Tørkevekt - Når fuktinnholdet er viktig
Tørkevekter

Tørkevekt

Når fuktinnholdet er viktig

Når fuktinnholdet er viktig

Fukt påvirker prosesserbarheten, holdbarheten, egnetheten og kvaliteten for mange produkter, så som farmasøytiske stoffer, plast og mat. Informasjo...

Fukt påvirker prosesserbarheten, holdbarheten, egnetheten og kvaliteten for mange produkter, så som farmasøytiske stoffer, plast og mat. Informasjon om og bestemmelse av fuktinnhold er derfor svært viktig. METTLER TOLEDO er eksperten innen fuktanalyser og tilbyr et stort utvalg av pålitelige instrumenter som passer behovene til kvalitetskontroll og prosesskontroll. Som en ledende produsent av høykvalitets tørkevekter og verktøy for instrumentytelsesverifisering, som SmartCal, med massevis av prosesskunnskap og en serviceorganisasjon i verdensklasse, kan vi tilby en komplett fuktløsning for å sikre optimal fuktbestemmelse.

 

Hva er en tørkevekt, og hvordan fungerer den?

En tørkevekt kalles ofte også fuktvekt eller fuktmåler. Den består av en veieenhet og en varmeenhet (infrarød teknologi), og brukes til å fastslå fuktinnholdet i en prøve med prinsippet vekttap ved tørking. I dag bruker mange kunder en tørkevekt fordi de ønsker en mye raskere metode for å analysere fuktinnholdet. Tørkevekter brukes i mange bransjer, som næringsmiddel, kjemikalier, farmasi og plast. Fastsettelse av fuktinnholdet i matvarer er spesielt viktig, fordi fuktinnholdet påvirker kvaliteten og holdbarheten til et produkt.

 

Se vår side med 'Vanlige spørsmål om fuktanalyser' for å finne ut mer om tørkevekter.

 


Profesjonell fuktanalysator
fuktighetsmåler
Tørkevekt
SmartCal test substance

Profesjonell fuktanalysator

Avansert fuktighetsmåler

Tørkevekt

SmartCal Test Substance

Når fukt har noe å si, leverer METTLER TOLEDOs profesjonelle fuktanalysatorer utmerkede resultater.
Rutinemessig fuktighetsmåler gjort enkelt. Praktisk bruk, smart veiledning og robust konstruksjon for laboratoriet og fabrikkgulvet.
METTLER TOLEDO-kvalitet til en gunstig pris. Enkel betjening og pålitelig ytelse gjør dagligdags, rutinemessig fuktmåling enkelt og effektivt.
SmartCal™ test substance ensures trusted moisture results by verifying the performance of your moisture analyzer.
Profesjonell fuktanalysator
Fuktmåling på sitt beste
Rekordfart fra start til slutt
Hvert aspekt er utviklet med tanke på fart
Optimal ytelse for den beste produktkvaliteten
Best presisjon og repeterbarhet for pålitelige resultater
Kvalitetsresultater, sporbar rapportering
Innebygd brukeradministrasjon, A4- eller Letter-utskrift
Nettverkstilkobling
Ethernet, USB og RS232 støttes
Hurtig betjening
OneClickTM fukt for enkel bruk
Hurtiganalyse
Halogen-teknologi for rask oppvarming
Hurtig rengjøring
De flate overflatene er helt glatte og tette
Praktisk å bruke med smart veiledning
Intuitivt for alle å bruke – dag etter dag
Stor farge-berøringsskjerm
Lyssterk og lettlest skjerm
Praktisk betjening
Programmerbare metoder – starter med ett klikk
Smarte funksjoner
Brukerveiledning, tørkekurve og oppsettsveiviser
Robust konstruksjon
For bruk i laboratoriet og på fabrikkgulvet
Enkel å rengjøre
Flate overflater i rustfritt stål
Ganske enkelt pålitelig
Nøyaktige og repeterbare fuktmålinger.
Halogenoppvarming
For rask oppvarming og kjappe resultater.
Enkel betjening
Bare indiker Tara, tilsett prøven og trykk start.
Vesentlig funksjonalitet
Akkurat det du trenger for dine daglige oppgaver
Quick and Easy Performance Test
As simple as a regular moisture measurement - takes only 10 minutes.
Documented Performance
Integrated control charts to monitor moisture analyzer performance over time.
Testing at Point of Use
Test your moisture analyzer over the complete temperature range.
Profesjonell fuktanalysator

Når fukt har noe å si, leverer METTLER TOLEDOs profesjonelle fuktanalysatorer utmerkede resultater.

fuktighetsmåler

Rutinemessig fuktighetsmåler gjort enkelt. Praktisk bruk, smart veiledning og robust konstruksjon for laboratoriet og fabrikkgulvet.

