Tørkevekter – METTLER TOLEDO

Bestill et onlinemøte med en spesialist i dag

Book et møte

Tørkevekter

Med halogenoppvarmingsteknologi for raske, nøyaktige og pålitelige resultater

En tørkevekt er en enhet som bestemmer fuktinnhold ved bruk av vekttap ved tørking-metoden, og den består av en veieenhet og en halogenoppvarmingsenhet. Den oppfyller kravene til kvalitetskontroll og produksjon i næringsmiddel-, legemiddel- og kjemisk industri samt andre bransjer. Du får: nøyaktige resultater gjennom nøyaktig veiing og temperaturkontroll, intuitiv drift med trinnvis brukerveiledning, solid konstruksjon som sikrer lang levetid for instrumentet samt støtte fra vårt globale servicenettverk.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Advantages of METTLER TOLEDO's Moisture Analyzers

Fast Return on Investment for Moisture Analyzer

Rask avkastning på investeringen

Raske og pålitelige fuktresultater bidrar til å øke produktiviteten, optimalisere prosesser og spare tid.

Accurate Results for All Sample Types

Nøyaktige resultater for alle prøvetyper

Få svært pålitelige og repeterbare fuktresultater takket være rask oppvarming med halogen og overlegen veieytelse.

Tørkevekter med høy ytelse

Tørkevekter med høy ytelse
HX204- og HS153-tørkevektene leverer svært nøyaktige og repeterbare resultater for alle prøvetyper, og de kan oppfylle alle forskriftsmessige krav.

Tørkevekter med høy ytelse

HX204- og HS153-tørkevektene leverer svært nøyaktige og repeterbare resultater for alle prøvetyper, og de kan oppfylle alle forskriftsmessige krav.

Robust tørkevekt som passer til alle formål

Robust tørkevekt som passer til alle formål
Bruk av berøringsskjerm samt brukerveiledning gjør det enkelt å bestemme fuktinnholdet i en rekke prøver. HC103 har et kompakt design og en solid konstruksjon som gjør den ideell til både bruk på laben og under produksjon.

Robust tørkevekt som passer til alle formål

Bruk av berøringsskjerm samt brukerveiledning gjør det enkelt å bestemme fuktinnholdet i en rekke prøver. HC103 har et kompakt design og en solid konstruksjon som gjør den ideell til både bruk på laben og under produksjon.

Intuitive and User-Friendly Operation

Intuitiv og brukervennlig drift

Brukeren kan starte tørkemetodene direkte via snarveier på startskjermbildet. Brukerveiledningen på skjermen forenkler driften og minimerer feil selv for operatører uten opplæring.

Suitable for Lab and Production

Egnet for lab og produksjon

Kraftig kabinett og solide komponenter sikrer lang levetid for instrumentet selv under tøffe forhold.

Versatile Data Management for Moisture Analyzers

Allsidig datahåndtering

Dataoverføring er tilgjengelig via USB, Ethernet, Wifi og RS232. Med PC-programvaren EasyDirect kan du lagre alle data i en SQL-database og visualisere resultatene. Eller du kan skrive ut resultatene på en nettverksskriver eller en strimmelskriver.

Quick and Easy Cleaning of Moisture Analyzer

Rask og enkel rengjøring

Takket være flate overflater i rustfritt stål kan instrumentet rengjøres raskt og enkelt.

Moisture Analyzers - compliance and ALCOA+ requirements

Designet for samsvar

Kvalitet og funksjoner og brukeradministrering sikrer samsvar og oppfyller kravene i ALCOA+.

SmartCal – teststoff for tørkevekter

SmartCal – teststoff for tørkevekter
Vær i samsvar og sikre konstant instrumentytelse med SmartCal, som er en enkel 10-minutters test som verifiserer tørkevektens generelle ytelse.

Rask sjekk av instrumentets ytelse

Vær i samsvar og sikre konstant instrumentytelse med SmartCal™, som er en enkel 10-minutters test som verifiserer tørkevektens generelle ytelse.

Ønsker du at saldoene dine skal betjenes av markedslederen?

Hva er en tørkevekt?

En tørkevekt fastslår fuktinnholdet i en prøve med vekttap ved tørking-metoden, og den består av en en vektenhet og en oppvarmingsenhet (infrarød). Den kalles ofte også fuktvekt eller fuktmåler.

Se videoen for å lære mer:

En tørkevekt bestemmer fuktinnholdet i en prøve med vekttap ved tørking-metoden, og den består av en vektenhet og en oppvarmingsenhet (infrarød). Den kalles ofte også fuktvekt eller fuktmåler.

Hvordan virker en tørkevekt?

En tørkevekt fungerer etter termo-gravimetrisk prinsipp, som også ofte kalles “vekttap ved tørking-metoden”. Tørkevekten består av to komponenter, en vektenhet og en oppvarmingsenhet. For å måle fuktinnholdet registreres prøvens startvekt. Deretter tørkes prøven ved bruk av en halogenlampe eller en annen infrarød radiatorer mens den integrerte vekten kontinuerlig registrerer vekten av prøven. Når prøven ikke lenger mister vekt, slås instrumentet av og fuktinnholdet beregnes. Den totale reduksjonen i vekt brukes til beregne fuktinnholdet.

