Mikrovekter

Mikrovekter

For de mest verdifulle prøvene

En mikrovekt er et eksepsjonelt presist instrument som brukes til å veie svært små prøver med høy grad av nøyaktighet. Mikrovekter fra METTLER TOLEDO har kapasiteter opptil 52 g og lesbarheter ned til 0,1 µg, noe som gjør at du kan veie små prøver med vekt helt ned til 30 µg. Mikroveiing brukes vanligvis innen kjemisk analyse og grunnstoffanalyse, utslippstesting og prosesser som involverer små mengder av sjeldne, verdifulle, toksiske eller potente stoffer.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Fordeler

Ofte stilte spørsmål

Hva er en mikrovekt, og hva er en ultramikrovekt?

En mikrovekt er et svært presist veieinstrument som brukes til å bestemme vekten på svært små prøver i mikrogram-veieområdet. Mikrovekter har en lesbarhet på seks desimalplasser (1 µg) og ultramikrovekter har en lesbarhet på sju desimalplasser (0,1 µg). Veieområdet til en mikrovekt eller ultramikrovekt er svært sensitivt, og dette gjør det mulig å veie prøver helt ned til 30 µg med høy grad av nøyaktighet. Mikrovekter brukes vanligvis til utslippstesting, filterveiing og kjemiske analyser og grunnstoffanalyser.

Se prøveprepareringsvideoen for å se XPR-mikrovekter i bruk:

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Mikrovekt kontra analysevekt Hva er forskjellen?

En analysevekt er definert som en vekt som har en lesbarhet på minst 4 desimalplasser (0,1 mg), og enkelte har lesbarheter på 5 eller 6 desimalplasser. En mikrovekt har en lesbarhet på 6 (1 µg) eller 7 (0,1 µg) desimalplasser, og navnet mikrovekt kommer av muligheten til å lese av mikrogram. Generelt har mikrovekter bedre veieytelse og lavere minimumsvekt, og dette gjør dem ideelle til veiing av svært små prøver, fra mikrogram og opptil kun flere milligram. METTLER TOLEDOs vektportefølje inkluderer tre ulike typer mikrovekter: mikroanalysevekter, mikrovekter og ultramikrovekter, etter stigende veieytelse. Mikroanalysevekten har samme form som en analysevekt, men den har et ekstra, innvendig trekkvern og mindre hengende veieskål. Mikrovekter og ultramikrovekter fra METTLER TOLEDO har en beskyttet konstruksjon med et forskjellig utformet hus og et sylindrisk trekkvern. Tabellen under viser et sammendrag av de tre typene mikrovekter fra METTLER TOLEDO.

Type

Lesbarhet

Vektinndeling, d

Lesbarhet

Desimalplasser* (sifre)

Minimumsvekt

(5 % last, k = 2, U = 1 %)

Type trekkvern 
Mikro-analysevekt

1 µg

(0,001 mg)

6

Ned til 120 µg

(0,12 mg)

Rektangulært ytre + ekstra rektangulært indre
Mikrovekt1 µg
(0,001 mg)
6

Ned til 82 µg

(0,082 mg)

Rund
Ultramikrovekt

0,5–0,1 µg

(0,0005 mg) (0,0001 mg)

7

Ned til 30 µg

(0,03 mg)

Rund

*Antall desimalplasser henviser til målinger i gram

Hva brukes en mikrovekt til?

Mikrovekter brukes i et stort utvalg av bruksområder som krever veiing av svært små prøver med høy grad av nøyaktighet. Mikrovekter er ideelle for veiing av verdifulle, sjeldne og potente stoffer ettersom det kreves kun svært små mengder, og dette gjør det tryggere, mer økonomisk og sikrer at du får mest mulig ut av de verdifulle prøvene. Mikrovekter brukes vanligvis på laboratorier som utfører produkttesting og kvalitetssikring. Mikrovekter er perfekte for bruk til veiing av små mengder pulver og mineraler på kjemilaboratorier og i gruvedrift. Vanlige bruksområder for veiing med mikrovekter omfatter veiing av partikler (filterveiing/utslippstesting), analysering av insektsmidler, pipettekalibrering og stentveiing.

Hvis du vil ha mer informasjon om veiing med en mikrovekt, kan du gå til siden med prosedyrebiblioteket vårt.

Se mikrovektene våre i bruk her:

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Hva er spesielt med utformingen av mikrovekter?

XPR-mikrovekter fra METTLER TOLEDO har noen unike designegenskaper for å sikre at du får den beste veieytelsen i kombinasjon med ergonomisk drift.