Tørkevekt

METTLER TOLEDO-kvalitet til en gunstig pris. Enkel betjening og pålitelig ytelse gjør dagligdags, rutinemessig fuktmåling enkelt og effektivt.

SmartCal test substance

SmartCal™ test substance ensures trusted moisture results by verifying the performance of your moisture analyzer.

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Utforsk våre tjenester – Skreddersydd for å passe til utstyret ditt

Vi støtter og utfører service på måleutstyret ditt gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering og reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Publikasjoner

Brosjyre: Guide til fuktanalyse
White Paper: Tørkeovn kontra halogenfuktanalysator
Metodesamlinger
Bruksmerknader
Brukerveiledning: Referansestoff til testing av halogenfuktanalysatorer

Moisture FAQ


 

1. Hva er en tørkevekt?

 

En tørkevekt fastslår fuktinnholdet i en prøve med vekttap ved tørking-metoden, og består av en veie- og varmeenhet (infrarød). Den kalles ofte også fuktvekt eller fuktmåler.

Tørkevekt
Tørkevekt


 

2. Hvordan fungerer en tørkevekt?

Halogentørkevekten fungerer med et termogravimetrisk prinsipp, som også ofte kalles «Loss on Drying»-prinsippet (LOD – vekttap ved tørking). Tørkevekten består av to komponenter, en balansevekt og en varmeenhet. Fuktinnholdet måles ved å registrere prøvens startvekt, før en halogenutstråler varmer opp og tørker prøven mens den integrerte balansevekten kontinuerlig registrerer prøvens vekt. Når prøven ikke lenger mister vekt, slås instrumentet av og fuktinnholdet beregnes. Det totale vekttapet brukes til å beregne fuktinnholdet.


 

3. Hva er «Loss on Drying»-prinsippet (LOD - vekttap ved tørking)?

LOD står for loss on drying (vekttap ved tørking). De fleste standardmetoder er LOD-metoder. LOD er en metode som fastslår fuktinnholdet i en prøve ved å analysere prøvens vekttap ved oppvarming. Vekttapet tolkes som tap av fukt fra prøven. Når all fukt er borte fra prøven, endres ikke prøvens vekt lenger. Fuktinnholdet i en prøve beregnes deretter ved å sammenligne den opprinnelige prøvevekten med den tørkede eller endelige prøvevekten.


 

2. Hvordan fungerer en tørkevekt?

Halogentørkevekten fungerer med et termogravimetrisk prinsipp, som også ofte kalles «Loss on Drying»-prinsippet (LOD – vekttap ved tørking). Tørkevekten består av to komponenter, en balansevekt og en varmeenhet. Fuktinnholdet måles ved å registrere prøvens startvekt, før en halogenutstråler varmer opp og tørker prøven mens den integrerte balansevekten kontinuerlig registrerer prøvens vekt. Når prøven ikke lenger mister vekt, slås instrumentet av og fuktinnholdet beregnes. Det totale vekttapet brukes til å beregne fuktinnholdet.


 

3. Hva er «Loss on Drying»-prinsippet (LOD - vekttap ved tørking)?

LOD står for loss on drying (vekttap ved tørking). De fleste standardmetoder er LOD-metoder. LOD er en metode som fastslår fuktinnholdet i en prøve ved å analysere prøvens vekttap ved oppvarming. Vekttapet tolkes som tap av fukt fra prøven. Når all fukt er borte fra prøven, endres ikke prøvens vekt lenger. Fuktinnholdet i en prøve beregnes deretter ved å sammenligne den opprinnelige prøvevekten med den tørkede eller endelige prøvevekten.


 
Tørkevekt
Tørkevekt

4. Hvordan blir prøven varmet opp?

 

Prøven absorberer den infrarøde strålingen fra halogentørkevekten, og varmes derfor opp svært raskt. I tillegg avhenger av prøvens temperatur av absorpsjonsegenskapene, og må ikke være den viste temperaturen. Dette er annerledes enn i tørkeovner, der prøven varmes opp med konveksjon og tørkingen tar lang tid.


