvektene med høy kapasitet brukes ofte i sammensatte, farmasøytiske, kjemiske og klebende formuleringsapplikasjoner.

I videoen ser du hvordan METTLER TOLEDOS presisjonsvekter kan forenkle formuleringsoppgavene dine: Formuleringsutvikling og produksjon av nøyaktige formuleringe.

Hvordan fungerer en presisjonsvekt?

METTLER TOLEDOS presisjonsvekter fungerer ved hjelp av prinsippet om elektromagnetisk kraftkompensasjon. Vektkraften til en gjenstand plassert på presisjonsvektens veiepanne vil motvirkes av en elektrodynamisk generert kraft. I stabil tilstand er denne kraften proporsjonal med den påførte vekten og kan derfor brukes som et målesignal. Presisjonsvekten tolker den kompenserende kraften som vekt og viser resultatet på vektterminalen i den aktuelle enheten (milligram, gram, kilogram).

Veiing med presisjonsvekt
Veiing med presisjonsvekt

Hva er en digital presisjonsvekt?

En digital presisjonsvekt er et elektronisk vektinstrument der vektmålingene bestemmes ved hjelp av digitale/elektroniske metoder. En digital presisjonsvekt har en digital visning der vektresultater vises med tall. Dette er i motsetning til et analogt display der vektresultatet leses fra posisjonen til en peker foran på en vekt Med en digital skjerm er resultatet entydig, mens det alltid vil være en viss mulighet for subjektive lesefeil når du leser avveiingsresultatet fra et analogt display. Et analogt display har imidlertid den fordelen at det er mulig å bestemme vektverdier som er brøkdeler av divisjonene til vektverdiene. Den minste økningen i vektverdiene på et digitalt display er kjent som vektinndelingen,d.

Digital presisjonsvekt
Digital presisjonsvekt

Hva er en digital vekts presisjon?

En digital vekts presisjon omtales vanligvis som dens lesbarhet. Dette er den minste forskjellen i vekt som kan registreres på vekten, og den er kjent som vektinndelingen,d. Den minste forskjellen i vekt som kan bestemmes på en presisjonsvekt bør ikke forveksles med den minste mengden som kan veies nøyaktig på en presisjonsvekt. Dette er kjent som minste netto prøvevekt.

Hva er en presisjonsveiingsvekt?

En presisjonsveiingsvekt er et annet navn på en presisjonsvekt, noen ganger også kalt presisjonslaboratoriumsvekt eller topplastvekt. 

Hva er en presisjonsvekt med høy ytelse?

En høyytelses presisjonsvekt er spesielt valgt for sin høyytelses veiecelle, som gir et høyere nivå av nøyaktighet enn en vanlig presisjonsveiecelle. En presisjonsvekt med høy ytelse gir høy kapasitet kombinert med høy lesbarhet, noe som gjør det mulig å veie både lette og tunge gjenstander nøyaktig. På grunn av den høye lesbarheten gjør en høy presisjonsvekt det mulig å veie små prøvestørrelser i tunge tarabeholdere, for eksempel i gassfyllingsapplikasjoner. Ved produksjon av formuleringer som består av store prøvemengder sammen med små prøvemengder, kan du bruke bare én beholder for hele prosessen ved hjelp av en presisjonsvekt med høy ytelse. Presisjonsvekter med høy ytelse brukes også av leverandører av vektkalibreringstjenester til massebestemmelse. Massemåleapplikasjoner innebærer å sammenligne massen til en gjenstand med den kjente massen til en referansevekt, derfor kalles en høyytelsespresisjonsvekt ofte en sammenligningsvekt.

Få vite mer om våre sammenligningsvekter.

Ta en titt på en av våre mest populære høyytelsespresisjonsvekter som er mye brukt til å fylle små prøvemengder i tunge tarakar, for eksempel i gassfylling og formuleringsapplikasjoner: Comparator XPR26003LC.

Sammenligningsvekter
Sammenligningsvekter

Hvordan veie en prøve på en presisjonsvekt?

Før du begynner å veie på presisjonsvekten eller presisjonslaboratorievekten:

 • Kontroller at kalibreringer og rutinetester er oppdaterte.
 • Kontroller at vekten står jevnt.
 • Om nødvendig, bruk hansker for å beskytte deg selv og for å unngå forurensning av prøven. For noen prøver kan personlig verneutstyr være nødvendig; sjekk din SOP.
   

