Spektrofotometre – UV-vis | Mikrovolum- og kyvettebasert
 
Meny

UV Vis-spektrofotometer

Instrumenter for arbeidsflyter med UV-vis-spektroskopi

UV Vis-spektrofotometere

Den overlegne optiske ytelsen til METTLER TOLEDO UV Vis Excellence-spektrofotometeret er i overholdelse med strenge farmakopéstandarder; et in...

Den overlegne optiske ytelsen til METTLER TOLEDO UV Vis Excellence-spektrofotometeret er i overholdelse med strenge farmakopéstandarder; et intuitivt grensesnitt, forhåndsdefinerte metoder og fargemålinger er alle smart pakket inn i ett, solid instrument. Kombinasjonen av analyseteknologi og en xenon-lyskilde med lang levetid gir skanninger av hele spektrumet i løpet av sekunder samt betydelig reduserte vedlikeholdskostnader. Få gleden av fleksibel betjening av et frittstående instrument, eller utnytt arbeidsbenken på en mer effektiv måte med LabX® PC-programvare for å sikre dataintegritet og muligheten til å koble multiparametersystemer sammen med andre instrumenter fra METTLER TOLEDO.

Spektrofotometre for mikrovolumer

UV5Nano er et dedikert spektrofotometer for mikrovolumer, som utfører nøyaktige og reproduserbare mikrovolummålinger med kun 1 µl med prøve. LockPath™-teknologi hindrer at prøven tørker ut og gjør det mulig å måle et bredt konsentrasjonsområde. Dette kraftige, kompakte instrumentet, som fokuserer på bruksområder for spektroskopi innen biovitenskap, tilbyr både kyvette- og mikrovolummålinger, enten på det frittstående instrumentet, eller med LabX® PC-programvare.

LabX® UV Vis-programvare

LabX® UV Vis PC-programvare gir fleksible arbeidsflyter og støtter samsvar med FDA-forskrifter, som del 11 i 21 CFR. Kombinasjonen med LabX® og Excellence muliggjør fullstendig tilpasning av UV Vis-arbeidsstasjoner til arbeidsflyten på laboratoriet. Laboratorieløsningen utfører beregninger, lager rapporter og sørger for dataadministrering, slik at operatører og laboratoriesjefer sparer tid samtidig som risikoen for transkriberingsfeil elimineres.

Bruksområder for UV Vis-spektrofotometri

UV Vis Excellence-spektrofotometre kan brukes i en rekke ulike bransjer. Strenge forskrifter i legemiddel- og næringsmiddelbransjen oppfylles med UV7-spektrofotometeret, som tilbyr overlegen optisk ytelse, og som sammen med LabX® PC-programvaren, sikrer dataintegritet og samsvar med forskrifter. Biovitenskaps- og bioteknologibransjene kan få nytte av de forhåndsdefinerte metodene i UV5Bio- og UV5Nano-spektrofotometrene. Bransjer som krever høy kapasitet kan automatisere arbeidsflytene sine og måle opptil 303 prøver med InMotion automatisk prøvetaker.

Åpne vårt bibliotek over bruksområder for UV Vis-spektrofotometri, og få fordel av våre velprøvde og godt utprøvde bruksmerknader innen UV Vis-spektrofotometri.

Du finner white paper, nettseminarer, teknisk dokumentasjon og videoer om UV Vis-spektrofotometri i vårt ekspertisebibliotek


METTLER TOLEDOs serie med spektrofotometre
spektrofotometer
spektrofotometer

UV Vis-kyvettespektrofotometere

UV Vis-spektrofotometri for mikrovolumer

UV/VIS Excellence dekke alt fra enkle arbeidsflyter for kvalitetssikring til strenge farmasøytiske forskrifter.
Kombinerer to instrumenter i ett for måling av både mikrovolumkyvetter og standardkyvetter på 1 cm for forskning innen biovitenskap.
 • Full spektrumskanning fra 190 til 1100 nm på under ett sekund
 • Intuitivt brukergrensesnitt
 • Tar liten plass for å spare verdifull plass på laboratoriet
 • Robust design uten bevegelige deler gir lave eierkostnader
 • Åpent prøveområde for enkel innsetting av tilbehør og prøver
 • Et stort bibliotek med forhåndsdefinerte bruksområder, klart til bruk

 • Du trenger kun en prøve på 1–2 µl
 • Automatisk veilengdeutvalg på 0,1 og 1 mm tillater måling over store konsentrasjonsområder.
 • Ingen fortynning av prøver er nødvendig
 • Forhåndsdefinerte metoder for biovitenskapelige bruksområder som nukleinsyreanalyse og proteinanalyse
spektrofotometer
Spektrofotometerkalibrering