 

5. Hva er forskjellen mellom halogenteknologi og infrarød teknologi?

 

Halogenoppvarming er også infrarød teknologi. Tørking med halogenradiator er en videreutvikling av den infrarøde tørkemetoden. Varmeelementet består av et glassrør fylt med halogengass. Siden halogenelementets vekt er svært lav sammenlignet med en vanlig infrarød stråleenhet, kan maksimal varmeeffekt nås raskt, og man oppnår enestående kontroll og jevn varmefordeling.

Tørkevekt
Tørkevekt


 

6. Hvem bruker tørkevekter?

Den offisielle metoden for å fastslå fuktinnholdet er tørkeovnen. I dag bruker mange kunder en tørkevekt fordi de ønsker en mye raskere metode for å analysere fuktinnholdet. Tørkevekter brukes i mange bransjer, som næringsmiddel, kjemikalier, farmasi og plast. Fastsettelse av fuktinnholdet i matvarer er spesielt viktig, fordi fuktinnholdet påvirker kvaliteten og holdbarheten til et produkt.


 

7. Hva er fukt?

Fukt er alt som fordamper ved oppvarming («tap ved tørking»). I tillegg til vann inneholder det analyserte fuktinnholdet fett, alkohol og løsemidler.


 

8. Er fukt det samme som vann?

Nei, og det blir ofte forvekslet. Fukt er alt som fordamper ved oppvarming. Vann er spesifikt vannmolekylet (H20). For å fastslå vanninnholdet er det best å bruke en Karl Fischer-titrator.


 
Tørkevekt
Tørkevekt

9. Hva er den offisielle metoden for å fastslå fuktinnholdet?

 

Tørkeovnen er den offisielle metoden for å fastslå fuktinnholdet i en prøve. Metoden med tørkeovn er svært tidkrevende, og det kan ta opptil 6 timer å fastslå fuktinnholdet i en prøve. I motsetning til tørkevekten blir prøven i tørkeovnen varmet opp med konveksjon, og det tar lang tid å tørke ut prøven. Det er akseptert å bruke en tørkevekt til å fastslå fuktinnholdet i en prøve hvis man kan dokumentere at man oppnår de samme resultatene med samme nøyaktighet som i en tørkeovn.


 

10. Vi må følge standardmetoden. Kan vi likevel bruke en tørkevekt?

Mange bransjereguleringer krever at man følger en standardmetode. Det er imidlertid akseptert hvis man kan dokumentere at resultatene fra tørkeovnen og tørkevekten er identiske. Mange kunder i denne situasjonen fastslår regelmessig fuktinnholdet i en prøve parallelt ved å bruke både standardmetoden og tørkevekten for å kontrollere resultatet.


 

11. Hvordan er resultatene med tørkevekten sammenlignet med standardmetoden?

Du må utarbeide en tørkevektmetode som gir deg samme resultat for fuktinnhold som den offisielle metoden. METTLER TOLEDO har utarbeidet metoder for sine tørkevekter for en lang rekke prøver fra ulike bransjer. Disse metodene kan sammenlignes med og samsvarer med resultatet av den offisielle metoden med tørkeovn.


 

12. Hva er en metode for en tørkevekt?

En fuktmetode beskriver hvordan fuktinnholdet i et spesifikt stoff analyseres med en tørkevekt. Dette inkluderer metodeparametre (tørkeprogram, tørketemperatur, kriterium for avstengning, prøvevekt, startmodus, displaymodus) samt prøveklargjøring (f.eks. finmaling) og prøveapplikasjon (f.eks. bruk av glassfiberfilter).


 

13. Hvorfor må jeg foreta metodeutvikling?

Alle stoffer krever en egnet metode for at fuktinnholdet skal kunne fastslås nøyaktig og pålitelig. Uansett om du ønsker å oppnå samme resultat med tørkevekten som med referansemetoden (vanligvis en tørkeovn) eller om du ikke har en referansemetode, er målet å oppnå repeterbare resultater.


 

14. Hvordan utarbeider jeg en metode for min substans på min tørkevekt?

Metoder kan utarbeides på to måter. Hvis du har en referansemetode og en referanseverdi, er målet å oppnå samme resultat for fuktinnholdet med tørkevekten. Hvis du ikke har en referansemetode, må du finne en metode som gir repeterbare resultater og som ikke brenner prøven. For begge mulighetene må metodeparametrene endres for å få ønsket resultat. Den viktigste parameteren er vanligvis justering av tørketemperaturen.