For å veie en prøve på presisjonsvekten eller presisjonslaboratorievekten:

 1. Nullstill vekten
  • Dette gir deg et nullpunkt å starte veieprosessen fra.
 2. Plasser beholderen sentralt på veiepannen
  • Slik unngår du belastingsfeil i hjørnet.
 3. La presisjonsvekten blansere seg.
  • Vekten til tarabeholderen vises i displayet.
 4. Trykk på taraknappen.
  • Selv om displayet nå vil vise null (antall desimaler vil avhenge av presisjonsvektens modell), har vekten registrert beholderens vekt. Dette er ikke det samme som nullpunktet, og for å indikere dette vil nettovektindikatoren "N" også vises i displayet.
 5. Tilsett prøven i beholderen til du når målvekten.
  • Mange METTLER TOLEDO presisjonsvekter har en innveiingsguide som hjelper deg med å veie mer nøyaktig innenfor de definerte toleransene.
 6. Når vekten har stabilisert seg, kan du registrere nettovekten på prøven.
  • Vekten har nå registrert vekten av tarabeholderen og vekten av prøven.
 7. Skriv ut eller overfør resultatene dine.
  • De forskjellige vektene vil bli vist med T for tara, N for netto og G for brutto (total).
 8. Rengjør vekten og området rundt vekten i henhold til din SOP.
   

For å veie en prøve på presisjonsvekten eller presisjonslaboratorievekten:

 1. Nullstill presisjonsvekten.
 2. Plasser gjenstanden sentralt på veiepannen.
 3. Vektverdien vises når presisjonsvekten har stabilisert seg.
 4. Rengjør vekten.
   

I vår unnværlige veiledning finner du mer informasjon om alle aspekter av veiing: Vei på riktig måte.

Hva er forskjellen på null og tara?

Ved hjelp av null-funksjonen får du et nullpunkt som du kan begynne å veie fra. Hvis du allerede har noe på presisjonsveiepannen, for eksempel et beskyttende deksel, ignorerer nullfunksjonen dette effektivt. Nullfunksjonen inkluderer ikke noen vekt som allerede er registrert av veiecellen som en del av veieprosessen. Det er imidlertid viktig å merke seg at enhver vekt på presisjonsvekten fortsatt teller med i den totale belastningen du kan plassere på vekten (dvs. vektkapasiteten).

Når du plasserer en beholder på presisjonsvekten og deretter trykker på tarafunksjonen tilbakestilles displayet til null, og vekten registrerer internt vekten som er på veiepannen. Vekten er nå klar til at prøven legges til i beholderen. Når du skriver ut resultatene, registreres de forskjellige vektene med T for taravekt, N for nettovekt og G for bruttovekt (totalvekt).

I praksis bør du starte veieprosessen ved å trykke null →0←, og registrere vekten på beholderen ved å trykke på tara →T←.

Null og tara
Null og tara

Hvordan velge den beste presisjonsvekten for laboratorie- og produksjonsapplikasjoner?

Hver presisjonsveiing er forskjellig, og den ideelle presisjonsvekten for laboratorieveiing er kanskje ikke riktig for en svært lik anvendelse i et produksjonsmiljø. I laboratoriet kan en presisjonsvekt ha utfordringer med trekk, vibrasjoner og røykhetter, mens det for eksempel på et fabrikkgulv kan være støv, smuss, vibrasjoner fra maskiner og flere operatører i ulike skift.

Presisjonsveiing er ofte det første trinnet i en analyse eller prosess, så å ha nøyaktige veieresultater er viktig for å unngå feil senere. For å oppnå nøyaktige resultater som oppfyller prosesstoleransene må du være sikker på at vekten din er egnet for formålet. METTLER TOLEDOS gratis GWP®-anbefalingstjeneste hjelper deg med å velge riktig presisjonsvekt for laboratorie- eller produksjonsanvendelser ved å vurdere flere viktige faktorer:

 • Maksimal vekt: den maksimale mengden du vil veie (inkludert tarabeholderen)
 • Minste nettovekt: den minste prøven du vil veie (unntatt tarabeholderen)
 • Veietoleranse: graden av feil som er akseptabel, angitt som en ± prosentandel
 • Sikkerhetsfaktor: For å kompensere for variasjoner som skyldes trekk, forskjellige operatører, vibrasjoner osv., multipliseres minstevekten med en faktor som gjenspeiler graden av risiko forbundet med å ha et feil veiingsresultat (dvs. at en høy negativ konsekvens krever en høy sikkerhetsfaktor).