Elektronikken i mikrovekten er adskilt fra veiecellen

XPR-mikrovekter fra METTLER TOLEDO er smart utformet slik at elektronikken er adskilt fra den presise, mekaniske veiecellen. Denne adskillelsen hindrer at varmen fra elektronikken påvirker den sensitive veiecellen, ettersom denne varmen kan føre til ustabile og feilaktige veieresultater. I tillegg har XPR-mikrovekter fra METTLER TOLEDO XPR et aktivt temperaturstyringssystem (ATC™). ATC sikrer at temperaturen inni veiekammeret tilsvarer temperaturen på utsiden, og dette sikrer et stabilt veiemiljø. Fordelen er kortere innsvingningstid, mindre avvik og et enestående nivå av nøyaktighet.

 

Hovedskjerm og ekstraskjerm

Hovedterminalen på XPR-mikrovektene fra METTLER TOLEDO sørger for fleksibilitet ved at den er plassert borte fra mikrovekten og kan plasseres der det er mest praktisk. Mikrovekten kan for eksempel plasseres i et avtrekksskap og terminalen kan plasseres på utsiden av skapet. Den andre SmartView-terminalen er plassert like over veiekammeret, og dette er svært praktisk ved veiing av prøver. SmartView-terminalen har også innebygde standard vektfunksjoner for å gjøre den mer praktisk og ergonomisk.

 

Rundt trekkvern gir 360° sikt

XPR-mikrovekter og ultramikrovekter har et rundt veiekammer av glass, som gir 360° sikt, inkludert ovenfra, slik at du har best mulig sikt ved håndtering av små, skjøre og eventuelt farlige prøver. I tillegg kan dørene til trekkvernet betjenes automatisk ved å bevege hånden foran en av sensorene. Alle deler kan raskt tas av, rengjøres og settes på plass igjen uten bruk av verktøy.

 

Lite fotavtrykk

XPR-mikrovekter fra METTLER TOLEDO har det minste fotavtrykket av alle mikrovekter på markedet. I kombinasjon med muligheten til å plassere hovedterminalen der det er mest praktisk for deg, gjør dette at du får mest mulig ut av verdifull arbeidsplass på benken. Det er også svært nyttig ved bruk i avtrekksskap med begrenset plass.

Hvilken mikrovekt er riktig for meg?

Når du skal finne ut hvilken mikrovekt fra METTLER TOLEDO som passer til ditt bruk, må du først tenke over den laveste vekten du kommer til å veie og hvilket nøyaktighetsnivå du trenger (dvs. den akseptable toleransen). Andre viktige hensyn er hvilken maksimumsvekt du kommer til å veie, og prosessrisikoen (dvs. hvilke negative konsekvenser et feilaktig veieresultat vil ha).

Du må være oppmerksom på at alle målinger på alle vekter eller mikrovekter er befestet med usikkerhet. For å sikre nøyaktige resultater og unngå feil er det avgjørende at du forstår denne usikkerheten. Ved veiing av små prøver på en mikrovekt, er usikkerheten nesten utelukkende forbundet med repeterbarhet (dvs. i den nedre enden av veieområdet til mikrovekten). Det er repeterbarheten, ikke lesbarheten, som fastsetter nøyaktigheten til et veieinstrument. Lesbarheten definerer den minste vektforskjellen som kan vises på mikrovekten. Den minste mengden som kan veies på mikrovekten er kjent som vektens minimumsvekt. I kombinasjon med prosesstoleransene er minimumsvekten ved nøyaktighetsgrensen for målingene dine. Under denne verdien er unøyaktigheten for høy og resultatet er ikke pålitelig.

Spør din METTLER TOLEDO-konsulent om vår GWP®-anbefaling, som hjelper deg å velge riktig veieinstrument i henhold til det spesifikke bruksområdet og nøyaktighetskravene.

Hvordan veier man på en mikrovekt?

Bruk alltid hansker når du arbeider med mikrovekter – fingeravtrykk og fett fra hendene påvirker resultatene. Når du starter en veiing, begynner du med å nullstille vekten. Åpne døren til trekkvernet, og bruk deretter en pinsett til å åpne trekkvernet og sett en beholder eller et veieskip på veieskålen. Lukk døren og la verdien stabiliseres. Nå skal du tarere mikrovekten. Når du har dosert prøven, lukker du døren og venter til mikrovekten stabiliseres. En mikrovekt er svært følsom for bevegelse. Ikke berør benken mens du venter på at vekten skal stabiliseres. Registrer nettovekten eller gjenta dosering helt til ønsket vekt er nådd. Rengjør mikrovekten, redskapene og arbeidsstedet etter hver bruk.