Kyvetter og tilbehør til UV Vis-spektrofotometer

UV Vis spektrofotometerkalibrering

Vårt brede utvalg av tilbehør gjør UV Vis-instrumentet ditt til et dedikert system for å innfri dine behov.
CertiRef og LinSet utfører stadig strengere ytelsesverifiseringsforskrifter for å overholde USP og Ph. Eur. samsvarstester bruker automatisk NIST sporbare sertifiserte referansematerialer.
 • Opptil åtte automatiske kyvettemålinger med CuvetteChanger
 • Opptil 303 helautomatiske målinger med InMotion™
 • Nøyaktig og rask temperaturkontroll med CuveT
 • Enkel prøvehåndtering med FillPalMini
 • Tilpass for ulike kyvettetyper og -størrelser for alle formål
 • Spar dyrebar operatørtid med en helautomatisk arbeidsflyt
 • Øk resultatnøyaktigheten ved å unngå transkripsjonsfeil
 • Pålitelige resultater med sikre og sporbare sertifiserte referansematerialer
 • Enkel installasjon for øyeblikkelig integrering i arbeidsflytene
 • Alle de 9 testene på ett sted inkludert bølgelengde og fotometrisk nøyaktighet og repeterbarhet,strølys, oppløsning og mer
 • Alle tester i en kjøring inkludert bølgelengde nøyaktighet; fotometrisk nøyaktighet, repeterbarhet og linearitet; strølys; oppløsning og mer
spektrofotometer

UV/VIS Excellence dekke alt fra enkle arbeidsflyter for kvalitetssikring til strenge farmasøytiske forskrifter.

spektrofotometer

Kombinerer to instrumenter i ett for måling av både mikrovolumkyvetter og standardkyvetter på 1 cm for forskning innen biovitenskap.

spektrofotometer

Vårt brede utvalg av tilbehør gjør UV Vis-instrumentet ditt til et dedikert system for å innfri dine behov.

Spektrofotometerkalibrering

CertiRef og LinSet utfører stadig strengere ytelsesverifiseringsforskrifter for å overholde USP og Ph. Eur. samsvarstester bruker automatisk NIST sporbare sertifiserte referansematerialer.

UV/VIS-spektrofotometer med InMotion automatisk prøvetaker og flytcelle
Kyvettebytter – UV/VIS-spektrofotometer
Spektrofotometer med LabX som overholder dataintegritet

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Utforsk våre tjenester – skreddersydd til utstyret ditt

Vi tilbyr støtte og service gjennom hele livssyklusen til måleutstyret – fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Publikasjoner

Good UV/VIS Practice™

Vanlige spørsmål

Hva er UV Vis-spektroskopi?

UV Vis-spektroskopi er en enkel og mye brukt teknikk som baserer seg på absorbsjon av lys i en bestemt prøve. Avhengig av mengden lys og bølgelengden som absorberes av prøven, kan verdifull informasjon samles inn; som konsentrasjonen av renhet i en prøve, for eksempel i koffeinspektrumet under. Fordi hvert stoff absorberer lys på en forskjellig måte, finnes det et unikt og spesifikt forhold mellom stoffet og dets UV Vis-spektrum. Derfor kan et stoff identifiseres ved bruk av spektrofotometri.

Hvordan fungerer et UV Vis-spektrofotometer?

Et UV Vis-spektrofotometer måler styrken på lys som passerer gjennom en prøveløsning i en kyvette og sammenligner den med styrken på lyset før det passerer gjennom prøven. Hovedkomponentene i et UV Vis-spektrofotometer er en lyskilde, prøveholder, spredningsenhet for fordeling av de ulike bølgelengdene til lyset, og en egnet detektor, som for eksempel en fotodiodedetektor.

Hvorfor måles UV Vis-spektre?

Det er fem hovedgrunner til at UV Vis-spektre måles:

 • UV Vis-spektre identifiserer komponenter som finnes i en prøveløsning. Nærmere bestemt muliggjør spiss-posisjonen, og til en viss grad spektrumprofilen, identifisering av spesifikke forbindelser.
 • Absorpsjonsspisser kan brukes til å kvantifisere prøven som undersøkes. For eksempel kan prøvekonsentrasjonen beregnes ut fra absorpsjonsverdien til spissen.
 • Et UV Vis-spektrofotometer baserer seg på forholdet mellom absorpsjon og prøvekonsentrasjon, og det brukes til kvantitative analyseteknikker i markedssegmenter som bioteknologi, legemidler, kosmetikk, næringsmidler og testing av kjemikalier og vann.
 • Spektrumet kan påvise spesifikke fysiske egenskaper for molekylene i prøven, og dette gjør det mulig å beregne prøvens svekkingskoeffisient, beregne smeltepunktet for proteiner og nukleinsyrer ved å måle UV Vis ved ulike temperaturer samt bestemme hastigheten til en reaksjon ved å overvåke absorpsjonsspektre som en funksjon for tid.
 • Posisjonen og profilen til spissene i spektrumet kan gi informasjon om det mikroskopiske miljøet til molekylene i prøven.

Hvilke bruksområder finnes det for et UV Vis-spektrofotometer?