Ikke bare hjelper GWP®-anbefalingen deg med å velge riktig presisjonsvekt for laboratorie- og produksjonsveiing, den kan også hjelpe deg med å bekrefte at din eksisterende presisjonsvekt er egnet til formålet. For å få vite mer, se: Hvordan velge en laboratorievekt som oppfyller dine krav.

Hva er den minste lasten som kan veie på presisjonsvekten min?

Den minste nettovekten som kan veies nøyaktig på presisjonsvekten er kjent som minimumsvekten. Minimumsvekten er forskjellig for hver presisjonsvekt og varierer i henhold til veiecellens ytelse, omgivelsesforholdene, vektplasseringen og nøyaktigheten du trenger. Under minstevektverdien blir måleusikkerheten for stor, og veieresultatet er ikke til å stole på. Mange av METTLER TOLEDO presisjonsvekter har en funksjon som kalles MinWeigh. Når vekten på prøven er under minstevekten, forblir tallene på displayet røde og vektverdien vises ikke. Minstevekten til hver enkelt presisjonsvekt skal bestemmes på driftsstedet. METTLER TOLEDOs serviceteknikere kan bestemme minstevekten for deg som en viktig del av presisjonsvekttjenesten.

Få vite mer i vårt white paper: GWP® – The Standard.

Hva er den maksimale lasten som kan veie på presisjonsvekten min?

Presisjonsvektens kapasitet definerer maksimal belastning. METTLER TOLEDOs presisjonsvekter har kapasiteter fra 120 g til 64 kg, og modellnavnet angir vektkapasiteten. For eksempel er kapasiteten til XPR4002S 4,1 kg med lesbarhet med to desimaler (0,01 g), og MS8001TS har 8,2 kg kapasitet med lesbarhet med én desimal (0,1 g). Maksimal last omfatter beholderen og prøven som veies.

Hvorfor må jeg nivellere presisjonsvekten min?

Det er viktig å nivellere presisjonsvekten for å sikre at resultatene er nøyaktige. Presisjonsvekten din er nøyaktig konstruert for å fungere i den nivellerte posisjonen slik at lastcellen registrerer den fulle vektkraften til en hvilken som helst gjenstand som er plassert på den. Hvis vekten ikke er i vater, vil den registrerte vektverdien avvike fra den faktiske verdien i forhold til kvadratet av vippevinkelen.

Hellingsfeil
Hellingsfeil

Hvordan nivellerer jeg presisjonsvekten min?

Mange presisjonsvekter har en nivelleringsboble inne i en liten glaskuppel som vanligvis er plassert foran på vekten, nær displayet. Før du bruker vekten bør du raskt sjekke at boblen er i midten av kuppelen. Hvis den ikke er i midten, kan du bruke vektens justerbare føtter til å justere nivået på vekten og bringe boblen tilbake til midten. Mange av METTLER TOLEDOs presisjonsvekter har LevelControl-funksjonen, og den gir en advarsel hvis vekten ikke er i vater.

På noen vektmodeller forteller grafisk veiledning på skjermen deg hvilken fot du skal skru på, i hvilken retning og hvor mye.

Nivellering av en vekt
Nivellering av en vekt

Enkel vektnivellering

Enkel vektnivellering

Kan jeg bruke presisjonsvekten i en avtrekkshette? Kan lufttrekk påvirke resultatene mine?

Lufttrekk kan helt sikkert påvirke presisjonsvekten eller vekten din og dermed påvirke resultatene dine. Lufttrekk påvirker prøven, beholderen og veiepannen og utøver en ekstra kraft på presisjonsveiecellen, som vekten tolker som vekt. Spesielt når du bruker en presisjonsvekt med en lesbarhet på 1 mg, eller til og med 10 mg, kan denne ekstra vektkraften være betydelig, noe som påvirker nøyaktigheten til resultatene dine. Presisjonsvekter med lavere lesbarhet har av denne grunn en trekkskjerm montert .