Den generelle veieprosessen med en mikrovekt forklares i denne videoen:

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Hvordan kan jeg sikre stabile avlesninger på mikrovekten?

Mikrovekter er svært sensitive instrumenter, og den minste forstyrrelse fra omgivelsene og alle brukerhandlinger kan ha betydelig innvirkning på målestabiliteten. Derfor må alle mulige kilder til vibrasjoner unngås. Mikrovekter er svært utsatte for luftstrømmer, støv og temperatursvingninger, og derfor er det best at de installeres på et sted der omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten holdes på et stabilt nivå. Det er særlig viktig at de holdes unna ventilasjonsåpninger, vinduer og dører.

Mikrovekten må settes opp på en solid arbeidsbenk i et område med lite trafikk og fri for trekk. Ideelt sett bør den settes opp på et eget veiebord som er optimalisert for bruk av en mikrovekt.

Når en mikrovekt først kobles til strømforsyning eller slås på etter en periode der den ikke har vært i bruk, anbefales det at den får varme seg opp et par timer for temperaturstabilisering.

Når du bruker mikrovekten, må konveksjonsluftstrøm som forårsakes av temperaturforskjeller i veiekammeret, minimeres, fordi det kan påvirke resultatene negativt. For å unngå dette må du bare håndtere prøver med pinsett, og sørge for at prøver, beholdere og verktøy holder romtemperatur.

Hvis du vil ha flere tips og råd om hvordan du kan få mest mulig ut av mikrovekten, kan du laste ned vår gratis veiledning: 10 trinn for vellykket mikroveiing

Hva er den sikreste metoden for veiing av toksiske og potente stoffer på en mikrovekt?

Mange av stoffene som prosesseres på et laboratorium eller i et produksjonsmiljø, er toksiske og utgjør en risiko for brukerens sikkerhet. Dette gjelder særlig innen mikrobiologi og farmasi. For å sikre renhet og unngå farlig krysskontaminering, er korrekt bruk av nødvendig personlig verneutstyr og korrekt håndtering av stoffene som veies, av avgjørende betydning.

I denne videoen viser vi en sikker måte å behandle farlige materialer på samt hvordan mikrovekter fra METTLER TOLEDO støtter sikker veiing.

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Last ned vårt white paper for å finne ut mer om hvordan du opprettholder sikkerheten under veiing av farlige materialer.

Hvordan kalibrerer og justerer jeg mikrovekten? Hva med rutinemessig testing av mikrovekten?

Utforsk våre kalibreringstjenester, som er skreddersydd til å passe perfekt til akkurat dine krav. På XPR-mikrovekter utføres automatiske justeringer ved bruk av mikrovektens interne testlodd via den innebygde proFACT-funksjonen. proFACT sikrer stadig nøyaktighet ved automatisk justering av mikrovekten når det forekommer en endring i omgivelsestemperaturen.

Kalibrering er en vurdering av mikrovektens ytelse. Ettersom mikrovekten er svært nøyaktig, skal kalibreringen kun utføres av en sertifisert leverandør av kalibreringstjenester. Kalibreringen inkluderer vanligvis en vurdering av mikrovektens minimumsvekt samt eventuelle nødvendige justeringer. Du får et kalibreringssertifikat, og dette sertifikatet er din garanti for at mikrovekten fungerer som forventet og er nødvendig for å dokumentere sporbarhet.

Rutinemessig testing utført av brukeren er også viktig mellom kalibreringer. Rutinemessig testing gir en tidlig indikasjon på avvik i ytelsen som kan føre til resultater utenfor spesifikasjonene.

METTLER TOLEDO har utviklet en global vitenskapelig standard for sikkert valg, kalibrering og betjening av veieutstyr, kjent som Good Weighing Practice™ (GWP®).

Utforsk våre kalibreringstjenester, som er skreddersydd til å passe perfekt til akkurat dine krav.

Hvordan kan jeg lagre resultatene og dataene fra mikrovekten?

På XPR-mikrovekter fra METTLER TOLEDO lagres alle data og all prosessinformasjon automatisk på den innebygde notisblokken. Via en enkel kabeltilkobling kan resultatene overføres rett til en PC. De kan også overføres via en USB-lagringsenhet. LabX™-laboratorieprogramvaren håndterer automatisk alle veieresultater, beregninger og metadata og sørger for omfattende databehandling. Med LabX får du sentral styring av instrumenter, oppgaver og brukere, veiledning i standard driftsprosedyrer rett på skjermen på mikrovekten, den sikrer fullstendig dataintegritet og overholder samsvar med CFR 21 del 11.

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler

Utslippstesting – gravimetrisk bestemmelse av partikler