Våre tørkevekter oppfyller kravene til bestemmelse av fuktinnhold i forbindelse med kvalitetskontroll, produksjon og under prosessering, og de tilbyr:
• nøyaktige og pålitelige resultater gjennom nøyaktig temperaturkontroll med halogenoppvarming og enestående veieteknologi
• intuitiv drift med trinnvis brukerveiledning for å unngå feil under rutinemessig drift
• Konsekvent måleytelse, takket være instrumentets solide design og innebygde tester, som støttes av vårt globale servicenettverk.

Hvilken tørkevekt er best til mitt bruksområde?

Tørkevekter
Slik velger du en tørkevekt

Det er ikke alltid enkelt å finne den beste tørkevekten til ditt bruk. Den beste tørkevekten er den som passer til dine spesifikke krav. Kravene gjelder vanligvis ikke bare for måleytelsen, men de gjelder som regel også for andre faktorer som brukervennlighet, muligheter for databehandling, robusthet (lang levetid for instrumentet) og samsvar. METTLER TOLEDO tilbyr et stort utvalg av pålitelige instrumenter som dekker alle grunnleggende krav, generelle krav og krav til høy ytelse.

Hva slags oppvarmingssystem finnes i en tørkevekt?

Oppvarmingskilden (halogenlampe, metallstang, keramikk, kvartslampe) og regulering av denne er definert som et oppvarmingssystem. Alle nevnte oppvarmingskilder er infrarøde radiatorer. Dette betyr at prøven varmes opp ved absorbsjon av infrarød stråling.

Hva er fordelene med halogen oppvarming?

Den viktigste ytelsesfaktoren er nøyaktig og rask temperaturregulering, som best leveres av halogenlamper på grunn av deres lave masse og således raske reaksjonstid. Dette sikrer repeterbare resultater fra første måling (enkelte andre varmekilder leverer enten forskjellige resultater for den første målingen eller krever en oppvarmingsmåling, og dette er bortkastet tid og ressurser). I tillegg er en jevn varmefordeling på prøvens overflate avgjørende for repeterbare og pålitelige resultater.“Vi anbefaler at du spør oss eller en annen produsent for en demonstrasjon slik at du kan oppleve ytelsen i virkeligheten.

Hvilken tørkevekt er best for arbeidere på laboratoriet eller i produksjonen?

Vanligvis krever arbeidere på laboratoriet eller i produksjonen et instrument som er intuitivt å bruke og som veileder operatøren gjennom hver prosess. Dette sikrer at brukerne følger de riktige prosedyrene og således forhindrer feilbehandling. Grafisk brukerveiledning, metodesnarveier, brukeradministrasjon og muligheten til å velge et spesifikt språk er nyttige instrumentfunksjoner. Se videoen under for å lære mer om enkel betjening:

Vanligvis krever arbeidere på laboratoriet eller i produksjonen et instrument som er intuitivt å bruke og som veileder operatøren gjennom hver prosess. Dette sikrer at brukerne følger de riktige prosedyrene og således forhindrer feilbehandling. Grafisk brukerveiledning, metodesnarveier, brukeradministrasjon og flere språk er nyttige instrumentfunksjoner. Se videoen for å lære mer om enkel betjening:

Hvilken tørkevekt anbefales for best repeterbarhet?

Vi anbefaler HX204-tørkevekten. Den har en høytytende veiecelle med lesbarhet for fuktinnhold på 0,001 %, som er adskilt fra varmekilden for å sikre de beste resultatene fra fuktmålingen, selv når du måler et stoff med svært lavt fuktinnhold.

Hvordan hjelper tørkevekten med med å være i samsvar med forskrifter som USP, FDA, ASTM eller 21 CFR del 11?

To emner er viktige med tanke på samsvar: databehandling og ytelsestesting. Sikring av dataintegritet betyr at alle registrerte data tilordnes en bruker (den brukeren som har utført målingen), er kvalifiserte (sporbare, lesbare), samtidige (registrert på genereringstidspunktet), originale og nøyaktige (korrekte, fullstendige). Husk at selve instrumentet aldri er i samsvar i seg selv, men det hjelper brukeren med å overholde samsvar. HX204 er tørkevekten for bransjene som har de strengeste kravene til samsvar. Den hjelper brukeren gjennom sikkerhets- og dataintegritetsfunksjoner, slik som brukeradministrasjon (forebygger uønskede endringer gjennom unike brukerpålogginger), skreddersydde rapporter (inkludert skrivebeskyttede PDF-rapporter) og integrert ytelsestesting av alle relevante målesystemer (oppvarmingsenhet, vekt, testing av hele instrumentet) på bruksstedet.

Kan jeg automatisere fuktbestemmelsesprosessen eller styre tørkevekten eksternt?

METTLER TOLEDOs tørkevekter kan styres ekstern takket være det omfattende MT-SICS-kommandosettet, som leveres som standard. Imidlertid er det bare HX204 som er egnet for automatisering, på grunn av det automatiske lokket. Dette gjør at du kan helautomatisere fuktmålinger, inkludert valg av og starting av ulike tørkemetoder.

Jeg ønsker å skifte ut den gamle tørkevekten min – hvilken modell bør jeg velge?

Utskifting av den eksisterende tørkevekten er en viktig beslutning. Hvis du har en gammel tørkevektmodell som vi ikke produserer lenger, og ønsker å sikre at du får minst den samme ytelsen som på den gamle tørkevekten, anbefaler vi at du vurderer en av de følgende tørkevektene for å få optimal ytelse:

HR83, HR73 → HX204 

HG63, HG53 → HS153 

HB43-S, HB43, LP16 → HC103