METTLER TOLEDOs presisjonsvekter på Excellence-nivå og presisjonsvekter er utstyrt med veiepannen SmartPan. Denne unike veiepannen reduserer lufttrekkens innflytelse på presisjonsveiecellen og minimerer de tilknyttede feilene. Takket være raskere innsvingingstider, gjør SmartPan det mulig å levere resultater på halve tiden, sammenlignet med en standard veiepanne. Under krevende veieforhold (inne i et sikkerhetsskap) viser resultatene fra en presisjonsvekt med 1 mg lesbarhet med SmartPan en enestående 86 % forbedring i repeterbarhet sammenlignet med en standard veiepanne. Den ekstraordinære stabiliteten SmartPan gir gjør det også mulig for deg å veie med trekkskjermen åpen, noe som minimerer prosesstrinnene og bidrar ytterligere til å øke operasjonenes hastighet.  Under normale veieforhold kan en presisjonsvekt med 1 mg lesbarhet med SmartPan til og med brukes uten trekkskjerm.  

Last ned vårt white paper for å få vite mer om SmartPan:  Enestående veieytelse – selv under krevende forhold.

Kan temperaturen påvirke presisjonsvekten min?

Ja, omgivelsestemperaturen kan påvirke presisjonsvekten eller vekten . Temperaturendringer forårsaker utvidelse eller sammentrekning av komponentene i veiecellen, noe som påvirker dens ytelse og dermed påvirker presisjonsveieresultatene. Hvis omgivelsestemperaturen varierer på stedet der presisjonsvekten er installert, kan du få dårlig repeterbarhet. For å sikre best ytelse bør presisjonsvekten installeres i et rom der en konstant temperatur kan opprettholdes. Når en presisjonsvekt først kobles til strømforsyningen eller slås på, anbefales en oppvarmingstid på ca. 1-2 timer. Denne perioden gjør det mulig å justere presisjonsvekten til omgivelsestemperaturen og stabilisere omgivelsene. Denne oppvarmingen bør gjentas hver gang vekten slås på etter en periode med inaktivitet. Ideelt sett bør du la presisjonsvekten være slått på.

De fleste METTLER TOLEDO presisjonsvekter og presisjonsvekter er utstyrt med FACT helautomatisk innvendig justering. FACT utløser automatisk en justeringsprosedyre når en forhåndsdefinert temperaturforskjell overskrides. På denne måten opprettholdes presisjonsvektens nøyaktighet automatisk, uten at operatøren trenger å gripe inn.

Det bør også bemerkes at artikler, prøver eller beholdere som skal plasseres på en presisjonsvekt først bør akklimatiseres til omgivelsestemperaturen. Elementer som er varmere eller kaldere enn selve presisjonsvekten kan indusere små luftstrømmer som påvirker veiecellen på grunn av temperaturforskjellen. Ikke bare kan dette forårsake drivende vektverdier, men elementer kan virke tyngre eller lettere enn de faktisk er.

Temperaturpåvirkning på veiing
Temperaturpåvirkning på veiing

Presisjonsvektkalibrering, justering og rutinemessige tester – hvem skal gjøre hva, når og hvorfor

En presisjonsvektkalibrering er en vurdering av vektens ytelse. Kalibrering innebærer ikke å gjøre noen endringer i vektens atferd. En presisjonsvektjustering er derimot en intervensjon som endrer atferd. En kalibreringsprosedyre for presisjonsvekt kan vanligvis indikere behovet for en justering. Kalibrering skal alltid utføres av en autorisert servicetekniker. Som en del av hele kalibreringstjenesten kan teknikeren foreta en justering og kalibrere vekten på nytt for å verifisere ytelsen.

Mellom regelmessige kalibreringer gjort av en tekniker bør du også rutinemessig teste presisjonsvekten ved hjelp av to eksterne vekter. Disse rutinetestene fremhever eventuelle avvik fra kravene til veieprosessen og oppdager potensielle problemer tidlig.