 

15. Hva er prøveklargjøring, og hvorfor er det viktig?

 

Riktig prøveklargjøring er nøkkelen til repeterbar og pålitelig fastsettelse av fuktinnholdet i en prøve. Ta en representativ prøve, og klargjør deretter prøven for måling. Prøveklargjøringen utføres for å sikre jevn granulering (homogenitet), for å øke prøvens overflate og for å gi jevn fordeling av prøven (tynt og jevnt lag) på prøvetallerkenen. Dette gir raske og repeterbare resultater.

Tørkevekt
Tørkevekt


 

16. Hvilken prøvestørrelse anbefaler dere?

3 til 5 g er vanligvis en god prøvestørrelse, som gjør det mulig å dekke hele tallerkenen med et tynt og jevnt lag, og som gir repeterbare og raske resultater. For prøver med svært lavt fuktinnhold (<1 %) anbefaler vi å bruke større prøvevekt for å redusere den relative feilmarginen (f.eks. 30 g for plastpellets). Dette krever imidlertid lengre måletid. Vi anbefaler ikke å bruke prøver på mindre enn 1 g, fordi det ikke gir mulighet for jevn fordeling og ikke gir god repeterbarhet. Vi anbefaler alltid å bruke samme prøvevekt (± 0,1 g) for å sikre best mulig repeterbarhet.


 
Tørkevekt
Tørkevekt

17. Kan jeg fastslå fuktinnholdet i plast?

 

Ja. På grunn av det svært lave fuktinnholdet i plast anbefaler METTLER TOLEDO kun HX204 tørkevekt. Instrumentet har beste måleytelse med avlesninger på 0,1 mg og funksjoner som forvarming og forsinkelse av kriterium for avstengning (SOC-forsinkelse), som er nødvendig for slike prøver.


 

 

18. Hvordan måles fuktinnholdet i matvarer?

 

Fuktanalyse spiller en avgjørende rolle innen alle deler av næringsmiddelindustrien. Tørkevekten er et ideelt instrument for rask og pålitelig fastsettelse av fuktinnholdet i matvarer. METTLER TOLEDO har opprettet et omfattende bibliotek med validerte målemetoder for mer enn 100 matvareprodukter. Klargjøring, prosedyre og korresponderende metodeparametre er angitt for alle prøve i samlingen, både for tørkeovn og tørkevekt.

Tørkevekt
Tørkevekt


 
Tørkevekt
Tørkevekt

19. Hvordan skal tørkevekten testes, og hvilke deler skal testes?

 

En tørkevekt består av en varmeenhet og en veieenhet. Begge komponentene skal testes individuelt og kombineres med følgende rutinetestverktøy:

  • Varmeenhet: temperaturtest med et temperatursett
  • Veieenhet: balansevekttest (sensitivitet) med en vekt
  • Kombinert test: simulerer en reell fuktmåling med tørkevektens teststoff, SmartCal

 


 

20. Hva er forskjellen mellom testing og justering? Hva er kalibrering?

Testing er å fastsette avvik mellom den målte verdien og den reelle verdien uten å foreta endringer. Justering er testing pluss endring (korrigering) slik at måleenheten viser riktig verdi. Kalibrering brukes ofte til å beskrive enten testing eller justering, men det er uklart hvilken handling brukeren faktisk mener. Derfor skiller vi mellom testing og justering, for å sikre klarhet om tiltaket. Når det gjelder tørkevekter er det for eksempel viktig å foreta regelmessig kalibrering (testing) og justering av varmeenheten.


 

21. Hvor ofte skal jeg teste tørkevekten?

Tørkevekten skal testes hver gang den installeres eller flyttes, og ellers med jevne mellomrom. Denne regelmessige testfrekvensen avhenger av den individuelle prosessrisikoen. Risikoen fastsettes ut fra faktorer som hvor kritisk prosessen er, prøvens temperaturfølsomhet og kundens reguleringsnivå.

Bruksområder for fuktmåling

X
X
X
X

Hvordan bruke søkefunksjonen

For å finne ditt bruksområde kan du bruke filtrene for «prøve» eller «bransje», eller du kan bruke fulltekstsøk. Alle kombinasjoner av filter og fulltekstsøk er mulig. Merk at fulltekstsøk bare gir treff som inkluderer eksakt ordrekkefølge i søket.

 

Denne siden er ikke optimalisert for nettleseren din. Vurder å bruke en annen nettleser eller oppgrader nettleseren til den nyeste versjonen for å sikre den beste opplevelsen