Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Refraktometer / Brix-måler

Stasjonær og bærbar digital refraktometer

Et refraktometer (eller en Brix-måler) er et analytisk instrument som bruker en høyoppløselig optisk sensor til å måle den totale refleksjonen til en lysstråle som er i kontakt med en prøve. Det totale reflekterte lyset beregnes og refraksjonsindeksverdien vises på instrumentet, og denne kan konverteres til Brix, HFCS eller andre konsentrasjoner. Våre refraktometre er synonyme med nøyaktighet, hastighet og enkelhet. Velg mellom en solid, bærbar løsning eller en nøyaktig, stasjonær Brix-måler.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er et digitalt refraktometer / en digital Brix-måler?

Et digitalt refraktometer, også kjent som en Brix-måler, bruker total refleksjon-metoden for å måle refraksjonsindeks eller beslektede verdier for en flytende prøve. Målingen gjøres digitalt, noe som reduserer operatørinnflytelsen betydelig. Nøyaktigheter på opptil 0,00002 eller 0,01 % Brix er mulig med lite prøvevolum (0,5 til 1 ml) og kan utføres på kort måletid (noen få sekunder).

Hvordan virker et digitalt refraktometer / en digital Brix-måler?

Digitale refraktometere bruker en lysdiode, et safirprisme og en høyoppløselig optisk sensor. Prøven settes på prismet og målingen startes. Fra en bestemt innfallsvinkel – den såkalte kritiske vinkelen – penetrerer ikke lenger lysstrålen prøven, men reflekteres fullt ut fra overflaten og detekteres av den optiske sensoren. refraksjonsindeksen beregnes fra denne kritiske vinkelen. I tillegg benytter stasjonære digitale refraktometere/Brix-målere en innebygd Peltier-termostat til å styre prøvens temperatur.

Lær mer om definisjonen av refraksjonsindeks, prosesser, hvordan den måles, Snells lov og mye mer.

Hvilke instrumenter kan brukes til å måle refraksjonsindeks i væsker?

En løsnings refraksjonsindeks kan måles manuelt eller digitalt. Manuelle metoder som bærbare optiske refraktometere og optiske Abbe-refraktometere er mye brukt for fastsettelse av refraksjonsindeks og relaterte verdier, for eksempel BRIX-grader, alkoholprosent, Baumé, Plato, osv. Selv om disse metodene er enkle og rimelige i bruk, krever de kompetanse i hvert trinn av de manuelle driftsprotokollene, noe som ofte påvirker nøyaktigheten og påliteligheten av resultatene. Digitale refraktometere / Brix-målere er tilgjengelige som stasjonære og bærbare instrumenter. Væskeprøver måles digitalt, noe som reduserer operatørinnflytelsen betydelig.

Sammenlign digitale refraktometere med manuelle metoder: Se de ulike måleteknikkene

Hvor stort prøvevolum er nødvendig for et digitalt refraktometer / en digital Brix-måler?

For de fleste stasjonære refraktometere er volumet typisk rundt 0,5 ml for prøver med høy overflatespenning og 1 ml for prøver med lav overflatespenning. Siden kun noen få dråper er nødvendig, oppnår prøven raskt samme temperatur som målecellen, og analysen tar derfor kort tid.

Hvor lang tid tar det å måle en prøve med et digitalt refraktometer / en digital Brix-måler?

Dette avhenger av temperaturforskjellen mellom prøven og målecellen i tillegg til prøvetype og den nødvendige nøyaktigheten for målingen. Måletiden er vanligvis noen få sekunder.

Hvordan justerer du et digitalt refraktometer / en digital Brix-måler?

Refraktometrene / Brix-målerne justeres vanligvis med vann ved en spesifikk måletemperatur. Denne temperaturen kontrolleres med et Peltier-element, som kan kjøle ned eller varme opp målecellen til en bestemt temperatur (f.eks. 20 °C). Noen ganger brukes Brix-standarder til å justere et refraktometer for måling av sukkerkonsentrasjoner. Disse Brix-standardene produseres ofte på stedet. Smart klargjøring av Brix-standarder kan gjøres ved hjelp av en vekt og et refraktometer koblet til PC-programvaren LabX™, noe som gir økt nøyaktighet og sporbarhet og eliminerer transkripsjonsfeil.

Lær mer om hvordan du tester og justerer det digitale refraktometeret.

Hvilke typer av prøver kan måles med digitale refraktometere / Brix-målere?

Digitale refraktometere / Brix-målere ble opprinnelig utviklet for å måle homogene væsker. I virkeligheten kan mange andre prøver også måles uten problemer, for eksempel tykke prøver eller til og med folier. Disse spesielle prøvene krever noen ekstra tilbehør, som en presse eller et foliestempel. Spesiell aktsomhet bør utvises for flyktige prøver (der det er anbefalt å bruke flytcelle) eller ikke-homogene prøver der prøven må omrøres eller homogeniseres før målingen. Dette kan gjøres automatisk med homogenisering i begeret med InMotion™-autosampleren.