METTLER TOLEDO har utviklet en globalt anvendelig vitenskapelig standard for riktig valg, kalibrering og drift av veieutstyr, kjent som GWP®, , eller Good Weighing Practice™. Vår GWP®-verifiseringstjeneste gir deg all den informasjonen du trenger om kalibreringsfrekvens og rutinetesting for dine spesifikke prosess- og kvalitetskrav: Veieenheter – Verifisere og opprettholde nøyaktighet over tid

Hvilke kvalitetssikringsfunksjoner har min XPR-presisjonsvekt?

XPR-presisjonsvekter har en rekke kvalitetssikringsfunksjoner som samarbeider for å hjelpe deg med å sikre nøyaktige resultater og overholde gjeldende forskrifter.

StatusLight™ er integrert på forsiden av vekterminalen og bruker farge for å raskt vise deg om vekten er klar til å begynne å veie. Vektstatusen registreres mot hvert veieresultat for å gi ytterligere prosessikkerhet.

Den GWP-godkjente funksjonen overvåker ikke bare vektstatusen aktivt, den sikrer også at du alltid veier innenfor det sikre veieområdet. Ikonet på skjermen er din forsikring om nøyaktige, reproduserbare resultater. GWP-Godkjent må aktiveres av serviceteknikeren din.

Toleranseprofilene sikrer at veieoppgavene oppfyller definerte kvalitetskrav og forskrifter. En advarsel vises på skjermen hvis resultatene er utenfor spesifikasjonene. Ved å bruke samme profil hver gang en bestemt oppgave utføres, sikres konsistens og sporbarhet.

Hvordan rengjør jeg presisjonsvekten min?

For å rengjøre presisjonsvekten må du først velge rengjøringsmiddel. Det valgte rengjøringsmiddelet vil avhenge av laboratoriet eller arbeidsplassen din, og risikoen for eksponering for skadelige kjemikalier eller aktive stoffer. Rengjøringsmidlet må imidlertid kunne fjerne all forurensning fullstendig uten å skade vekten. Som regel bør presisjonsvekten din rengjøres etter hver bruk eller endring av veiestoff, men dette kan variere avhengig av bransje, bruksområde og bruksfrekvens. Sjekk rengjøringsprosedyren for den anbefalte frekvensen.

En standard rengjøringsprosedyre for presisjonsvekt:

 1. Gjør deg klar – beskytt deg selv og ha rengjøringsinstruksjonene tilgjengelige
 2. Koble vekten fra strømforsyningen
 3. Rengjør området rundt vekten
 4. Demonter alle avtakbare deler
 5. Rengjør selve vekten
 6. Sett sammen vekten på nytt
 7. Sørg for at vekten er klar til bruk
   

Fullstendig informasjon om hvordan du rengjør presisjonsvekten, inkludert rengjøringsmetoder, rengjøringsmidler og tips om hvordan du holder presisjonsvekten ren, finner du i vår gratis veiledning: 8 trinn til en ren vekt. En rengjørings-SOP er inkludert.

Hva er måleområdet til en presisjonsvekt?

Området til en presisjonsvekt henviser til veieområdet. Veieområdet er kjent som vektens kapasitet og er den maksimale mengden som kan veies på vekten.

Hva er overbelastningsbeskyttelse på presisjonsvekten min?

Som navnet indikerer, sikrer overbelastningsbeskyttelsen veiecellen når objekter som er for tunge plasseres på veiepannen eller hvis noe ved et uhell slippes på den. Uten denne beskyttelsen kan den følsomme veiecellen bli skadet. En advarsel vises på vektdisplayet når vektkapasiteten overskrides. Alle METTLER TOLEDOS presisjonsvekter har overbelastningsbeskyttelse. 

Er min presisjonsvekt lovlig for handel (Legal-for Trade)?

For kommersielle bruksområder som innebærer direkte salg av produkter etter vekt kreves en Legal for Trade-vekt. Du bør sjekke lovkravene i landet og området der du produserer produktene og der de selges. De fleste METTLER TOLEDO-presisjonsvekter er tilgjengelige i Legal for Trade-versjoner. Våre Legal for Trade-presisjonsvekter gjennomgår ytterligere testing. Vi kan levere presisjonsvekter verifisert som Legal for Trade (/M-modeller). Imidlertid kan lokale forskrifter kreve at verifiseringen utføres av vekt og måleinspektører eller autoriserte serviceteknikere i ditt område (/A-modeller). Lokale forskrifter bør alltid konsulteres før du foretar et kjøp.