 • Den faste bølgelengden er det enkleste bruksområdet for et spektrofotometer. Det er en måling av én eller flere bølgelengder, og resultatet kan rapporteres i absorbans eller transmittans.
 • Bestemmelse av kvantitet eller konsentrasjon av et stoff ved bruk av et UV Vis-spektrofotometer er basert på Lambert-Beer-loven, som sier at absorpsjonen til en løsning er direkte proporsjonal med konsentrasjonen av det absorberende stoffet i løsningen og kyvettens veilengde. Således kan et UV Vis-spektrofotometer brukes til å bestemme konsentrasjonen i en prøve.
 • Målinger av spektralskanning bestemmer en prøves absorbans eller transmittans over et bestemt bølgelengdeområde eller over hele spektrumområdet, vanligvis mellom 190 til 1100 nm. Den vanligste etterfølgende analysen er påvisning av spisser og bunner.
 • Et UV Vis-spektrofotometer brukes ofte til å overvåke endringen i konsentrasjonen til enten reaktanten eller produktet, ved å måle absorbansen ved en spesifikk bølgelengde over tid. Disse kinetiske metodene brukes ofte til å studere hastigheten på enzymatiske reaksjoner eller å bestemme konsentrasjonen til spesifikke karbohydrater, som glukose, fruktose eller laktose.

Hva er forskjellen mellom et skannings-spektrofotometer og et dioderekke-spektrofotometer?

 • Et skannings-spektrofotometer måler hver bølgelengde separat, og bruker derfor betydelig lenger tid. Et dioderekke-spektrofotometer måler hele spektrumet på kort tid, ettersom alle bølgelengdene måles av dioderekkedetektoren.
 • Et skannings-spektrofotometer skanner spektrumet ved bruk av mekanisk roterende elementer. Dette kan føre til feil i reproduserbarheten av bølgelengdene. Et skannings-spektroskopiinstrument krever derfor jevnlig rekalibrering for å garantere nøyaktige bølgelengder. Et rekkediode-spektrofotometer har ingen bevegelige optiske deler, og dette betyr at det ikke forekommer avvik i ytelsen over tid som følge av mekaniske unøyaktigheter.
 • Et rekkediode-spektrofotometer krever ikke et lukket prøverom, ettersom dets optiske design gjør at det ikke påvirkes av omgivelseslys.

I hvilke bransjesegmenter brukes et UV Vis-spektrofotometer?

Vår portefølje for spektrofotometri er utviklet for å være egnet til flere bransjesegmenter:

 • Typiske bruksområder for UV5Bio- og UV5Nano-spektrofotometrene omfatter legemidler, biovitenskap, bioteknologi og akademia.
 • Typiske bruksområder for UV7- og UV5-spektrofotometrene omfatter legemidler, næringsmidler, kjemi, kosmetikk, petroleum og akademia.

Hva er et mikrovolum-spektrofotometer?

Et mikrovolum-spektrofotometer utfører målinger i små prøvevolumer (så små som 1 mikroliter). Prøver med høy konsentrasjon kan også måles uten ytterligere fortynninger, takket være LockPath-teknologien i METTLER TOLEDOS UV5Nano, som kan angi en veilengde på 0,1 eller 1 mm.

Hvilke prosesser for biovitenskap finnes på et spektrofotometer fra METTLER-TOLEDO?

 • METTLER TOLEDOs UV5Nano- og UV5Bio-spektrofotometere kan brukes på et stort utvalg av prosesser innen biovitenskap, som:
  • kvalitative analyser av DNA, RNA og proteiner
  • kvantitative analyser av DNA, RNA og proteiner
  • BCA-, Bradford-, Lowry- og andre kolometriske proteinanalyser
  • forhåndskonfigurerte farger og alternativer for tilsetning av tilpassede farger
  • oligokalkulator for bestemmelse av konsentrasjonen av DNA- og RNA-oligoer
  • OD600 for levende celler
 • I tillegg tilbyr UV5Bio- og UV7-spektrofotometere kinetiske metoder for utføring av enzymkinetikk.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om bruksområder innen biovitenskap for spektrofotometere fra METTLER TOLEDO, kan du laste ned Verktøyeske for biovitenskap.

Hvordan sjekker jeg om spektrofotometeret fungerer nøyaktig og i henhold til standarder for farmakopé?

METTLER TOLEDO tilbyr en løsning for ytelsesverifisering i form av CertiRef™-enheten, som er den mest effektive metoden for å kontrollere om spektrofotometeret fungerer i henhold til farmasøytiske krav. Dette tilbehøret utfører automatisk tester for nøyaktighet og repeterbarhet for bølgelengder, fotometrisk nøyaktighet og repeterbarhet, oppløsning, lysspredning, fotometrisk støy og avvik samt grunnlinjens flathet.

Hvordan kan mitt spektrofotometer ha nytte av LabX® UV Vis-programvare?

METTLER TOLEDO LabX-programvaren gir brukeren mer fleksibilitet ved at det er mulig å opprette arbeidsflyter som er tilpasset den enkelte brukerens krav. Beregningsfeil og transkripsjonsfeil unngås fullstendig. Programvaren sikrer også dataintegritet, ved at all informasjon, inkludert ytelsesverifiseringer og tjenester, lagres i en sikker database. Med sikkerhetsfunksjoner som elektroniske signaturer og brukerstyring, bidrar den til fullstendig samsvar med FDA-forskrift 21 CFR del 11.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
Salt Content Determination Guide
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.