Legal for Trade-forseglingen gir kundene dine tillit til at vektmekanismen ikke er tuklet med, og at veieresultatene er korrekte.

Få vite mer: Legal-For-Trade Scales - Weighing on Trade Approved Balance.

Hvilken presisjonsvektmodell er egnet til å veie store laster og store gjenstander?

Vår portefølje av presisjonsvekter inkluderer flere store plattformvekter. Den større veiepannen gjør det enkelt å veie store laster og voluminøse gjenstander. Våre store plattformpresisjonsvekter har kapasiteter fra 10 kg opp til 64 kg og 0,1 og 2 desimalers lesbarhet (1 g, 0,1 g og 0,01 g). Våre høyytelses presisjonsvekter har lesbarhet med 3 desimaler (0,001 g). Valg av kapasitet og lesbarhet vil avhenge av din individuelle applikasjon.

Dra nytte av vår gratis GWP®-anbefalingstjeneste for å sikre at du velger riktig presisjonsvekt til dine behov: Slik velger du en laboratorievekt som oppfyller kravene dine

Kan jeg veie voluminøse gjenstander under presisjonsvekten min?

METTLER TOLEDOS presisjonsvekter gjør det mulig å installere en valgfri krok på bunnen av vekten som gjør det mulig å veie store gjenstander ved å henge dem under vekten. Kroken kan også brukes som en del av et tilpasset apparat for bestemmelse av tetthet. Dette oppsettet er ideelt for å bestemme tettheten til voluminøse elementer og elementer med en form som gjør dem vanskelige å håndtere.

Veiing av store elementer
Veiing av store elementer

Kan jeg bruke presisjonsvektens berøringsskjerm mens jeg bruker hansker?

Bruk av hansker mens du veier beskytter deg ikke bare mot skadelige stoffer, det bidrar også til å forhindre krysskontaminering av prøvene dine. Alle METTLER TOLEDOS presisjonsvekter kan brukes med hansker. Våre presisjonsvekter på avansert nivå og standardnivå har en dedikert hanskemodus som optimaliserer berøringsskjermen ved bruk av gjenbrukbare hansker (gummi, neopren) og engangshansker (nitril, lateks eller vinyl). For å få vite mer, se: Veiing med lateks, silikonhansker. Vekter med hanskemodus for engangshansker og hansker til gjenbruk

Hanskemodus På

Hanskemodus På

Hva er minstevekten på presisjonsvekter min?

Minstevekt på presisjonsvekter er instrumentets nøyaktighetsgrense og den minste mengden som vekten kan veie nøyaktig. Det er ikke det samme som vektinndelingen, d; dette er vektlesbarheten, som er den minste forskjellen i vekt som kan bestemmes. Minstevekten er ikke den samme for hver presisjonsvekt og avhenger av dens plassering, veiecellens ytelse, omgivelsesforholdene og den påkrevde veienøyaktigheten. Under den bestemte minstevektverdien blir måleusikkerheten større enn den påkrevde nøyaktigheten, og veieresultatene kan derfor ikke stoles på.

For å unngå dette problemet har mange av METTLER TOLEDOs presisjonsvekter en funksjon som kalles MinWeigh. MinWeigh overvåker vekten til prøven som legges på vekten. Når vekten på prøven er under minstevekten, forblir tallene på displayet røde og vektverdien vises ikke. MinWeigh må settes opp av en sertifisert tekniker.

Minimumsvekt
Minimumsvekt

Hvordan kan jeg overføre presisjonsveieresultatene mine til en PC eller annen datamaskin?

METTLER TOLEDO presisjonsvekter støtter enkel dataoverføring uten behov for ekstra programvare. Presisjonsvekten må først kobles til PC-en din, enten via RS232- eller USB-tilkoblingene.

 • Med presisjonsvekter på avansert nivå og standardnivå må du aktivere PC Direct. Bare trykk på "Skriv ut" for å overføre veieresultatet til et Excel-regneark eller Word-dokument.
 • Med presisjonsvekter på Excellence-nivå må du aktivere HID-funksjonen (slipp-til-markør). Når du har veid prøven, trykker du på "Legg til resultat" på vektvisningen, og resultatet overføres direkte til et Excel-regneark eller Word-dokument.

For mer avanserte databehandlingsmuligheter kan vi tilby deg dedikert programvare:

 • Vår EasyDirect™-programvare gir utvidede resultatstyringsmuligheter for våre presisjonsvekter på avansert nivå og standardnivå, inkludert csv-fileksport, statistiske beregninger og gjennomgang av resultater.
 • LabX® laboratorieprogramvare gir avansert datastyring og resultatanalyse for våre presisjonsvekter på Excellence-nivå. LabX er en svært fleksibel løsning for sentralisert behandling av data, oppgaver, instrumenter og brukere, og kan hjelpe deg med å overholde 21 CFR del 11 og ALCOA+ -dataintegritetskrav.

Må jeg kalibrere presisjonsvekten min?

Kalibrering er en vurdering av vektytelse. Hvorvidt du må kalibrere presisjonsvekten eller ikke, avhenger av hvor den brukes og om det er relevante gjeldende forskrifter. I visse regulerte miljøer er kalibrering en nødvendighet for å verifisere at vekten fungerer som påkrevd. Vektkalibrering utføres av autoriserte serviceteknikere, mens rutinemessig testing utføres av vektbrukeren. Rutinemessig testing er viktig, da det bidrar til å fremheve avvik i vektytelse som kan føre til resultater utenfor toleranse. Les mer om vektkalibrering.

Hva er forskjellen mellom en presisjonsvekt og en analytisk vekt?

En presisjonsvekt gir vanligvis lesbarhet fra 0–3 desimaler (1 g til 1 mg), mens en analytisk vekt defineres som å ha lesbarhet på 4 desimaler eller mer (0,1 mg).

Hva er de forskjellige typene presisjonsvekter?

METTLER TOLEDO tilbyr mange presisjonsvekter som kan kategoriseres generelt som vist nedenfor:

 1. Stor plattform
  • Presisjonsvekt med en stor veieplattform for å håndtere tunge og voluminøse laster.
  • Lesbarhet: 1 g –1 mg
  • Desimalplasser: 0-3
  • Kapasitetsområde: 10,1 kg – 64,1 kg
  • VeiepanneRektangulær SmartPan panne (stor)
 2. Lav, liten plattform
  • Presisjonsvekt med en liten veieplattform for å håndtere standardbelastninger og mindre voluminøse gjenstander.
  • Lesbarhet: 1 g –1 mg
  • Desimalplasser: 0-3
  • Kapasitetsområde: 310 g – 10,1 kg
  • Veiepanne: Rektangulær SmartPan
 3. Stor plattform med høy ytelse
  • Sammenligningspresisjonsvekter, nøye utvalgt for sin eksepsjonelle repeterbarhet ved høyere kapasitet.
  • Lesbarhet: 1 mg
  • Desimalplasser: 3
  • Kapasitetsområde: 26,1 kg – 64,1 kg
  • Veiepanne: LevelMatic veiepanne (stor)
 4. Høyytelses, liten plattform (leveres med trekkskjerm) 
  • Sammenligningspresisjonsvekter, nøye utvalgt for sin eksepsjonelle repeterbarhet ved høyere kapasitet.
  • Lesbarhet: 0,1 mg
  • Desimalplasser: 3-4
  • Kapasitetsområde: 2,3 kg – 10,1 kg
  • Veiepanne: LevelMatic veiepanne (liten)
 5. Med trekkskjerm
  • Presisjonsvekter med høyere lesbarhet til veiing av mindre laster.
  • Lesbarhet: 1 mg – 0,1 mg
  • Desimalplasser: 3-4
  • Måeområde: 101 g – 5,1 kg
  • Veiepanne: Rund panne Firkantet panne SmartPan (liten)
 6. Bærbar
  • Lett presisjonsvekt, lett å flytte dit du trenger å veie og kan drives på batteri.
  • Lesbarhet: 100 mg – 10 mg
  • Desimalplasser: 1–2
  • Kapasitetsområde: 220 g – 6,2 kg
  • Veiepanne: Rund panne